Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

Balochi Literature بلوچی ادب => بلوچی شئیر ءُ پـِربَـنـد Balouchi Poetry => Topic started by: Rind Baba on April 23, 2005, 01:51:20 AM

Title: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on April 23, 2005, 01:51:20 AM
Salam Diwan shomra che dast-bandiyeN ke Ey Shair'ee diwan  taha baar Bozoor'ee
Irshaad Perwaz

 **Mani Aagahi Nazana Mana Percha waab'a naylee
 **men hamein Ke chama Band'aan Mana Chindukan Pach'ee
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on April 24, 2005, 03:35:45 PM
Qazi Saheb

 Ye neekain gunegaare kujaam Qazi shara jant
 Bakhta wara chaar raahe sara waaz dilla hain  

 :)
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 25, 2005, 12:03:18 AM
Qazi Goshet!!

Marochaan Qazi Pahaka Tang Dast'een
Shaher ey Humsaega Shaam'a Geeran ey
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on April 25, 2005, 04:04:53 PM
Qazi saheb again

Ye Qaziya ke mudaam waalain tayabey lamba
cho hidre(kizar) paima sapeed poshe dawam looti  :)
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on April 25, 2005, 04:05:54 PM
Qazi once again  :)

mana Qazi man rooche raaz daaraa'n
shape torsainaga bille manara
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on April 25, 2005, 04:06:45 PM
Abdul Udaas ( not well known though) but good shair

mousamey choonain tahi yaata gonint
Zindagi kaa'gadey gwata gonint
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 25, 2005, 06:15:53 PM
Qazi Saab Goshet!

Shapaan Bewab o Rochaan Be karaar'a
Men Be Tera'nag naho ijbar Tara Che
Tahi Yaad'aan Choon Besend'aa Cha Dila Che
Chosheen Dil'a Men Beyara Kuja Che
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Baluch on April 27, 2005, 08:41:19 PM
Thank u Baba & gwaduri

Here Is My Most Fev :

Dil beet'in chuto raazi Mulla cha ta'ee wazaan
Wahd'e mani din'o imaan'in B a l o c h i s t a n,
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 28, 2005, 04:09:48 PM
Thanks Baluch

QAZI AGAIN !


 Qazi Maroo Pa deem Setahien Zamang'a
Dantaan Patoh Jahan Doroshaan Ent Be tawari ya
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Baluch on April 28, 2005, 05:14:02 PM
Mast Tokali,

Ey aazmaan, ey zamin-o-zamaan tahaar tahaar
Do deedag ant o-gush'ay maah'ey kunjiyaa draf'sheet

Ey maah wa mast,Ao deedag gush'an kuj'ay Sammi?
Jehaan karr, bale bas na kant tawaar tawaar
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 29, 2005, 12:53:19 AM
QAzi Sahib Goshet!!

   Tahi Haak'o Gul Pa Shahd'o Shakar Bot"agan
    Mahi kaani haap Chiya soor Bot'agaan
   Nazeen Makah'ee Watan"a Qazi rocho Shapaan
   Bel'ee Guh Dushmen'a Tahi Wattii Hoor Bot''agan
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on May 08, 2005, 09:45:57 PM
Ahaha Gwadari Bahi Jan Where Are U Brother No Repply , Im Alone Or What ?

beya Qazi Shair Per band'een wahi kana'y
encho Toh Sotago Incho Men Sotaga


 Mubarak Qazi Sahib Goshet!!

   Imrooz ey Mardom'a Ey Gilaag Bastaa Pa lal'aa
   Qazi Cho She Mureed'a Chiya Damk-o Wall Ka'ent
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on May 10, 2005, 11:00:53 AM
Quote from: kambersagaaar
anga shapen seya o tahar
      anga kujjahain bamsaar
      dema bechaar kaye chon beet
      droheet tara,kye gon beet
      kye pa gabbare beet baha
      tankan talaam kayee jon beet
      chunt sar keshaar jahan kapeet
      chunt pahohan gut geer beet
      kayee zind taharen koteeyan
      pa ruzn a omiata gwazeet
             kamber sagaaar


I really love this poem sung by Noor Muhammed Nooral.
Its really so deep and meaningful :) thank you so much for shairng with us. :)
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on May 10, 2005, 05:10:27 PM
Quote from: kambersagaaar
anga shapen seya o tahar
      anga kujjahain bamsaar
      dema bechaar kaye chon beet
      droheet tara,kye gon beet
      kye pa gabbare beet baha
      tankan talaam kayee jon beet
      chunt sar keshaar jahan kapeet
      chunt pahohan gut geer beet
      kayee zind taharen koteeyan
      pa ruzn a omiata gwazeet
             kamber sagaaar


Wajhen Brat  kambersagaaar Salamat Bataay!!
Mint War' Ke Toh Ey Shair'ee Diwan  Ey Taha baar Zort. umeed kana ancho To Ey Shairee Diwan Deema Bar'ey

Tahi Brat
Baba
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on May 10, 2005, 05:16:27 PM
ZINDAGI GAP NAJAAN BE TAWAR"A GOZI"ET
INTIZAAR INTIZAAR INTIZAAR GOZI"ET
EIK HAYAAL EY MUDAAM AMAAN EY TAR"EET DIL"A
EIK GHAM"EE DIDAG"AAN BAR BAR 'A GOZI"ET
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on May 11, 2005, 11:55:42 AM
:mrgreen:  :mrgreen:

Baba check the simplicity of Qazi

 Ji pa dardaani shirkinain lattaa'n
 Mehre baage kunar bebettainey
 
 tao ma pandoola mara zort shotey
 ma agaa'n seem o zar bebittainey

 goo'n gamaa'n sar pa sar bebittainey
 deregattain dar pa dar bebittainey

 :)
Title: Yaatani Bloor-e-Aase taha
Post by: Imran Mullahzai on May 11, 2005, 03:47:03 PM
Yaadani Bloor-e-Taseh taha har-rooch sucha-n
       Mann Dard-e-bahesht-e-Aaseh taha har-rooch sucha-n
       Mann Mehr-e-hama Mohrag ke nasuchi-rooch mana
       Tae Jeeg-e-Chamok-e-laseh thah har-rooch sucha-n
       Wadeh k shapa tae yaad-e-zabad-en nood-shala-n
       Har sahat-o-daman har wad-e-taha har rooch sucha-n
[/b] (F)
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on May 11, 2005, 11:59:42 PM
MUBARAK QAZI

Kaosh miskani bega-e-sharein ,
Maah mani chammanroch-e-dishtarein.

Mahelaban maalet chandamein dilla,
Sirjamein duniya misk-o-aataarein.

Darkapant Sohaila gham pa saodai-e
Dil zahaerani halka bazarein .

Man haman tahna saal-o-karnani,
Kae mani hamrah kai mani yarein,

Rocha hum istaaran hisaabaein,
Tao goshe Qazi angata saarein.
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on May 12, 2005, 02:37:30 PM

:Saher: kayaa jahaanaa kayaa gooN wafaa kutag?
paa durougeN vaadahaanee saraa choN chiyaa gale
 
(Murad Saher)
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on May 12, 2005, 10:40:36 PM
Shapay Mahparaan Guh Chiraga Kamayan
Ghamien Rah Tahaar Ent Men Nazaana Toh Kujaey
Men Seengaar'a Chamaan,,Dila Sambaheen'a

Men Imeencho Bezaana Toh Kujam Raha Kayay
Rochaan Nageenda Waab Shapaan Majlisi Nahien
MeHaan Khomaar E Cham Marochaan  Watti Nahien

Ehwaal Kait Muneer Na Dostaan Ne Kasid'ee
Ey Mulk Mey Watti Ge Balay Nendagi Nahient
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on May 12, 2005, 11:09:47 PM
Aref Aziz!

Cham Pa Yatti zaraan Dil Pa Teerang Nabi
Tahi Wafadar'ee Damk Zanag Nabi

Mey Wadien She Mureed Baz Dar kait Roo
Tai Wadien Hanni' ey Mato Daanag Nabi

Tuh Ke Maan Dashtagaan Dorahein Fahmo khyaal
Guh Mawaan' Gu Incho Waan'g Nabi

Haas Rodeen'o Herwaan Zindag Beken
Ishqay Washi Cheeyhen Guh Toh Zanag Nabi

Arif Dewang'ee Choo Nahien Cho Tawaa'y
Eiken Dard'y Ser'a Kas Cho Paang Nabi
Title: RUSTAM LASHARI-e-gwashtageN saut
Post by: Braveheart on May 13, 2005, 01:13:26 PM
O'kapot sabzein beya benend jala ,

Nalag-o-priyat tao makan baala….,

Chand wati nakshein banzolaan daala,

Bewafaein dostaan tao bed-e-halan.

 

Dilbar-o-Mahrangein kasan saala,

Lal-o-mooti -o-wash zabad maala,

Shap cherag gohar kimmati maala,

Be goman tapp-e-kae jata laala.

 

Sir wati misk-o-zaperan shoshta,

Aa zabad boo-e-antar-e-mushta,

Gon telai shakka sir wati rasta,

Kaid-e-maan nugraein sira basta.

 

Kiguda baazein muddat-e-goasta,

Dilbar-a-andohaan jegar sista,

A habar pesha dushminan gowashta,

Kigudaa dilwa cha mana shoshta
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on May 19, 2005, 06:38:39 PM
Nagoshta Raaz Dilay Men Guh Cham Khomaar watti
Ke aanga Paim nabaan Jenday Intizaar Watti

Mana che beed degay Baz Partoh Qurbaan Ent
Toh Eikee"n Mittag'a Bakhshata Dil Hazaar'a Watti

Mana Gosht'a Jenik'e Ya Wata Toh Ashiq'ee Neek ay
Tahi Wadein Aashiq Mana do(2) Chaar (4) Pandool haa
 
:'(
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on June 25, 2005, 10:57:20 AM
:)  :)

 Dil ke dildaara nazaant
 Mehre pajjara nazaant
 Choney ha saodagirey
 Darde beypaara nazaant
 Cho mana baazain kasey
 Kaar kant kaara nazaant
 Hoye shomain dil bebaat
 ha o oppara nazaant
 sahega neestain wafa
chosh diwwalla nazaant


Qazi Sahib
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on June 25, 2005, 11:06:29 AM
here is one another collection of mine from Aslam Abrar's poem sung by Noor Muhammad Nooral.

maaN nazaaN pa wati d'eyhaa, paa d'eyhaa shey mureedaaN mann
watee d'eyhe saraa nahelaaN , bala-zeedeN yazeedaaN mann

paa washeN nobat-o-baaree, paa nokeN mehr-o-ometaaN
jahaane puleN baandaataa, muraadeN aayede nokaaN mann
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on June 26, 2005, 12:58:06 AM
Qazi Sahib Goshet!!

Ghamaan ne damun zaheer ey jeeg ent
dil'a dara'mad mogosh watti e gent
men zahir'a balken shaad maan'a
balay dilay haal'a ke sahi ge'nt
mireet patoh sad(100) Bar'a MUBARAK
Toh Ke Bas Eik Bar'ee Bogosh Mani ge
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on June 28, 2005, 11:40:58 PM
AY WATAN Pakeen Bahaar''ne Watan
Zaham Janook'een sar  Machar'aNe watan
ma tayi kutt'aa pa shaat'ee Rostag'ee
Gu Sakyee daank'ee warna bettag'ee
Sakyee mara Tawar'a Per Bekan
Ay watan Pak'een Bahaar'aNe Watan

(http://www.freewebs.com/balochworld/flag.gif)
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on July 10, 2005, 01:32:49 AM
Irshad Perwaz!

cha zind'a naz Gulabani  sar ke
men dham kashaan tai Washboo ey dar kait
marochi pulaan nazeenk'ee dapa ent
o mani sah'ey badal jano jagar kait
mudaam bech-kandagaan gu ars gozaay
tara irshad her paim'een Hunar kait
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on July 11, 2005, 10:38:19 AM
:)

Darde zirra ke wahage aachaar chaap kanth
chaolani daamona dile boojeeg tayaab kanth

Allah shipa bedaan ye gunnah gaarain Qaziya
kaptag ma kondiya wati roochaan isaab kanth
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on July 12, 2005, 11:18:29 AM
Quote from: gwaduri
:)

Darde zirra ke wahage aachaar chaap kanth
chaolani daamona dile boojeeg tayaab kanth

Allah shipa bedaan ye gunnah gaarain Qaziya
kaptag ma kondiya wati roochaan isaab kanth


Nice Ahmed (F)
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on July 12, 2005, 01:13:40 PM

GouN gud-o-puchchan lal mani taeed-e-gowari,
Luddago gaamgay jaan goash-e-kabgein kosari.
 
Sia shap-e-malgor puchchawan sia-e-jambari,
Baaj gula burta ke taahar demein Mushtari.
 
Peechoko tikko Mah gul-e-manaein siri,
Kund-e-burwanant tu mechach shillein dilbari.
 
