Author Topic: شئے ھالد ءِ کساس ایں نبشتانکے ندر پہ باسک ءَ  (Read 2915 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline شے سید

  • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
  • ***
  • Posts: 16
  • Karma: 2
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﮧ ﭼﻮﻧﺎﮬﺎ ﭼﮧ ﺩﻧﯿﺎ ﺀِ ﭘﺪﻣﻨﺘﮓ ﺍﯾﮟ ﺯﺑﺎﻥ ﺀَ ﭼﮧ ﯾﮑﮯ,
ﮬﻤﺎ ﺗﮭﻨﺎﺋﯿﮟ ﺯﺑﺎﻥ ﺍِﻧﺖ ﮐﮧ ﺍﭺ ﻭﺗﯽ ﺟﻨﺪ ﺀِ ﮐﻮﭘﮕﺎﻥ ﺍِﻧﺖ ﺀُ ﻣﺸﮑﻼﮞ
ﭼﮧ ﻣﺸﮑﻞ ﺗِﺮ ﺍﯾﮟ ﭘﻨﺪ ﺑُﺮّﺍﻥ ﺀُ ﻭﺗﯽ ﻣﻨﺰﻝ ﺀَ ﭘﮧ ﺳﭙﺮ ﮐﻨﺎﻥ
ﺍِﻧﺖ .. ﮬﻤﮯ ﺯﺑﺎﻥ ﺀِ ﭘﮧ ﺑﯿﮕﻮﺍﮦ ﯾﮯ . ﺀَ ﺑﺪﻭﺍﮦ ﺍﯾﮟ ﺯﻭﺭﺍﻭﺭ ﮬﻢ ﻭﺗﯽ
ﺩﺭﺍﺋﯿﮟ ﻣﮑﺮ ﺀُ ﭘﻨﺪﻝ ﺁﮞ ﮔﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺎﻥ ﺍِﻧﺖ.
ﭼﻮﻧﺎﮬﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺀِ ﻣﺴﺘﺮﯾﮟ ﺭﺍﺝ ﺀِ ﻟﺒﺰﺍﻧﮏ ﺁﮞ ﮬﻢ ﺍﯾﮯ ﭘَﯿﻢ ﺍﯾﮟ ﮔﺮﺍﻥ
ﺍﯾﮟ ﺳﮭﺖ, ﮔﻮﮞ ﮐﻮﮬﯿﮟ ﺳﮓّ ﺁﮞ ﮔﻮﺍﺯﯾﻨﺘﮓ ﺍَﻧﺖ , ﺗﮧ ﺟﺎﮬﮯ ﻭﺗﯽ
ﻣُﺠّﺖ ﯾﮯ ﻣﻨﺰﻝ ﺀَ ﺁﺩﺳﺖ ﺑﯿﺘﮓ ﺍَﻧﺖ.
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﮧ ﭼﮧ ﺑُﻦ ﺍﺯﻝ ﺀَ ﺑﺪﺯﺭﺩﯾﺎﻧﯽ ﺁﻣﺎﭺ ﺑﻮﺗﮓ, ﮬﻢ
ﻣﺮﻭﭼﺎﮞ ﮬﻤﮯ ﺍُﺵ ﮐﻨﮓ ﺀَ ﭘﯿﺪﺍﮎ ﺍِﻧﺖ ﮐﮧ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺎﮬﺎﮞ ﺑﻨﺪ ﮐﻨﮓ,
ﻭﺕ ﮬﻤﮯ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﮞ ﭘﯿﺪﺍﻭﺭ ﮐﻨﮓ ﺀَ ﺍِﻧﺖ ﮐﮧ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﺎﺭ ﺀُ ﺑﯿﮕْﻮﺍﮦ
ﮐﻨﮓ ﺑﮧ ﺑﯿﺖ.
ﺯﻭﺭﺍ ﻭَ ﺳﺮﺍ ﺭﺍﮦ ﺍِﻧﺖ, ﮔﮉﺍ ﻣﺎ ﭼﯽ ﺑﮑﻦ ﺍِﯾﮟ ؟
" ﭘﮧ ﺳﻨﺪﮒ ﺀَ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻦ ﺋﮯ ﭘُﻼﮞ ﭼﮧ ﺑﻮ ﺗﺎﻻﻧﯽ ﺀَ ؟"
ﮬﺮﮔﺰ ﺩﺍﺭﮒ ﻧﮧ ﺑﯿﺖ ﺍﮔﺎﮞ ﺗﻮ ﻟﻮﭦ ﺀِ ﮐﮧ ﻟﺒﺰﺍﻧﮏ ﺀِ ﺟﻨﺪ ﺑﯿﮕﻮﺍﮦ ﺑﮧ
ﺑﯿﺖ ﮔﮉﺍ ﺍﻭﻝ ﻭَ ﮬﻤﺎ ﮐﻨﺪﯾﻞ ﺗﺮﺍ ﮐُﺸﮕﯽ ﺑﻨﺖ!
ﺑﻠﺌﮯ ﺷﺎﺑﺎﺵ ﺑﺂﺕ ﺑﻠﻮﭼﺎﮞ ﮐﮧ ﮬﺮ ﺩﺭﻭْﺷﻢ ﺍﯾﮟ ﺳﮑّﯿﺎﻧﯽ ﭘﮧ
ﺩﯾﻤﭙﺎﻧﯽ ﺀَ ﻭﺗﯽ ﺑﻮﮬﯿﺮ ﺍﯾﮟ ﻻﻧﮏ ﺍِﺵ ﺑﺴﺘﮓ ﺀُ ﭼﻮ ﺁﻧﮕﺮﯾﮟ ﺗﻼﺭ ﺀَ
ﺍﻭﺷﺘﺎﺗﮓ ﺍَﻧﺖ,
ﺑﺲ ﻣﺎﺭﺍ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﮬﺮﮬﺎﻝ ﺀَ ﻭﺗﯽ ﺷﮭﺪ ﻣﯿﻨﯿﮟ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﮔﯽ ﺍِﻧﺖ,
ﭘَﺖّ ﺑﯿﮕﯽ ﺍِﻧﺖ ﺀُ ﭘﮧ ﻟﺒﺰﺍﻧﮏ ﺀِ ﺩﯾﻤﺮﻭﺋﯽ ﺀَ ﮬﺮ ﺭﻧﮕﯿﮟ ﮐﺎﺭ ﮔﻮﮞ
ﺳﺎﺭﺕ ﺍﯾﮟ ﻣﺠﮕﮯ ﺀَ ﭘﯿﻠﮧ ﮐﻨﮕﯽ ﺍِﻧﺖ.
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﺌﮯ ﻭﺗﯽ ﺟﻨﺪ ﺀِ ﺯﺑﺎﻥ ﺍِﻧﺖ, ﮐﺲ ﻣﺌﮯ ﺯﺑﺎﻥ ﺀَ ﺩﯾﻤﺮﻭﺋﯽ
ﺩﺍﺕ ﻧﮑﻨﺖ, ﺑﺪﻭﺍﮬﺎﻧﯽ ﮬﺎﻝ ﺷﻤﺌﮯ ﮔﻮﺷﺎﻥ ﺍِﻧﺖ , ﻟﺒﺰﺍﻧﮏ ﺀَ ﮐﺠﺎﻡ
ﺳﯿﻤﺴﺮﺍﮞ ﺭﺳﯿﻨﺘﮓ ﯾﮯ,