Author Topic: Balochi ketab darkarent  (Read 3443 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline SHAHNAZ

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 3
Balochi ketab darkarent
« on: February 24, 2011, 08:42:29 PM »
Madadaraen Basskan !

Mana kasane zahgani wasta late balochi ketab darkaren, man europe e nendokan eda man lotan ke wati zahgan balochi zobana bowanena bale balochi course e ketab dast narasit.  Mana shume baask berat o gowarani kommak darkaren. Aga kasse e gowara e ketab asatan goda baask e taha er e bekane man eda che download kana.

Shome kommak e baz mennatwar.
 baloch-raaj-e-heyr-loutuk
Zemestan

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #1 on: February 24, 2011, 10:05:05 PM »
salam alekum banoke guhaar salamath baathe shuma...
 
mann sakk baaz washhal bootha wahde shume comments wanth. mana kammo Raahath hamm bootha ke shuma gusht mana chizze ketaab pakaarenth pa baloch zahgaani  waanenaga. mann nazana shume chepaem minnath aa begra shume juhd ba khuda sadd satha karzith.
dar mulkaani thaha wati zubaan waasta juhd sakk baaz be hadd zaroori inth. chiya ke dar mulka baloch chaagerd baaz kamm inth. o maurdumani dilgoshi pa balochi labzaanka sharre rangiya nabohaga inth. chushe chaagerda shuma  ee kaar mani chammo nazara yakk sarmachaari ye juhda chaa kamm ther nah inth......
 
shume baloch ketaabe thalab kurthag mann gun wathi baaske sangataani guna ee sarhaale sar gapp jana o enshallah ma shumara laazum kommak kane.....kammo wahd lute bale enshallah be pekr baeth....shume minnath war be hesaab sakk baaz.
                                                                   jabar asKANI washnaam_baate

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7080
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #2 on: February 25, 2011, 08:44:24 AM »
mani banoken' gohaar SHAHNAZ,
Salamat baatet,

Gohaar yak ketaab-ay mani gwara hast "Peetaap-Balochi Qaaedah" ey chukkani awali darjahaa wanagi ent.

cha ishiya abed mana yak ketab e cha Prof. Saba a dazgeragi ent aa ham gwandoni wanagi ent.

anchush dohmi ketab mana sar bitten man doen ketaaban' maan' diwwan a sheng kanan' o shomara haal ham dayan'.

ey sahata man Pullen Rahshoon a finalize kanagayan' keh Baluchi e dar barok cha ishiya ham estefadah bekanant.

agan' dega baaskiye gwara chushen' waanagi hast aa allama Diwwan a bedayant ma aahani mennatvaar bayan'

 goun_neiken_wahagan
 wati raaj e heyr loutouk
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline SHAHNAZ

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 3
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #3 on: February 25, 2011, 03:07:34 PM »
Maddaren beras Jabbar Aaskani, o Banoken gowar Zahaida jan!

Man baz wash botan ke shuma mani sarhale jawab dat, shume baz mennatwar ke shuma mani komaka kane.

 washnaam_baate
Zemestan

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #4 on: February 25, 2011, 05:03:03 PM »
Salam.
   Shahnaz marchan Kech e bazen private schoolan Balochi as a subject waneng beet. Mani dila  class Nursery tan 5th e kitab astan.
To hame course e kitaban lotahen.
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline SHAHNAZ

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 3
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #5 on: February 25, 2011, 07:30:04 PM »
w salam gowar!

ow man koshish kana lotahenane, baz mennatwar tai gowar.
Zemestan

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #6 on: February 27, 2011, 01:53:42 PM »
Madadaraen Basskan !

Mana kasane zahgani wasta late balochi ketab darkaren, man europe e nendokan eda man lotan ke wati zahgan balochi zobana bowanena bale balochi course e ketab dast narasit.  Mana shume baask berat o gowarani kommak darkaren. Aga kasse e gowara e ketab asatan goda baask e taha er e bekane man eda che download kana.
gohar shahnaz , salam o pollen droot.
gohar taei dordanagen wahag o hayaal beymattent , dregatat ke hamok balouch e mata pa wati chokkan taei paimen wahag bebooten , enshaallah taei ei wahag  pa balouch raj e adeeb o zobandoustan yakk nouken zrombeshte beet .
gohar shoma baz neiken wahage kotag , shomay wahaga man (solut) kanan.
souben bebatet .
shomay brat
adabi hakim 

Shome kommak e baz mennatwar.
 baloch-raaj-e-heyr-loutuk

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #7 on: February 27, 2011, 01:55:46 PM »
Madadaraen Basskan !

Mana kasane zahgani wasta late balochi ketab darkaren, man europe e nendokan eda man lotan ke wati zahgan balochi zobana bowanena bale balochi course e ketab dast narasit.  Mana shume baask berat o gowarani kommak darkaren. Aga kasse e gowara e ketab asatan goda baask e taha er e bekane man eda che download kana.
gohar shahnaz , salam o pollen droot.
gohar taei dordanagen wahag o hayaal beymattent , dregatat ke hamok balouch e mata pa wati chokkan taei paimen wahag bebooten , enshaallah taei ei wahag  pa balouch raj e adeeb o zobandoustan yakk nouken zrombeshte beet .
gohar shoma baz neiken wahage kotag , shomay wahaga man (solut) kanan.
souben bebatet .
shomay brat
adabi hakim 

Shome kommak e baz mennatwar.
 baloch-raaj-e-heyr-loutuk

Offline SHAHNAZ

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 3
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #8 on: February 27, 2011, 07:03:28 PM »
Ji ow berat! meh koshis ameshent ke mah wati zahgan wati madari zoban a bowanene, kasane zahgani wasta baz gerane , parcha ke a ar nemaga danni zobana echkona o schoola hum  a zoban wanenag bit, bale e me zemmadari ent ka ma hayan geshan che gesh wati madari zobana abar kanag, wati balochi cultura a dost  darag e soj a bedahen.

 baloch-raaj-e-heyr-loutuk
Zemestan

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: Balochi ketab darkarent
« Reply #9 on: May 13, 2011, 11:20:42 AM »
Salam.


Shahnaz ae lahten video an ke youtube aa aer ant .
Aeshani taha Balochi soj dayag beet.


http://www.youtube.com/watch?v=7q29g48vMqg&playnext=1&list=PL21D413C870F739C4
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.