Author Topic: Shargedaari (critisim) Baluchi labzaank e taha parcha pah sharri nabayagaen'?  (Read 12047 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7068
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
[dousten_baaskan]
 [assalam]
 durah_baate

chizzey rouch bitten' man wati kerrah eyren' chizzey sheraani daptaran' yak pah yakka waanag o chaaragayan'.

peyshgaal a chey beger ketaab e aahiree taak suddi wanaga pad del a ey gappey sara dard ey chest but keh hama zaantkaaran' aa ketabani sara wati chamshaank daatagant aahan' shaahiree e bunokii radiyaan' chey ham wati cham chupt kotagan'

eyukaa ey gappey janag keh ey shaahir nouk bahenden' aahiya manzil e sar bayag suddi johud kanag louTit mani del a chamshaank dayouk e sakken' haq-zourient'

man heyranan' keh Baluchi e taha shargedaari(tanqeed) shari e sara parcha neyst?

zaanan' may shaahir o nebeshtakaar ani del incho orden' keh aa wati nizooriyaani kashshokani gappa dela byarant agan na may shargedaarani jind e zaant ey chizze babata kamment?

chizzey wahad peysar man chizzey zaantkaar ani shargedaari wantag bale aahani tooka zaati aeb kashag o eyr janag geyshter gendag atkag bale hech jah ilmii nizourii ani kashag o rahshooni kanag e sara mani cham nakaptag.

mani jost ey sahata goun wati Baluchi waanok, nibissok o zaantkaaran' eshent keh shargedaari e zaloorat e maaresht parcha may kerrah neyst?

ma chey paem wati nouk bahendaani rahshooni kut kanen' keh aa kam cha kam wati shaahiree e bunokii radiyaan' wa wat kasht bekanant.

shome shor o salah o hayalani rahchaaran'
 goun_neiken_wahagan
 wati raaj e heyr loutouk


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline yahya. याहया

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 468
 • Karma: 42
 • याहया-बास्क
  • بلوچی دگنیا BALUCHI DUNYA
salam o dorowah baat /mani khayl aa shargdari yaa tanqeed shayariye  o shayar e warak ent.agaN yakiya warag marasit goRa aahye  chi hal beet ? Hancho kh maye shayriye hal ent.
tanqeed o tehqeeq allam be beet.shargadariya cheN kass dil prosh maH beet  .gharibani khiyr lotok,
mani shyariy enty nowok                                       yahya ,moosa mand gayab balochistan

And Satan said:
I had no power over you
except that I called you
and you obeyed me.
So do not blame me
but blame your selves.
Al Qur ' an

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
                          Salaam o Drout

Baaz Sharren Sarhaal e ,Eda Lahtey Cheez Ast Ant Keh Baayed Ent Sharriye Sara
Gedaar o Chaarag Beh Bant Yake Eish Ent Hama Adeeb o Shaayr Keh ChamShank
Dayant Baayed Ent Sarjama Zemadaar Beh Bant o Wati Neyk Neiytiya Nukbahandan
Sarpad Beh Kan Ant,Druaaen Kaar Pah Delbadi o Sata'a Dema Rauant,Mana Pahel Kan Et Ey Gapa Goushaan ,Maa Geshter Wati Kauma Eyr Jan e Taa Aaiya Dema Beh
Baren, o Ey Peda Ham Maznen Tach o Taache Nah Lout Eit Bas Wati neyken Wahagaan Pah nukbahandaan Paddar Beh Kan Ant Aa'ani Radiyaan Beh Geishnant Taan Sharrie Sar Pou Beh Bant.                    "Mennatwaar"
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7068
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Wajah Yahya Moosa:
Salam o drout o durah baatet,

wajah shome hayaal dist del baaz wash but. shome gapp mana sak doust but.


salam o dorowah baat /mani khayl aa shargdari yaa tanqeed shayariye  o shayar e warak ent.agaN yakiya warag marasit goRa aahye  chi hal beet ? Hancho kh maye shayriye hal ent. tanqeed o tehqeeq allam be beet.


