Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

Balochi Literature بلوچی ادب => بلوچی شئیر ءُ پـِربَـنـد Balouchi Poetry => Topic started by: Rind Baba on September 05, 2005, 09:10:32 PM

Title: MANZOOR BISMIL
Post by: Rind Baba on September 05, 2005, 09:10:32 PM
(http://img349.imageshack.us/img349/1226/manzoorbismil2ot.jpg)
Title: Manzoor Bismil
Post by: QasuM,FaraZ on September 24, 2008, 05:44:35 PM
(http://baask.com/diwan/gallery/3_25_09_08_12_52_22.jpg)
Title: Re: Manzor Besmil
Post by: QasuM,FaraZ on September 25, 2008, 02:27:22 PM
 (*)
Title: Re: Manzor Besmil
Post by: QasuM,FaraZ on September 25, 2008, 02:30:32 PM
 (*)
Title: Re: Manzor Besmil
Post by: بلوچ on September 28, 2008, 05:28:47 PM
waja qasum faraz baz washen sheran Manzor Bismil e.
mennat
Title: JehDag Dil Gedaga Pa Cham Bibith
Post by: Kamber Mubarak on October 01, 2008, 09:26:08 PM
                         
                            Manzoor Bismel
                     
                     
                     
                      Mani Dunya Tayee Nama Ha Prushaan Inth
                      Goshay DeeWanagay O Meherbaan Inth

                      Watee Sah Ha Damey Bala kanan ke
                      Mani Asti Hame Yakken Damaan Inth
 
                      Tamah E Aas Druhyee Ya BalainTag
                      Mani Chamman Badan Tayee Bungeraan Inth
                     
                      Mana Shohaaz Ke Dunya Halaas Inth
                      Magush Bismel Ke Begwah o Nishaan Inth   
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Hammal dashtiari on October 31, 2008, 09:47:47 PM
WAHDE MAE HASTI AA PULAG LOOTEET
SAHEGA KANT GESER CHA BALADA

PULL A WASHBOIYA HAME GUSHTA
GWAT CHA AASA MASTIR INTH UMRA

JAGAHE DEERA AASE ROUK BIBEET
ZINDAGI A NISHAN ZAHER BEET

HAR KASI BATINA BECHARE AGAAN
JANNAT O DOUZA HAR DO AABAD ANTH

ROCH A CHAMMAG GUSHE DIL A SAKK ANTH
MAE DILANI HAYAL HALAS NABANT

MAN OUN BAAZEN GHAZAL BAHA ZURTAG
CHOUN WATI AAHDE SHAHIRANI WADA

MAH O ESTAR O ROCH ABDAL ANTH
PA TO QASED MANI KUJA SAR BEET

       (manzoor bismil)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Hammal dashtiari on October 31, 2008, 10:00:54 PM
            (MANZOOR BISMEL)

