Author Topic: BALOCHI DARMAAN O DAAROO AANI NAAM .. KAARMARZ  (Read 5488 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
BALOCHI DARMAAN O DAAROO AANI NAAM .. KAARMARZ
« on: October 04, 2011, 02:06:29 PM »                               BALOCHI  GURRDERR  O EZZGAND O PANEER BAAD......BRAHDAREN NAAM O KAAR


                                     
1) GURDERR.....> e taak aan graadant o warant 500 bemmariye elaaj in
2) EZZGAND......> e taak aan gradant warant laap dard a sharr int. pa dambarag o
szandiya hamm sharr int. MULKI ROOGEN a gun graadante ke
ROOGEN harab mabitt.
3) MOOMNAI....> kohh e trakka dar kaet...hadd o band e dar aa sakk sharr int
4) BALAAWAG...............chukke laap dard aa sharr int
5) MOOR PASZOO.........chukke laap rechagg wasta sharr int
6) SUHR POLL ....>e poll aa graadant o warant,,pa gutt dard aa yakk tekk int..
7) POORCHEENK..>e taak aan naah aa maan kanant ,pa washsh taamiya
8) DAARCHINNI....> gunsyaahen pellpel o sheera graadant ,warant pa kullaga shar
9) KALAMPOR ......> eshiya Janen Adam kamayant gura kanant,, warag aa maanbi
10)SAGI DANTAAN..>e drachke bar e majga sochant sayant,,reesha perr kanat..

11)MAADAGEN DAANICHK...>e drachke bar e majga sochant sayant,,reesha perr,,
12)CHAAR MAAHENG....> e taak aa sheer a gradant warant. andar saat aa sharr int
13)MISRI SHAKAR....>gun barri limbo aa sayant e, nonnoke DIL e rechga juaan int
14)CHANDAN..,.....> wash boo e kasanen chukka o Baanor e peeshanega perr kana
15)MOORTH...eshiye taak aan chopant o nonnok aani lengaani shama perrkanant.
16)ZAAPRAN......> eshiya warag a o chaa ha maan kanat..darmaan ham biit
17)MURRPAD......> e barr a soochant saayant ,reesha perr kanat..
18)PANEER BAAD..> e drachke barr a sheeran maan kanant pa baadeenag aa..

GULL EN BAASK AA AGA GEESHTER ZAANANT GURA SARPAD BEKANT.

MINNATWARAN ....JABAR ASKANI

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: BALOCHI DARMAAN O DAAROO AANI NAAM .. KAARMARZ
« Reply #1 on: October 04, 2011, 11:57:22 PM »
waajahen braath jabar askaani .
shomay balouchi jarr o daar e sar o souj baaz jowaanent , marouchi mana wati hodamorzi ballok e yaad atk , maan kasani mani ballok modaam mana gowasht ke cha daktar e beinapen darmaanaan hamey balouchi darmaanaan bowar pa tow sharterent zooter wash bay.
souben batay braath.
mennatwaaran.

shomay braat
adabi hakim

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
Re: BALOCHI DARMAAN O DAAROO AANI NAAM .. KAARMARZ
« Reply #2 on: October 05, 2011, 02:11:36 PM »
 
                SALAMATHI WAJA ADABI HAKIM...
                               MANN HAMM WAHDE E DISTANT MANA MANI BALLOK E TARAANAG ATHK..HAHAHAHAHA


                               MANN CHAARET KE SHUMA HAMM BELLE WATI BALLAUKAANI TRAANAG AA  KAPET GUN..


                                                WASHNAAAM BAATET....JABARASAKANI

Offline Jadain kareem جدین کریم

 • New Baask
 • *
 • Posts: 3
 • Karma: 1
Re: BALOCHI DARMAAN O DAAROO AANI NAAM .. KAARMARZ
« Reply #3 on: November 12, 2013, 11:59:32 PM »
Gurdirr a engreze a che gushan