Gardena aaski haar lonjanein zargeri,
Shepagein ponze gon pollocko geranzeeg keemmatti.

Punjagan gab-o-moragan dusta mangali,
Halika terashtag dust-e-wat mahgonag mani.

Jaanat-e-aaka-jod kotag mah-e-soomari,
Zumzumein aapa shushtag-o-Aarastag pari.

Wahd-e-bechkandi julgaein Aazmaan Sureet,
Dar kapeetkulla rok bee aas-e-her gawari.

Gar bedaan duzmaanein gosh-e-murwarid richchi,
Kudrata saazet pa hunar Maahein gul Pari

Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on July 12, 2005, 06:22:31 PM
Qazi Roch'ee Pada Kait Barey Kadi Dost SuBeen Bah
Mahir ey Dushmen Kadi Deadagan Koor Be Shap Kadi Roch Be
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on July 14, 2005, 07:50:42 PM
Aref Aziz

Toh Yaat Mana Kay'ee Men Her Kujja Be-Baa
Lazum Nahain Men Tayii Cham'y Taha Be-Baa

Anchi Gahm'ee Toh Daata Ke Dewanagi'ee Ya Men
Anchii Gahm'ee Bedey Pada Tayyi Wad'aa Be-Baa

Heraan'a Kujam Gham Mana Geshter Karar Daa
Roch'y sar''aa Benedan Eaah Sahig'aa Be-Baa

Toh Hoo Magr'ee  Mareech Watti Chama''Ne SURMAGAAN
MEN HOO NALOTITTA Ke Men Guh To Judda Be-Baa

Her'Kas DuGaam'a Rand Mana Be-Haal Kant Ro
AREF Ma Watt Nazaana Guh Kiya Be-Baa
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on July 14, 2005, 08:01:15 PM
:)  :)  :)

Hama taoye balkain....?

hama ke drostaa'n jitahain.. hama taoye balkain
hama ke naame Hudah hain..hama taoye balkain
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: گوادری Gwaduri on July 16, 2005, 04:23:48 PM
:)  :)

Tahe ke daamone taara goo'n basta sah mani...

Ye be wati man nazaana mana koja sar kanth
kadam proshaana hamay paima gah gah mani

man shaantollani zubaana abar kanag lootaa'n
mana sekain bedey angaa'n gongain ha mani

Cho be tabi ya makash sharey kaar saazain hawa
bechaar ke proshta che paima kodohey sha mani

tahe ke daamone taara goo'n bastag sah mani
cho be henana machand shara mah likha mani
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on July 17, 2005, 06:38:00 PM
Dardaan dil'a toh bahr bekan yaar'e dar nay''et
Men Gaar Pa Shohazaan Wafadar'e Dar Nay'et

Qazi khumaar Jahay talab zind'y madi ey
che kisaag'aE kamal ke kaldaar ey Dar Nay'et
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on August 10, 2005, 06:12:01 PM
Quote from: Raji
few days back i have heard Ibrahim daramad's ghazal in Nooral's voice and like this stanza alot.

taraa zaanaan' keh eshtaapen' bale souj-e-bede aakhir
nanende ta'o meni deymaa, beychaaran' mann kahee deyma

mager marchii tao vatii deymaa


Baaz Washen
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on August 14, 2005, 09:33:43 PM
:Sahir: kaya, jahaanaa kaya gon' wafa kutaa
paa durougen' wadahaanee sara ta'o chiyaa gale
(Muraad Sahir)


Gham-o-andoua dard-o-aazaageN dil
jagir goon' kuntagaan' sunbtaa mani doust

(Banul Dashtiyaari)


 
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on August 15, 2005, 06:09:58 PM
Cham Pa Cham Taab Taab Ka Arsan
Mehir-e  Washbo Gulab ka Arsan

Cham-e Dunyia Che-peem Dunyia ey
Aghi'ee Waab Waab Ka Arsan

Men Gusha'n Mehir-e Wash dili Che ent
Pa SawGul Ka Jawab Arsan

Surmgi Beghani wee-ranEe
Deedaga-ne  Sharab Ka ArsanQazi
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on September 25, 2005, 09:54:58 PM
Tahna Ke Ah dila wati jeedi hayaal ka
Ma asHiqani Roucho Shapa'n Be Meesal Ka
Imrooz' e Mardoma'n Ey Gilaag Basat'aa Pa Laal'a
Qazi Cho SHe Mureed'a Chiya Damko Waal Ka
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 13, 2005, 07:51:29 PM
Wab-aa Paad Maken Nook Suhbe'a Sareent
Nooda'n Bastag'o Sachaan Jambar' ent
Doshi Waptago Men Wabo Destagoo'n
Men Mahee-y Sara Guh Men Dilbar ent
Dasta Dast Mani Maheen Mahgul Ay
Lountani Sara Lounta Ashkarent
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on December 24, 2005, 06:48:36 PM
Tao Washo Razi Men washo Razi
Che Kant Mubarak che Kant qazi
be-hajat'e cha dunia reetka
dunia guzan ent pa laib o guazi
cho koo'r o daria beya hoor bey ma
beya duor johnze beya koor be ma
gul pa mudam'a buzoor mani meher' a salam'a
meher 'a  salam'a bede mana omer' a mallama


MUBARAK QAZI!!
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on February 08, 2006, 11:21:46 PM
Do Roche bahaar ent.. mani dil taee mayaar ent
watti damun-a  pahreez bepal gaar watarra
Taee Ishq Ameesh Ent Cha Herkasa Geesh Ent
Tao Muffta Kutta ZenDa BeZaar Wattara
Men Hoost Nabasta Dege Dost NaZorta
Men Tahna Kotta Patoh Bemaar Wattara
Na Sodo Samahee Na ManZilo Rahe
Kaee IsHqaa Kuttag March'n Tao Gaar Wattara
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mahnaaz on March 17, 2006, 01:24:51 PM
Kojaam gap a dil a beyaraan
Kojaam dard a beteemaraan
Dil e dard a dawa nestint
O wahd a wafa nestint
Dil e sichkaan pechak boot    
Hayalaan dard gechag boot
Shutaan mey sangat o hamraah
Mata mey arss e rechag boot.
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on March 18, 2006, 04:11:15 PM
good sister nice to see you  participating in this thread which is my most Favourite sectionCheck this one

Qazi :mrgreen:


Qazi Rooche pade Katein barein Kade Doost Subeen Bah
Mehr-aa dushmen Kade Deedag'n Koor Bet Shap Kade Rouch bet
Ey Tahaari Kade zenDa Dar Koor  Bet Shap Kade Rouch bet
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on March 18, 2006, 10:06:09 PM
Dardo Andoho GhamaN Cha Dayema BaaraN Tayee
Biya BejaN Tahlaani TeeraN Man Zaheer WaraN Tayee

Keh Tao Kadee Kaahe Manii Hanul Manee Chamme Chiragh
NishtagaN Cho Shey Mureeda Rah SaraN CharaN Tayee

BalkeiN Darmaane BibaN Ee Pam Mani Nadruhyaa
Keh Suhbo Begaah Paade HaakaN DeedagaN DaraN Tayee


This Also Sung By Arif Baloch
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mahnaaz on March 19, 2006, 06:34:32 PM
1 OF MY MOST FAVOURITE .

NAGAT A MAKAJ E DIL MOM BEBEET CHOSH NA BEET
POL TAHI DAMON A WAT KET O KAPEET CHOSH NA BEET

TOW BOGOSH HARCHI O MAN HECHI MAGOSHAN BHOT NA KANT
TOW BEKAN KHAR O MANA MEHR BEBEET COSH NA BEET

MAN BELEKAAN TARA MAHKAN JAHAN A TALAAN
TAN MANI KODOK A BRAMSH E MA BALEET CHOSH NA BEET.

MAN AGAAN DERACH KEYAAN DE AAS MANI BALAD A
BALE PA NAPTEYA KOH E BOSHOCHEET CHOSH NA BEET

CHOSH ATTA BEET KE SHAP E SHAR BEBEET MAH E SITR ?
ROCH PA SHAR A ANDEM BEBEET CHOSH NA BEET

( ATTA SHAD )
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on March 19, 2006, 10:29:06 PM
Pah Chammo Raah keh TunyaaN
Bede MaN Saq Keh TunyaaN
Tayee Chammo Kaifo kaddahaN
Mai Luntaan  Pahk  TunyaaN
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mahnaaz on March 31, 2006, 08:53:08 PM
men hamok gowara ke charaan heda hoshken jor e polaan
ae  zameen a chon beeta ke  gulab  dar  nayaan
aeda harka dem bawat goshan ke aql e kol manan bas
hamen  haal  zanage gen  ke  kitaab dar nayaan .
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 04, 2006, 07:43:27 PM

goh Ranjaa Gozant hamok rocho shap
har wahage bet edda kap-o- kap!!
ferhoon ey shar ent hoosh ken sara
edda bazaga che raseet syet o nap
edda haqay jost maken hech kasaa
edda maal nadata kasaya bey wassa...
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 05, 2006, 03:49:19 PM
SomeThing By Me And Lets Share it This One With U of Mine :mrgreen:


Mun OosteegaN Patto To Biya Yak Bare
Bas Man Tara Begendan To Biya Yak Bare

Chya Dil Ranje Cham Mana O Mani Doost
Ee Dil Man Tara Daat To Biya Yak Bare

Tayee DeedareY Talab Gaarent Fahad
Made Ghum cho Aayeyaa To Biya Yak Bare
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 05, 2006, 10:25:48 PM

Cha wahago morada'n mana be morad beken
men mortaga'n manara qabr-aa cha padd beken

Banoori droshoma Zoor beghaa sar beger
beya mordagani halka sayel o sowdd beken
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: baloch_friend on April 10, 2006, 04:04:36 PM
hee chetoryen saar ganokan pa kaya wadar bandaan
kase damone na karzeet hee dilaan kanwaar bandaan.

Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: baloch_friend on April 11, 2006, 12:32:51 AM
to agaan kosha ra napar kurten
zendagiya par to sabr kurten

pulan hech ranga sar nachanden ten
ke mani goshaan to habar kurten

roche sad randa geptaga menat
to wati jenda paman sar kurten

pash makapte ne pa tahi deedara
burataga mara shade he hara

angata ganjen dil gala baal int
godi armaan hoon hech nayae kara

ho hame assa ke mana sodkagg
chunt dege baren sochi bazara

to agaan kosha ra napar kurten
zendagiya par to sabr kurten
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 11, 2006, 01:24:52 AM


nice sharing brother baloch Check This One

Mai Hodok-o wahago Hobani Cham Dari nashot
Cham Mani naam-a Taee tahalani Be-zarri Nashot

Kait Pa Sayeel-o Nazara Ah Mani qabr-ay Sara
Enchoke'n Kaar-eya parcha Sah-o Payr-ee Nashot

Tao Bechaar shaan ke Mortaa angata maleet karim
Sar Ma Haaka'n kaptago Fekra Che sardari Nashot


Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 11, 2006, 01:33:39 AM
Maah Shadaan gal Hamuk Istaar bet
Ah shapa'n ke Maalika sengaar Bet
sha'r ey har sharnaga bakshay dila
cho wa qazi taee gareebi gaar bet
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 11, 2006, 08:06:35 PM
Nice RindBaba
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 17, 2006, 04:07:53 PM

sah-ger Darde zindag Arman-a Doroshan, taee be mehr-ee raaza bale kasa nagosh-a ,Tao Beshengeen watti malgoor-n Cho seh lunje shapa'n, Men Watti zindag-e Guddi Chiraag Ho Kosha'n
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on June 16, 2006, 05:55:33 PM
One Of My FAVOURITE
Qazi Sahib!!
 :''(
edda Nagawahet Wapa Mubarak Tao sar-JaNaanay Kuja Mubarak
Bosoch LogaHa Ke Por-Hareden,, Ey Gham Ke Datta Ah Bewapa-haa Taee Gham Kuja Bet Davva Mubarak Mani Ghamein tao Che-peema Zane Tara Wati Nest Sama Mubarak.... Mana Hama Qazi-ee Shohaaz Ent , KujaN Dilani Shar-a Mubarak


Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mahgul on June 20, 2006, 04:50:31 PM
Gon gud-o-puchchan lal mani taeed-e-gowari,

Luddago gaamgay jaan goash-e-kabgein kosari.

 

Sia shap-e-malgor puchchawan sia-e-jambari,

Baaj gula burta ke taahar demein Mushtari.

 

Peechoko tikko Mah gul-e-manaein siri,

Kund-e-burwanant tu mechach shillein dilbari.

 

Gardena aaski haar lonjanein zargeri,

Shepagein ponze gon pollocko geranzeeg keemmatti.

 

Punjagan gab-o-moragan dusta mangali,

Halika terashtag dust-e-wat mahgonag mani.

 

Jaanat-e-aaka-jod kotag mah-e-soomari,

Zumzumein aapa shushtag-o-Aarastag pari.