bale gap eshent keh shargedaari e haq kaee kerrah hast?
harkasi kerrah yaa nagdkaar o shargedaar ani kerrah eyukaa hast?
ey gappey paesla kae kant keh nagdkaar o shargedaar kaya bayag louTit?
hamok dou ketaab waanok keh shaahiree e arwa a pamet makanant aa byayant o bogoshant keh shaahiree sharren agan na sellen'.

ma wa ey ham gendagayan keh hama kase zaant nizourent aa ey kaar e tooka wati dasta maan dayant.
o anchen zaantkaar ham hastant keh aahani zaant geyshent bale pah alkaapen' chamshaank a ham wati qalam e dapaa mor daarat

ma baaz distag keh nouk-bahandani pajja yaaroken' zaantkaar wahade aahiye ketab e sara chamshaank dayant aa ey wa goshant keh ey nouk bahand en' o bahad johud bekant o man ey shaahir yaa nebeshtakaar e bandaat a ruzhna gendagayan' bale bunii gapp eshent keh zaantkaar e zaanan' hamencho gwashag bassent'?
agan hamencho bas buttagat goRa hamen yakken shaahire e dohmii ketab e taha awali ketab e radi maan nabuttagat.

ched geyshter aa parcha gap najant? aa parcha nagoshit keh tai hayal e balad incho subbakk parchiyaen'? aa parcha nagoshit keh tai falsafa ibhaam a purrent? aa parcha nagoshit keh tao shaahiree e kojaam usool  proushtag? aa parcha nagoshit keh tai aazmaank e taha tai plot kojaam standard e sara en'?
wahad e aa eshan chey hech gap nachaaragaen goRa ey nouken' shaahir / nebeshtakaar e sharren baandaat e paesla aa chey paem kanagaen'?

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7068
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
                          Salaam o Drout

Baaz Sharren Sarhaal e ,Eda Lahtey Cheez Ast Ant Keh Baayed Ent Sharriye Sara
Gedaar o Chaarag Beh Bant Yake Eish Ent Hama Adeeb o Shaayr Keh ChamShank
Dayant Baayed Ent Sarjama Zemadaar Beh Bant o Wati Neyk Neiytiya Nukbahandan
Sarpad Beh Kan Ant,Druaaen Kaar Pah Delbadi o Sata'a Dema Rauant,Mana Pahel Kan Et Ey Gapa Goushaan ,Maa Geshter Wati Kauma Eyr Jan e Taa Aaiya Dema Beh
Baren, o Ey Peda Ham Maznen Tach o Taache Nah Lout Eit Bas Wati neyken Wahagaan Pah nukbahandaan Paddar Beh Kan Ant Aa'ani Radiyaan Beh Geishnant Taan Sharrie Sar Pou Beh Bant.                    "Mennatwaar"

Waja Thangi:
Salam o drout,

shome namdi mennatvaaran'
man shome gappe sara sad dar sad ittefaaq kanan'. awali o aahiree gap neik niyyati e sara delbaddi dayag pada rahshoonii kanag o pada radiyaani gishshenag o aahani shar kanag e anchen shor dayag keh dega barey aa ey radi yaa kot makant.
bale ey kaar e gi kae deyma kaet?

may nouk bahandaani ham baazen' nizouri hast. yak wajah e salaani saal shaahiree kanagaen bale hejbar naraoth ketaab napattit keh man bechaaran' man shaahiree e kojaam usool proshtagan'? aa incho zahmat nakant keh wati sheran' anchen mardiyaa peysh bedaarit keh aa chamshaank e tooka delbaddi e goona rahshooni ham kot bekant.

mana barey barey sak apsooz ey gappey sara bitten keh yak mardomiyaa wati zind e dah dwazdah yaa chaarda paanzdah saal shaahiraani diwwan a gwaazentag o baazen' mahtaak o taakbandan ham wati perband sheng kotag bale angat mazaant keh kaafiya bandi e usool chey an'. aa angat mazaant keh zabar o zer e harkat a chey qaafiya rad bayant.

zaanan' mahtaak wati taak e taha chushen yak nebeshtaank e daat nakanant keh aa gwastagen mah e taak e drusten nebeshtaank o shaahiree e sara yak sarjamen' chamshaank ay bedayant daan nouk bahand eshan chey wati radiyaa kashshet bekanant?

parcha may labzaankii galani sarouk ey neymaga pegr najanant?

