Author Topic: سوزن دوزی در بلوچستان شرقی  (Read 7858 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MiRHAaN

 • § RAHGWAZ §
 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 137
 • Karma: 6
سوزن دوزی در بلوچستان شرقی
« on: May 27, 2009, 01:41:27 PM »
سرزمين بلوچستان شرقی

بلوچستان دراستان سيستان وبلوچستان درجنوب شرق كشور قراردارد كه اين منطقه با مساحتي حدود 173478 كيلومتر مربع يكي از كم تراكم ترين مناطق است و حدود 5/95 درصد ازكل استان سيستان وبلوچستان را تشكيل مي دهد .
بلوچستان داراي اقليمي خشك است كه داراي 7 شهرستان مي باشد كه عبارتند از : ايرانشهر ، سرباز،نيكشهر، چابهار، سراوان ، زاهدان وخاش
وسعت اين سرزمين به 1550000 كيلومتر مربع مي رسد كه طول آن 560 كيلو متر وعرضش 375- كيلومتر بيشتر نيست .
تاريخچه صنعت سوزن دوزي
سوزن دوزي اين هنر پرجذبه رانمي توان به زمان خاصي اختصاص داد اما اگر بخواهيم زمان به فعليت رسيدن آن را بررسي كنيم شايد درحدود 100 يا 200 سال پيش از ظهور اسلام و آمدن اسلام به ايران مربوط باشد كه قومي به نام اسلاوها به ناحيه اي ازبلوچستان آمده ودرآنجا سكني گزيدند .
اين گروه از اسلاوها از طريق جاده ابريشم به اين منطقه آمده بودند ( اين منطقه درحال حاضر جز خاك پاكستان است ودرمرزافغانستان وپاكستان قراردارد ) اين ناحيه را كه اين گروه براي سكونت خويش برگزيده بودند بعلت اينكه مسيحي بودند وآئين اسلام را قبول نداشتند كافرستان مي گفتند كه اين قوم پرورش كرم ابريشم وبدست آوردن نخ از پيله هاي ابريشم و استفاده از آن را درپارچه بافي و سوزن دوزي به زنان بلوچ آموختند .
مختصري بر سوزندوزي بلوچ
سوزن دوزي (سوچن دوزي) يا بلوچ دوزي در ميان اقوام بلوچ هنري اصيل و ريشه دار است كه با طبيعت لطيف و صميمي زن بلوچ آميخته شده است كه تلفيقي است از رنگهاي خالص و طبيعي و نقش آرام طبيعت كه ميتوان آن را در ميان زنان و دختران بلوچ به عنوان هنري ظريف و پر سابقه ديد كه براي تامين ما يحتاج زندگي ودرواقع سروسامان دادن وضع اقتصادي خانواده هاي كم درآمد نقش به سزايي مي توان داشته باشد
سوزن دوزي هنر بسيار سخت و در عين حال جالب و ظريفي است كه در كنار مزايا و برجستگي هاي زيادي كه مي توان براي آن برشمرد معايبي را نيز ذكر كرد .
كه بعلت ظرافت خاصي كه دارد با عث ضعيف شدن چشم سردرد كمر درد وغيره مي شود كه هنرمندمي تواند وتنظيم كردن وقت خود وپرداختن به ا ين كار درساعاتي مشخص ازبسياري مشكلات جلوگيري كند كه متاسفانه عده اي زيادي از زنان كه دروضعيت بد اقتصادي قرارگرفتند تمام وقت خود را صرف سوزن دوزي مي كنند كه اين كار باعث اثرات زيان باري مي شو د .
تمام آنهايي كه دراين هنر نقش ايفا مي كنند زنان هستند زنان بخوبي ارزش آن را درك كرده واز همان سنين پايين ( 4 و7سالگي ) با اين حرفه آشنا مي شوند .
ابزار كار
1- سوزن
2- قيچي
3- انگشتانه
مواد اوليه
از آنجاكه براي ايجاد هرهنري نياز به مواد اوليه ايست سوزن دوزي نيز به عنوان يك هنر به موا د اوليه اي نياز دارد . براي طرح سوزن دوزي از پارچه ونخهاي رنگي كه مواد اوليه را تشكيل مي دهند استفاده مي شود . نخهاي مورد استفاده از جنس ابريشم وپنبه است كه بيشترين نخ مورد استفاده نخ پنبه اي مي باشد كه به راحتي مي توان آنرا دربازار از واسطه ها دريافت كرد نخ پنبه انواع مختلف داردكه به علت همجواري با پاكستان بيشترين استفاده از نخهاي پنبه اي وارداتي پاكستان مي باشد . وعلاوه برآن از نخهاي مرقوب دمسه نيز استفاده مي شود . از نخ ابريشم بيشتر درگذشته استفاده مي شد كه امروزه به علت كميابي آن وگران قيمت بودنش كمتر مورد استفاده قرارمي گيرد نخهاي بكار رفته درسوزن دوزي بصورت مختلف ومتنوع انتخاب مي شوند كه بيشتر از نخ هاي برنگ تيره استفاده مي شود . 80% آنهارا رنگها ي قرمز تشكيل مي دهد .
نحوه توليد
