Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

Balochi Literature بلوچی ادب => بلوچی لبزانک، چمشانک ءُ ﺁزمانک => Topic started by: Zahida Raees Raji on April 01, 2008, 05:32:44 PM

Title: Younus Naseer
Post by: Zahida Raees Raji on April 01, 2008, 05:32:44 PM
(http://baask.com/literature/naseer_younus/a.gif)

Title: Younus Naseer
Post by: Zahida Raees Raji on April 01, 2008, 05:36:07 PM
(http://baask.com/literature/naseer_younus/b.gif)
Title: Re: Younus Naseer
Post by: Majid Rahshoon on April 02, 2008, 01:19:58 PM
tahee gohaar hazaar randa mennat waar k tu shaer baaske tuka jaga dataan

                                                 majid
Title: Younus Naseer e dastoonk " Pah Mani Bach Chiraag e Naama"
Post by: Zahida Raees Raji on April 06, 2008, 03:04:48 PM
(http://baask.com/literature/naseer_younus/c.gif)
Title: Re: Younus Naseer
Post by: Zahida Raees Raji on April 11, 2008, 02:56:29 PM
(http://baask.com/literature/naseer_younus/d.gif)
Title: Re: Younus Naseer
Post by: Zahida Raees Raji on April 16, 2008, 05:38:12 PM
(http://baask.com/literature/naseer_younus/e.gif)
Title: yal nabit daste kalam, dil shaairi yaa yal nakant
Post by: Zahida Raees Raji on April 23, 2008, 04:33:59 PM
(http://baask.com/literature/naseer_younus/f.gif)