1989 e taakband o mahtaakani nebeshtank o shaahiree e standard hama buttag parcha marouchi aahiya chey sak jahl kaptagan'?

neik niyyaati kojaa gaaren' may nouk bahandani keh aa pah dar barag deyma baet o zaantkaarani keh pah sar o souj kanag a bahil mabant.

 shome_baaz_minnatvaran
 wati raaj e heyr loutouk

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
                           Yak Bary Pada Salaam o Drout
                             Pah Baanok Zaida Raaji Baloch

Tai Baaz Mennatwaaran Keh Mani Namdi Sara Chamshaanke Daat Et o Goun Mani
Hayyaalan Topaak Et kort.Baleh Aa Nouk Baahanden Shaayran Keh Har Wahda
Shaayri Usoulan proushant Baayd Ent Wati Raha ey Pedda Techk Beh Kan Ant'
Gora Nah Wati Shaayriya Eyal Bedyant.maahtakani Wahondan Ey zemadari
bayag Louteet keh choushen Shaayrani Kamiyaan Padar Beh Kant'Taan Wati
Maahtaaka Ham sharen Rangeya Sheng Beh Kant'Wahde Keh Zaantkaar Hast Ant
Niek Niyyati Baayad Gaar Mah Beet.              "Wazhdel Baat Et"
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Critic Maznay martabat ay daareeth, balochi adab ay taha hamenkass WRESTLER gardaga int o har kasi sara hamenkas KAJJI TARASHI  kanaga wati mazani lekk anth k sanjeedaaen o zaantkaaren critics eh lichch ay taha sing daur dayagay haqqa nayanth k aa wati poshaak aa menn kanag nalota.n,,,,, bale aawaanche baazenay yokiya wati bisaatha wati kaara kanaga int...o nok bahanda.n guidance hum dayagaha.n............
.i agree with waja THANGI's this line"Druaaen Kaar Pah Delbadi o Sata'a Dema Rauant,Mana Pahel Kan Et Ey Gapa Goushaan ,Maa Geshter Wati Kauma Eyr Jan e "
may wrestler adeeb kassa nammana siwa ay wati bale asala aa wati jinda hum nammana bale nazana k aa cho kanagaha.n,,,,,,,,,,,,, baaray chiya may kirra acceptance O positivity nest, wrestler balochi adeeb degray chizzay waana hum pa raddi pattaga,aai hayal o maarisht ay duniya lutf aa nazoor anth,,,,eh sakken haraaben maraz ay,,,,, kajji tarashi saah ay zooraga naeliith nok baahanda.n,,,,,,,,,,,critics aani kirra mardom rawanth pa islah aa o aa islah kananth bale asalay.n zaantkaaren critics kamii o aeb ay JAAAR najananth.... aa delbaddi dayanth k eh warna bellikkeeth,,,parcha k aara wati zuban dosten....
sis
to be realistic im disappointed of some so called balochi ADEEB's attitude to towards other new writers,,, i ve felt lots of superiority complexes in some renowned Balochi writers, they ve gained some cheap names for themselves with their foolish comments for other's work considering himself/herself a master........pameshka balochi adab ay rooh zehmi int.......hamay nasarpadi ay sawwaba......
mani habar draaj booth.....
gwashgay maksad esh int kay kassa magoshay k kajji bekanay balochi zuban chonaiya sarparasti nest mahlook nawaaneeth agan kassay hob daree kassay likkiith billay likkiith,,hamesha.n hum dilproshi ay nemaga baragay man haqqa nao.n.........

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7068
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Lala Imran Saaqib:
Salam o drout,


Tai gap " wrestler balochi adeeb" a man sharri sarpadan’ :).
aeb johii o rahshooni e keshk bahed gishshenag bibit.

Man tara yak misaal e edaa dayan’.

Yak noukbahand a wati nouk saachetagen’ yak  dastoonk ay, chizzey neik niyyaten’ zaantkaarani neymaga deym daat.
Aa zaantkaaran’ chart keh ishiye dastoonk e zameen, beher, mazmoon, rawani o ey dega aa deega durah hesaabani taha hech radi maan neyst.
Aahan ey nouk bahand geyshter delbaddi ey gappey sara daat keh  aahiye zoban cha baazen’ kohanen’ o kauna-mashq shaahiran’ chey techkter at o pegr e balad ham ey degran chey jeta o burzter at. Aahan ey sak baaz delbaddi daat.