ابتدا طرح كلي را با يك رنگ برروي آن پياده مي كند سپس فواصل بوجود آمده را براساس نقش مورد نظر با نخ هاي متفاوت رنگي پر مي كند . ميان كار وكم كار كه نوع كار محسوب مي شوند دراين مرحله مشخص مي شود اما نحوه دوخت همه نقشها به اين صورت نيست مثلا بال مدك كه نوعي نقش است بدون اينكه اول طرح را با يك رنگ مشخص كنند سپس آنرا با رنگهاي ديگر شكل دهند بترتيب رنگها بصورت كامل دوخته مي شود نوع سوزندوزي مانند نوع نقش درهر منطقه اي متفاوت است بطوري كه دربرخي مناطق انفرادي ودرجاهايي مانند ايرندگان بصورت گروهي ودسته جمعي عمل شود
درنوع گروهي كه بصورت هاي متفاوتي مي تواند باشد ممكن است هرزن يك قطعه از پارچه را انتخاب كند وبدوزد ويا هرنقش ورنگي برعهده يكي قراربگيرد كه درگويش محلي به اين عمل دسته جمعي حشرگفته مي شود .
منظور از پركار ، كم كاروميان كار كه گفته شد اين است كه اگرتمام پارچه موردنظر سوزندوزي شود پركاراست ولي اگر بيشتر قسمتهاي پارچه سوزندوزي شود اما فواصلي هرچند كم هم باقي بماند نوع دوخت ميان كار است ولي اگر فواصل باقي مانده زياد باشد نوع كم كار را تشكيل مي دهد .
نوع طرح
با توجه به طرح اجرايي زماني كه بكار مي رود بستگي به سادگي يا سختي آن طرح دارد كه براي برخي از طرحها زمان كم وبراي برخي ديگر زماني زيادي لازم است .طرحها همچنين براساس كوچك يا بزرگ بودنشان مدت زمان خاصي را به خود اختصاص مي دهند .
مهارت فرد
مهارت فردكه تند يا كند عمل كند بسيار مهم است هرچه فرد مهارت بيشتري داشته باشد به همان اندازه مي تواند با سرعت بيشتري عمل كند .
1- فروش درمحل :
فروش درمحل مختص فراورده هاي محلي كه زينت بخش لباس زنان بلوچ است مانند جيب ، سرآستين وپيش سينه مي باشد كه فروش درمحل ممكن است بصورت مبادلات با كالاهاي ديگر يا مواد غذايي صورت گيرد كه مسلما به اررشي خيلي كمتر از ارزش واقعي آن فروخته مي شود كه اين به وضعيت بد اقتصادي واجتماعي استان مربوط مي شود وتا زماني كه نارساي هايي از اين قبيل ول نگردد نوسانات قيمت تابع عرضه تقاضا نخواهد شد
2- فروش درمراكز شهري :
فروش درمراكز شهري ،توليداتي همچون سجاده ، دستمالهاي تزئين شده ، نوارهاي مانتو و... را شامل مي شود كه از آن حالت محلي بيرون آمده وفراورده هاي محلي كمتر مورد نقاضاست
3- فروش درشهرستانهاي مختلف كشور:
شهــرستانهايي كه همچون مراكز فروشي داشته باشند بسيار اند كه كه فروشگاهها ي سازمان صنايع دستي مهم ترين اين مراكز به شمار مي روند .
4- فروش درخارج از كشور :
همانطور كه گفته شد سوزندوزي هنري است كه درساير كشورها جايي براي خود باز نكرده است سازمان صنايع دستي هم بعلت عدم تقاضا ي بازاردرخارج از كشور اقدام قابل توجهي دراي زمينه انجام نداده است با اين حال كشورهاي حوزه خليج فارس ، پاكستان وهندوستان و كشورهاي اروپايي را مي توان محل فروش نام برد .
1- نقوش انساني :
از اين نقوش درهنرسوزندوزي كمتر استفاده مي شود واين نوع نقش برروي قاليچه ها كاربرد بشتري دارد .
2- نقوش حيواني:
كه برگرفته از نام انواع حيوانات است كه اين حيوانات ممكن است دراطراف وخودمنطقه وجود داشته باشد يا مانند نقش حيوانات مثل طاووس برگرفته از آن ذهنيات فرد باشد كه بخاطر زيبايي آنرا بكار مي برند .
3- نقوش گياهي :
عدم وجود گل دربلوچستان ذهن سوزندوزرا برآن داشته تا به نقش آفريني آن بپردازد ويا كنارهم قراردادن چند مربع ، لوزي ، مثلث يا مستطيل انواع گل ها ونقش رامي آفريند .
4- نقوش هندسي :
نقش ها ي هندسي بيشترين كاربردرا نه تنهادرسوزن دوزي بلكه درانواع فعاليت ها مانند سفال ، زرگري و... مي تواند داشته باشد
بطور كلي ويژگي هاي نقوش عبارتند از :
1- ذهني بودن
2- برگرفته از ديده ها . شنيده ها وآرزوي افراد
3- نقش ونگارهاي عاميانه
4- نقوش برگرفته از طبيعت كه به همان نام مشهورند .
5- بسياري از نقوش داراي نام مشخص نيستند .
انواع طرحها
1- طرح هاي تاري : سه تاري ، چهارتاري ، شش تاري، هفت تاري وده تاري
2- طرح هاي گل
3- طرح هاي حاشيه يا اطراف گل
4- طرح هاي چشم
5- ابزار كار ووسايل زندگي
6- عناصر طبيعت مانند ماه وخورشيد
7- حيوانات اهلي و وحشي مانند اسب ، شتر،مرغ ، خروس، بز و پلنگ كه بنامهاي اسب گوش ، مرغ پر، مرغ وخروس ، صبرلو، اشتر، بزاست .
8- پرندگان
9- خزندگان (مار)
باز بلوچ بلوچ کننت ... بلی ما چی کت په بزگین بلوچین مات و گوندین طفلانی واستا که نان په ورگ نیستت