 

Wahd-e-bechkandi julgaein Aazmaan Sureet,

Dar kapeetkulla rok bee aas-e-her gawari.

 

Gar bedaan duzmaanein gosh-e-murwarid richchi,

Kudrata saazet pa hunar Maahein gul Pari.

 
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on June 26, 2006, 09:01:07 PM
Gon gud-o-puchchan lal mani taeed-e-gowari,

Luddago gaamgay jaan goash-e-kabgein kosari.

 

Sia shap-e-malgor puchchawan sia-e-jambari,

Baaj gula burta ke taahar demein Mushtari.

 

Peechoko tikko Mah gul-e-manaein siri,

Kund-e-burwanant tu mechach shillein dilbari.

 

Gardena aaski haar lonjanein zargeri,

Shepagein ponze gon pollocko geranzeeg keemmatti.

 

Punjagan gab-o-moragan dusta mangali,

Halika terashtag dust-e-wat mahgonag mani.

 

Jaanat-e-aaka-jod kotag mah-e-soomari,

Zumzumein aapa shushtag-o-Aarastag pari.

 

Wahd-e-bechkandi julgaein Aazmaan Sureet,

Dar kapeetkulla rok bee aas-e-her gawari.

 

Gar bedaan duzmaanein gosh-e-murwarid richchi,

Kudrata saazet pa hunar Maahein gul Pari.

 wah my sweet sis sak washen' dapgaal tao ey sarhaal-e-tahaa daatag. ey saut mana ham sak dousten' :)
keep up with good work  E:D3
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on August 22, 2006, 11:35:46 AM
Nend KammukeY TaraneY Bekan!
Bya Ee Dil e HakkaN Mazeer

Zardon Tawar a Int Tara
Tao Nishatge Chamm Man Ke Deer

SiyaheiN ShapaN Cheehaal JanaN
Tayee Nindag a Nailant Zaheer

Cho Shey Moreedeg a Kutag
Mara Tayee YataaN Pakeer

Baley Kanant Sattar Mana
Tappeeg Gulein chammani Teer


( SATTAR SANEE)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on August 22, 2006, 11:41:17 AM
Cham e Chame NishanaG Beet
Doostee HanchO ZanaG  Beet

Pul Srapant Tayee Jeega
Meher Dareeg a Brahnag Beet

Wahde Tayee Naite Mulla
Tabzee Danag Danag Beet

Wat GareiN k Raj e Taha
Shair GanokeY Zanag Beet

Namdy Kayant Cha Dera
Zinde madde Trana Beet

(SATTAR SANEE)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on August 23, 2006, 10:15:26 PM

 Saleem Sabit!!

Nay Mana Tao Del Bedaate"N Nay Bozorte"N Del Mani
Men Taee Aishqaa Cho Gaaraa"N Zaheer Neyelaa"N Taee Mana
Del Kuja Gehela Nakaa"n Ke LAYAB Dashtaag Tao Mana
Droogee'n Goh QWoolo qaraar'an Zaheer Neyelaan Taee Mana
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on September 11, 2006, 10:41:21 PM

Arshad Parwaz!!


Ancho yela data Shota mara Baraag-a Ma Jend Rah Datta wate jende aarag-a
Arshaad Naame Shahe'r Hasta Zamanaga, Marchi Jumah-ay Roche-n Rawa Qab'ray Charag-a

Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on October 14, 2006, 11:01:47 AM
Sar-o-sahaa taee parvaa mabaaten'
ma deyren' dil watee shushtaa mani doust

(Banul Dashtiyaari)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on October 14, 2006, 02:41:56 PM
Man Tayi RahaN Chitor Man Tar Ba`n
Cha Tayi Halka Dar Kapan Kuja Sar Ba`n
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Chaker Haider on October 14, 2006, 07:42:07 PM
gichen ochar o guzar int pada mani  deh ha
zuban o qol o qarar it pada mani deh ha
daramadan eda bastag tilaey kot o kalat
baloch bazag o war int pada mani deh ha
man jazma kayth pada hooney sestagin haarey
tupang o teerey tawar in pada mani deh ha
man saddaqan dega yak qymatey guazet qazi
k zulmey kaddah chakaar int pada mani deh ha
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mahnaaz on October 14, 2006, 07:58:48 PM
gichen ochar o guzar int pada mani  deh ha
zuban o qol o qarar it pada mani deh ha
daramadan eda bastag tilaey kot o kalat
baloch bazag o war int pada mani deh ha
man jazma kayth pada hooney sestagin haarey
tupang o teerey tawar in pada mani deh ha
man saddaqan dega yak qymatey guazet qazi
k zulmey kaddah chakaar int pada mani deh ha


Baaz johane gaal e . (y)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mehhlab Baloch on October 14, 2006, 11:03:06 PM
baaz jwanen. manaa sak baaz dost booth..... |||o
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Chaker Haider on October 15, 2006, 05:29:14 PM

                                       WAFA
                           mani sarzameen e sara
                            tasey aapey baha
                              sad saale wafa int
                              biya wati tunna proshein
                              o zindani-e- saudae kanen
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mehhlab Baloch on October 15, 2006, 11:18:03 PM
chaker bro u write nice poetry keep it up (y)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Chaker Haider on October 16, 2006, 05:37:57 PM
really thank full to my dearest and most respected elder sister mehlab baloch for encourageing me. (F)                             
                         
                                                
                            a poem from khan sabir
                         nalotaan man zubanani chushin haarsia
                         k datagaan mara pit-o-pirukan maan warsia
                         urdua waaz kanen o arbia nimaz
                         notice engrizi zubana o nikah farsia.
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on October 17, 2006, 01:58:01 AM
Nice Sharing Chaker Haider keepit up   (y)

Mani baht ham Mayareeg mani zindagi malamat
Cho Quran-ay pehema dunya Tara Shar kottag Telawat

Mani wahagani janat mani dard Sar Zameen Ent
Kana Chon Talab Baheshta Mana GoN Ent Dard-a Aadat

Mani Kalat Wahagani Cho-ke Jommpa ear Reechan ent
taye zaheer Gowaat- ent Banuke Shahr-a Kant Qayamat

Mani Deedagni Rook Ent mani Sah-o Jan HooN Ent
OoH Hudda Bekan Toh Dahama Delbar-a Salamat

Mana Hech Nadaat Shohaaz Mani Ahdd-o Wahd-ay Meher-a
Tayee Sareeg-ay Cheera Delbar Kutt Omar-ay Abadat
 
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on October 17, 2006, 12:47:59 PM
Nice Sharing Chaker Haider keepit up   (y)

Mani baht ham Mayareeg mani zindagi malamat
Cho Quran-ay pehema dunya Tara Shar kottag Telawat

Mani wahagani janat mani dard Sar Zameen Ent
Kana Chon Talab Baheshta Mana GoN Ent Dard-a Aadat

Mani Kalat Wahagani Cho-ke Jommpa ear Reechan ent
taye zaheer Gowaat- ent Banuke Shahr-a Kant Qayamat

Mani Deedagni Rook Ent mani Sah-o Jan HooN Ent
OoH Hudda Bekan Toh Dahama Delbar-a Salamat

Mana Hech Nadaat Shohaaz Mani Ahdd-o Wahd-ay Meher-a
Tayee Sareeg-ay Cheera Delbar Kutt Omar-ay Abadat
 


Very Nice Bro Sabit...Keep sharing Some More...
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mahnaaz on November 02, 2006, 01:32:49 PM
zerdon zareet pa kech e geemurtagen  chenalaan.
Taheer  che  dayanten  sabzen  kaheer  mara .
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on November 06, 2006, 06:42:04 PM
RastageiN

Na Lota`N
Na Shohaza`N
Na Rawa`N
OshtaN Yak JaaheY
Cho DrachkeY Pur BaareiN
Bas Harkata Chara`N

(Moli Murad)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 07, 2006, 12:36:48 AM
Bahesht-o Janat-ay hoor ay
tao arman cha mana door ay

taee yaata'N mana zurtag
delo cho hoshko geemmurtag
GhaMa'N Goh Shaier ey per-Bastag

cheya shantul cho zaheer nayal-ay
Mageej teranag-a Mana Laal-ay
Cheya tao chamen behaal-ay

ey Mosum marchi Sak Wash ent
sabahe koosh del-kash ent
taee Yaat ma dele Nakash ent

zaheer'n aars shal da-tag
mana tao deer ent yal da-tag

beya Amjid zaheer'eeg ent
pato qooleeg-o Nadreeg ent
ey del deer ent wadareeg ent

Bahesht-o Janat-ay hoor ay
tao arman cha mana door ay
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Sheh Mureed on November 07, 2006, 02:47:53 PM
abbas zeemi hudamurzee

man che kannan hadhe be lezzatten jannata
ha kegaduhe jannat kya distata
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Sheh Mureed on November 07, 2006, 02:52:32 PM
Qazi sahib

qazi pa dehee hathir
pahu cha shura sharterein


Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Sheh Mureed on November 07, 2006, 02:59:00 PM
AY WATAN Pakeen Bahaar''ne Watan
Zaham Janook'een sar  Machar'aNe watan
ma tayi kutt'aa pa shaat'ee Rostag'ee
Gu Sakyee daank'ee warna bettag'ee
Sakyee mara Tawar'a Per Bekan
Ay watan Pak'een Bahaar'aNe Watan

very nice i love my homeland

(http://www.freewebs.com/balochworld/flag.gif)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 07, 2006, 10:02:56 PM


Be-wase'N Zendo Bewase"n Bahte Che Gunah
Men Ganook'n ke Zea'dahe Armaan kana

Atta ShadTitle: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Mahnaaz on November 08, 2006, 12:25:31 PM


Be-wase'N Zendo Bewase"n Bahte Che Gunah
Men Ganook'n ke Zea'dahe Armaan kana

Atta Shad

Baaz baaz johan.
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 10, 2006, 12:01:32 AM

nayatke parcha saarya
men rookatant tahaariya
.................................
hama ke doosto yaar aatant
ee shahara sey o chaar aatant
delani dard waar aaatant
shotant goh dor-o baarya'N

........................................

aah gap ke cheer-o aandar ent
pa harkasa cho khanjar ent
magosh magosh ke rahae sar ent
machaar kasayee yaariya

...........................................
neyaha peeshi maho saal
aah neendo neyaado gapo gaal
nuh pash kaptagant hayaal
Rasyet che aaho zaaryeya

...............................................

men naala cho ke Bul-bula
nageenda Mahien hanul-a
gosha'n cho shaair-ee fazul-aa
shaali shotaag goh shaari-ya

..............................................
eeda pa matlab ent wapa
delani sotakagant tama
ishaaq sharter ent dara
ee shahr-ay betwari-aah
neyatke parcha saryaaIshaaq Khamosh
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 10, 2006, 12:56:56 AM

khyaale toN o dele bazaage Nazaanta men
Tara Nadeesta ta jend ham naazanta men

kadam ee wahda na ooshtant-o aasar bet
cho rangee karyeet taye sangaate nazaanta men..

 Ishaaq Khamosh
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on November 10, 2006, 05:59:35 PM
Nice Sharings Big B...Thankx
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Sheen on November 11, 2006, 02:44:13 PM
waja sayad zahoor shah hashmi yakk anchen zaant kaare mardome bettag ke ahiye matt pada waddi nabet. wajahe  he yakk  maznen kaar e ke maa wati agan zoban bihaal nakota to mani hayala ke he sayad e ihsaan a  . sayad a  he  hum zaantag  ke may  ganjeen gwadar may dasta che raot  . haya  wati yakk  shaere taha hum goshtag  ke .

kappta jaare ke johdon pa sar shott
kennage kaarch kai dila dar shott

be saren raaj o be saren sawdah
jahndam cha baadgera kaapar shott

shaal pesar sagaar e arjaanat
deena be sett e ganjeen gwadar shott

braatan agan kasse sayad e baaregan zaant  mana sar sojh bikant gon
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 11, 2006, 09:03:16 PM
waja sayad zahoor shah hashmi yakk anchen zaant kaare mardome bettag ke ahiye matt pada waddi nabet. wajahe  he yakk  maznen kaar e ke maa wati agan zoban bihaal nakota to mani hayala ke he sayad e ihsaan a  . sayad a  he  hum zaantag  ke may  ganjeen gwadar may dasta che raot  . haya  wati yakk  shaere taha hum goshtag  ke .

kappta jaare ke johdon pa sar shott
kennage kaarch kai dila dar shott

be saren raaj o be saren sawdah
jahndam cha baadgera kaapar shott

shaal pesar sagaar e arjaanat
deena be sett e ganjeen gwadar shott

braatan agan kasse sayad e baaregan zaant  mana sar sojh bikant gon


Bro/Sis You Can Read more about sayad in this topic
 http://baask.com/diwan/index.php?topic=55.msg137#msg137
Title: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 11, 2006, 11:36:49 PM

Mubarak Qazi


mubarak Qazi!!


hama ke Naame Raheem ent o Naame Rehman Ent
Tamaame Kaar- Ba Sarjum Hamayiye Naama