Parcha keh ey shaaher nouk bahand at aahiya del a gosht bate mana eyukaa ey zaantkaar delbaddi daygayan keh man wati gaaman madaraan’ o mani dastoonk incho shar mabit.

chizzy wahad pad aahiye yak ja yaaroken’ shaahira e ham cham ishiye dastoonk e sara kapt. Ey shaahir a kessas dah dwazdah saal shaahiraani sohbata gwaazentagat. Ey wajah a kullen dastoonk e taha sak baaz radi kasht daat o rahshooni kot keh tao shar nebeshta kot kane agan johud bekane.  

Hama shaahir a keh ishiye dastook e taha radi kashtagat aahiya hama nuktaa kashtan keh aa nazaantkaariye jaara janagayatan’.

Edaa gap eshent keh neik niyyaten zaantkaaran’ ey nachaart keh aa nouk bahand en’. Aahan kaar chart o delbaddi daat,  bale dohmii neymaga shaahir a ey nachaart keh dastoonk e treatment o pegr e balaad chey ent aahiye eyukaa ey chart keh ey nouken’ o man rahshooniyaa wati dasta maan bidiyan’ lolz

----------------------


Brat  hoshken delbaddi daan hama wahad suddi tai gaaman deyma baart kant keh tao angata sekkag e tooka (ey gap ham allamient keh insan dan zendagen' sekkag e tooka en') e bale wahad e keh tao ketab e sheng kanage e iradah kane goRa Bezaan tao ey jaara ham janagae keh man baazen gap dar burtagan’.

Ey wahada bahedent keh noo hoshken delbaddi a del a seyr makanet o wati radiyaani sarpadi o sharkanag a neik niyyaten’ mardoman peysh bedaaret.


 goun_neiken_wahagan
 wati raaj e heyr loutouk
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22

Ey wahada bahedent keh noo hoshken delbaddi a del a seyr makanet o wati radiyaani sarpadi o sharkanag a neik niyyaten’ mardoman peysh bedaaret.adda
Mana tai eh line aa go.n tepaaken...................
Nu man ho.n tara yak misaal daii.n....
mani yak sangatay asth naami en balochi shaair ay O khush qismati aa che wrestler adeeb aanche na int :)
yak rochay mani O aai hamay shargedari eerad o nagdkari e babata discussion booth O maa Balochi Adab ay taha hamay kajji taraashi o narrow mindedness ay baabata gap janagahatay, ta aa sangata yak washshen misaal.e daath kay asal CRITIC chon banth,,,,,,,,,,,,, aai go kay maa 15/20 sangata nishtag o she'ri deewane barjam kotaga o man hum aa deewaane taha wati dastoonk ay wanth,,,,,,,,,,,,,durusta.n baaz pasund ko o daad daath,,,,,,,rand-tara deewaan aaser booth pada rawagay wahda mana yak sangatay kay ilmi bezaanth ay baaz inth mana gwashtay yar aga.n tao late nabuwaga ay guda man o tao hotel aa ninday chaa.ay warren........... aai hama do pa do ii neshistay taha mana go kay yar mana tai eh dastoonk ay Eh jaha kammay maza nayaht eda eh band ay taha mani hayala kammo raddi asth,,,, tao che gwashay,,,,,,,,,,,,,,,,,, mani shaair sangata go kay wahday aai mana nishandahi ko O man hum soj ko ta waqai mana raddi dara boo O man hamoda hama band badal ko pada aai go kay nooo baraabara int.................