Offline MiRHAaN

 • § RAHGWAZ §
 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 137
 • Karma: 6
Re: سوزن دوزی در بلوچستان شرقی
« Reply #1 on: May 27, 2009, 01:48:48 PM »
انواع فراورده هاي سوزن دوزي كه گسترش قابل توجهي يافته رامي توان چنين ذكر كرد.
1- قطعات تزئيني جامه زنان
2- قريشي ( كريشي )
3- محصولات جديد
4- نوارهاي سوزن دوزي شده
فراورده هاي سوزن دوزي كه شامل قطعات تزئيني جامه زنان است شامل چهاريا چهارقسمت است :

1- پيش سينه
2- گوامتان (Ga-am tan
3- سرآستين يا آستينگ ( Astinag )

انواع كار :
1-خردكار
2- توئي

دستمزد سوزن دوز
1- نوع دوخت
2- نوع طرح
3- سطح كار

نوع طرح :
هر طرح ونقشي كه سوزن دوز بكار مي برد ارزش خاص خود را دارد مثلا اگربالمدك وچوطل را كه هردو از نقشهاي مطرح وجذاب هستند را در نظر بگيريم نقش بالمدك بعلت زيبايي بيشتر ودرعين حال زحمتي كه داردقيمت بيشتري رادربر مي گيرد .
سطح كار:
سوزندوز بادونرخ ثابت ومتغيير روبروست . اگر مواد اوليه توسط سوزندوز ياتوليدكننده تهيه شودقيمت آنها درقيمت نهايي محاسبه مي شود وبه نرخ ثابت افزوده مي گردند .
از آنجائيكه بيشترتوليدات سوزن دوزي مصرف شخصي دارند يك زن سوزندوز درماه بيشتر از 5000 تا 10000 تومان دريافت نمي كند .