KADI BAAREN BEBANTH BARJA BALOCHANI GEHEN DIWAN
KADI CHAKAR GOUN GWAHRAMA SALAHE SHADKAMEN KANT

KASE CHOUN SHAP CHERAG DUROSHOM KASE CHOUN AAP A KARMA BEET
A TRAMPE HOUN A MASTI EN K DUNIYA CHOUN GURONAK EN

MAAN ZANA K TAO YAK ROCHE DILA KAARE MANI GAPPAAAN
MAAN ZANA K TAO YAK ROCHE MANA SINDE DARAMAD BAE

CHITREN AASHIQ EN PUNNOO MUREED A ISHQ A GAM CHIYEN ?
ZAREET YAKKE PA WABA O WATARA DAAG DANT YAKKE

GUSHE BAAGE HAMOK PULLAAN WATI RAAZ BALAWAAN DATAG
BARE SHEERAG DAYANTE O BARE PA RANGA SEENGARANTH
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Gosoo on November 04, 2008, 11:00:41 PM
ZIND E LOTOK BAZAG O WAAR ANT.
ROCH A HAR SHAP TARON A DAOR DAYANT.
MUDAT E BEET KI PA TUO RAHCHAAR ENT.
HAAK A PUR ANT MANI GES E DEEDAG.
CHO BALOCH A MUDAM WAT KOSH ANT.
MAEY GIS E DRAEEN DARP TAPEEG ANT.
GUZHNAGI MARA CHON PAMET KANT.
TAAL YAKE O DAST BAZ ANT MAEY.
GWAAT LOTEET MANA BEKANT HAMRAH.
DAMK DAMK A TARA BUSHOHAZEET.
ZINDAGI A BAHISHT DAR GIPTAG.
MA SARAROK WARTAGANT MAT E.
SUHREYE MAN SHANEET BEGAH A.
ROCH WASEET ZAMEEN O AAZMAN,AN.
SHIR CHO SHANTULA KANA,NT KO KO.
WAHDE NINDEET DIL E CHINAAL E SARA.
       (MANZOOR BISMEL)

Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: سلطانه Sultana on November 05, 2008, 08:23:49 AM
ZIND E LOTOK BAZAG O WAAR ANT.
ROCH A HAR SHAP TARON A DAOR DAYANT.
MUDAT E BEET KI PA TUO RAHCHAAR ENT.
HAAK A PUR ANT MANI GES E DEEDAG.
CHO BALOCH A MUDAM WAT KOSH ANT.
MAEY GIS E DRAEEN DARP TAPEEG ANT.
GUZHNAGI MARA CHON PAMET KANT.
TAAL YAKE O DAST BAZ ANT MAEY.
GWAAT LOTEET MANA BEKANT HAMRAH.
DAMK DAMK A TARA BUSHOHAZEET.
ZINDAGI A BAHISHT DAR GIPTAG.
MA SARAROK WARTAGANT MAT E.
SUHREYE MAN SHANEET BEGAH A.
ROCH WASEET ZAMEEN O AAZMAN,AN.
SHIR CHO SHANTULA KANA,NT KO KO.
WAHDE NINDEET DIL E CHINAAL E SARA.
       (MANZOOR BISMEL)baz wash young lala , tae minna waren  (ff)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Gosoo on November 07, 2008, 06:24:50 PM
SHOME HAM MENAT WAROON SULTANA, MANI MENAT CHE PESAR HAMA SHAIRE MINATA BEGERET KI PA BALOCHI ZUBANA CHOSHEEN WASHEE DASTONK PERBANDAN ,MANZOOR BISMIL MARCHI,EEN DUR E HAMA SHAIRANI SRAPA SHOMAR BEET KI MANZOOR BISMILA BAZ KAM WAHDE TAHA BALOCHI LABZANKE  PA WATHA ANCHEEN JAH O MAKAM E HASIL KOTHA  MAN GUSHAN BAREE DIGAH CHUNT KARNA PAD HAM MANZOOR GOSHDAR O ESHKONAG BEET ,TANE WAHDE MANZOOR A 3 ANCHEE KETAB PA BALOCHI LABZANKA DATAG KI ,AAP RANG , HUSHKEEN KANEEG O SAACH E NAAMA ZANAG BANT MANZOOR E HAMUK SHIRA KI MARDOM WANAGA LAGEET HA WATARA GINDEET CHEYA KI MANZOOR HARKASI DARD O DORAN SARPADEE MANZOOR HE  CHAGIRADE HAMUK SHARI O HARABI HAN WATI SHAIRE YE TAHA SHAREEN WADEHA  MANI TAI DEEMA PADAR KANT ANCHOO KI MANZOOR HE SHIR GOSHDAR KARZEET .
         BEGINDAN CHORAHEEN ZAHAG E CHA LEBOHAAN GISTA.
              HAMA DAMANA DILA JEDAN GREWAGI BAN MAN.
    shome wati kastir (young baloch)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on January 12, 2009, 05:15:06 PM
(http://www.filehive.com/files/090112/masoor-bismel.gif)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on January 12, 2009, 05:18:05 PM
(http://www.filehive.com/files/090112/1mansoor-bismel2.gif)
      