Eh khubsurate.n story baaz zabardaste.n paigham.ay danth kay CRITIC kaya gushant O aai ikhlaqiyath mayaar che boowag lotiith.........
wath egoist ay na int pameshka pesara domi ay self respect ay hayala kanth O pada baaz shaaistagay.n wadeya wati raa'ay aa danth O josth o zaanagay koshistay taha tasee'h aa kanth.....................
Eh waday.n Critics kam anth bale hasta.n O wati wass.aa kaar hum kanagaha.n bale Pahlwaanaa.n :> kay bedaariith,,,, mudaami go.n wati jaaka.n yakkaye badda kaptaga.n...........They R not Critics, they R patients n they hav No right to be called as a Critic!!!
Minnat
salamati

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
                Balochi Labzaank Roudom Beh zeerit o Shaah Beh Jant.
                                        Shala Anchoush Baat.
                        Man Edaa Geshter Nah Goushan Taan Saad
                                           Granch Mah Waart.
            Gap Shaayri Ent O shargedaari' Choush Keh Shoma Kessah Aaurt.
Man Ham Chaar Band Goushan Baleh Dela Mazour Et'Parcha Keh Man Ham Dela
Nahzort.
Apssuz Keh Haameyn Eyraat Ent
Challi e punaan Hareed Maan Ent
              ******
Doudmaane Shaayr o Pahlawaan Jonbaga Eyr Kaptant
Bestaar  Kouaroken  Kawataani  Peynd  Jaaha  Ent

                        *********
                      "Wash o Wazhdel Baat Et"
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7068
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Apssuz Keh Haameyn Eyraat Ent
Challi e punaan Hareed Maan Ent
              ******
Doudmaane Shaayr o Pahlawaan Jonbaga Eyr Kaptant
Bestaar  Kouaroken  Kawataani  Peynd  Jaaha  Ent

                        *********
                      "Wash o Wazhdel Baat Et"

bigsmile  bigsmile  bigsmile :hehe: o|||
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
Apssuz Keh Haameyn Eyraat Ent
Challi e punaan Hareed Maan Ent
              ******
Doudmaane Shaayr o Pahlawaan Jonbaga Eyr Kaptant
Bestaar  Kouaroken  Kawataani  Peynd  Jaaha  Ent