Mana'ah cheeragay hama Wat ke Intizaar Shapa'n
SochaN halaas Ba Kam Kam Hamayiye Naama

Men Jazma Qazi azaabani Qahr ee Rouch GozaaN
Pada Bahaar be Aalam Hamayia naama


Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 16, 2006, 11:07:20 PM
Kaosh miskani begah-e-sharein
Mah mani chammanroch-e-dishtarein
Mahelaban maalet chandamein dilla
Sirjamein duniya misk-o-aataarein.
Darkapant Sohaila gham pa saodai-e-
Dil zahaerani halka bazarein
Man haman tahna saal-o-karnani
Kae mani hamrah kai mani yarein
Rocha hum istaaran hisaabaein,
Tao goshe Qazi angata saarein


Mubarak qazi
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 15, 2006, 06:15:04 PM
Gon RanjaN Gwazant Hamuk Roch o Shap
Har WahageY Beet Eda Kapp o Kapp

FiraoN e Shahrent Hosh Kan Sara
Eda BazzagaN Che Raseet Seet o Nap

Eda Hakke Justa Makan Hich Kasa
Eda Maal Nadatag Kassa Be Wasa
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 15, 2006, 06:27:50 PM
O Mani Deh e GuxnageiN Shaantul
E Guragaani Halk o Baazar Int

Be WasaN Chakprosh Kanant Mehtir
O Eda Honani GusheY Haar Int

Yal Makan Bacha Gwanzage Maadar
PaasbaN MarchaN Chukbare Yaar Int
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 24, 2006, 07:12:53 PM
Mehr Darshaan Int PulleiN Bichkandag
Be Tara Hich Dola NabaN Zindag
Hone Har Katrah Maig O Tayi Yak Int
Cha Dile Bandan Chon Tao Bay Sindag
[/color][/color]
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 07, 2007, 03:53:22 PM
Karwaan Kamber

Man Cho Mureed a Paidaka`n
Haani Tayee Deed a Paidaka`n

Shaantul Pa Naalaan Mosom a
Marchi May Zed a Paidaka`n

Be Panno Muzwaaka Na Beet
Man Keh Hamdood a Paidaka`n

Tayi Mangaleekani Tawaar
Zird e Krod a Paidaka`n

Dar Mulk Mana Tayi Che Talab
Dilbar Ee Aaeeda Paidaka`n

Karwan Zaheera`n Gind Gule
Geewar e Kaid  a Paidaka`n
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 07, 2007, 04:00:42 PM
Elahi Bakhsh Mureed

Man Wahagani Dunya Ghum e Kagada Patatah
Mani Zindagi ye Kissah Aap e Sara Nebishtah

Yak Muddatya Rand Gumaan Boot Noo Mana
Keh Zindagi Man Marg e Hankain a Shamushta

Tayi Ahd e Mosomani Ee Kullarei`n Zameen a
Man Wahag o Wafa e Hajgei`n Nehaal Kishtah

Prushta`b Mureed Qol o Sogend Marg o Zind e
Bale Dil Mani Angat Cha Aaya Tah Prushtah
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 14, 2007, 10:00:16 PM
Dooshi sir mani sangeena ,
Burza Chakar-e-baadgeera,
Kaosha kasheta begaein,
Nodan shanzeta baangwaein,
Dor-o-misseta gon boowa,
Mana-e-sareeg gon beekan,
Roch ke gowat sir bega bee,
Dil burrein zaheer-o-nailan,
Kapton terranagan Shah-e-gaan,
Arson gulgulaan maan chamman,
Bashshami nagwart-e-aura,
Gowarant-o-naburran hij bar,
Nodan gon shumma minnatein,
Billet gowarga narm-e-naan,
Goharan bae zirra sabz-e-naan,
Gowaret Maakka-e-darbanda,
Auda Shah Mureed hooteegein,
Naoattan Shah-e-missenein,
Sarsaheg sir-e-paaga bae,
Shah-e-chotawan siah-e-naan,
Shah-e-mallagaan berra-e-naan,
Naadraha kana derra-e-naan.
Shah-e-kas tara soj-e-daan,
Mistaag-e-Dae tao chee'ein.
Goashti pa dil-e-armaan,
Dorrani dayan jadenaan,
Kandeegaan kamat baenaan,
Ponz-e-pullok-o-geranzeega,
Dust-e-sanga'aan Sibbee-e-
Paad-e-maar siren-paadenkaan,
Kul gon see hazari ganjaan,
Chakkar gon selah-o-sanjaan,
Bach gon gowanzaga shag-e-naan
Angat sir mani kurbaanein.
[/i]

Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 14, 2007, 10:02:04 PM
Makka-e-darband-e-kapot preyata makan,
Nalago zangan bill mani panata majan.
Dil cha tao jilla betta chon dilwaro zimaan,
Dar pa shehdaahi kashshetag man pa "Hanola".
Chakar-e-band-e-marri-e-loddokein gulla,
Dad-o-bedada bal-e-Chakari ambaazan tao-e-,
Teer-e-ne kashshan Chakar-e-baad kashshan tao-e-,
Kam Goshadaan gon Chakara-dawa-e-kanaan,
Nae mana birat ke chakar-e-kota perrechaan,
Kota proshana-o-Hanol-e-dusta man gerran,
Pawati seeri man na-o-chaar kulla-e-baraan,
Hanola auda hapt barra-e-zarshaano kanan,
Barrag-e-dilla chon "Quran," Ziarat man kanan,
Patkaagein ambani dil-e-banda aer kanan,
Sadd bara-e-chokkan-o-dil-e-zangan deer kanan,
Waptagaein waba hum dil-e-bailo jost geraan,
Sheh tara chein ziadaein opparan janein,
Shap chahar paasein attali omaanan ziren,
Jorjosh-e-larz-e-waab narae dantaanaan ware,
Gum zadi baarein man cha hamein hijra giptagaan,
Nae jadish zeeran nae do dantaanaan-e-chest kanaan,
Ledaein chatraan pa dil-e-naakaam-e-barran,
Aaheeni palkant gon mani balaada joran,
Zil-o-zamzellaan bill mani gutta kaptagan,
Mani dila-e-gon Chakara dawa-e-kanaan,
Chakara pinhani mana kataar-e-jata,
Ach dil-e-banda cham mani poshta darshotaan,
Taazaga tap oon olkanant arch dappa.


Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 04:22:05 PM
Talab

Dil Be Kasaas Naarit
Cham Har Do Dard Kanant
Bas Yak Bare
Biya Tara Chaara`n
Pada Buro...

___________
Arif Aziz
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 04:33:41 PM
Ee Kujam Raah int, Aa Kujaam Raah int
Eeok int Dil O Jind Gom Raah int
Yak Wad ant Zinde Har Dowei`n Nobat
Pamman a Suhbent Parto Begaah int
Tayi Bazein Mahpar Jambar ant Siyahei`n
Tayi Gulei`n Soorat Chardahi Maah int
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 04:45:43 PM
mani Zindagye Hamsafar Taoe
Mani Raah Shoon o Rahbar Taoe

Tara Mani Dil a Jaagah int
Mani Jaan Taoe Mani Jigar Taoe
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 04:57:47 PM
Abdoo Faryad Goshit Keh;

Mangaleeka`n Tawaar Parmaayi
Aa, Mana Intezaar Parmaayi
Man wat Harchi Kana`n Abdoo
Harchi Aa Cham Khumaar Parmaayi
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 05:01:48 PM
Akram Raza Usmani

Pulle Saahiga Neshta
Jambara`n Zabad Mushta
Dooshi Ch Kumar Jaah a!
Looga Kaya Mana Burta
Tao Dara Nayae May!!
Hao Bezaa`n k Dil Prushta
Pull Gulaab Tara Daatag
Aas o Angar Man Zurta
Man Tayiga`n O Akram
Dil Ma Jaid, Majan Churta
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 05:07:43 PM
( Shabeer Ahmad- Punjgur )

Wapaye  Ganjei`n Kitaab Wanag Bit
Dostee ye Raaz Tayee Zaanag Bit

Maara Daayim Cho Tuxn Jant Duniya
Shugrent ALLAH e Yakkain Danag Bit

Go`n Tayi Dardaa`n Neshtag O Naara`n
Pamman Berahm Cho Zamanag Bit

Wahde Tao Dar Kape Pa Sail a Doost
Duraahei`n Duniya Tayi Deewanag Bit

Tao Kane Chon Gilag Shabeera Go`n
Husn e Darbaare Tayi Paanag Bit

Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 05:18:28 PM
Dile Azzagei`n Tappa`n Kodaine Kuja Rawe
Wataara Har Roch Sambahene Kujaa Rawe

Tao Go`n Wash Zeemarei`n Paade Pazaibe Taware
Har Shap Mana Cha Waaba Gudaine Kuja Rawe
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: StylisH-KinG on April 18, 2007, 05:48:17 PM
Del-o bekarar bit mani,
Gull jata o door-e bahe tow,

Na loteth mara yaari kassi,
Yaari-o del dari kassi,
Bebahe ke delbar mani tow,

Aemam-e gam tara per ant,
Daman-o dam tara per ant,
Tetal ganook mabahe tow.
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: StylisH-KinG on April 18, 2007, 05:49:41 PM
Mana yal dahe rawee tow,
Man abeetk ban be tow,

Goshe chize-e gaar bit mani,
Del-o bekarar bit mani,
Gull jata o door-e bahe tow,

Na loteth mara yaari kassi,
Yaari-o del dari kassi,
Bebahe ke delbar mani tow,

Aemam-e gam tara per ant,
Daman-o dam tara per ant,
Tetal ganook mabahe tow.
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on April 18, 2007, 06:00:36 PM
Gamani Shahr Wairan Int
Marocha`n Ishq Arzaan Int
Cha Shahr a Sargwape gaar int
Kujaam Baanor  e Mehmaan Int
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on April 19, 2007, 09:32:57 PM
               
Mubarak Qazi

Roche taee juddayia barbaad betaga'N
dardani mesk-een metaaga abaad betaga'N

pahka mana shomoshta mani beyel-o hambala'N
danke tara ma sahey badal yaad betaga'N

men cho ghobaar bastagen rahey musafer-aa
dardani raazdar-o jalay seyaad betaga'N

ta zendaga'N zeebahar naba meher-e lezaata
yak rande bas ma goh tara ham neyaad betaga'N

per basta qazi shaieer pa dosta del-ee taha
roche basheer roche atta shad betaaga'N


Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on November 19, 2007, 01:57:34 AM
Mubarak Qazi!

 
Tahaariya ghamay lashkar chiraag tahna eey
cha rushun hass jahan dar chiaag tahna eey

ee shahr-aa koor sarook ant koor rah dar-bar
gilaag kane nakane shar chiraag tahna eey

boro boro ke patoh kalkashaan o maah zara'nn
majal majal mani delbar chiraag tahna eey


men roochay sarjame'n  baalaad qazi sootk balay
cha bamaay sar giraaga sar chiraag tahna eey
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 01, 2007, 06:36:09 PM
belle duniya tachit pa wati matlaba
tao wati yal bede matlabi matlaba

deedaga`n shaank bede tao bechar har gwara
chincho be rang kutag zindagi matlaba
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 01, 2007, 06:53:14 PM
nay keh dila qara o nay waab deedaga`n
dil kap kap kutag mani ancho tayi gama`n

cho haani a tao chakar e daste dil amul
man cho keh shey mureeda mudam andara jusha`n

may shaayerein hayala dege che gunaah kutag
tayi zulfa`n sanj gushtag o tayi deema maahikan
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: POLANG on December 02, 2007, 11:46:14 AM
mannán tay čammán man hiččy nayán
gún delen dídag-a- man-a- gend

ustád dinar zahey  
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 09, 2007, 12:38:12 AM
{Waheed Hamdard}

Raast O Haqqe Gushag Eda Ghaddarye
Zulme Siyaahichk Mushag Eda Ghaddarye

Taabkaar int Hama Shahd Taalaan Bekant
Mehr e Toom e Kishag Eda Ghaddarye

Jant Dang a Kushit Chincho Marum Bale
Hame Maar e Kushag Eda Ghaddarye

Kom o Raaj e Mudaam Waswasaani Taha
Chammag a Cho Mushag Eda Ghaddarye

Roch e Gutgeer Kanag Sharrein Kaare Eda
Waheed Tahaar e Droshag Eda Ghaddarye
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 09, 2007, 12:46:34 AM
Dil e Daatagein Zaheerani Dard Mana Nailant
Garm Mana Nailant O Sard Mana Naialant

Maktab Man Sabaq Daatant Bale Pull e Badal Kuntag
Har Roch Zuban Kash ant Shaagird Mana Naialant

Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 09, 2007, 01:07:20 AM
{Razzaq Tehseen)

