Author Topic: balochi lahteen labzani zaant  (Read 80164 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
balochi lahteen labzani zaant
« on: February 07, 2008, 08:48:31 PM »
abshaar-      cha bur za ape rechag
padaar-        har wahd pashkapook
oshaam-       hama tun ka naprosheet
barhang-       looch, achi par nabohag
zanzareet-     ahesta greewag
saawad     -      darya , samander
mezaran-         abad ,sabazo abad
kamand-        hama koh kay sar kapag o her kapagy rahesh nest
dozwa-            dost ,beel,hambal
sheeptaal-        neem ganook, abdaal
dobar-              seenag,jabeen


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #1 on: February 09, 2008, 11:30:08 AM »
mana bebaksheet kay man yak nezorehe kuarta .maan saawady jagah saada nebashta kurta hay saawad ent saada na ent


Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #2 on: February 09, 2008, 11:36:00 AM »
mana bebaksheet kay man yak nezorehe kuarta .maan saawady jagah saada nebashta kurta hay saawad ent saada na ent

braat Majid Saahil:


man taee radii awaz kot nou tao bechaarii agan' dege chizzey ham pash kapta goraa gosht kane.

taee sarhaal mana doust bit. ishiye edaa bungeyj kanag e baaz mehrbaanii.
ometein' deymtera ham tao ey sarhaal e tookaa dege labzaanii babata ham nebeshtaa kane.

gon' neiken' wahagan'

Raji

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #3 on: February 09, 2008, 05:36:19 PM »
daak-                       dan,seedageen zamin,pat
mangaheen                sharap dareen ,madadareen,
nageg                       betaheer ,be waar
muloom                      mosaam,taranag,zaheer
darangaaz                  darshaan,zaher
hazgaar                     maldaar,zar walahee mardom
tenaag                      molad,zar gapteen molad, nokar
teeg                          zaham,
nastag                       besoob bohag,bad baht bohag
jaboo                          kamaany teer daan, hama chez kay kamaany teera man kanant


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #4 on: February 15, 2008, 09:18:38 PM »
majeen-      yak darmanee kay sak tahel ent
soon-          nook kaar nabastageen
shatal-         drug band
maychil-       pach pole tageen
rabd-           rah band
garaat-         begawa,gaar
dareen-        cha awora pad hapt rangee neshaan, bebey gedaan
masaam-      soogend
nahangaam-  shapy neem
zraab-          garmi,taap
eleynag-       buhtaam,bed
mashand-     turs , beem

hagan mani lawzani taha radhee hast goda go baaske baaska dast bande ent kay mani radeya bekash ent

                                                  majid sahil


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #5 on: May 26, 2008, 02:05:11 PM »
newaar-------   hama saad k haree padaga bandantee k har becharee o dega jaga maro
ohband-------   hama saad k pa machee sara oshani hayr dayaga kaar dant
hawar--------   hama hee tuka k gook pug ya dega sabzee wart hamara goshant
doog---------  hama sherana goshant k nemagesh kasheta
haperk-------   warnaheen nareen gook ra goshant
purhaap------  warnaheen  madageen gooka goshant
dachi  -------  madageen oshtera goshantOffline Izgend Rind

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 21
 • Karma: -2
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #6 on: May 29, 2008, 10:51:27 AM »
baz wash  :) may wasta sharan e labz ma kamo nezoren balochia, tahe baz mintwaran majid baloch E:D3 .............. majid ( trepan ) chia goshan.

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #7 on: May 31, 2008, 02:15:49 PM »
terpaan goshant waja tepaga ra ancho shapa estaal trepant
chamkatageen ,duor gadi hay kancha gendy choon bett. hame cheara goshant trepaan beza kaanch trepaan ent


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #8 on: June 03, 2008, 02:30:10 PM »
beel----------- dost , yaar
kupaar---------hama peishy gowaptageeny k sara nan warant.
shekin--------- muday gowaptageey k sara nan warant o nan pachant ham
gul mee-------- hama dara goshant k pas ya gook esha hamhee goma bandant.
jabal-----------daree yak sochanee k eshee goma path dochant
mal pad--------koor k haap kareet hapa pad hama rekani sara zeg zeg namunay pema bant hama padana goshant., janga pad hama mallani padana ham goshat
naggaar band------ yak granche naam ent k sak mohr ent
haleenag ---------- buhtaam janag , yakehay sara karee pa zoor janag
hadenag.-----------jumahee rocha ra goshant
ganjaan ------------ shambey rocha ra goshant go., hapta
kalgurag------------machchay hama poon k noke rang buhagee  beet
naba--------------- yak karee k karabeney beet goda goshant k naba kanee hay kara nakanee
kee shag----------- wahdee yak dagaree k bahrt goda hama kandee dohee sarani demi nemagara goshantOffline Rind Baba

 • '''--Top Gun--'''
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 2060
 • Karma: 212
 • Zendag Baat baloch Raaj ♡
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #9 on: June 04, 2008, 03:14:06 AM »

weldone brother nice sharing keep up ur good work (y)
You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

Long Live Baloch & Balochistan

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #10 on: June 04, 2008, 01:04:40 PM »
tahee hazaar randa mennat waar rind baba k tu yak nabezantehay karee tuseep kurt tahee lak hazaar mennat waar .
waja hoda ma droste balochana balochi zuban o sakapatte dema baregay tupeeka bedant(hameeen)

                                tahee nabezant
                                      majid


Offline Izgend Rind

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 21
 • Karma: -2
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #11 on: June 04, 2008, 02:35:29 PM »


                                tahee nabezant
                                      majid
ameee nabbezant chi appoo

Offline گوادری Gwaduri

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 252
 • Karma: 37
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #12 on: June 04, 2008, 05:40:41 PM »
nabezant means immature / not an expert/ ignorant :)
Maara Tappi Kotag Hama Teera
Anga tai dedage kamaan'a hain

Offline Izgend Rind

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 21
 • Karma: -2
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #13 on: June 04, 2008, 06:49:52 PM »
tai mehrbani biraat gwadari k tao mani joste jawab dat ...... ma gerani balochi nazani ameshen noke sekaga en, majid johadni baz Qadran kae k aye share kotageen labz pa man sharan

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: balochi lahteen labzani zaant
« Reply #14 on: June 04, 2008, 07:44:49 PM »
tai mehrbani biraat gwadari k tao mani joste jawab dat ...... ma gerani balochi nazani ameshen noke sekaga en, majid johadni baz Qadran kae k aye share kotageen labz pa man sharan

Izgand: Ey taak e tookaa maandaatagen' (embeded) sarhaalan'(topics) han' bechar goun' bate ey ham taee chizzey kaar bedayan'

http://baask.com/wp_new/?page_id=12
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line