دوخت وانواع آن :
دوخت درهر منطقه اي با منطقه ديگر تفاوت دارد ودرهر منطقه اي نيز نام مخصوص بخودرا دارد بــه اين ترتيب نمي توان براي آن تعريف خاصي لحاظ كرد .
از انواع دوختهامي توان به چوطل دوزي ،آسان تانكه ، بالمدك ، كپ وجلت ، محسم سندكي ، چكن وپركار لاهاري وپركار و... اشاره اي داشت .
چوطل دوزي بيشتر درسراوان وگشت رواج دارد ودوختي است از بخيه زدن كه با ظرافت فوق العاده اي انجام مي گيرد و دررديفهاي مختلفي دوخته مي شود كه كمترين آن 6رديف مي باشد كـــه بايـــد رديفها جفت وبسته به نظر فرد انتخاب مي شوند 6،8،10،12،14و...
آسان تانكه و پيت :
بيشترين رواج را در سراوان دارد و براي دوخت فراورده هاي تز ئيني جامه زنان از آن استفاده مي شود كه شبيه شماره دوزي است كه با كم و زياد شدن و روي هم قرار گرفتن نقش بوجود مي ‍آيد.

كپ و جلت:

دوخت جلت بيشتر در منطقه سوران به كار برده مي شود و يكي ديگر از انواع نقشهايي است كه جذابيت خاص خود را دارد ،جلت از كنار هم قرار گرفتن خطهاي موازي كه از وسط به دو قسمت تقسيم مي شوند بوجود مي آيد.

بررسي مشكلات سوزندوزي:
سوزن دوزي شايد تنها هنري است كه به حوزه جغرافيايي خاصي اختصاص دارد كه از گذشته هاي دور به ارث رسيده است كه بيشتر توليدات به علت عدم وجود با زارهاي جهاني درخود منطقه به فروش مي رسند كه شايد علت آن نبود راههاي ارتباطي ، دوري از شهرها ومراكز استان ورواج آن بيشتر درروستاها باشد مهمترين مشكلات ر چنين مي توان برشمرد :
1- بي سوادي اكثريت توليد كنندگان كه اين باعث مي شود اطلاعاتي درمورد فروش ، چگونگي فروش ، توليد انواع فراورده ها و... وجود نداشته باشد.
2- رواج آن بيشتر درروستاها ومناطق دورافتاده كه بعلت عدم وجود راهها ي مناسب نمي توان مواد اوليه بخوبي دراختيار توليد كنندگان قرارگيرد .
3- دستمزد پايين كه علت اصلي آن واسطه ها مي باشند . واسطه ها كه رابطه بين توليد كننده ومصرف كننده هستند از فقر اقتصادي توليد كنندگان سوء استفاده مي كنند وتوليدات با ارزش آنها را ب قيمتهاي بسيار پايين خريداري مي كنند .
4- نبود امكانات بهداشتي ودرمان دردفع برخي از عوارض
5- همكاري نكردن سازمان صنايع دستي براي تهيه مواد اوليه براي آنان كه تحت پوشش اين سازمان هستند
6- كمبودكارشناس وعدم مديريت
7- محدوديت امكانات وبودجه سازمان صنايع دستي وعدم حمايت دولت درفراهم آوردن مواد اوليه ، ايجاد كارگاههاي آموزشي وحمايت بيمه اي
8- وجود وسايل جايگزيني مانند چرخهاي گلدوزي درشهرهاي زاهدان ، سراوان ، ايرانشهرو...
9- عدم آگاهي از بازارخارجي توليدات
10- عدم توازن بازاريابي دربازارهاي خارجي بعلت فقرمادي وبي سوادي