Cham o Dil Ee Nazar Tara Chaara`n
Tao Kuje  Hamsafar Tara Chaara`n

Doorya Daat Manara Bas Doori
Tao Keh Kaaye Napar Tara Chaara`n

Traanag o Tayi Hayale Baazaar a
Kaptaga`n Door Sar Tara Chaara`n

Mosom e Paima Kane Gaal o Traan
Door Barant Tayi Zaheer Tara Chaara`n

Nishtage Tao Razzaq Deer Zaana`n
Deedagani Keh Dar Tara Chaara`n
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on December 09, 2007, 01:08:30 AM
Kapot Kant Kookoo Zaheer Naalit Shaantul
Ganokein Mureeda`n Mani Burt e Haanul

Kapa`n Wahde yata`n Khumar Cham Man Tayiga
Mani Deedaga`n Cha Bant ant Ars Gul Gul
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on January 07, 2008, 08:02:04 PM
mahkana beshanza`n nod man patto dobar biya yaa`n
ee roch kadi kuttet man sahiga jost yaa`n

tayi mehr salamat baat mana dard ranjena`n
to daankeh maneege man imroze bahishta yaa`n

tayi deede khumaarein man marga firamosha`n
tayi baazein zaheera`n keh mana girewag parma yaa`n

awo raast goshi ich nadeesta man
tayi daab kuja killa`n man metaga dar biya yaa`n

Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on January 11, 2008, 03:39:26 PM

QAZI THE GREAT |||o

taee sheepar en mahparanni peech daban gaar ba
wahage bazaar o damkan men goh waban gaar ba

men ke qazi atkagan pa chaar keshkay randaga
Allama roche na roche goh kitaban gaar ba
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on January 11, 2008, 09:13:49 PM
mannán tay čammán man hiččy nayán
gún delen dídag-a- man-a- gend

ustád dinar zahey  

Wajah ustád dinar zahey wa Singer ent bale ey she'r e shaa,ir kaent?
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on January 11, 2008, 09:24:51 PM
mannán tay čammán man hiččy nayán
gún delen dídag-a- man-a- gend

ustád dinar zahey  

Wajah ustád dinar zahey wa Singer ent bale ey she'r e shaa,ir kaent?

Mani Hayala Qazi Sahibe pir bandein... maybe
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Sheh Mureed on January 15, 2008, 10:49:35 AM
Mani haayala G R Mulaa baley angat yakkey pakka bikant.
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on January 15, 2008, 11:01:02 PM
mannán tay čammán man hiččy nayán
gún delen dídag-a- man-a- gend

ustád dinar zahey  

Wajah ustád dinar zahey wa Singer ent bale ey she'r e shaa,ir kaent?
mannán tay čammán man hiččy nayán
gún delen dídag-a- man-a- gend

ustád dinar zahey  

Wajah ustád dinar zahey wa Singer ent bale ey she'r e shaa,ir kaent?

Mani Hayala Qazi Sahibe pir bandein... maybe
Mani haayala G R Mulaa baley angat yakkey pakka bikant.


(http://img319.imageshack.us/img319/3230/mennataichamaan2pd.jpg)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Zahida Raees Raji on January 20, 2008, 03:25:39 PM
zend pah jeeRag-o marg pah moodaga aasaan nabii
oshken' nendago saalii saalehaan guzraan nabii

(Atta Shaad)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Perozai R!nd on January 21, 2008, 09:31:39 PM
ma ishkaro aasa`n keh tayi charaga roka`n
cha baazein wati jinde dil e daaraga roka`n
 waleed umer rind
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Kamber Mubarak on January 22, 2008, 12:26:12 AM

   Hama shaer ke Fahad Naseer Rind Ha nibishta Kothaga..Na G R MULLA e,,na Kazi e gen...Ay shaer ancho ke Fahad ha nibishta kothaga Deenar  Zai e jind e gen...Rahgwaz,,Deenar zai O Bompori hame yakken mard inth ke shaer ham nibishta kanth o zemil ham danth....nazanag aib nayen ble wathi nemaga cha gap janag booth kanth nok balochi labzank e wanoak e yara radain rahe ya baart..Minnatwaar
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Kamber Mubarak on January 22, 2008, 12:35:39 AM
   Gwaar raaji tho ke Ata Shad e Ay shaer nibishta kothag isshiya mani sar pir nabith...booth kanth tho Z ha S nibishta kanagaye..ble mani hayaala ay shaer chosh inth.
             Zind Pa jehdag O Marg pa Modaga arzaan nabith
             oshken Nindag O zaali Zaarehaan guzraan nabith.....Ata Shad..
  Agan raddi e kothag raast kanag bibith.MInnatwaar ban.
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Rind Baba on January 22, 2008, 02:13:18 AM
(http://img231.imageshack.us/img231/6816/20080121487001yi8.jpg)
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: Waleed Garboni on February 13, 2008, 03:42:06 AM
گـال بـُن گـُش و بنگيج جھانــدار و جھان أے
بے گـالءَ جھان ھچّـي و بے نـــــــام جھاندار

بے گالءَ نہ بیت گفت،نہ بیت گفت نہ بیت کرد
گال انت کہ گـفـتـــار بنت، گـفـتــار بنت کـردار
 سید
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on March 10, 2008, 06:48:37 PM

Shareef Wahag

Mani Cham Michacha`n Pa Waaba Nadara`n
Shap O Roch Yakkein Hisaaba Nadara`n

Ee Deedara Tao Raastein Aadenka Ginde
keh Mojir Marocha`n Naqaaba Nadara`n

Badal Beetag Wahde Hamuk Dolein Chakkas
Noo Kuntag Wati Hum Gulaba`n Nadara`n

Mana Tattareena`n Hamuk Raah Rahsar
Khumar Cham Chamme Sharaba Nadara`n

Shareef Tao Namaz o Pa Waaz a Hodonak
Gunahgare Kessag Sawaaba Nadara`n
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on March 13, 2008, 04:13:46 PM
(Qasim Faraz)

Roche May Damka Kapan int Roche Tayi Darwazaga
Har Kuja Chaarit Nagindeet Zindagi Darwazaga

Saahige Ast int Na Raahe Ee Tahariye Pa Kaye?
Shap Dareega`n Bandaga int Eeyoki Darwazaga

Kaye Tara Sahte Bigendeet O Mana Ma`ana Bekant
Waab Deewala`n Tah Deestag Aagahi Darwazaga

Pah Tara Aazmaan Roode O Mani Gilla Hamesh
Har Bara Beraah Kant Darya Cha Mani Darwazaga

Maygo Ee Murgaani Qasim Sangati, Siyaadi Hamesh
Aa Wati Jinda Shohaaza`n Man Wati Darwazaga
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on March 31, 2008, 11:01:39 PM
Tao Hama Maah e Goware Istaar e
Tao Mani Doosterein Zind e Baar e

Tao Mana Doost Nabe Cho`n Baarein
Keh Mani Wahagaani Deshtaar e

    Maqbool Anwar
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on March 31, 2008, 11:11:43 PM
Traanag e Aasaa Kaptag Rooka`n Man
Marchi Hadda Cha Ziyat Ganoka`n Man

Mojir int May Pari Hayalaani
Ho! Bale Angat a Hudooka`n Man

   Maqbool Anwar
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on April 01, 2008, 02:51:17 PM
Wahag

Tao Mani Zirda
Cho`n Prosht Kane
Dayaar int
Wahde K Tayi Jind e

            Maqbool Anwar
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on April 03, 2008, 03:43:22 PM
(http://img107.imageshack.us/img107/1306/tajmuhammadtahirdastonkai6.gif)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BiRousK on May 03, 2008, 09:57:40 PM
Yakk Barre Dosth hagaan tho manni kulla bayaae

Aggaan bayaae manni kulla tara mehmaan e kanna
Mann watee jan o dilla thai sara Qurbaan e kanna
Mah o eStaaraa e saphaadarenaa passbane kanna
Chaare paassaa mann shappega thai qoollege bayaaa

Yakk Barre Dosth hagaan tho manni kulla bayaae
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on May 12, 2008, 05:10:21 PM
Tahnai mani maah e sara maah e wada int
har mosom a suhr int hamraah e wada int
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on June 05, 2008, 01:49:37 PM
Deedaga`n Maiga`n Ars e Guwaarag Bas
Zerd e  Aadaink a  Yaat e  Daarag     Bas

Sambahit Wahde Wahag e Baanoor
Halk e Salonk e Chamma`n Charag Bas

Taanke Maanit Tayi Bolorein Yaat
Siyah Shapa`n Zind e Aah o Narag Bas

Peech O Taabein K Zulp Tayi Shing ant
Nee May Baalaad a Baik e Charag Bas

Tayi Mait Gaalwaar Gulein Goshaa`n
Zerda Maqbool e Dard e Maarag Bas

Maqbool Anwer
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 07, 2008, 05:47:48 AM
Atta Shaad

mana che be wasen del o dela che waaran man
hudda ae daatagen zendaa beebaar kae gaaran man

kujan mehr o wafayae ah hoojadar kujan
kae omr guztaa bale aanga rahe chaar aan man

manii gunah ameshen kae hech gunahon neest
manii mayaar hamesh int kae be mayaaran man


atta pa janata che deen bet che duniyaa
manii sawab gunah int gunaah kaar ant man
[/color]
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 11, 2008, 07:04:12 PM
Cha wati halka dar pa dar bitta`n
Go`n ghum o ranja`n sar pa sar bitta`n

Kot mana badnam halk o bazaara`n
Tayi dapa banuk ee habar bitta`n

Wahde sheerin e yaata`n man kapta`n
Pullein farhaad e hamsafar bitta`n

Deedag e arsa`n zurt shalag banuk
Seer e tayi hinni wahde tarr bitta`n

Doostye chakkasa man sohail abid
Roche shirr bitta`n roche sharr bitta`n

Abid Sohail
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 11, 2008, 07:06:53 PM
(Naakas)--- Abid Sohail

Man Lota`n
K
Maaha Bochukka`n
O Istaala`n Dilband e Maidana
Bedaara`n
Bale Chon Kana`n
Was Na Mannit
Aazmaan Borz int
O Mani dast
Kasaan ant.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 11, 2008, 07:17:41 PM
Aakibat--- Abid Sohail

Wahd, Wahd Bant
Paas, Paas Bant
Duraah Kott ant Halaas Bant
Bas Imroze
Goddi Naam Pasht Kapit
Hama Goddi
Zamanag….!!
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 11, 2008, 07:19:38 PM
Abid Sohail

Wati Man Daih e Haak e Nadr Baata`n
Hamuk Drachkani Taak e Nadr Baata`n

Hama Keh Hon Reech ant Pa Balocha`n
Hama Man Jeeg Chaak e Nadr Baata`n
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 11, 2008, 07:22:54 PM
Be tao wash nabit ich maara, zoot kan bya mani bazaara
Sahdain Tao Wati Zahir Waara, zoot kan bya mani bazaara

Lota`n Biya Tara Har Paasa, Rok int Dil Ghumani Aasa
Zaheera`n tayi jatag bewaara, zoot kan bya mani bazaara

Be tao neshtag o naalan biya, be tao shap goshe saalan bya
Bya bya pa wati ghumwaara, zoot kan bya mani bazaara

Maaha chardahi drapshokein, marchi dil mani saalonkein
Dua e gon bekan deshtara, zoot kan bya mani bazaara

Chamm e aagahein waaba`n bell, banuk tao wati daaba`n bell
Bechkanf yal bekan tao zaara, zoot kan bya mani bazaara

Biya biya be tara barbaada`b mulla fazul e man siyada`n
Goshdaar abid e guftaara, zoot kan bya mani bazaara

Abid Sohail..
Title: Janain Raaj o Kaibal----- Nasir Koshqalati
Post by: Perozai R!nd on July 12, 2008, 12:09:23 PM
Janain Raaj o Kaibal----- Nasir Koshqalati

Tao go`n peta wati zahre
Tao brata wati go`n zahre
Goshte tara tao paada
Bandein tara noo saada
Goshte tara tao paada
Gobbana tao wati gwaat data
Ee kaibal o kum kum e kaara`n
Cho sarpad kana`n wato kaada`n
Wati doocha`n hama wada shaara`n
Goshte tara tao paada
Gobbana tao wati gwaat daat
Ee hatum kasauti washa`n
Ee mahpar pammye k kasha`n
Man senda`n tayi gware laasa`n
Goshte tara tao paada
Gobbana tao wati gwaat daat
Ee kashish jinikke sherrain
Ee mony o chaaro gohaarein
Goshte tara tao paada
Gobbana tao wati gwaat daat
Praina parwati tusli
Aa se o chaarmi johi
Mister bajaj o koki
Goshte tara tao paada
Gobbana tao wati gwaat data
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BiRousK on July 15, 2008, 03:59:08 PM
Tho ke ranjeenta mana oo manni zerd e wahag
Shala kalmaant e bebaathe tho haazaar e saalaa
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Zahida Raees Raji on July 15, 2008, 04:05:51 PM
Tho ke ranjeenta mana oo manni zerd e wahag
Shala kalmaant e bebaathe tho haazaar e saalaa

chushen' badduaa???????