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on January 12, 2009, 05:19:59 PM
(http://www.filehive.com/files/090112/mansoor-bismel3.gif)
      
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on January 12, 2009, 06:35:23 PM
(http://www.filehive.com/files/090112/MAZOOR.gif)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: manzil on January 13, 2009, 12:48:16 AM
hemani beet wati berak e sahiga .
zindagi beet wati berak e sahiga.
shairi beet wati berak e sahiga .
 baz wahseen shiare ye manzoor besmil e mana manzoore shairi baz dost beet .manzor rast gusheet ma tan gulame ma heman bot nakanee o ma zindag ham bot nakanee harka shair e beet ham wati berak e sahiga har kom wati shiaran wat dost daran maleen bachachani honani sanj mai aajoye nishanyan pa deh e hatarea paho e sad e chokag pa hama shadeeden bacha ganj ant ki rasanesh hama raj ki kurbani e dehaga tayaar ent guda ha roch door naya ki ma aajo maba ,manzor shaire sekeen et pa hama sarmachara ki pa raji aajo e hatira juhd kanagaya manzore shaire sarpadye pa aahokee padrecha manzore shaire aagai e pa raje warnahan .mana manzore shaire pame wasta dost beet ki manzore shaire harkasi dard e darangazi ent.
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on January 25, 2009, 03:32:13 PM
(http://www.filehive.com/files/090125/manzoor-bismil.png) (http://filehive.com)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: manzil on January 25, 2009, 04:06:41 PM
bahisht,een lolyan mat,e.
cheya janga betatkena,n.
hama bismil mai rahdarbar.
talaran trsht,een trashteena,n.
    baz baz washeen shire manzir e manzor e har shira ki wana,n dila pahare chist beet hame pahar manzor e jindy taha ham gendag beet manzor labzani muhtaj na ent balk,een labz manzor e muhtaj ant balochi shairey har taka manzora wati bor tachentag o kamabiey rastag ishpaq jan tai ham ma menat geran ki tuo manzor e shairan mai deema kare ....
Title: Neist - manzoor besmil
Post by: waleed_alblooshi on February 09, 2009, 08:29:29 PM
Sarpaden dewanagan bazar neist

Korren chagerda mani bestar neist

Dedag aan ars o dil aan pahar neist

Kerd neist shahi tabein goftaar neist

Pahar banda chon dostani sara

Wahde jende sahega aetebar neist

Ladoken wahda ra hech opar neist

Shar bet ya sher, ida harks pawat

Besmil e poors int grwey o zar neist (F)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Hameed Maoj حميد موج on February 12, 2009, 11:56:42 PM
Manzoor yak baloch raje hastye man wata hama jaga nagendan ke pa manzoor a do dank bgoshan manzoor raje  nokin dwore baz  sharin shayere manzoor hastye Allah tara hast bekan manzoor jan
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on March 09, 2009, 06:41:02 PM
(http://www.filehive.com/files/090309/masoor.png) (http://filehive.com)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Hameed Maoj حميد موج on July 25, 2009, 08:03:06 PM
ji tra Manzoor baz wash menat war cha baask
Title: MANZOOR BISMIL (GAZAL)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on December 31, 2009, 06:52:16 PM
(http://img8.imageshack.us/img8/4584/fsa.gif)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Mazaar on March 08, 2010, 03:03:35 AM
(http://img191.imageshack.us/img191/952/besmel.gif) (http://img191.imageshack.us/i/besmel.gif/)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Anila Baloch on March 09, 2010, 11:24:27 AM
DASTONK

ROCH GARMAAG , SHAP ZEMISTAAN E
HAR DUKE'N RANGA'N PA WATAA GERAA E,

HAOR O HAARA'N DEGAH MATAA GO'N NEST
SHAHIR SHING INTH DILA GEYAABAAN E,

TAI DIL O DEEDAG ANT GUBAAR ANDEM
TAO MANI BISMEL A KUJAA ZAAN E.