راهكارها :
دولت بايد براي رفع انواع مشكلاتي كه سرراه اين هنر قرارگرفته اقداماتي انجام دهد و ضمن فراهم كردن مواد اوليه ارزان وايجاد شركت هاي تعاوني روستايي به ايجاد كارگاههاي آموزشي وحمايت بيمه اي افراد وايجاد نمايشگاههايي جهت عرضه مستقيم محصولات به مردم رواج وگسترش آن را بلامانع كند .
بطور كلي ميتوان آنها راچنين برشمرد :
1- سعي درشناساندن اين هنر
2- حمايت از هنرمندان وتامين نيازهايي كه درتوليد دارند .
3- تضمين خريد توليدات به قيمت عادلانه
4- ايجاد نمايشگاه هاي داخلي وخارجي براي شناساندن اين هنر
5- معرفي فراورده ها از طريق مختلف
6- ايجاد فروشگاههاي دائمي درشهرها ومراكزآن براي عرضه محصولات
7- ايجاد انواع كارگاههاي توليدي
8- بيرون آوردن جامعه از شكل بسته وايجاد امكانات رفاهي وزيربنايي
9- قراردادن امكانات واعتبارات به حد كافي دراختيار سوزندوزان
10- انتقال محصولات به كارگاهها براي ايجاد ارزش افزوده

باز بلوچ بلوچ کننت ... بلی ما چی کت په بزگین بلوچین مات و گوندین طفلانی واستا که نان په ورگ نیستت

Offline MiRHAaN

 • § RAHGWAZ §
 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 137
 • Karma: 6
Re: سوزن دوزی در بلوچستان شرقی
« Reply #2 on: May 27, 2009, 01:53:08 PM »

باز بلوچ بلوچ کننت ... بلی ما چی کت په بزگین بلوچین مات و گوندین طفلانی واستا که نان په ورگ نیستت

Offline yahya. याहया

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 468
 • Karma: 42
 • याहया-बास्क
  • بلوچی دگنیا BALUCHI DUNYA
Re: سوزن دوزی در بلوچستان شرقی
« Reply #3 on: June 10, 2010, 08:29:03 AM »
Land east Baluchistan ( man loT o talab ish ent keh Balochani honar aaN dunya ham bezant)


