Author Topic: Nakou Saeed Ameeri e sar o souj بلوچی ءِ تچک کنگءَ ناکو سعید امیری ءِ راھشونی  (Read 5156 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
پہ بلوچی ءِ تچک کنگءَ  ناکو سعید امیری ءِ راھشونی
Balochi Gaal: TV e numaaendah a cha Pangur a haal daat k "haor e sabab a baazaar e raah aap o chiDD int piren mardum 'slip' bayant".
 
 Slip: lakushag, sheterag. Man diljamaan k Pajgur e mardum 'slip' a sarpad nabayant. Aga bugwashteni k raah aap o chiDD e sabab a lakushaank yaa shetraank int o mardum sheter ant har kas sarpad beetag at.
 
 Char eshiyaa  andaaza beet k Pajgur a ham may zubaan cha Engrezi o Urdu a asarmand beetag.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Saeed Ameeri wrote:

Wahdey Sindhi warnaayaan gindaan, aa wati zubaan e saraa napas bahr kanant. Wati zubaan e tahaa Uurdu o Engrezi gaalaani hawaar kanag a pahrez kanant.

Balay Baloch warnaayaani gap o traan media e saraa bebeet yaa k wat maan wat a geishter cha Urdu o Engrezi gaalaan purr int.

Aahaani gappaan aahaani paimen waaninda sarpad bayant balay beywaanindahen Baloch sarpad nabayant. Ey rang a Balochi zubaan taawaanbaar o gaar o beygwaah bayaan int. Ey bazhni habar eyt k Baloch wati zubaan a demaa barag e badal a pusht a baraan ant. Aa balken wati dil a gwashant:

"Dem kinzag taraa graan boushtit,
Pad kinzag taraa taawaan int"
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
April 13, 2014 Saeed Ameeri Gwashit:


Zaant: knowledge/ cha zaanag a:to know/ Zaantjaah: daar ul 3uloom: University/
'Labzaank': labzaani zaant k nouken Balochi a pa adab: literature a kaarmarz beet.
LABZAANT: (Bezaant Balad): Dictionary, lughatnaama, hamaa kitaab k aahiye tahaa labzaani ma3naa nebishtag.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
ZUBAAN o LABZ:
Kwahnen Balochi a 'zubaan' pa jism e hamey a3zaah a gwashtag ish k may dap a int k gon aahi ye tarrenag a maa wati warag a jaayen yaa habar kanen o she3r janen, hancho k shaa3er a gwashtag:
"May zubaan yakkey, do do ant goujaani zubaan".

Hamey rang a 'labz' e bezaant zubaan beetag. Wahdey k Bibagr Kandhar e
baadshaah e kalaat a rawt baadshaah e janek Balochen bour sawaar a gindeet aahi ye saraa 3aashiq beet. Bibagr gwasheet:

"Labze Paarsi a gwasht man a laal a,
Himmatey daare byaa Baloch baalaa"

Bezaan idaa 'labz' pa zubaan a kaarmarz beetag.
Gon wahd e gwazag a gaalaani bezaant badal bayaan beet.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line