Author Topic: "VSH News e naam a" Nakou Saeed Ameeri e nimdi  (Read 6506 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7064
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: "VSH News e naam a" Nakou Saeed Ameeri e nimdi
« Reply #15 on: August 24, 2013, 02:24:00 PM »
ناکو امیری ءِ کاگد وش نیوز ءِ نام ءَ
Marchi VSH News e Suhb e barnaamah a Waaja Ahmad Iqbal e haaltraan (interview)
baaz sharr at.
 
Lahtey labz k electronic shingkaari (media) e wasilah a shing kanag bayant rad kaarmarz
bayagaa ant.
 
Gwast pa Maazi (Past) e bezant a kaarmarz bayagaa int aahiye badal a 'peshaa' bebeet.
Gwast cha gwazag e kaarbar (fe3l/verb) a aDD beetag.
Ahmad hanni cha edaa gwast o shut.
 
Baloch e gomaa e badal a 'Baloch a gon'
Gomaa gomaa/  aahiyaa gon hour
 
Souch/ fikr, shaa3eri zubaan a sassaa
 
Aaqilaan sassaa kanet k kashetag jumpaan sarey (Fazul)
 
Souch (burn) cizey e souchag, aas dayag
 
Manhgaai/ graani
 
hamikka/ haminchuk
 
Kaayaan beet/ aayaan beet/ kayt
 
Last a/ aakhir a/ guDDsaraa
 
Beiraan bayag (qudrati mark)
 
Pakistan e fowji Hind e seemsaraan beiraan beetagant/ Kushag beetag ant
 
Kaldaar e giraawaT/ nehr e kam bayag
 
Mardum bayed int cha tanqeed a dilprosh mabeet.
 
Wati radiyaan (ghalatiyaan) sharr bekant.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7064
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: "VSH News e naam a" Nakou Saeed Ameeri e nimdi
« Reply #16 on: September 16, 2013, 07:23:20 AM »
Nakou Ameeri Wrote:

VSH News e marchi suhb e barnaamah a yak haaltraaney (interview)
do baanuken janekaani dap a ey rangaa eshkuton:
 
A: Haminchuk award aahiyaa millitagaan
 
    Ey chey taw koi training kuta ?
 
    Chon feel beet taraa?
    Taw proud feel kanay ?
 
    Election reporting a taw participate kuta ?
 
B: International media a gon compare bekanen.
    Natural sound.
 
A: Ey mazanen achievement ey tai waastaa.
    Cho k maa B e kitchen a aatkagen...........
 
    Taw chey banaaent kanay ?
     Reporting aasaanteren yaa news costing ?
 
Ey gap o traan e baarah a faislah a man waanokaani saraa killaan.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line