                        *********
                      "Wash o Wazhdel Baat Et"

bigsmile  bigsmile  bigsmile :hehe: o|||


 (ff) [baloch o baluchi labzank zind (ff)
                        washshiyaani jambar tai sara s
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
گُھار زاھدہ ءُ دوستیں باسکاں
دْروت ءُ دْرھبات اِت۔
گُھار زاھدہ، تئی مِنّت واراں کہ وھد ءِ تب ءُ مَیل ءَ سرپد بُوت ئے ءُ اے بُنگپ اِت بندات کُت۔
    اے بُنگپ ءِ سرا وتی ھیالانی درشانگ ءَ چہ ساری من لھتیں گالانی بابت ءَ ھبر کنگ لوٹاں کہ اے گال گوں تئی داتگیں بُنگپ ءَ بندوک اَنت۔
   آ گال "شَرگِداری"، "بَد گِداری"، "نگد کاری" ءُ "ایرادگیری" اَنت۔ اے سجّھیں گال مئے لبزانک ءِ تہ ءَ پہ  وانگی، ساز ءُ زیمل، تامُر ءُ یا کہ دگہ اِزمے ءِ سرا چمشانک دیگ ءُ چکّاسگ ءَ رند آئی شَرّی ءُ نِزوریانی دیما آرگ ءُ رھشونی ءِ کار ءُ کِسِب ءَ کاربندگ بنت۔
    بُرزءَ  داتگیں چاریں گال "دوگالی گال" گوْشگ بنت بِزاں کہ اے گال چہ دو گالاں جوڑ بوتگ اَنت۔ ایشانی مانا ءُ بِزانت ھم چو روچ ءَ پدّر اَنت کہ باید اِنت کس ایشانی کاربندگ ءَ دودِلگ مہ بیت۔
    اگاں ما اِزمگِرے ءِ اِزم ءِ چکّاسگ ءُ آئی شَرّی ءُ نِزوریاں پہ بے رِیائی دیما آرگ ءُ آئی رھشونی ءِ کار ءِ واست ءَ "شَرگِداری" ءِ گال ءَ بہ زُوریں گُڑا اے گال  اے کار ءِ سرجمیں لوٹ ءُ گَزَراں پِیلہ کُرت نہ کنت چی ءَ کہ "شَرگداری" ءِ مانا ءُ بِزانت شرّیانی چار ءُ گِدار کنگ اِنت۔ ءُ اگاں ما ھمے گال ءِ رِد ءَ ازمگر ءِ ازم ءِ سرا چمشانک بہ دئیں گُڑا تھنا شَرّی دیما کاینت ءُ نِزوری وتی جاگہ ءَ پشکپ اَنت۔ ھمے ھِساب ءَ اگاں ما "بدگداری" ءِ گال ءَ پہ اے کار ءَ بہ زُوریں گُڑا ازمکار ءِ تھنا نِزوری پدّر بنت ءُ شَرّی گار ءُ بیگواہ بنت۔ نوں ھبر اِدا کیت ءُ سر بیت کہ اے دوئیں گال "تنقید" ءِ گال ءِ مَٹّ ءُ بدل نہ بنت۔
    بازیں زبانزات ءُ ندکار "نگدکاری" ءَ پہ "تنقید" ءَ کاربند اَنت۔  نگد کنگ ءِ مانا ءُ بِزانت ھم چُشیں اَڑِتگیں مانایے نہ اِنت کہ مئے لبزانت ءُ ندکار ایشی ءَ پہ "تنقید" کنگ ءَ کار بہ بند اَنت۔ نگد کنگ ءِ مانا ءُ بِزانت پہ بے ریا ءُ رُوئی دیم پہ دیما ھبر کنگ اِنت کہ ایشی ءَ گوں "تنقید" کنگ ءَ ھِچ وڑیں سْیادی ءُ وارِسی نیست چی ءَ کہ "تنقید" ءِ مانا دیم پہ دیما گُشگ نہ اِنت بلکیں "چکّاسگ ءُ ٹپّاسگ ءُ شرّی ءُ نِزوریانی پدّر کنگ ءُ ازمکار ءِ رھشونی کنگ اِنت۔"
    نون اگاں ما "ایرادگیری" ءِ گال ءَ بہ چاریں گُڑا ایشی مانا ءُ بِزانت ھم تچک اِنت بِزان کہ جھل جنگ اِنت۔ ایرادگیری وھدے کہ جھل جنگ اِنت گُڑا اے گال ھم چو آ دگہ سھیں گالانی وڑا گوں "تنقید" ءَ بندوک ءُ نزّیک بوت نہ کنت۔
      نَمیرانیں سید ھاشُمی پہ "تنقید" ءَ مارا یک ساپ ءُ تچکیں گالے داتگ کہ اگاں پہ نیک نیّتی مارَگ بہ بیت گُڑا چہ اے گال ءَ شَرتِر یں گال مارا پہ "تنقید" ءَ نہ رس اِیت ءُ آ گال "چَکّاسکاری" اِنت۔
    "چکّاسکاری" یک ھنچوشیں شاھگانیں گالے کہ اے گال "تنقید" ءِ سجّھیں تک ءُ پھناتاں مانپوش اِیت چی ءَ "چکّاسگ" ءِ تہ ءَ شرّی ءُ نِزوری دوئیں گوں وتی توامیں رنگاں ھست اَنت۔
    من گوں سجّھیں باسکاں دزبندی کناں کہ اے سرجمیں گالانی سرا چار ءُ گِدار بہ کن اَنت ءُ راست ءَ راست ءُ دْروگ ءَ دْروگ بہ گوْش اَنت چی ءَ کہ رکّگ ءُ نمیران بیگ ءِ مستریں راہ راست ءِ راست گوْشگ اِنت۔
{من پَھِلّی لوٹاں کہ من شُمئے گْراں بھائیں وھد ھراب کُرت۔}
