Poll

Did You Find This Post Useful?

Yes
35 (83.3%)
No
3 (7.1%)
Don't No
4 (9.5%)

Total Members Voted: 42

Author Topic: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant' Part 1  (Read 137139 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7096
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #75 on: October 18, 2006, 12:13:00 PM »
Yeah Sis Raji I Think The Correct Word Is Mud.
Meed is Spoken In Some Particular Places Of Balochistan Like Dasht And Mand In kech...


both r right because we can,t say this word is right and this one is Wrong for this we must see "syed
ganj dictionary" which one is written there.don,t mind.Shome habar ham raasten' bale yak gappiye babata baheden' toa ham bezaane keh Sayed Ganj Balochi-e-duraen' dielects aan' represent nakanagen' aa Makkuran-e-yak maKhSooSen' ilaqae zubaan-e-searcha rand jouR kutagenen' kitaab ma'aloom bee.
(manee mushaidah galat ham butt kan')

Wajah Sayed Hashmii-e-johad watee jagahaa sad satahish qarzee parchaa keh chah aahiya peysarter kassa ey wadaa maye zubaane Haatiraa chushen johd nakotaa. bale aa ham insaane buttaa chah aahiyaa chey ham chizze pash kapt kotaa.

ma ey habaraa ham pah sharriye saraa zanaan' keh maye qaum-e-tooka tanqeed bardasht kanage SalaHiyat aa wada neyst anchush keh dar Baluchi-e-adabaanii tookaa hasten' pameshkaa agaa kassi Sayed Ganj-e-babataa chizze gwashee aa galat gwashag bee.

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7096
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #76 on: October 18, 2006, 12:36:03 PM »
Quote


Saeed Ameeri wrote:

'may nyaad barjaah ent' bezaan may diwaan barjaah ent.
nyaad geyshter goun nend o nyaad
yaa nesht o nyaad a kayt.
geyshter cokkaan souj dayant ke goun selleyn cokkaan yaa mardomaan nesht o nyaad makan.
Balochi a gwashant "mah nenday mah baashay, deyz nenday syah baashay" bezaan sharreyn mardomaani diwaan a nenday sharr bay ay, selleyn mardomaan goun nenday sell bay ay"
nyaad: nature, habit character; heart
e bezaant a ham kayt.
[/b][/color]

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Maahal Baloch

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 184
 • Karma: 21
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #77 on: November 02, 2006, 12:48:35 PM »
Anchush keh English-e-tooka irregular adjectives-e- say degree- ent
Adjective, comparative, superlative I e.
Good, better, the best
Old, elder, the eldest
Far, further the furthest

Zana baluchi-e-tooka ham ey chizz hasten’?

Ma geyshter eshkuta:

Shar, shar ter
Bad,  badter
Seyl, seylter

Bale eshaanii superlative digree-e-babata man nazanaan’

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #78 on: November 03, 2006, 10:22:02 PM »
Anchush keh English-e-tooka irregular adjectives-e- say degree- ent
Adjective, comparative, superlative I e.
Good, better, the best
Old, elder, the eldest
Far, further the furthest

Zana baluchi-e-tooka ham ey chizz hasten’?

Ma geyshter eshkuta:

Shar, shar ter
Bad,  badter
Seyl, seylter

Bale eshaanii superlative digree-e-babata man nazanaan’


Mahaal Man baaz na zanon bale mani hayal a eshani SUPERLATIVE DEGREE hast.

Chosh ke :  Shar ,       sharter ,       sharteren.
                Sharang ,  sharangter ,  sharangteren.
                Peer  ,      peerter ,       peerteren.
                Bad ,        badter ,        badteren.
                kasan ,     kaster  ,       kasteren.
     
         
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #79 on: November 04, 2006, 12:59:01 AM »
Borz e nebeshta raast ent
mazan master mastereyn va dega hamey rang a
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Maahal Baloch

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 184
 • Karma: 21
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #80 on: November 13, 2006, 03:17:47 PM »
Anchush keh English-e-tooka irregular adjectives-e- say degree- ent
Adjective, comparative, superlative I e.
Good, better, the best
Old, elder, the eldest
Far, further the furthest

Zana baluchi-e-tooka ham ey chizz hasten??