"YA' 'ALIP' INT' ALIP' 'YA' BISMEL
CHE NEBISHTA KANE O CHE WAANE.

(MANZOOR BISMEL)
Title: MAZOOR BISMIL
Post by: meer_dahagh_baloch on March 09, 2010, 02:43:06 PM
ßaaazz Washhh Minnath Wara'n Salamath ßaathay Har Wahda Goun Johd O ßaloch Raaja..
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on August 15, 2010, 12:12:03 AM

cham'mani shahra wahage weraniya machaar
maa bebahahen mara pah arzaniya machaar

insan chon watara yak daaba dasht kant
singe nayan pamishka mani giraniya machaar
Title: Re: Manzor Besmil
Post by: zindan on August 15, 2010, 05:57:21 PM
Bismile Zemein dile hala tra kas nadant ,
ancho heran bey k tai tennay saray naan suchit.
       MANZOOR BISMIL
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: jabarasKANI on January 09, 2011, 11:14:46 AM
NADR PA THAI FEKR,,,,,
                                                 DAANKE  ZUBAAN  KANTH  THA  BAATHEN  DARA  BEBITH
                                                 DROOGE CHO DROOG, RAAST CHO RAASTE WADA BEBITH
                                             
                                                 DEEDAG   PAA  AARS  ZIRD   PAA   OOFAAR   WAAHAGI ..
                                                 LAAZUM  NAENTH  HARR WADE  DARDA  DAWAA  BEBITH
 
                                                 NEMMON   UZR   CHEE   MANI   DASTHGATYE   SOOB   ..
                                                 THAI THERAANAGE INT NAMAZ NAENTH KE KAZA  BEBITH
                                                 
                                                 AANCHO BYAA  KE  PULL  MADROOHITH   WASHBO  AA  ..
                                                 AANCHO  BOROO  KE  AAS  CHAA  AAPA  JUTHAA  BEBITH
 
                                                 TAPPE   KUDDITH   DEEDAGE   ROZSNA  BEETH    DIL E ..
                                                  MAE  NYAAD  BANTH , GUASTHAGE GAPPE  PADA  BEBIT
 
                                                  DUNYA  E CHAARE  ROOCH  GUAZANTH  HARR KASI  BALE
                                                  BESMILL,  HUDAA   MAKANTH  KE   AA  BEWAFA   BEBITH 
Title: منظور بسمل ءاَنت پربند مانش ء_ ھاک ۔ سید ھاشمی ءِ نام ءَ
Post by: Zahida Raees Raji on February 17, 2013, 07:36:40 PM

سید ھاشمی نام ء-

مانش ء_ ھاک

تنیگہ "شکلیں شھجو" ء_ گشتن پچ نہ ترین انت
مسیتی سجدہ جاہیں سنگ ء، دیوالاں
نہ انت رھل ء_ سرا " سچکانیں سسا"
گوں ھدیسیں گال ء، گپتاراں
تنیگہ زھگ " بلوچی سیاھگ " ء- ماں مکتباں سیاھی نہ پریچنت
تنیگہ " نازک " ء_ بے چارگی ء، بزگی منتگ
تنیگہ ھانل ء_ چم ارس ء، اولمب انت
بلوچی انگتہ پہ تو وداریگ انت کہ کاۓ تو
وتی کاراں کن ۓ سرجم
تنیگہ نیست ترا منجار
تنیگہ تئ مرید واب انت
نزور انت پیشی ھمراہ تئ
نزاننت کہ منی چم مھتل انت پہ دزنمازے ء-
نہ کرز ایت تئ بھشتیں مانش ء_ ھاکاں

(منظور بسمل)
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on March 02, 2013, 02:36:15 PM
Bismil Poetry is the creation of beauty of wordsssss and deep thought....................... whenever i read bismil's poetry i think very deeply............
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Zahida Raees Raji on October 30, 2013, 01:33:56 PM