   نوں من ھمے بُنگپ ءِ سرا کایاں کہ مئے لبزانک پرچا چہ "چَکّاسکاری" ءَ زِبھر اِنت۔
    ما اگاں بلوچی لبزانک ءِ سجّھین تک ءُ پھناتاں چمشانک بہ دئیں گُڑا مارا اے گِندگ ءَ کئیت کہ ابید لچّہ کاری ءَ مئے لبزانک انگت گوکوئی اَھدان اِنت ءُ انگت گام جَنَگ یے بِندات نہ کُتگ۔ وھدے کہ لبزانک چوش نِزور بہ بیت گُڑا "چکّاسکاری" نہ بیگ ءِ گلگداری ھم بے مانا اِنت۔
   ما بلوچانی تَب آسودگی ءُ مُپت واری اِنت ءُ ما ھروھد ھمے ودار ءَ وتی زِند ءِ روچاں تیلانک دیگءَ ایں کہ کار ءَ دگرے بہ کنت۔ بلئے روچ دیما روان اَنت ءُ چُشیں بامَرد انگت ودی نہ بوتگ کہ وتی لانک ءَ بہ بند اِیت ءُ  دیما بہ کِنز اِیت۔ ءُ یا کہ ما نِشتگ ءُ ھمے ودار ءَ وتی دِلاں واپینگ ءَ ایں کہ سید ھاشُمی دوبر زِندگ بیت ءُ لبزانک ءِ پشکپتگیں کاراں سرجم  کنت، بلئے نوں ما دِل ءَ بہ شودایںءُ رپتگینانی ودار ءَ وتی جِنداں رَد مہ دئیں چی ءَ کہ رَپتگیں پہ واترّگ نہ شُتگ اَنت۔ آیاں وتی راجی کار کُتگ ءُ شُتگ اَنت ءُ پشکپتگیں کار مئے کوپگانی سرا اَنت کہ ھمیشاں دیما بہ بر ایں ءُ وتی لبزانک ءَ آپسرے ءَ سر بہ کن ایں۔ منی نِزّ ءَ مئے لبزانک ءِ تہ ءَ چکّاسکاری نہ بیگ ءِ مستریں سوَب ھمیش اِنت۔
    منی گُشگ ءِ مُول ایش نہ اِنت کہ مئے لبزانک ءِ تہ ءَ چکّاسکار نیست۔ مئے لبزانک ءِ تہ ءَ جوانیں چکّاسکار ھست اَنت بلئے آرت ءِ تہ ءَ واد ءِ ھساب ءَ اَنت۔ ءُ ھمے کہ ھست اَنت ایشانی چکّاسکاری تھنا گوں نامداریں لچّہ کار ءُ اِزمکاراں بندوک اِنت۔ چی ءَ کہ اے ھبر تھلیں راستی یے کہ مئے چکّاسکار ھم "نام" کٹّگ ءِ ھوپ ءَ چہ نہ رَکّ اِتگ اَنت ءُ پمیشکا آیانی "ند" تھنا پہ نامداریں اِزمکاراں نبشتہ کن اَنت کہ چہ نامدارانی سوَب ءَ آیان ءَ ھم "نامُکے" رس اِیت گوں۔ پمیشکا مئے ھمے ھسابی "چکّاسکاراں" وتی زانت گوں سید ھاشُمی، عطا شاد، مُلّا فاضل ءُ ایدگہ نامداریں لچّہ کار ءُ زبانزانتانی کاراں بندوک کُتگ کہ آیانی کار بازیں جنجالی ءُ دلسیاھی نہ لوٹ اَنت کہ آ وت بلاھیں زانتکار بوتگ اَنت ءُ آیانی کارانی تہ ءَ ردی سکّ کم اَنت۔
   وھدے کہ مئے چکّاسکارانی "ند" گوں شاھزانتاں گٹّ اِنت گُڑا منی ڈولیں نوک باھند ءُ نابلداں ھچ وڑیں دلبڈّی ءُ رھشونی نہ رس اِیت ءُ اے ڈلگ چاری مئے نوک باھندان ءَ دلپروش کنت ءُ آیانی گاماں دار اِیت۔ مئے چکّاسکارانی اے ریابندی پہ لبزانک ءَ سکّیں مزنیں تاوانے۔
    چکّاسکاری ءِ نیمگ ءَ دلگوش گوْر نہ کنگ ءِ سوَب ایش اِنت کہ اے کار سکّ باز زانتکاری ءُ پَٹّ ءُ پول لوٹ اِیت ءُ اے ھبر من پیسرا پدّر کُتگ اَت کہ آسُودگ ءُ مُپت واری مئے رَگ ءُ بندانی تہ ءَ ھَوار اِنت ءُ بازیں دلسیاھی ءُ پٹّ ءُ پول کنگ ءِ تُرس مئے لبزانتاں ابید چہ لچّہ کاری ءَ لبزانک ءِ ایدگہ تک ءُ پھناتاںی نیمگ ءَ دلگوش گوْر کنگ ءَ سِکین نہ دنت۔ لچّہ کاری ءِ ڈگار نمب اِنت ءُ اِدا بازیں سردردی ءُ دلسیاھی نہ لوٹ اِیت ءُ اگاں بھت یاری بہ کنت گُڑا لچّہ کاری ءِ تہ ءَ :نام" ھم ارزانی ءَ رسِیت۔ پمیشکا چکّاسکاری ءَ گوں ھور لبزانک ءِ ایدگہ تک ءُ پھنات ھم انگت دست جنگ نہ بوتگ اَنت۔
   اگاں ما آسودگی ءُ مُپت واری ءِ سِلّین ھیل ءُ آدت ءَ در بہ کن اِیں ءُ کمّے دلسیاھی بہ کشّ ایں گُڑا مئے لبزانک ءِ چکّاسکاری ءِ پِڑ گوں ایدگہ تک ءُ پھناتاں سوب مندی ءِ بُرزگاں سر بیت۔
   منی ھبراں اگاں کسے ءِ دل نِزور کُتگ گُڑا من پھلّی لوٹاں۔
بلوچی زبان ءُ لبزانک سبز ءُ مَکّران بات اَنت۔
                        شُمئے کستر

