Author Topic: Quotations In Balochi.  (Read 23939 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Quotations In Balochi.
« on: May 10, 2006, 10:56:09 PM »
Dosten Braat o Goharaan. :)
Man  yak noken SARHAALE (Topic) shroo kana gayaan .
Shoma  Mashorren quolhaan (quotes) Balochi Translate bekanhet o heda beleke.

Hama tap ke degeraan tara datagaan aahan a behaal bekan O bale hama tap ke to degeran  datagaan aahan a harch wahda yaat bedaar.   
 ( Khalil Gibran)
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7082
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #1 on: May 11, 2006, 04:57:41 PM »
shugren' keh wajah huda-yaa insaan-e-bahat (fate ) watee dastaa eyr kutaa nataa ey dunyaa-e-tahaa har insaan watee huda wat buttagaa
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #2 on: May 11, 2006, 05:12:44 PM »
dil-e-daarag agaa aasaan bubuteen' insaana hich dua pa ey dunya-e-aateraa naloTetagaa (parchiya keh aahiya ey ham zaantagaa keh ey jahaan-e- dua'a aa jahana geyshter banten')

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #3 on: May 11, 2006, 05:13:52 PM »
hamaa aas ke degere saraa kapit mesle aapen',  bale wa'ade keh aa watee saraa kapii aasen'  (that’s why people does not understand other's pain)

Offline Perozai R!nd

 • Baloch
 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 2685
 • Karma: 75
  • Baask - The Home Of Balochi Language & Literature
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #4 on: May 12, 2006, 11:32:35 AM »
Duniya Tooka ich Cheez Kharab ya Shar Nahent Bale Mei Shume Soch Aaya Kharab ya Shar tasavur Kant.
(Shakspear)


Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #5 on: May 12, 2006, 08:55:08 PM »
Kontagaan che torsoken lankok hejbar pholani narmiya mahsoos na kant.

( Khalil Gibran)
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7082
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #6 on: June 29, 2006, 07:51:16 PM »
2 Persian & 1 'Arab Words of Wisdom
paraphrased in Balochi
by Malek Towghi


Two Persian & One 'Arab Words of Wisdom paraphrased in Balochi by Malek Towghi
 
Publshed in Monthly Balochi Quetta in 1995 0r 1996
 
1.
 
AY  ROOSHANIY-E  TAB'A   TO  BAR MAN  BALAA  SHODIY ! (?)
 
ZAANT, 
TAW  PA-MAN  BOOTAY  BALAAHEY !
(SHAADIHIY  ROCH-IT NAZAANTIY AY CHA-MAN BURTANT,
U   DAAT-T ZAANAGEY ....
EY  NA-ZAANTIYAAN-IY  ZAANAG
SYAAH  U  SOCHOKEY'N   TAPEY)
 
2.
KHOSH-BAKHT  AANK-E   KURRA-KHAR  AAMAD, OLAAGH  RAFT  (?)
 
SHAADIHIY  BAHT-AYNT  HAMAA MARD-AY ...
KI  PEYDAA  BIYT  CHO ... YAK  KURRAG-EY
(ACH  MAAT-AY  LAAP-AA ...
ZIND-AA GWAAZEYNIYT  CHO  NAADAANEY'N ...
NA-FAHMEY'N YAK HAREY ...)
 
U  MIRIYT
CHO  YAK  D'AHORREY'N   LAAGEY-AA
NAA-SARPADEYN.
SHAADIHIY, BAHT-AYNT  HAMAA  MRD-AY !
 
3.
DHAL-'AQL-I  YASHQAA  FIN-NA'IYM-I  BI-'AQLIH-I,
WA  AKHUL-JAHAALAT-I   FL-JAHAALAT-I  YAN'AM-U
(AL-MUTANABBIY)
 
ZAANT  KIJJEYNIYT   ZAANT-AY  WAAJH-AA
(HAR-CHUNT BIBIYT  AA NYAAMAT  U  GANJ-AY  TAHAA)
 
U PA NAAZAANTAA'N  NA-ZAANTIY  NYAAMAT-EY
 

.....................................................
My original published paraphrase of this line by Al-Munabbiy was longer. I just leave it here because I am tired and want to go to bed. ) 


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline baloch_friend

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 91
 • Karma: 3
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #7 on: July 20, 2006, 02:41:32 PM »
Na incho sheerken beboo ke mardom tara her bebar ant o na incho zahr beboo ke kase tara tok bekan.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7082
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #8 on: July 22, 2006, 10:21:49 PM »
anchosh keh dayook dast eysharag nazanaan' hamen waRaa warook dayag nazaan'
 
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Words of Wisdom In Balochi.
« Reply #9 on: November 07, 2006, 10:18:03 AM »
wahundah na-wahundaye halan' sharriye saraa zaant bale na-wahunda wahunda -yaa nazaan parcha keh chah wahahunda buwagaa chey peysar aa ham na-wahunda butta.

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #10 on: November 07, 2006, 10:39:55 AM »
Man hamoshi cha habr kanokaan che seketag ,  sabr cha besabraan o mehrabani cha namehrabaan , bale ajab int ke man angaan chare ustaadaan che dilgran ant.
(Khalil Gibran)


I have learnt silence from the talkative, toleration from the intolerant, and kindness from the unkind; yet strange, I am ungrateful to these teachers. - Khalil Gibran
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7082
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #11 on: November 07, 2006, 10:49:22 AM »
Man hamoshi cha habr kanokaan che seketag ,  sabr cha besabraan o mehrabani cha namehrabaan , bale ajab int ke man angaan chare ustaadaan che dilgran ant.
(Khalil Gibran)I have learnt silence from the talkative, toleration from the intolerant, and kindness from the unkind; yet strange, I am ungrateful to these teachers. - Khalil Gibran


so sweet :)
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #12 on: November 08, 2006, 01:02:54 PM »
kas tara aazati dat na kant. Kas tara barabari O insaap dat na kant .Agaan to mard e ye guda to aeshaan pachgere.
(- Malcolm X)


Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take it. - Malcolm X
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Perozai R!nd

 • Baloch
 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 2685
 • Karma: 75
  • Baask - The Home Of Balochi Language & Literature
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #13 on: November 09, 2006, 06:35:36 PM »
Man Har Wahda Hore Taha Rawag LotaN Keh Mana Kas Nagindit pa Gerewaga....


Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7082
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Quotations In Balochi.
« Reply #14 on: December 28, 2006, 04:23:03 PM »
rouch watee roushnayii gindi,  ey jahanaa "bahesht"  goshi o shap watee tahaariyaa gindi ey dunya-aa "douzag" goshii
bale doen' ey gappa nazanan' keh yeh donyaa bey-eshaanii hech naen'
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line