Baluchistan Sistan Baluchistan province of south East Qrardard this region, with an area of about 173,478 square kilometers of low-density areas, and most of 5 / 95 percent Azkl Sistan Baluchistan province makes up.
Baluchistan has dry climate that has a city that is 7 include: Iranshahr, soldier, Nikshahr, Chabahar, Saravan, Zahedan Vkhash
Breadth of this land to 1550000 square kilometers of its length reaches 560 km Vrzsh 375 - no more miles.
History needle industry
Needle art Prjzbh Ranmy be allocated to a particular time but if you want time to study it actualized, we may reach approximately 100 or 200 years before the advent of Islam and the coming of Islam to be linked to the name of ethnic Slavs in the region Azblvchstan Vdranja Gzydnd settled.
This group of Slavs from the Silk Road had come to this region (this region is currently only Pakistani territory and Pakistan Vdrmrzafghanstan Qrardard) in the area that the group had chosen for his residence because Christian had not accepted Islam Vayyn Kafrstan is said that These people sericulture Vbdst of cocoon silk to cotton and its use and needle weaving Drparchh Baluch women learned.
Baluch brief needlework
Needle (embroidery Svchn) or among ethnic Baluch Baluch embroidery art is original and rooted with the delicate and intimate nature of Baloch woman has mixed colors combination is pure and natural and relaxed nature of the role which can be among the women and Baloch girls as fine art and see the full record for providing us Yhtaj life Vdrvaq square away the economic status of low-income families played an important role can be
Needle arts so hard and yet interesting and delicate that in addition to many benefits and prominence that it can be also cited disadvantages outlined.
Because of the special delicacy that is weak with S-eye, etc. Low back pain is headaches, which can be an artist to Vtnzym Vprdakhtn time to work or yen Drsaaty Azbsyary determined to prevent problems that unfortunately a large number of women who were economically poor Drvzyt all time spend a needle can cause adverse effects that this will show D cargo.
All those who play the role of this art are women women clearly understand the value Vaz down the ages (4 and 7 years old) are familiar with this profession.
Instrument
1 - Needle
2 - scissors
3 - digitalis
Raw materials
Since the need for building materials Hrhnry needle arrest as a primary art Mva D requires. Needle for the fabric design color Vnkhhay raw materials that form is used. Using silk yarns that most Vpnbh yarn cotton yarn used is that it can easily market intermediaries received from different kinds of cotton yarn Dardk·h adjacent to Pakistan because most of the cotton yarns are imported in Pakistan . Vlavh prevalence of yarns Mrqvb Dms·h also used. Most died from silk was used today because of its rare character Vgran lower prices used to justify the yarns used as embroidery Drsvzn different Vmtnv are selected more than dark red yarn is used. 80% of them the red color makes up.
Mode of production
Beginning with an outline color can walk on it then occurred at intervals based on the yarns as desired with different color fills. Among that type of work do work Vkm are considered at this stage is characterized by sewing all the roles, but how this is done, for example Tilde wing that is a kind of role without first project with a specific color to other colors and then form a color, respectively is completely sewn type such as type of needlework role is different in each region so that individual Vdrjahayy In some areas such as group Ayrndgan Vdsth collective action is
Drnv group can be as different may Hrzn a piece of fabric to choose or Vbdvzd Hrnqsh Vrngy Qrarbgyrd charge of the local Drgvysh this collective action is Hshrgfth.
The purpose of the prolific, low Karvmyan work that was said is that Agrtmam needlework fabric is desired, but if Prkarast fabric needlework, but most parts of distances, however, remains low even among the type of sewing work, but if the remaining distance is too low type of work gives.
Project type
According to plan when the executive is used depends on the simplicity or difficulty it has plans for some designs limited time when some other bonds are needed. Projects small or large they are also based on a specific period of time to devote.
Individual skills
Frdk·h skills to act fast or whatever the person is very important skills to be more equally can act more quickly.
1 - Sales Drmhl:
Drmhl unique selling local products to decorate clothing, such as pockets of Baluch women, breast fro wristband that is sold as Drmhl may exchange with other goods or food Arrshy certainly be that much less than its real value, which is sold The bad economic and social situation is related to the province until such time that this inadequate price fluctuations such as baggy not supply the demand function will
2nd - Sales urban centers:
Sales in urban centers, products such as prayer, Dstmalhay decorated, tapes and ... Mantv That includes the local state out of the local Vfravrdh less Nqazast
3 - Drshhrstanhay the country:
Shhrstanhayy that such sales centers have been very organization that stores the most important handicraft centers of walk away.
4 - Sales outside the country:
As it was said that in other countries needlework art room for their organization did not open due to the lack of demand handicrafts from the country Bazardrkharj considerable background Dray has done, however, Persian Gulf states, Pakistan and European countries to be Vhndvstan sales can be named.
1 - human patterns:
These patterns are used less Drhnrsvzndvzy pension application type rugs on the role is more.
2 - animal designs:
Derived from the name of animals that these animals may exist or Dratraf Vkhvdmntqh such as animals like peacock from the individual mind that is being used because of its beauty.
3 - plant designs:
Lack of goals in mind Drblvchstan Svzndvzra thoroughly it had to pay actors or multi Knarhm square, diamond, triangle or rectangle of flowers creates role Rummy.
4 - geometric patterns:
The role of the geometric embroidered but most Karbrdra not Tnhadrsvzn Dranva activities such as pottery, goldsmith, and ... Can be
General characteristics of patterns are:
1 - being mentally
2 - from the eyes. People have heard Varzvy
3 - The role of popular Vngarhay
4 - designs drawn from nature that the same name known.
5 - Many designs do not have a specific name.
Types of projects
1 - Projects blur: blur Tuesday, Chhartary, blurred six, seven Vdh blur blur
2 - flower design
3 - projects around the flower border or
4 - Project Eye
5 - tool life work Vvsayl
6 - elements of nature like the moon Vkhvrshyd
7 - domestic and wild animals such as horses, camels, chickens, roosters, goats and a horse named Leopard, which the ear filled with chicken, poultry, Sbrlv, griffon, Bzast.
8 - Birds
9 - Reptiles (snakes)
 