کساب

گشئے کہ مابراک ء، ائیدی ایں

کساباں کارچ ء، ڈکی ئیں

ھمک ہند ء، جاہ

وراک ء، وان بہر ء، بانگ

مے ہون ء، گوشت چینچو شیرکن انت

ما نہ زانتہ پیسرا

مے لوگ پرسی پتر انت

نہ زانتہ ماکہ(مااوں) مردمیں وتی دل ء-

کساب ونڈ ء، گڈ بنت روچے الما

ہمے امیت گوں ما ہمسپر

ہمیش زندء_ مڈی انت

منظور بسمل
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Zahida Raees Raji on October 30, 2013, 01:52:49 PM

    نہ مرگے آں ، نہ درچکے آں

    مں دید پانیں بر مشے آں

    بشارتانی تر مپے آں

    یا اورت چاریں چمے آں

    پرشیت شکر تئ کندگاں

    مں بے زبان گنگے آں

    زمانگ ء- یلہ کتہ

    گشئے ابیتکیں ہلکے آں

    ڈلانی دیم رستگیں

    چو کنٹگیں چگردے آں

    پتات شان گیدء_

    کروج منا کہ نکشے آں

    پتینک پیر زالے ء_

    نہ بتکگیں یک گرنچے آں

    منظور بسمل
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: YaaGii on November 29, 2014, 06:45:07 AM
Sarpaden dewanagan bazar neist
Korren chagerda mani bestar neist
Dedag aan ars o dil aan pahar neist
Kerd neist shahi tabein goftaar neist
Pahar banda chon dostani sara
Wahde jende sahega aetebar neist
Ladoken wahda ra hech opar neist
Shar bet ya sher, ida harks pawat
Besmil e poors int grewag o zar neist
Title: Re: MANZOOR BISMIL
Post by: Zahida Raees Raji on December 30, 2018, 10:25:08 AM

وتی بابتءَ
منظور بسمل


’’منظور تو آ پیشیگیں بسمل نہ ئے!
وانوکءُُ گوشداروک تئی
چہ تو گِلگدار اَنت کہ تو پَدمنتگ ئے، پشکپتگ ئے
تئی شاعری پُشتا شُتگ
اے دَرگتءَ تو چے گُشئے؟؟‘‘


’’راست اَنت تئی گپ ءُُ ہبر
ہَو اَنچُش اِنت
ہپت سال کُبل اِنت
چہ وتی ڈیہہءَ دراں
دیریں چہ حاکءَ سِستگاں
چہ زید ءُُ بوماں مَنتگاں
چہ دوزواہ ءُُ سنگتاں برگَشتگاں
چہ مَہرماں دردَمندگاں
کسّے نہ گنداں چمّء وت
بس اِشکناں حالاں بَدیں
کسّے جتگ،
کسے لدیگاں چِست کُتگ،
کسّے گُرازاں تیربارارنی کُتگ،
کسے دراں ڈیہہءَ شُتگ، واتر نہ بوتگ انگتءَ
کسّے ماں کوہءَ وانڈہ اِنت
کسے ماں شہر ءُُ میتگاں ، بس تُک ءُُ نُک
کسءَ گوں کسءَ کار نیست
ہرکس وتی ہیداں گوں اوژنا ہر کُجا
ہرکس گُشئے کہ بیمّےءِ لاپءِ تہا
ہرکس وتی تْرُسءَ دِلاپ
ناں چم گندیت سُتکگیں لوگانی لاٹوریں پُراں
پُل کرتگ ءُُ آواریں گنج ءُُ مڈیاں
پُورّ گِپتگیں ہَیسی سرانی مازَہاں
ناں بزّگیں مات ءُُ گُہاری زار ءُُ چیہانٹے منی گوشاں کپیت
ناں بَیرکے گِنداں کہورےءِ سرا
گوں گْواتی شِیکاں لیب کنت
ناں حالتاکے کیت اِدا پہ وانگءَ
نیکہ کتابے نوکتِریں دستءَ کپیت
ہُشک ءُُ کلنڈ اِنت نُک گُشئے
بس مارگے کولنج کنت
کُہتیگیں ارواہءَ منی
تُنّیگیں بالادءَ منی
دل دَور کنت
چم ہون بنت
ہم لیکہیں سنگت دْرہیں اَتک ءُُ شُت اَنت دُوریں دِہاں
پَشکپتگیں بَس یک ءُُ دو
گیروشَگ اَنت گوں کار ءُُ روزگاراں وتی
گوں کےَ حیالاں بہر کناں؟
رُمبے ، بَلے تہنایاں من
ہستاں ، بَلے بیگْواہاں من
پشکپتگیں مال ءُُ متاہ لوگبانُکے
نندیں گَمے تالاں کنیں
موجیں دلے گْواتءَ دئیں
روزگارُکے ،
تیلینگءِ نیمون روچانی منی
اے زندگی،
اے سِٹّ ءُُ کپ
اے جِنتری گردگ ماں یکیں جاگہءَ
پہ اے جہاں گولیں دلءَ
چہ قْیامتےءَ کم نہ اِنت،
چو کہ کپوتے ڈبّےءَ کوچنڈگ اِنت
سالءِ سرا پہ کُوکُویے اومان کنت
شش ماہ پہ چینکے ءَ زَریت‘‘


