General Diwan > Women Club بانوکانی دیوان

Recipies In Balochi.

(1/6) > >>

Mahnaaz:
Daryahi Madak (prawan) e Biryani.

Cheez ke Darkar ant:
* Zarden Rang.
* Kasane Heer .5-6.
* Chawal .1/2 kg.
* Peemaz sor  kutagaen . 1 cup.
* Seyahen zeerag. 1tsp.
* Kopada he sheer ( Coconut Milk )1 cup
* Daryahi Madag (prawn) 1/2 kg
* Sheer 1/4 cup
* Mastag (curd):1 cup
# Tamater  hurt hurta tromstag hen 2-3
# Sabzen merch chuptagen. 6
# Merche powder 2 tsp
# Tel 1/2 cup
# Seerk  / sond 2 tsp
# waad 1 tsp .
* Garm Masla . 1tsp.

Geradag e Tareeka :
Daryahi Madagaan shud o safa bekane O kopada he sheer e taha mane kane. Tel a garm kane O peemaz a sohr kane .Noun Waad, seerk O sond, halegdar O merche powder mane kane. 5 minute a gerade te O tamateraan  mane kane Sharee aa gera dete tanke tamater begerad ant . Mastagaan man kane wahde Mastag e bhoo halas beet goda daryahi madag O kopada e sheeraan man kane O gradete taan ke daryahi madag pegerad ant.
Dege Manjal (pan) he toka aap man bekane .Aapani taha 1tsp Seyahen zeerag , Waad O lahten kalampor (cloves) man kane. Chawalaan ae aapani taha nemgerad kane O dar kane.
Noun Yak Manjale ye taha kamo Chawal man kane O pada chawalani sara Daryahi Madag e naroshtaan man kane . Sarbera Zafran, Sajen masla yaan per-reche . 15 Mint a Dam e sara heer kane . Shume Biryani tayar int .


Note : Agaan gon Mana Radi e bhotag guda Allma mana bogosh he.

Zahida Raees Raji:
Gohaar Mahnaaz:
manii hayalaa "Chawal" urdu-e-tahaa goshag bii. ma edaa daan goshen' nou baluchi-e-tooka ishiyaa dege chey goshan' man ham nazanan' :)
bale taee ey sarhaal mana sak doust but inshaAllah man ham wahd kashan' o ey sarhaal-e-tooka baar zooran'

Heyr louTouk

Mehhlab Baloch:
Gohar Raji may naimagaa "daan" o "Kanag" ey hum goshanth Chawalaa...

Mahnaaz:
Menat waraan Gohar Raji.
Ji Ao to raast gwasht ke "chawal" urdu e labz ae. Balochi a chawal a "DAAn", "Kanag" o lahten handaan "Brinj" hum goshant.

Mehhlab Baloch:
Gohar Mahhnaz "kanag" man tara gosht gon...tou mani minnat waar naboothey???  (yh) just kidding...
man hum johhd kayeen k man hum ey sarhaal-ey taha bahhar bozooren...

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version