                        مزار بلوچ
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Hameed Maoj حميد موج

 • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
 • ***
 • Posts: 360
 • Karma: 12
salam odruot banoken gohar zahida

tai minat ke tao baaz jowane topic y air kot ae yak mazanin gapy  o balkyen mazanin kamzoori e may zoban e naqd karani taha  marchi banda gendaga pidakent  may zobane naqd tahana gon  nad kare  fan a kar nadarit aye zend e dorahen masael toka arag bant maynaqdkarani mastren nezoori hameshyent ke naqd e  jend a nacharant ke ah chyent aye mol o morad chyant   man gon waja mazare gapan itfaq kanan
wati raj e hayer lotok

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7068
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
mani wajaen' o ezzatmanden' braat: Mazaar:
Salamat baate,
 washnaam_baate

braat pah wati raaj e nouk-bahandani rahshooni shome patt o pol allama seta karzit.

Balochi labzaanki hama gaalaani babata shome may raashoonii kotag maara allama eshani zaanag e sak zaloorat at.

chounahiya braat agan ma urdu e gaal "tanqeed" e gappa bajanen' ishiye mana wa "eyr janagen' " pameshka aa gwashant "tanqeed bara e tanqeed" yaa "tanqeed bara e iSlaaH" bale Urdu e labzaank e kerrah dega labz neyst pah ey kaar e gi pameshka aa wa majbooran' bale Balochi incho nizour naent.
"Chakkaskaari " e gaal mani jind a sak doust but parcha keh ey chakkaskaara ham majboor kant keh aa hoshken' eyr majant agan na hoshken' tauseep makant aahiye eyr janag o tauseep e tooka logic maan bibit o aahiye mul o muraad rahshooni kanag bibit. (Shalaa may chakkaskaar ey gappa sarpad bebant)

pada ey gapp wa shoma mani del e jat keh may chakkaaskaar eyukaa naami mardomani nebeshtaankan' chakkasant. ishiye yak sawab e wa hamaent keh shoma gwasht bezan' del kashshi o naam kashshi bale dohmii gapp ey ham hast keh naamien' mardomai nebeshtaak aahan' incho chakkassag naparmahit o kamter wahad a wati kaar a ham kanant  o naam ham kashshant.

braat ey gapp e greywag eyukaa Balochi e taha naent keh mardom lachchakaari o shaahiree a sobak maarant o hamshiye tooka naam kashshag louTant. ey gelag a wa Urdu e taha ham man baaz eshkonagayan'. abed cha Shairee labzaanke ey dega peRhaan' kaar deyma hama wahada kaet keh zaantkaar aahani deyma anchen' waRey byarant keh nouk bahend e hubb aahani tooka dasta maan dayag geysh bibit.

noo pah ey kaara zaantkaaran wati dast allama maan dayag louTit bey tauseep o nape laalech a keh marouchigen aahani janjaali o zahmatkashshi may labzaank e baandaat a rozhna kant (Shala anchush baat)

cha del e johlaankiyaaN shome mennatvaar

zaant o labzaank e peRa cha shoma baaz kaster

 wati raaj e heyr loutouk
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line