Author Topic: "Mani Tahnaahie Aks"  (Read 3223 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
"Mani Tahnaahie Aks"
« on: December 06, 2008, 04:19:17 PM »
Aaie paadan dambortag at. Rouch cha kandaga jahl kapaan at, bale tany wahdi menzele gwaah o neshaan nyst at. Mehrjaten mosaaper goun wati hourken kalleega latta jekk dayaan at dym pa dooren menzelia, bale noon aaera shapa ham geptag at. Dela jydety ke ey shap ham pa pand begwazeet bale noon aai paadaan ham jaab daatag at. Dasty man koundan sakk kot o nesht.
  Shape syaahi grandaga at. Cheretaan shape bytawaari doora sara zortag at. Paadbramshie tawaara aaie goush jekk kot ant. Gomaany kot k begende rahgwazie beet, bale ey wa keshky nahy k rahgwazi ra o aa bekanant. Paadbramshe tawaar nazzikter aayaan at. Aa yak syaahpoushaaken mardy wati nymaga aayaga gendeet. Aai jaane pot paad kaayant. Dela gwasheet k dastan tokk bejanan o betachaan bale ey draajen pande borraga aaera anchou zhand o pand kotag at k aa soragi na at. Aa tachk boot.
   Gendeet ta syaahpoushaaken mard aaie saroona oushtaatag. Aa wati chamman band kant.
   Ey syaahtaaben mard aaera badda kant o rahaadag beet. Saahatia rand aa yak hanchen mytagia sar ban k ouda mardomi pad nagwaaheet, bale cha damk o deewaalan hamy zaaher at k karnaan pysar ey weraanen shahr mardomi mehraani hankyn bootag. Aaera hamy tahtaala gwar jat k aa shaahere sar balken hamy mytaga kaptag, o gwashtagy ke~
           Ey chepemen halky, dyr ent eda zendagi nayatkag
           Eda chounen kahry kaptag, eda mardomy nagwaaheet
  Aaia hamy syaahtaaben mard poul kot ke ey shahre mardom koja shotag ant. Marde passa yak kessahy at.
  Gwashty, "Karnaan pysar ey shahr kourani hankyn bootag. Ede tawaamen mardom kour bootag ant k aawana goun rozhna mehr bootag. Yak shapy shahre tawaamen mardom waab bant k rouch goun wati rozhna zameena eyr kaet. Rouche braanzaani garmi aawana cha waaba paad kant. Kour wa chounaya kour ent, bale agan mehre naadraahi yakkiara gwar bejant ta tahna aai chamm na balken agl o pahm ham kour bant. Rozhne mehra aawani akl o pahm ham kour kotag at, pameshka tawaamen shahre mardom pa rouche rozhne dazgeraga cha zende pashtkaptagen rouchan zebahr boot ant."
   Peeshokie sheperraga mana paddrahynt. Mana cha mani tahnaahi o shape syaahia abyd hech gendaga nayatk.........
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7060
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: "Mani Tahnaahie Aks"
« Reply #1 on: December 12, 2008, 07:43:54 PM »
Quote
"Peeshokie sheperraga mana paddrahynt. Mana cha mani tahnaahi o shape syaahia abyd hech gendaga nayatk........."
baaz wash :)

واجہ مزار  
salam-o-drout

chounahiyaa mana roman e tooka balochi nebeshtaankaanii waanag sak taurit bale shome roman, balochi script a waRaa pah wanag a sobakken.

shome aazmaank e markazii kahayal (man nazanan balochi e tooka ishiyaa chey gwashant) a bogoshan yaa keh shome pegr e gehrahiyaa har doen chizz wati wati jagayan sak baaz sita karzant.

shome dege ham nebeshtaakanii wadareegan'

neiken wahaganii daahima chamdaar

 wati raaj e heyr loutouk
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: "Mani Tahnaahie Aks"
« Reply #2 on: December 14, 2008, 05:33:43 AM »
Mani Sangeenen Gohaar, Raaji
  Daan Jehaan hast ent, Shaala Sabz o Bezaamoraatet! Gam O Ranj Cha Shoma Door Betachaat ant!!
  Tai Nyken waahagaani daan k zendagaan man waamdaaran. Shome delbaddi o sekyn mani naabaladen pegre tostagen arwaahara modaam nouken zend baksh ant. Mani johd modaam hamysh ent k mani zende shap o rouch pa Balochi zobaan, labzaank o doud o rabydagan nadr bebant, chia k byd eshan maara kas napajjaareet. Aa raajy k cha wati maddian zobar ent, aaera man raajdaptare taha hech waden jaah o handy nabeet o aa maan bygwaahie johlen kourchaata modaami gaar o bygwaah beet. Ey mani sara chou wardena allam ent k pa wati maati zobaane dymrahia wati shap o rouchan yakk bekanan o wati gaaman tronda chy trondter bekanan daan k ey dyma shotagen embrouze dombola yakk rouchy begeran o wata yakk jaahie waahond joud bekanan.
   Tai delbaddi o sar o souj mana dym pa menzela tylaank dayant! Ey tai wati laaeki o shaahzaanti ent k mana mazan lyke aga na kole paarsian "Man aanam k man daanam".
    Yakbary pada tai mennat o mehrabaani k mana delbaddi et daatag!!

           Baloch Aajouhie Jonz, Dyma Bojonzaat O Sabz O Zaamoraan Baat!
                   Shaala hanchosh Baaaaat!!!


                                                                           Shome Kasterpaad
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Hanaar

 • Pomegranate
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 18
 • Karma: 10
 • ¨°°¤» Long Live Baluchistan «¤°°¨
Re: "Mani Tahnaahie Aks"
« Reply #3 on: October 14, 2009, 05:59:43 PM »
           Ey chepemen halky, dyr ent eda zendagi nayatkag
           Eda chounen kahry kaptag, eda mardomy nagwaaheet

  durout [aarepen_waajah]

Baaz wash o jowaan
|||o washshiyaani jambar tai sara s     :)(())

 Shome-kaster  E|


Zendag Ant aa Ke Mortag Ant Deinaan Waahage
Mortag Ant aa Ke Jestag Ant Jangale Baadela...

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: "Mani Tahnaahie Aks"
« Reply #4 on: January 06, 2010, 11:28:35 PM »
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: "Mani Tahnaahie Aks"
« Reply #5 on: January 07, 2010, 05:48:03 PM »
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline sabah

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 80
 • Karma: 5
 • Lifeiz a Beatiful Melody Only D lyrics R messed up
Re: "Mani Tahnaahie Aks"
« Reply #6 on: January 08, 2010, 06:51:43 AM »
 0[-   just trying 2 read it  :)():(
Life is too short to wake up with regrets.. So love the people who treat you right.. Forget about the ones who don't. Believe everything happens for a reason. If you get a second chance, grab it with both hands. If it changes your life, let it. Nobody said life would be easy, they just promised it would be worth it