Author Topic: pa balochaan zanag allami ent  (Read 15450 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #15 on: July 17, 2008, 01:36:58 PM »
                                 ( LADOOG)
ladooga lelado ham goshant.hey yak anche soote k aroos o mangerani wahdaan goshag beet o salonk o banoor nazenag bant .hey soote taha lelado laado lelado laado ar waara goshag beet. leladoa ech maana o matlab nest.hey soot drusteen baloch dehaan dil pasund ent.
mesaal.........
                                      laade lade go laade lade go
                                      beya mani gul o lal gul gendeyga beya
                                      mache bune woor
                                      ech man maboo duhor


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #16 on: July 23, 2008, 02:34:11 PM »
                                     Moutk
muthk wahde kasse beraan beet goda janeen hadam drust nendant o wati dilay dardanaan dershaan kanat.muthkey tuka murtageeny tuseep o hahi kurtageen kaar geer harag beet o hahi pushpade mardumani dilay gamme kam kanage wasta goshag beet.

pa darwar
                               ohey mae baaten gon wati bahta
                               zurtag naseeba o kesmata e bahra
                               baht mani seemurga na tursentag
                               hakari mahla na turseentag

pa darwar
                                  gwanzagi teplaan maat saadenaan
                                  mani dila kas na saadeni
                                  maat para chukka chuk para maata
                                  cha kapotani kou kou kuta pasaan
                                   


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #17 on: September 19, 2008, 10:02:54 PM »
                                           bismillah
 [assalam]                                [balochistan]
                                        saada
hay gaal e gaali bezant kase e sata o tuseep kanagi ent,wahdey k hay lachcha kari o shaeiri e zubaana kaar marz beet goda eshi taha hama lachcha o perband hawaar bant k hahani taha pakeen parwardegaar e sepat o saada be beet ,
mah arabiya eshiya anmd gosheen charisheya zanag beet k hay neek rahi o deeni range perband ent k hoda e jwane naam o sepetani barwa lachcha kataar kanag bant
 chedaan hay ohn padder beet k chosheen taher ewoka musalmanani neek rahi rangani taha beet ,hay taher bunza musalmanani neek rahi ketaab 'qurhaan' ent ha e taha hame nebashta ent k har kara gon hoda e naama bungeej bekanet , wat 'qurhaan' e awali soorat ohn hame saada bezaan  'halhanmd u lella' a gon bungeej butta

mesaal...                       saadayaan hoda tahi naama man
                                   muhr bandaan dila payaama man
                                   zendagaan man pa hatera deeny
                                   daraan chammaan tahi qalaama man

 goun_neiken_wahagan
 [balochi_wish]

shome kaster
majid rahshoon


Offline abeathk

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 36
 • Karma: 5
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #18 on: October 06, 2008, 11:53:15 AM »
Salaam guashaan o Droutaan pa shoma sar kanaan
Man houn goun shoma waja o banokaan ham pegraan, choshean zaant pamma drostaan allami ant he may doud o rebeadagay bahr ant .Sad shabaash ent choun shomay wadean wajahan pa may mahlukkay sar souj kanaga . Marouchi maa noukean posht o pad cha waty zoban o heal o aadataan yabbara besama hean .Maara shomay wajahaani komak delbaddy darkaar ant . Sata tausep o galahag karzay shoma wash haal o wash naam baatay

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7103
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #19 on: October 06, 2008, 11:54:07 AM »
braat majid: chizzey lawzaanii e tawaar e Hisaab a roman tao rad nebissetag:
 
(LOLI) mani hayalaa "Loolii"  ent
(SOOT ) mani hayalaa "saut" ent
(LEELADI) mani hayalaa "LailaRii/Lailadii" ent
( ZAHIROOK) mani hayalaa "Zairouk" ent

agan' man jagaya radoun' mana allama haal bedae.

 goun_neiken_wahagan

taee gohaar
ZahidaZahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #20 on: October 13, 2008, 07:46:57 AM »
                                      [balochistan]   
tahi gohaar hazaar randana mennat waar k tu mani radi shar kurtaan
gohaar man baaske tu kayaan bale baaske website kappi bant hadega shar ent baask ancho beet baas ..parcha
 goun_neiken_wahagan
 [balochistan_sabz_baat]
tahi braat
majid rahshoon


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #21 on: December 27, 2008, 08:36:19 AM »
 
mani arjelen braat o gohaaran
 [assalam] mudaam washeyan anmbaaz kanate......hameeeeeeeeeeeeeeeen
man wati nabezanti o  bezanti a chizze pa baaska nader kanagahon ommeet ent k shoma dil goosh kanet
anno zemestaan ent o zemestaan e mosum 3 baher ent yake OSHKEEN CHELLAG domi SEYAHEEN CHELLAG seymi TARREEN CHELLAG
o man yak yak a eshani barwa wati pullen baaskan goshen ommeet ent shoma eshtaap na et
 baloch-raaj-e-heyr-loutuk
 [baloch o baluchi labzank zind
 baloch-raaj-e-tepaaki-loutouk
 [balochistan_sabz_baat]
 Shome-kaster
majid rahshoon

 


Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #22 on: December 27, 2008, 09:47:20 AM »
Braat Majid , salaam o vaahag

shuma sakkeN sharreN thread ii buNgeej kutaa ! maaraa allama chusheN cheezaanii sak zaroorat ent ! man shume cha dil-e-juhlaaNkiyaaN minna vaaraaN !
gooN neekeN vaahagaaN

Zia Baloch

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #23 on: December 28, 2008, 08:11:00 AM »
                                           OSHKEEN CHELLAG
 oshkeen chellag cha aqtubare 13 a bungeej beet ,oshkeen chellag e tuka drachk o darani taak kapent o dagarani lado lanshan be janant k pa keshaara marzag kurtagat, o oshkeen chellag nawambery akaria katam beet
dega radeyani pehliya loteen
 Shome-kaster
majid rahshoon


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #24 on: December 31, 2008, 08:02:59 AM »
                               SEYAHEEN CHELLAG
hey chil roch zemastan e sak sard bent aap band beet danna darahag nabeet ,
o hey chellag a parraam ham sak bandet o drachk o daar aap zoorant  , mach ham hame
chellaga aap zooret ,mae ahdey dahkaan goshant k lewaada macha enkas aap ma band k hame chellaga aape  band parcha k hey chellaga mach aap zooret o koosh jant o gark jant
bil le zemastana mach ya dega drachk o daar aap kam waart bale aap baaz zooret
 [balochistan_sabz_baat]
radiyani pahileya loteen
  [baloch o baluchi labzank zind
 baloch-raaj-e-tepaaki-loutouk
 Shome-kaster
Rahshoon


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: pa balochaan zanag allami ent
« Reply #25 on: January 06, 2009, 12:23:11 AM »
                                               [balochistan]

                                            TARREEN CHILLAg
hey seymi chillag ent k hey chillag bahaarey gent k hey chillag tuka ar drachk o daar taak jant o
arch wadeen kohi ka o bahaar rudeet o sheer sak baaz beet hey chillag tuka , roogan, neemag
paneer o dega ham washeen warg o pasaani wasta kah rudeet
aalko ,mageer ,putrunk,lempuk, trushpik ham hame chillaga rudeet gon
 [balochistan_sabz_baat]
 baloch-raaj-e-heyr-loutuk
 [baloch o baluchi labzank zind
 Shome-kaster
rahshoon