Khair mana ey kullen' dastoonk Ustaad Noor Muhammad Nooral e tawaar a doust bii.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 16, 2008, 12:25:05 PM
Rok int jabeen----- Asa Bijjar

Be tara tabd na sochit zerda
Be tara garm na jant jola
Taptagein gulzameen e tabd jatein polk tap ant
Bale!
Saart chush sameen e saahig, barf e nawaan
Dall paadein damage, kohi miyaan
Be tao tahaari balit o pullein et shapaa`n
Be tara kor kishkaani safar
Kor chaat mani aapsar
Manzil be darein
Be tara bare maah e talab
Bare estaal e sare
Bale
Be tara na estaal saachit mana
Na zeer et maah, na gulzameen
Be tara rok int jabeen
Be tara rok int jabeen
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 16, 2008, 12:26:07 PM
Moolum--- Asa Bijjar

Kay goshit may gwara shap insarit
Yaat e zeemar,
Zaheer e nal,
Naal et daa`n baamsaar
Maah droshom e mahkaani paddraheen et tahaarya
o—sangahe hayal e proshit be tawarya
wahish e zanzarag,
andooh e chewalag,
dod e be rahmein shapa`n
dil pahaar kant
dard cheehaal jant
pa mehre gwarbaamya.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on July 16, 2008, 12:27:19 PM
Aas—Asa Bijjar

Soch et,
Hama daar k aas a int
Zindagein drachk a che sama?
Sameen bebit k zirbaar e hawa,
Sheekaar et hamuk gwate taba..
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BiRousK on July 17, 2008, 06:06:42 PM
@Rajji

E waa zahir enth like Atta said

Tho bekannt kahr o mann mehr bebett chosh nabett


Balle Wahde ke aa na ranjeenee godda e wadde

Deer sarre raha pa taee hathera pull poosh kanna
Baangwaa he gwaata subbak gaamena hermoosh kanna

Shantol o sabz e kappotaana mann hamoosh kanna
Mah e rooha taii chaara o watta hoosh kanna


EE manna kaul ke ech paima naranjeena tarra
Taranaga gwaastagge roochane naperrena tara
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Zahida Raees Raji on July 26, 2008, 11:31:06 PM
   Gwaar raaji tho ke Ata Shad e Ay shaer nibishta kothag isshiya mani sar pir nabith...booth kanth tho Z ha S nibishta kanagaye..ble mani hayaala ay shaer chosh inth.
             Zind Pa jehdag O Marg pa Modaga arzaan nabith
             oshken Nindag O zaali Zaarehaan guzraan nabith.....Ata Shad..
  Agan raddi e kothag raast kanag bibith.MInnatwaar ban.
braat Kambar chah mana chey heshkonaga radi but kant.
mani jinda  ey nawanta bale hao yak goshendae tawara allama goush daashta o hamencho doust but keh edaa daatoun.
bale nou mani request e saraa yak zaantkaaren' baask e yaa pah baluchi kitaab jaha deym daata o aa bey radiyaan' kitaab jahe tooka hast.
shome rahnumahii minnavaran'

Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: گوادری Gwaduri on August 13, 2008, 03:51:27 PM

Qazi saheb goshith

Hama ke hahaan dosti o muhabbate kotag radhi
Hama ke be malaama singsaaritaa'n koja shotaa'n
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on August 17, 2008, 04:20:08 AM
Nazeer

Dastae maan e may jenday pa barbaadi o dar pa dar buwaga
mara wahda hazaar moh datagaa geego guwr buwaga
 


Title: Banok
Post by: Obaidullah G.M. Baloch on November 09, 2008, 08:12:58 PM
(http://)
 Banok   Sareega  Dor    Day  Ay    kosh  Aib  kanth         
 Taheer Raseeth ay kosha gon zulfan thai laib kanth
                                                                   minnahwaar
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Gosoo on November 09, 2008, 11:38:01 PM
QAZI MARO PA DEEM SATAHAN ZAMANGE                                     
DANTAN PA TUO JAHAN DROSHEET BE TAWARI,A
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Almiraan on November 10, 2008, 09:08:08 AM
 ambouen_salaam...........kojam kateer o poteenkaa manara showaze
          keh ganjee gowadare granchaa go bastag saah mani. E|
Title: Banok
Post by: Obaidullah G.M. Baloch on November 11, 2008, 12:14:53 AM
Banok Sareega dor day ae kosh aib kanth
Taheer raseeth ae kosha gon zulfan tai laib kanth
 minnahwaar
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BiRousK on December 02, 2008, 08:06:31 PM
Kaagad e pullan booh o bas e neesth
Che kane mardomaan shonaas e nesth

Choo bezaana ke chincho deer inth sohb
Dard e sayaaein shapara paas e nesth

Aa gosheet mulk shomaig inth go'n ganjaan
Mara aap waari yak glass e nesth
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MiRHAaN on December 02, 2008, 09:55:08 PM
Qaazi Pah Dheyehe Haatera Paaho Cha Sohra Sharterent
Barein Kahi Bahta Kapit Yei Saad Ma Lonjein Shapa
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Adventurous on December 29, 2008, 05:22:12 PM
Nu tae mehrani man talabgaar nabaa
Daa zindagaan gamani badd o baar naba
Waahag mortaga ishqe lezatani
Nu tae jutaeya man gumwaar naba
Deljame balken tae yaata man kapa
Sadeqaa tae ishqa chum khumar naba
Gon tao nu dostiye kissa nabet mani
Baawar bekan dela keh tai rahchaar naba
Aah keh delani dost o humsafar na drohant
Dege baagani bahaar naba. . . .
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: SAEED ALI BALOCH on January 02, 2009, 01:27:35 PM
Majeed Ajiz gosheth;
thai  zaperane  theranag  a  zulpani  sahega
shoshtag gon angara  mani mayat zamanaga
bas damona watega man bastag hame gelag
be berathe mardume ant mana jat zamanaga
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: SAEED ALI BALOCH on January 02, 2009, 01:34:54 PM
Abdul Gafoor Galib gosheth;
aho ahay  sara sheshage  tokkor anth
rocho mahay sara sheshage tokor ant
bare chon chon tahanth dard Galib tai
har dawae thaha sheshade tokkor ant
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Zahida Raees Raji on January 02, 2009, 03:20:54 PM
shapoun bant rouch goun chang o rababaan'
o rouchan' shap kanan goun washen waaban'

nawaabii tai wati jahaa mani doust
wati jahaa nayan cha kam nawaaban'

kotag gaajeel mani shahden zoban' ham
tai darburtagen chaaren ketaabaan'

shoudeegan' bazzagan' , chah tao nalouTan'
wati jaahaa galaan bellil azaabaan'

kotag choun dar pa dar :Tahir: tara raa
tai tichken habar jourein' juwaabaan'

Title: Hamok Hayal Darshaan Kanag Nabit
Post by: Adventurous on January 13, 2009, 04:43:24 AM
Datag dela tao darde darmaa kanag nabit
Yak mehr maana raze darshaan kanag nabit
Atkag hamok wade mousamo bahaar
Gon yake tai dola dela maa kanag nabit
Har roch gamani hada dewaa kanag nabit
Tai yaat dela mani cha bey tranag nabit
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on February 08, 2009, 02:55:14 PM

dele taha bay ya hoone tooka hisaab yak ent
jutaahan cham may go tae balay angat hisaab yak ent

hudda bezaant ay qalaandarni kujaam halk ent
ke app e Zum zum bebit yake sharaab yak ent

hazaar cham raha maan taryinet gon wata baart
hazaar polaanii darmyaana golaab yak ent

ay shaher ke naame irshaad ent yal daye ke
ay harch gonah e bekant yake sawaab yak ent


irshad parvaaz
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BiRousK on February 14, 2009, 01:11:31 AM
Boodh e hum kareeth goon thai dasth e samaaran hanol
agaan thai bechkandagaan che ee dil sad bar thosth
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BiRousK on February 16, 2009, 01:48:25 AM
Tho wathi heel goon pan o heeraan koth
mara naadruah thai zaheeraan koth

Man wathi seenag a kannee'n Bolan
Tho wathi mehr agaan cho beeraan koth

E buland baht e mubarak baath
Dua nekeen tara pakeeraan koth
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Mazar Rind on May 30, 2009, 07:34:04 PM
salam,,

thnx bro for dis wonderful topic....

mehra izzat bede,
mehr-e-kaaba thamam,
mehr nomaz-o-khuda,
mehr-e-jannat thamam
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Mazar Rind on June 01, 2009, 05:20:58 PM
[pullen_salaam]

mubarik qazi,,,,,,,

na thranage na khumare na waab zindan-an,
kase nayari do qathra sharab zindana-an,
dil maa wari wadarani kahrein roch gwaza-an,
nabe tho dayeman QAZI azaab zindan-an........
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 04, 2009, 06:15:59 AM
Mobarak Qazi  
hama ke dorssan juttayen hama tawe balken
hama ke naamay hudda ent hama tawe balken?

gon dazgoharan modam dar kape ZER-- e  seyala
modam ke chak e pada int hama tawe balken?

begende door o dar-ee chamay zeed o haankena
mae deedaganii taha int hama tawe balken ?

zabad tae boohay zaar"e meskeN shahrr o bazaraaN
Golaab e poll e wada int hama tawe balken?

pada nayaa pa watee zeyeed o mal padan QAZI
zamaang e ke dara int hama tawe balken ?
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: manzil on June 04, 2009, 10:24:36 AM
washie hatera gam kutag qazi a
zind e 40 saal sarjam kutag qazi a
Title: Re: Share your favourate Baluchi She'r, verse or poem (in Roman)
Post by: zindan on June 05, 2009, 12:53:09 AM
 (ff)
Man ama Rind o baragien boran
               jahay zenan o jahay dar zenan
               jahay sethan enth mani balad
               jahay thai thawanani shareek daran
                jahay thai gadharien sra letan
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Mazar Rind on June 05, 2009, 03:21:14 AM
daahem k golaheesha'n goon mareshth'e azaab'a
himroz bedan che mani josthani jawab'a
QAZI thara chiyen k goon phollan sar-o-cheer'e
joara'n goon bare gap bare halwat goon ghulabaan


MOBAREK QAZI
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 05, 2009, 03:59:56 AM

mobarak qazi

bechar ke paad malarzan bejal tae qazzi
ay mehr e jaang peden eeda sharreN shahsawar kapan
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: zindan on June 05, 2009, 11:13:25 AM
 (ff)bia o Murid bia o Murid
     bia bia k kanien dewane
     molanag o masthanag
     sothkag thra eshq a zerab
     mara gaman kurthag kabab
     tho pa Hanul a ishq a zeray
     ma pa wathan dewanag enth (yh)
Title: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 06, 2009, 01:40:17 PM
                                                 bismillah bismillah
                                                       washatk2
 [dousten_baaskan]               MAN KAYAN??
MAN AMA RIND O BARAGIEN BORAN
JAHAY ZENAN O JAHAY DAR ZENAN
JAHAY SETHAN ENTH MANI BALAD
JAHAY THAI THAWANANI SHARIKDARAN
JAHAY THAI GADHARIEN SRA LETAN (ff)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 06, 2009, 01:45:30 PM
THO NADESTHAG MANI ARS A BECHKAND
PAMISHGA DELAY ZEMALANA OFFAR GUSHAY
 (ff)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 06, 2009, 02:08:06 PM
 (F)
bia o Murid bia o Murid
bia bia k kanien dewane
masthnag o mulanag
sothkag thra ishq a zirab
mara gaman kurthag kabab                                      (ff)
tho pa Hanul a ishq a zeray
maa pa wathan dewanag enth :clap:
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 06, 2009, 02:15:03 PM
tho pa glass e sharab a shegani makan zamanag
Zindan blahien sharabi e bithag wathi dor a
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 06, 2009, 02:25:31 PM
 (F)
man ama khor a redagien gaz anth
k sir mani h haar a namalinthag E|
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 06, 2009, 05:36:42 PM
mobarak qazi
leeloo liloo mani bacheeg tara nazeena
lonj o tamoor e shapan man pa gal e gozeena
tao  mazan bay wate raaja wati bada banday
dahema peker kana man goh ghaman bazeena

tao mazan bay dan mazan bant tae ham omr e neyhaal
aanu tayaab e daapa gon tao modaam layeeb kana
ah ke cho kabga shaahraa watee pollen gaamaa
banda tae deyema beyahant abr a ayeeb bekana

tao mazan bay ta dege nokein  jahaan e genday
aanche dunyihe ke zar-- aa watee emaan goshan
zaher'aa gardan wata zandeN Mosalaman goshan

tao mazan bay ta jawan bant tae armaan dele
rang dunyihe tae warnahe tabaa repeena
cho mabi tao ma khomarani pada rad bekape
bang dunayhe tae waranhe tabaa repeena.........
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 07, 2009, 04:16:18 AM
Waja Syed Zahoor shah hashmi
gaal naam mani naam tae naam hudda ay
be gaal aan mano tao o  hudda wanday mojan gaar