’’زوراک اِنت دُنیا پہ نِزورءَ دائما
ما اَنچُشیں
پہ ما گُلامیءَ ابید نیست ہِچ دگہ
ناں دستءُُ پادانی وتی مستر وتیں
نیکہ وتی ورد ءُُ وراکے نامہءَ
نَے ماش بَٹّ ءُُ زِکّی ساپیں روگِنے
نیکہ تَباہِگ دل تَبیں
نیکہ پنیر ءُُ مَستگے
نیکہ مُزاتی کَپّویے یا تامداریں آرَگے
نَے بیگم جنگی شیرگیں
نیکہ ہَلینی یے رسیت پہ تام چَشی
سِیسرِکی چانگالے رَسیت ، نیکہ مَدر تَہہ رُستگیں
نَے کُوٹَلُکے گْواہ کنت
نَے لَوشی نارُشتے کہ ہاتِر وش بہ بیت
نَے کوہَلیں ماکے چہ گْواشاں تازَہیں
نَے کاہُکے دَر رِتکگیں روپیت دلءَ
نَے ٹِیٹُکی شِمشے نَہ سبزیں آلَکویے چم کپیت
نَے پَشتلینکے پہ شگام
نَے میشویے بیت پہ رَگام
نیکہ نَلاپیں ماہی یے ہوشام دنت
نیکہ تَرُونی سُہرویے
نیکہ کِری سوریں سرے گوں بَٹّےءَ
نَے بَنگی کیفے جُلگہیں
رُمبینیت فکر ءُُ وسوساں
ناں گْوپش گیجیں وابُکے
نَے تَلّی کؤشے لَہمُکیں
نَے گردش ءُُ سیلانءَ تام ءُُ لِزّتے
بس وہد اوگاریں لدءَ
عُمرءِ بہارگاہءَ چَران
اِمروزءَ باہیناں وتی،
اُمّیت واراں چہ حُدا
اوستیگ چہ زاتءَ وتی
بلکیں بہ گَردنت نوبتءُُ باری پدا
بلکیں بگنداں پُر مُرادیں گیدیءَ
بلکیں پدا تیجار بوتاں چُونک جت
بلکیں پدا گُشت اَنت ہما پاہار ءُُ لہڑانی حیال
بلکیں پدا واگَشت ہما بُود ءُُ کمال
بلکیں دگہ ’’آپ رنگ‘‘ ءُُ ’’ساچ ‘‘ یے دات ترا
بلکیں دگہ ’’کانیگے ہُشکیں‘‘ آپ کُت
بلکیں وتا رَنگےءَ رَتک
بلکیں دگہ نامے پِراَتک‘‘