 Various products that expand needle Rummy be so significant findings cited.
1 - women garment decorative pieces
2 - Quraish (Kryshy)
3 - New Products
4 - needle strips are
Needle products, including decorative pieces include women's garment is tetra Chharya:
1 - plastron
2 - Gvamtan (Ga-am tan
3 - cuff or Styng (Astinag)
Types of work:
1 - Khrdkar
2 - inner
Payroll needles dose
1 - type of sewing
2 - design
3 - level work
Project type:
Dose for each project role that uses needle has its own value, for example Agrbalmdk Vchvtl that both roles are discussed Vjzab consider the role of beauty because Balmdk Vdryn more trouble now that takes Radrbr Dardqymt more.
Level of work:
Needlework Badvnrkh Vmtghyyr faces constant. If the material prepared by needlework Yatvlydknndh Shvdqymt their final Drqymt Vbh fixed rate is calculated are added.
Since private consumption are Byshtrtvlydat needle needlework month a woman more than 5000 to 10,000 USD will not receive.

Vanva sewing it:
Sewing every region is different with other area regional Vdrhr Bkhvdra also has a special name, thus it is not possible to be specified in terms.
Types can Chvtl am staring at embroidery, easy Tank·h, Balmdk, copy Vjlt, Mhsm Sndky, Chkn Vprkar Lahary Vprkar and ... Was mentioned.
More embroidered Chvtl Drsravan Vgsht Vdvkhty is common surgical sutures with extraordinary delicacy is done and looking different is that Drrdyfhay least six rows are rows that should seem odd pair Vbsth are elected 6,8,10, 12.14 and ...
Tank·h easy and peat:
Most popular in Saravan for sewing and garment products Yyny thesis that women used the same number is embroidered with the high and low exposure on the role comes.
And copy Jlt:

Sewing Jlt more Soran region used to be one of the other types of helpers and that has its own attraction, Jlt from getting together in parallel lines across the divide are caused.
Problems of needlework:
Needle is perhaps the only art that is dedicated to a specific geographic area that long ago that most inherited due to the lack of production with global Zarhay sold straight from the region probably due to lack of roads, away from cities Vmrakz Vrvaj province which is more important Drrvstaha R such problems can be outlined:
1 - illiteracy majority of manufacturers that sell information about causes, how to sell, produce and products ... Is not present.
2 - the most common Drrvstaha Vmnatq remote roads due to lack of suitable raw materials can not be well placed shares producers.
3 - low wages that cause it are intermediaries. Intermediaries that the relationship between producing and consuming economic factors are poverty, abuse and producers are worth their Vtvlydat b low purchase prices.
4 - lack of health facilities some complications of treatment Drdf
5 - disassociate Handicrafts Organization for raw materials for those who are covered by this organization
6 - Management Kmbvdkarshnas Vdm
7 - Budget limited resources to support the organization of handicrafts Vdm Drfrahm bringing raw materials, to create workshops and support Insurance
8 - There are devices such as replacement wheels embroidery cities of Zahedan, Saravan, Ayranshhrv ...
9 - lack of knowledge production Bazarkharjy
10 - foreign markets because of market imbalance Fqrmady Web Literacy
Solutions:
The government should solve problems which picks up various measures to do this art located and also to provide cheap raw materials Vayjad rural cooperatives to create workshops and support people Vayjad exhibitions insurance products direct to the people permitted to promote and expand it.
Generally they can Rachnyn outlined:
1 - try this art Drshnasandn
2 - support the artists are supplying needs of Drtvlyd.
3 - to ensure fair price to buy products
4 - Create an exhibition to introduce domestic and foreign art
5 - to introduce products from different
6 - Create permanent cities Vmrakzan stores offering products
7 - Establishment of manufacturing establishments
8 - to bring out the shape of closed facilities Vayjad Vzyrbnayy
9 - Insert facilities Vatbarat enough shares to needlework
10 - Transfer Workshop products for added value

And Satan said:
I had no power over you
except that I called you
and you obeyed me.
So do not blame me
but blame your selves.
Al Qur ' an