Raaj e ke bebiyet gong namanyet namanyet
maniyet pa aadaroke bezaan zendag o mordaar
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:24:18 AM
ƒ‹ ¤ Ž¢¦ ‰¢  “  „
“šŽ Ÿ£¥ œ ˆ £ª Ÿ  £« ª „
          Ÿ ¤Ž Ÿ¢Ÿ 
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:30:25 AM
pdani arwah hoon shanzand
safar may kanch a zamang a anth (ff)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:33:50 AM
tho Qazi sathar ganda kar e bebay
thai panth o wazan dela jaga enth  (ff)
[/i][/b]
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:36:36 AM
dan hon a rang a nibishtah dil a aayath na banth
jahan a niayanth kassa yad na banth E|
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:40:11 AM
Rah granan gamani koh bandien
cho sawas a deloon kuthag pada (ff)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:44:12 AM
zekien roch ath k tho athkay sahir
marchi sar gepthagay safar kanga
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:48:11 AM
baz wash anth blay mudami na anth
zindagi daz goharay a alka enth
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 10:52:26 AM
gwath a sra na ooshthi na aap a sra kapith
ay droshumani aas dil a methag a kafith
shap chisth bi cho raz e belanchith damun a
sob bechar cho pul a dareeg a dpa kapith E|
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Hafeez Baloch on June 07, 2009, 11:48:49 AM
 Man nazanan k chiya cho bazzago war int Baloch
 tao Baloch o man Baloch o angata gar int Baloch
 tao mana shoja made Mulla man wat gindagahan
 Besaren sardar o meerani sara   bar  int   Baloch
             
                      "GR Mulla"
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 07, 2009, 12:35:57 PM
chonien shumay langa a gushokena
gepthag langa a dohien chaman
dard e manisth o ziada e arman
dir nabitha o sathok e gwasthag
molid gon zemigan amid athkag
mani cham nasagan molid a dasthan
thai dasth gushay siahien gwalag a zebran
dir na bithag o sathok e gwasthag
banok a padik a thwar zurthag
athkag mani rasthi ksha nishthag
dasth e mani aaski dedagan burthag
dasth e mani aaski gardin a burthag
zar kanoki mani banuk pad athkag
bebagar tho ganda aadath e daray
ancho lala genday bay saray
no shepthag e naryan a padi wanga  (ff)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 10, 2009, 11:25:34 PM
bel qaazi a paryaat kant ,sheezaari cho bulbul aa
bel qazzi a ke yaat kant , bhaagani  e aajgen golaa
arss reechee modaam Gol Golaa
:((
mobarak qazi
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 08:39:22 PM
wash na anth jangani badien boli
k wathi mulkay marduman roli
(ff)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: بلوچ on June 15, 2009, 08:40:57 PM
ƒ‹ ¤ Ž¢¦ ‰¢  “  „
“šŽ Ÿ£¥ œ ˆ £ª Ÿ  £« ª „
          Ÿ ¤Ž Ÿ¢Ÿ 

ey kojam zobaneN?
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 08:42:39 PM
weranien thaman suthkag o heranien
sob gon shakalien janga enth
 |||o
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 09:01:41 PM
Qazi Saheb

 Ye neekain gunegaare kujaam Qazi shara jant
 Bakhta wara chaar raahe sara waaz dilla hain
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 09:05:29 PM
**Mani Aagahi Nazana Mana Percha waab'a naylee
 **men hamein Ke chama Band'aan Mana Chindukan Pach'ee (ff)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 11:06:46 PM
Qazi Goshet!!

Marochaan Qazi Pahaka Tang Dast'een
Shaher ey Humsaega Shaam'a Geeran ey
(ff)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 11:10:38 PM
Qazi saheb again

Ye Qaziya ke mudaam waalain tayabey lamba
cho hidre(kizar) paima sapeed poshe dawam looti E|
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 11:13:52 PM
mana Qazi man rooche raaz daaraa'n
shape torsainaga bille
(yh)
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 11:24:03 PM
mousamey choonain tahi yaata gonint
Zindagi kaa'gadey gwata gonint
0[-
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 11:30:27 PM
Shapaan Bewab o Rochaan Be karaar'a
Men Be Tera'nag naho ijbar Tara Che
Tahi Yaad'aan Choon Besend'aa Cha Dila Che
Chosheen Dil'a Men Beyara Kuja Che
E|
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 11:44:45 PM
Mast Tokali,

Ey aazmaan, ey zamin-o-zamaan tahaar tahaar
Do deedag ant o-gush'ay maah'ey kunjiyaa draf'sheet

Ey maah wa mast,Ao deedag gush'an kuj'ay Sammi?
Jehaan karr, bale bas na kant tawaar tawaar
Title: Re: A LOVELY COLLECTION OV BALOCHI POETRY..................!!!!!!!!!!!!
Post by: zindan on June 15, 2009, 11:49:02 PM
http://Tahi Haak'o Gul Pa Shahd'o Shakar Bot"agan
    Mahi kaani haap Chiya soor Bot'agaan
   Nazeen Makah'ee Watan"a Qazi rocho Shapaan
   Bel'ee Guh Dushmen'a Tahi Wattii Hoor Bot''agan
.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 15, 2009, 11:55:26 PM

biraat Zindan salam
manii hayala tao ame dorssen post kotagen shaair-aa pada repeat kanga ay ?
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Asad_Dazini on June 16, 2009, 12:37:36 AM
........................Gohara,n laank pa aajohi a mid a bastag..................................
........................sara taieega gushanain tra sama naistaen................................
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: zindan on June 16, 2009, 01:45:36 AM

tho parishanay thai heni alith
dan dila thrampay hon man thai paaday man mushan
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: yakkasin on June 16, 2009, 12:56:25 PM
zerd-e daryaa ke lahr' o por chul at
saaher, marchaan tayaab-e d'awl-a  ent
[/size]
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on June 18, 2009, 06:07:14 AM

Mobarak qazi

Be-waapye tae mara bawar nahent
omr be aasren chon makan shar nahen
man ke armaani yan pa tawara tae
tao beya ke betoh nabii dardwaran tae


Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: zindan on June 20, 2009, 12:17:41 PM

O.Chakar!bayzathien srawani
dar wathi bayaapien dpay pahran
man nian nah o nemgay goki
na jenkay gon ratahien bopan
nazi karay o geary bosay
man Hammal Jehandan madayani
                 Mir Hammal Jehand  E|
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: zindan on June 20, 2009, 12:23:06 PM
waja man gushtha e mani topic enth man chmay wastha dbl post kuthag.......
bebaksh...................
               mani topic ........A LOVELY COLLECTION OF BALOCHI POETRY  gar enth.........
???? (F)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Zahida Raees Raji on June 20, 2009, 01:02:24 PM
waja man gushtha e mani topic enth man chmay wastha dbl post kuthag.......
bebaksh...................
               mani topic ........A LOVELY COLLECTION OF BALOCHI POETRY  gar enth.........
???? (F)

Members e collection yak jagayaa eyr kanag buttagan' pameshka shome topic e naam ham badal kotagen'. baheden durah Baask wati collection a yak jagaya eyr bekanant daank dar kom bezanan' keh Balochan wati zoban e hubb o wahag chinchoken' :)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: بلوچ on July 16, 2009, 09:00:39 PM
nay man kotag gunahen nay ke sawaab baazen
may taleha nazanan parcha azaab baazen
(Obaid Shad)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: zindan on September 13, 2009, 07:01:35 PM
Kohangay e kohin kalat  kasi petay meras na anth. . . . .
Ma gon sagaaran  geptagan. . . .

Khan sabir
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: skm on September 13, 2009, 08:09:30 PM
Kohangay e kohin kalat  kasi petay meras na anth. . . . .
Ma gon sagaaran  geptagan. . . .

Khan sabir
Aa Khan Abdullah Khan Qahaar e sher inth
Title: Baask
Post by: zindan on September 16, 2009, 07:54:55 AM
"Dunya mana gushi dewanag,

tho ganokay k mana saar gushay"
Title: Baask
Post by: zindan on September 16, 2009, 07:57:25 AM
"theer cha baragin burwanay kamana dar keth,
zindagi wab kapith wab cha jana dar keth."
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Perozai R!nd on September 23, 2009, 11:43:21 PM
yak  lachae shume khidmata paish int...


nabit chaarag raaje bazzagi nu gon` mana
bas int  nendag o  chaarag o  jaiadag dila

dushmin  kotag  mast  malkamoota  zana
k kaptag gon` Balocha`n
marchi jang e peda…

shar zaanan` k zulm e baansail kaptag
sara may Balochani,,
Bale!
proshan` maa bhi dushminani koha
O kapit zulm hameshani,
 hameshani wati sara
O zoot kait Rushnaai
May tahaar maahein` shapa..
------------
Fahad Naseer Rind

Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Zahida Raees Raji on October 05, 2009, 10:03:27 AM
zerd-e daryaa ke lahr' o por chul at
saaher, marchaan tayaab-e d'awl-a  ent
[/size]
wah

agan shome kerrah Murad SaaHer e dega perband hast badae minnavaar bayan.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: goherbaloch on October 05, 2009, 10:19:55 AM
 [pullen_salaam] maana e shair baz doost beeth.                         kollani naseeb hakan inth.
                 dunya choo butha goosh dareeth.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: bintalbaloshi on October 08, 2009, 01:34:47 PM
  wah wah ustad

              baaz wash
                               har yake goshi k man balochiya ,, har yakye pa wati watane khatera
                               kurbaan bit,,, mai balochani toka harchi hast hangat maa kamzoore                   parchiya????????? jang
                               kangahe wati mate azzadi wasta,,,inshaallah azaad bite mai kule balochani
                                polen balochistan,,, ha shumme londo potrana mai maat guhara logani taha
                                grant or jana bale ma hanga jangahe,,, allah mai maat o guhara sabar
                                bidya mai balochani loga haro yak waja gulam mohd or balache paida bi
                                inshaallah mai mulk azaad bi londowani dasta,,yak hanche roche kait inshaallah
                                 k dunyahe nakshaha chi shume pakistane namo nishaan ghar bi,,

                                            ameen,,,azaad balochistan

                                                          baloch [ banok ] (ff)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on October 08, 2009, 02:37:07 PM
  wah wah ustad

              baaz wash
                               har yake goshi k man balochiya ,, har yakye pa wati watane khatera
                               kurbaan bit,,, mai balochani toka harchi hast hangat maa kamzoore                   parchiya????????? jang
                               kangahe wati mate azzadi wasta,,,inshaallah azaad bite mai kule balochani
                                polen balochistan,,, ha shumme londo potrana mai maat guhara logani taha
                                grant or jana bale ma hanga jangahe,,, allah mai maat o guhara sabar
                                bidya mai balochani loga haro yak waja gulam mohd or balache paida bi
                                inshaallah mai mulk azaad bi londowani dasta,,yak hanche roche kait inshaallah
                                 k dunyahe nakshaha chi shume pakistane namo nishaan ghar bi,,

                                            ameen,,,azaad balochistan

                                                          baloch [ banok ] (ff)


Ameen baath gohaar Baloch deh cha baden makaarani dasta zot ajooh bet inshallah o  shaheedani Hon Pol roodena
Sa rsabz o shadaab baath mae pollen Balochistan Aameen !
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on October 13, 2009, 05:38:38 AM
doost tai peeshi gapp o teraan kujaan
ah gollen saahat o damaan kujaan

tao shamosht-ay cheya watee qollaan
ah tai wahdegen  je o jaan kujaan

gulzameen bazn o aazmaan porseeg
mah o istaar kalkashaan kujaan

marchan tabd o lewaar int har kondaa
barren mehraani a lewaaN Kujaan

naaz har neyemaga abtheeki ent
tahl o dewaan o pahaar o shaan Kujaan
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Hanaar on October 13, 2009, 07:52:47 AM
Ostaad Sayad zahoorshaah Haashomi:

Naazen sayad, Warnaayan ke dyme golen ust ent

Pych pattara porsega eyrmyntag o zhandaani
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Hanaar on October 13, 2009, 07:56:02 AM
Ostaad Sayad zahoorshaah Haashomi:

Man zendagaan Sayad, byzenden zendamaan Aamaach!