Ma geyshter eshkuta:

Shar, shar ter
Bad,  badter
Seyl, seylter

Bale eshaanii superlative digree-e-babata man nazanaan?


Mahaal Man baaz na zanon bale mani hayal a eshani SUPERLATIVE DEGREE hast.

Chosh ke :  Shar ,       sharter ,       sharteren.
                Sharang ,  sharangter ,  sharangteren.
                Peer  ,      peerter ,       peerteren.
                Bad ,        badter ,        badteren.
                kasan ,     kaster  ,       kasteren.
     
         

man shome minatvaraan Mahnaz,

awaalaa manee zehna ham hameN gap atkaa butta hama keh tao nebeshta. bale manii Hayalaa superlative degree chush nabi

parcha keh agan' man ey labzaanii jumla joor bekanan' tao sharter o  sharteren yakken' labz ent' edaa 'en' pah helping verb kaar dayagaent'


ey sharr en'
ey sharter en'
ey cha duraen' nah chey sharter en'

ey sharrang en'
ey sharrangter en'
ey cha duraen' aa chey sharrangter en'

kasaan o  kaster -e- mana'a wa yakken o ehsaanii degree ham yakken'

aa tara chey kasan en'
aa tara chey kasant en'

aa tara chey kaster en'
aa tara chey kaster teren'


agan' mana chey chizze rad butta to mana bebaksh

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #81 on: November 15, 2006, 12:58:17 AM »
aa taraa cey kasaan en gwashag nabit
aa taraa cey kaster ent gwashag bit
kasaan adjective (sefat)
kaster (comparative)
kastereyn (superlative)
edaa do ciz hour (confuse) kanag bittag ant
eyn (comparative) va ent (ca bayag/hast: to be)
e verb a yak kanag bittag ant ke doeyn ca yak o
degar a jedaa ant.
Baloch wati gap o traan e zobaan a gaal e aaxeri
bahr a daor dant hancou ke ent a en, hast a ha,
bort a bo, drost a dro neyst a ney gwashit
Pameyshkaa
rawag a en nebeshtah a rawag a ent bit
shomaa gwasht kanet
aa cokk kasaan ent balay aahi e braat car aahi a
kaster ent
ca drostaan kastereyn cokk maat a laad'ok kotag

Shomay hayr lout'ouk,
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Waleed Garboni

 • Moderator
 • ****
 • Posts: 146
 • Karma: 24
  • Baluchistan News
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #82 on: November 24, 2006, 08:16:19 PM »
Balochi benebisset, bewaanet o traan kanet. Shomay saraa zourey nahent ke haro baro (at any cost) Balochi gaal darbegeyjet. Argar shomaara pa chizzeye bezaanta (translation) gaal dasta nakapt gor'a hama gaala asli war'a bezir et.

Darwar (example) radio a radio begoshet, tv a tv begoshet. computer a computer begoshet. bale bonoki (basic) chizzaan ma matt'eynet.

Man ham balochi heyl kanagaayan omeyd kanaan shomay diwaan (forum) a mana baaz rahshouni berasit.

Balochi sabz baat.


Offline Maahal Baloch

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 184
 • Karma: 21
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #83 on: November 26, 2006, 02:37:43 PM »
Salam, Wajah koulmir:

ey diwana man shomara wash-aatk kanan'

shome edaa yahagaa dil baaz wash but keh ey diwanaa baluchi sar souj kanookaanii tooka iZafaah bowagaen'

shome ey gap raasten' keh awala ma bonoki gappa souj begeren' bale dege habar eshent keh ey sarhaal-e-(topic) tookaa baar zourook bonoki baluchi-yaa chey baladan o chah ey bandeeg(thread) e tavasutaa chey aa deyme chizzaan' zaanag-o-wanag loutan'

pa bonoki gappanii souj zeyragaa maye baaskan'  "Baluchi Language & Litrature" section-aa baazen' topic bungeyj kutagan' ometein' nouken' sikkok chah aayaan' chey paahidah cheyst kanan' eshaanii babataa home page-e-saaraa Learn -e- taak ham hasten'
http://www.baask.com/learn.php


ma khwahish kanen' keh shoma ham Nako Ameeri-e-waraa watee wahad bekashshe o ey diwane baaskaan' sar-souj bekane omeiten shoma pa maraa ey zaahmat kashshe.

