Author Topic: Ajoheeeeeeeee  (Read 2245 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sanj

  • Junior Baask
  • **
  • Posts: 10
  • Karma: -1
Ajoheeeeeeeee
« on: July 20, 2009, 10:38:54 AM »
                                                        bismillahyak kasanen warnahe shappa wahda wathi tahte sara wap tag o jedaga ht o hai e dil a haya
atk azmane istal wa sak baz anth bale 1 e roshna int o 1 thahar inth.
ancho k me sar zamen e sara anchen baloch ast k Balochistan e wasta wathi hoone
reeth kag o anchen ast pada hameshani sara siyasat kanaga anth,
he chone dunya e ....
                 "Agan mani dast beraseten Goda" ?
"man ancho  k wahde jedeth hayal a mana sak dor borth agath" jung e medan a nazeek a sar
kut man chareth mani chamani deema baloch janag bohaga inth baloch kushag bohaga int
      "mani dila mana ra gosht baloch  e  begarat mabo"
man zuth zuth a   k tuka dor kana go dushmane goma jung kana gon anagath a tchage toka
mani pada 1 blahen kontage lageth o man kapthan , mani chamani ars drath kan k man
gendaga han bale hech kut nakana             :x.ancho mana yake ya dasta geth chst kut man pad athkan
man genda ga han haaaaaa mani manzil inth gendag bowaga inth .
                                 
                                            "Pada boro pasan ramag a Bar "
     
mani peta mana waba che pad kut
                                       " Mani peth tho kamo sabr kut Enth "


                                allah_e_mayaar_o_baahoote