Author Topic: NAKO GULAM MOHD ,A BALOCH  (Read 3692 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline zindan

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 190
 • Karma: 2
 • ♥ღ Z!η∂คηღ♥ ღ♥яiиd♥ღ
NAKO GULAM MOHD ,A BALOCH
« on: June 05, 2009, 01:21:27 PM »
Nako Gulam Mohd,
                che Mand a yak anchien sarok e pedak bith k aahi a oopar a lak e bia ath,aa yak inqilab pasand ,yak shahir,yak sarook,yak glukar e ath..nako mudam may loga athk ,aahi a awali logi BB NAJMA pesara wapath bethag ath ,awali logi a chuk Merook(jenik),iyub(pith a name chukka pir kuthag)o baloch anth.domi logi Salma enth k aahi a chuk Bawal o Mahjan anth.Nako a mudam Balochi chadir badda kuthag,.yak randay Chair Main Gulam mohd o Sher mohd Pakistani foj a jesth kuthan drajien mudhathya rand athk anth ,sak lagar ethan blay Sher Mohd manan angath yad enth k man pad athkagan ramzan a man o Sher mohd a sahar kuthag ,Deir gwasth aakri wadh anth Nako gushi man wathi zind a che bezar anth logay marduman manan majbur kuthag k tho wathi siasath a yala kan o mani wathi Balochi rah o rahband a chon yala kanan......gushi man wath mooth lotaan man zind a che sak thang athkagan...wath hum gushthay k aga e chakkara manan force bebarth manan zindag a nelith .....o nakko a gap rasth bithanth ,,3 april 2009 a nako Gullam mohd ,lala munir o Sher mohd force a cha Turbat a agwa kuthan....8 april 2009 a shapa maa loga neshthagan msg e athk e Shaheed kanag bothagan ,kassan e bawar nabith ,lethi  mardum a goshth k e afwah anth....pda pone athk mani pith a sra gushi lash pedark a kapthagan .abba a than shuthan pone e kuth gushi e drog e ......maa shugr gipth ....sathay nagwasth pda dho say pone athk gushi civil hospital turbat a lash aahorthagan......abba a than pda shuthan .....mani dil drayaga ath....pda mani cusin athk gushi;"amish bethagan ,shumien fojiyan ama roch a jathagan",mani sir chakaray blay mana h sma nabo mna yakeen na ath...........blay e rasth ath.............pda lash e ama time a Mand a burth anth .maa ameshien subby taka logay mardum aaal dathan o wathi gadi zurth o shuthien Mand a ,e mani awali rand a k man purs o janaza a shuthagan ,mani sar chakaray ,kookar a mna sak bazak bith.....mani dila nasagay blay man dil dashth........shuthan janaza wanth ........sak baz mardum athkaga..................!!!!!!amay rocha Mand a sak baz aashob bith ,,aanso gas logay dapa kapthagan,,Mand a zalbolan shabashien k aayan e fojiyani thofang fach gepthan o pash dirth anth..................pda e aashob dunya a shing bith ..............o chamma che yak sarok e juda bith.................nako angath mani dima enth......................nako a qabr wathi pesarigien logi a kasha enth.....
♥"Balochi mey wati shahdin zuban enth"(ff)

Offline zindan

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 190
 • Karma: 2
 • ♥ღ Z!η∂คηღ♥ ღ♥яiиd♥ღ
Re: NAKO GULAM MOHD ,A BALOCH
« Reply #1 on: June 15, 2009, 08:26:35 PM »
mathi mani sahay badal
panthay chma mathan bozor
k bachi lajani dempan  kuthag
thangohien shir o mazar
                  SHAHEED CHAIR MAIN GULAM MOHD BALOCH E|
♥"Balochi mey wati shahdin zuban enth"(ff)

Offline zindan

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 190
 • Karma: 2
 • ♥ღ Z!η∂คηღ♥ ღ♥яiиd♥ღ
Re: NAKO GULAM MOHD ,A BALOCH
« Reply #2 on: July 05, 2009, 02:49:01 PM »
the  o|||real hero of Balochistan
♥"Balochi mey wati shahdin zuban enth"(ff)

Offline Faryaad

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 33
 • Karma: -2
Re: NAKO GULAM MOHD ,A BALOCH
« Reply #3 on: July 05, 2009, 03:09:17 PM »
He was a great leader (Raje Jonzaa Rahdarbaar) Allah aea Jannat Naseeb baka o aea maksaada aea korabanea pajjaar aa ma dila ear bak'an..


Azad Balochistan Waja a  waab sarjaam ba baat


Salam kana hr ama Sheer en maatane farzanda k ma wasta wate jaan e nadr kotaga...

 (ff)

Offline Rind Baba

 • '''--Top Gun--'''
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 2060
 • Karma: 212
 • Zendag Baat baloch Raaj ♡
Re: NAKO GULAM MOHD ,A BALOCH
« Reply #4 on: October 28, 2009, 02:01:27 AM »

Shaheed Gulam Mohammed
You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

Long Live Baloch & Balochistan