Minatvaar

Shome kaster

Maahal Baloch Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #84 on: November 26, 2006, 03:44:57 PM »
Man ham Waajah Koulmir a washaatk kanaan.
Aahi a wati weblog e tahaa Balochi deym (page)
ey pac kotag. Omeyd ent pa baask e waanoukaan
ham cizzey wahd kashshit o aahaan sar o souj
kant.
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline MOHAMMAD SADIQ

 • New Baask
 • *
 • Posts: 2
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #85 on: December 05, 2006, 03:38:59 PM »
GWAR MAN TAE MINAT WARAN K TO SHAREN SAR O SOJ PA BALOCHI ZUBAN E BARWA DATHE. MA UMEET KANAN K TO ARCH WAHDA WATI AME KOSHISHTA BARJA DARE.                   TAE KASTRIN BRATH
               MOHAMMAD SADIQ BALOCH ISLAMABAD PAKISTAN

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7096
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #86 on: December 05, 2006, 04:24:38 PM »
GWAR MAN TAE MINAT WARAN K TO SHAREN SAR O SOJ PA BALOCHI ZUBAN E BARWA DATHE. MA UMEET KANAN K TO ARCH WAHDA WATI AME KOSHISHTA BARJA DARE.                   TAE KASTRIN BRATH
               MOHAMMAD SADIQ BALOCH ISLAMABAD PAKISTANwajaen' Braat Sadiq Baloch:

Salamat baate,


man taee ham sak baaz minatvaaraan' keh tao ey diwana sarok kurt o maraa dil-baddi daate,

ey diwan-e-tooka mana chey geyshter ey dege baask johd kanagayan' pah watee zuban-e-deyma barage haatira pameshkaa aa doraen' peer-o-varnah  karzaan'  keh aayanii ey johadan' salam bekanen'

man tara ey diwan-aa wash-aatk ham kanan' o khwahish kanen' keh ey diwana tao ham baar buzoor-e o maye baaskani ey johada ham-koopag o tipaak bebae.

gon neiken' wahagan'

shome gohaar

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #87 on: December 06, 2006, 12:36:35 AM »
Waaja Sadiq: ey diwaan a washaatkay !
Omeyd ent daahemaa wati dorreyn xayaalaataan
darshaan kanay va ey diwaan a sepahdaar kanay.
Somay hayr lout'ouk,
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7096
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #88 on: December 23, 2006, 12:35:31 PM »
Manii izzatmanden' Nako:
Durah baate,

ey randee man baaz roucha rand ey sarhaal-e-tookaa baar zouragayan' mani hayala dege baaskaanii Baluchi chah mana chey shar-teren' pameshkaa ey sarhaal-e-tooka kas nayahagaen'

Khair manii just ey labzaanii barayaen:

appreciation ???
openion
view point
description
briefing
brief discription
clue
almost = taqreeban
with best regards

dege yak baluchi phrase-e-Urdu o english mana' louteet

dil eyr mirag
 
 
man baazen' randa yak labzey baazen' peyrenanii kirraa eshkutaa bale angataa allam nayan' keh ey labz bun aSlaa chey anchushen'  yaa ey wat saraa mardumaa kashetaa: :)

bey-neysti o chamdaarii graanen'

 "bey neyst " yaanii hama mardum keh aahiye kirra hech neyst.

bale :neyst:  wa wat hech nabayagaa gwashan' goRaa "bey neyst " chonakaa ey mana daarii


shome sar-souj-e-muntazran'


with best regards

yours daughter
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Mehhlab Baloch

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 586
 • Karma: 74
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #89 on: December 23, 2006, 07:47:16 PM »
appreciation ??? mani hayala "dil baddi"
baley man zanag looteen k "ghalat" ey Balochi chey anth or "sahee" (as the opposit of ghalat)
o mani hayala
"dil eyr mirag"  =Going down of the heart
dil eyr mireeth=Heart goes down
"dil eyr morth" = heart went down
"dil eyr miragaa anth"= heart is going down
"dil doob jana"
"ghaltiyaan" bibakhshith
Hey nezoreen baskani nokteren beday bara!!!
Gulzmeen soth e kuth azmank pa tu perbast.