Author Topic: Qafiya yaa peyshred jouR bekanet (First Episode)  (Read 9194 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nood Bandag

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 7
Re: Qafiya yaa peyshred jouR bekanet (First Episode)
« Reply #15 on: July 19, 2010, 11:01:30 PM »
اِے منی ھیالءَ چوش ھم بیت کن اَنت

شُدءَ

گُدءَ

رُدءَ

کُدءَ

کُدا “
کُدءَ “ ریشءِ کُدگ
hao chosh bott kant baley lachcha tah "alf " kanag o naveesag lotant na k " aamza zbar"

Offline yahya. याहया

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 468
 • Karma: 42
 • याहया-बास्क
  • بلوچی دگنیا BALUCHI DUNYA
Re: Qafiya yaa peyshred jouR bekanet (First Episode)
« Reply #16 on: July 20, 2010, 09:54:05 AM »
اِے منی ھیالءَ چوش ھم بیت کن اَنت

شُدءَ

گُدءَ

رُدءَ

کُدءَ

کُدا “
کُدءَ “ ریشءِ کُدگ
hao chosh bott kant baley lachcha tah "alf " kanag o naveesag lotant na k " aamza zbar"


جون یک بنت خیال  ! جُدا وش نہ اِنت
نعوذباللہ         “ اِے وڑچو مکن “ھدا“ وش نہ اِنت
اَنچو اوتاگ ءِ بُنیات بیت اِنت
تچکءَ نہ روت سیدیت “ گُدءَ وش نہ اِنت
سد سال لبزءِ ریش خیالءَ بہ بیت
سد سالءَ رند ریشءِ کُدءَ وش نہ اِنت
شرطے است اِنت اِے خیالءِ فھمگءَ
لبزءِ اِے توار شرابءَ جُدا وش نہ انت


گدُءَ ““ گُد ““ کو بزاں اردوءِ ““ کو

And Satan said:
I had no power over you
except that I called you
and you obeyed me.
So do not blame me
but blame your selves.
Al Qur ' an

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: Qafiya yaa peyshred jouR bekanet (First Episode)
« Reply #17 on: July 23, 2010, 01:54:34 PM »
cha zaantkaraN joste loutaN pah zaant e geshia

wajah Bashir Bedar a ishaq khamoosh e shoben e chamshank e tooka goshtag
ہمے سجدہ کہ تئ نامءَ روا بیت
وفاءِ روچ پرچہ برکتءَ بیت

منی ھیالءَُ زانگءَ روا ءُ برکتءَ ہم درور نہ اَنت
goda burza Jeta o huda chon hamdap bayant?
Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: Qafiya yaa peyshred jouR bekanet (First Episode)
« Reply #18 on: July 24, 2010, 01:06:21 AM »
cha zaantkaraN joste loutaN pah zaant e geshia

wajah Bashir Bedar a ishaq khamoosh e shoben e chamshank e tooka goshtag
ہمے سجدہ کہ تئ نامءَ روا بیت
وفاءِ روچ پرچہ برکتءَ بیت

منی ھیالءَُ زانگءَ روا ءُ برکتءَ ہم درور نہ اَنت
goda burza Jeta o huda chon hamdap bayant?


vaajaheN braat be-tawaar, salaamat baatay !

shumaa zaant-kaaraaN tawaar perjatag ,o, man zaant-kaar-ee va hich vaRaa nayaaN, bale , man qaafiya e baabat a vatii yak hayaal-ee daaraaN !! o, aa'ii saraa sadakkaaN, daaN keh degi sarjameeN daleel-ee manaa sar ma-beet !!

avvalii gap va eshent keh baareN vaajah Ishaaq Khamosh e , ee, dastooNk e avvaalii she'r hameesh ent ke shumaa "quote" kutag ?

agaaN, hao' , guRaa man nazaanaaN keh vaajah a che bunyaad a ee gap jatag !
ee matla' e tahaa qaafiya "ravaa" ent , labz 'ravaa' e harf-e-ravii (keh qaafiya e gishsheenookeN harf ent) "alif" ent .
o she'r e domi miSra' e qaafiya labz "barkat+aa" ent, eshiyaa va shak neyst keh labz= 'barkat' o labz='ravaa' ham-dap nayat ! bale labz='barkat' a keh tau 'hamza zabar' a per kanay guRaa ee "taqtee' ( she'r e vazn dargeejag e yak tareeqa-ee) e tahaa 'hamzah-zabar' gooN labz='barkat' e "taa" a hoor beet ! bzaaN ee "bar-kataa" beet , ee vaRaa , zaahir ent keh "kataa" o "ravaa" ham-dap bant ! ya'nii edaa "barkataa" sauti qaafiya () ent . o , pa ee jaagah a eshii kaarmarz kanag ravaa beet !!!
haaN, agaaN, avvalii miSra' e tahaa 'ravaa' e jaagah-a macalan "jangal-aa" butteeN, guRaa "barkat-aa" e kaarmarz kanag ravaa na butt !!

o, baaki labz="jitaa" o "hudaa" e ham-dap bayag a va hich vaReeN shak neyst parchaa keh ee do'eeN labzaanii tahaa "alif" harf-e-ravii ent o ee"alif" doeN labzaani "root" ent !! keh agaaN "alif" a door bikan et , guRaa "jet" o "hud" pasht kapant keh eshaaN ma'naa neyst !!!

umeet-vaaraaN keh shumaa mani mol o muraad a sarpad butt et !
agaaN, man radaaN, guRaa , allam a manii radii a door bikan et, man shumay minnavaar baaN !

shumay kastir

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: Qafiya yaa peyshred jouR bekanet (First Episode)
« Reply #19 on: August 10, 2010, 01:03:09 AM »

دوستگیں باسکاں، سلامت بات اِت
من ہما براتانی چہ دل ءِ جہلانکیاں منت واراں کھ آیاں مئے اے سرہال ءَ  بہر زرتگ ۔ ءُ امیت کناں کہ دیم ترءَ گیشتر باسک چشیں سرہالاں سرجم کنگ ءِ ہاترا بہر زورنت

نوں من ہما ردیں پیشرداں جیلءَ نشان کناں کہ آ گوں مئے داتگیں پیشرداں ہم دپ نھ اَنت
sohba = سُہبا
بَرّا = barra
مَدّا = madda
سردانا = sardaana
سَھرا = sahra
دنیا = dunya
اے پمیشکا ہم دپ نینت کھ اشانی تہا پد مہ پدا دو آباں (ہرپا) سرینوک پر نیست۔ چوش کھ “ دنیا ”  اشی تہا دال ءَ پد نون ساکن اِنت
..........................
ءُ ہما جاہاں کھ اودا “ ہ ” وانگ الّمی اِنت آ جاہاں جہل ءِ پشرد ہم کارمرز کنگ نہ بنت
شاہ = shaa(h)
ساہ  = saa(h)
راہ = raa(h)

جاہ = jaa(h)

گواہ = gawaa(h)