Salaamat kynage sarkund, Drwahbaat kunnate srush!!
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on October 13, 2009, 12:15:56 PM
      Waja Bashir Bidar goshith

                       "Tho pah kushag Dasthan Madar"
                        "Ma  hum  saran  Basthag kafan"
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on October 13, 2009, 12:18:15 PM
  Waja Sayad goshith

                           Shaall  paisara  Sagar  he  har  Jan  ath
                           Daina Be saithen Ganjeen Gawadar shoth
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on October 13, 2009, 12:23:06 PM
Waja Qazi goshith

                                Hone Nakshan Karoche k hadan Doroshe
                                Ya pah Man chu ALBURZ he koh ha proshe
                                                        (F)
                                 Man wa Marg ha cha pad aon Namiran ban
                                 Nazana   Mana   tho   Che   Peema   Kushe
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on October 14, 2009, 03:44:17 PM
     "Kafan  Sara  Basthag   Wathas   Dasthahen"
      "Badan Pah Deeh ha Maniga k Aas Dasthahen"
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: albaloshi4u on October 25, 2009, 05:17:40 PM
Maznain odasain Shap ent,
Gowaat gon gamman zoor ent,
Tayabay chohlani shoor ent,
Tahnayani gapp ent,
Maznain odasain shap ent,

Har yak nazr cho sharab ent,
ae kujay azaab ent,
Maznain odasain shap ent.......
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: naeem dashti on November 01, 2009, 10:45:16 PM
                     washatk2

mani hande sarmachaara,n bastag sara kafan
aazaat  bi  watan  mae        aazaat bi watan


                     inshaAllah
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: SN baloch on November 06, 2009, 12:56:12 PM

Shap CheRaagaan biL k Zindaaneeya
Aaseye sHohazaga Armaaneeyan
Be tara Darya e ast  ke choul Jant
Be tara har Nemaga weeraaneeyaaaY shumay mehran ke mardom zindagan aga na ay bewatain ahd ha zinda cha marg ha ganter o granter en
.....Dr Kazi bAloch
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on November 06, 2009, 01:18:30 PM
Maka ra misk magosh jora aasumi nagoshaan,

Charag-e-shap kadaga rocha aakumi nagoshaan.

 

Kadi baleet mani aajooee-a-dil-e-dariya,

A maoj haaheeria maah-e-darwari nagoshaan.

 

Dila do bahr bekan aachesheet-o-daag bedant,

Choshein talab kashshein aadara Chaakari nagoshaan.

 

Ata bejazm ke duniya-o-deen-e-saudagar,

Pakeera peer goshan shaira wali nagoshan.

 

( Ata Shaad )
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: naeem dashti on November 09, 2009, 09:47:45 AM
TARA WAJA MUBARAK BAAT    TAHI PANJAP O PAKISTAN
MANI LOTI WATAN MAATE,N MANI AZAAT BALOCHISTAN

Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on November 09, 2009, 04:28:46 PM
Mard-o-jan yak ja laib gowaziaan,
Laat-e-gon kaada dust baaziaan,
Chizokein mulla-o-numaaziaan,
Chon mana laat-e-naam-e-Qaziaan.


Qazi Mubarak
__________________  Shome-kaster TANHA BALOCH :clap:
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Rind Baba on November 10, 2009, 06:28:01 AM

Tass e appa daasht sad saal ay wafaa
ma mazorteen be mayaara derigaten


goh hame halo hayalaan be sarren
mara borten keech e haara derigaten

tai habar sinde ya sessta sah goshay
ma maninshten tae wadaara dergaten........


Waja Bashir Bidar
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on November 12, 2009, 12:43:53 PM
[b]Raj he k Bibith Gong Na Manith  Na   Manith
                    Manith Pah Hadoroki Bizan Zandagan Murdar[/b]

       SAYAD
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on November 12, 2009, 12:46:32 PM


                                   Mani Shahre Shapen MURDAG PARASTHAN
                                   Sarona  QABRE   kai   Dare    CHARAGAN
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on November 12, 2009, 12:48:27 PM
                 Ha Mard Han k Dayan Jan ha Pah Raj he Gairath O Shan ha
                 Gushan Na Mard Bale Dahem maran Pah Chondoke NAN  ha
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Hassan Janan Badini on December 15, 2009, 11:57:31 AM

      anga kujjahain bamsaar
      dema bechaar kaye chon beet
      droheet tara,kye gon beet
      kye pa gabbare beet baha
      tankan talaam kayee jon beet
      chunt sar keshaar jahan kapeet
      chunt pahohan gut geer beet
      kayee zind taharen koteeyan
      pa ruzn a omiata gwazeet

rind baba a shair kea int? qamber sagaar e int?
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Kamber Mubarak on December 15, 2009, 01:44:41 PM
salam janaan
               man rind baba nayan ble ay basheer bedaar e shaer en
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Zahida Raees Raji on December 15, 2009, 03:49:12 PM
nabi tej-proush may labzaani arzesht hejbar o hejbar
Balochi saalement angat, wati doudaadni aadenkha
(Zahida Raees Raji )
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: QasuM,FaraZ on December 16, 2009, 10:03:30 PM
BELE SHAP ENT SEA O TAHAR
Balay zanag ent math o Gwar!
Man ham rind baba nean baly burzay Bashir e sakeen mashooreen shahr ey o  ae 2en  mesra k man nbeshta kothan Yar Mohd Noklati eg ant, Morth bazag!!!parcha morth ,chon morth Ghani parwaz zant............
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: عابده ABIDAH BALOCH on January 06, 2010, 12:00:14 AM
Maka ra misk magosh jora aasumi nagoshaan,

Charag-e-shap kadaga rocha aakumi nagoshaan.

 

Kadi baleet mani aajooee-a-dil-e-dariya,

A maoj haaheeria maah-e-darwari nagoshaan.

 

Dila do bahr bekan aachesheet-o-daag bedant,

Choshein talab kashshein aadara Chaakari nagoshaan.

 

Ata bejazm ke duniya-o-deen-e-saudagar,

Pakeera peer goshan shaira wali nagoshan.

 

( Ata Shaad )
Title: Share your favourate Balochi sher o perband
Post by: meer_dahagh_baloch on January 06, 2010, 10:03:54 AM
Pa Watan Johday Be singharith Huma Mai Sangathein,
Bazaghein Raaj Ghuma'n Maarith Huma Mai Sanghathain,

K Mane Humrahia Bandheith Wathi Laanka' Mudaam,
Dussmina' Soocheith o Maandarith Huma Maiy Sangathein,

Keh "AMAN" Koshtagh Tara Bechaaragain Raaj ay Ghuma',
Cho Tae Paima Kasse Naarith Huma Maiy Sangathein..
""AMAN HUMDARD""
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 06, 2010, 10:23:05 PM
(http://img340.imageshack.us/img340/8223/balochipeotry14.jpg)


JIHAND BALOCH
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 06, 2010, 10:38:46 PM
(http://img340.imageshack.us/img340/8651/balochipeotry20.jpg)

 wati raaj e heyr loutouk
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 06, 2010, 10:42:26 PM
(http://img503.imageshack.us/img503/2559/balochipeotry15.jpg)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 06, 2010, 10:43:43 PM
(http://img402.imageshack.us/img402/6696/balochipeotry27.jpg)
M JIHAND BALOCH

Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 08, 2010, 05:23:49 PM
(http://img515.imageshack.us/img515/2269/baloch.jpg)
M JIHAND BALOCH


[/quote]
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 21, 2010, 11:50:19 PM
DARD E CHIRAGEEN DEDAG TAHARAN ROKAN DILLA
ISTAL O MAH HAM TAE RAZDARAN ROKAN DILLA

PA SAEL O SOWADA KADANI TOLI SAR GIPTAGAN
BALKEN IDDA HAM SAHTEY BICHARAN ROKAN DILLA

TAE DOST O HAMBAL OSTANI SIAHEN GAARE TAHA
ACH TAO MUDAME UMAIT WARAN ROKAN DILLA

NODANI ARSAN AAP KURTAGAN DURST KANJAL SHAPE
BE WABEEN MAHEN DEDAG KHUMARA ROKAN DILLA

DARDANI AASA TAHNA BESUCH KASSI ZANGA MAJJAN
TAO BE GUNAH E A BE MAYARAN ROKAN DILLA
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 21, 2010, 11:51:14 PM
PUR MEHREEN SAR GOWAT E KAIT
CHONE WASHEEN YAAT E KAIT

PABANDEEN QAOLANI WATI
MARA DRAHEDAAT E KAIT

SOHB CHON SOHB E SACHAN A
BEGHA HA SARTEEN GOWAT E KAIT

BAAG E PULLAN CHAAP JATAG
SHAR RANGE SHAR ZAAT E KAIT


         wati raaj e heyr loutouk
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 21, 2010, 11:53:55 PM
Honey nakshain karojey k hadhain droshey
Ya k pamun chu halburz hey koh ha proshey


Mun wa marg ha chey pad hon namerain ban
Mun nazana mana to che pema koshey
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 21, 2010, 11:55:42 PM
Hama k Hemrooz Hey Taha Shohaz Kanag Nabant

Kujam gap ha dil ha bayar hain
Kujam tap ha betemar hain
Dil hey dard ha dawa nest hain
Havo wad ha wafa nest hain
Dil hey sechkan pechag bo
Hayal hani dard gechag bo
Shotant may saangat o hamra
Mata may aars rechag bo
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 21, 2010, 11:59:46 PM
DARD E CHIRAGEEN DEDAG TAHARAN ROKAN DILLA
ISTAL O MAH HAM TAE RAZDARAN ROKAN DILLA

PA SAEL O SOWADA KADANI TOLI SAR GIPTAGAN
BALKEN IDDA HAM SAHTEY BICHARAN ROKAN DILLA

TAE DOST O HAMBAL OSTANI SIAHEN GAARE TAHA
ACH TAO MUDAME UMAIT WARAN ROKAN DILLA

NODANI ARSAN AAP KURTAGAN DURST KANJAL SHAPE
BE WABEEN MAHEN DEDAG KHUMARA ROKAN DILLA

DARDANI AASA TAHNA BESUCH KASSI ZANGA MAJJAN
TAO BE GUNAH E A BE MAYARAN ROKAN DILLA
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Shamim on January 23, 2010, 12:09:42 PM
"DARCHITAG"

Tao ye Gappa Naaz Makan O Maleik...
Key Balke'n Tai ...
Saht O Adlasa'n Pann o Muzwaak ...
O Chamme Kanjala'n , Ya
Washrange'n Baalaada, Mana..
Tai Sheda Kutag,
Taoseep Karzanth Mani Cham o Marhaba Baat Mani Dila
Ke Esha'n ...
Tara ra Lakkaani Taha Dachitag

(ABBAS ALI ZEMI)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 23, 2010, 05:30:31 PM
Kujam gap ha dil ha bayar hain
Kujam tap ha betemar hain
Dil hey dard ha dawa nest hain
Havo wad ha wafa nest hain
Dil hey sechkan pechag bo
Hayal hani dard gechag bo
Shotant may saangat o hamra
Mata may aars rechag bo
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 23, 2010, 05:33:14 PM
DARD E CHIRAGEEN DEDAG TAHARAN ROKAN DILLA
ISTAL O MAH HAM TAE RAZDARAN ROKAN DILLA

PA SAEL O SOWADA KADANI TOLI SAR GIPTAGAN
BALKEN IDDA HAM SAHTEY BICHARAN ROKAN DILLA

TAE DOST O HAMBAL OSTANI SIAHEN GAARE TAHA
ACH TAO MUDAME UMAIT WARAN ROKAAN DILLA
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Shohaz ShahZai on January 24, 2010, 04:48:19 AM
Mubarek Qazi
" Man wahde mortan Balochan pa man kas motk mayaret..
Nayan man yaken Mubarak choshen hum dega bazent"
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Shohaz ShahZai on January 24, 2010, 04:58:10 AM
bebakshet k yak kasanen rade bet
Qazi goshet
" Man wahde mortan Balochan pa man kas motk mayaret..
Nayan man yaken Mubarak choshen hum dega baaz wadi be.."
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Shohaz ShahZai on January 24, 2010, 04:59:56 AM
Gulam Hussain Shohaz
to k shohaz shadehani shahmolo shohazetag
mahpali nodan sacha parchia delmanage
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 24, 2010, 08:03:05 PM
MEHR A KUJA TORE DIL A YA DEDAGAN
GOON MAN KUJA HOREY DIL A YA DEDAGAN

PAJJA NAYA RE ZIND E AADENK A WATA
BAREN BEGUSH KOREY DIL A YA DEDAGAN

O WAHAGABI SHAHR E SHAR RANGEEN GANOK
MARCHAN TAO KAM ZOR E DIL A DEDAGAN

QAZI JANAY CHEHAL PARCHE ROCH O SHAP
BAREN KUJAY DOORE DIL A DEDAGAN

Mubbarak Qazi
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 24, 2010, 08:03:26 PM
Dost wati saya a chey nek hain nam mana
Muagosh baley mufta makain badnam mana

Pa mani barbadi ha bewab hai to
Ne tai beywabai ha aram mana

nay mana yousuf nayart kar hai kto
meray naya zai hai kaney neelam mana

taeer jan mun baley dil jam bebay
geft na kain chey geftagain andam mana
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 24, 2010, 08:04:11 PM
WASH NAYTKANI SHIGANA MANI BALAD SHINGENTAG
NE CHID O DEM GON MAN ZIDAHEN OPAR NA BEET

BIA BE BAR SAR E KADAHEN CHAMAN GON WATI
NOSHAG A KAIP O SHARAB E KASE BE SAR NA BEET

DIL NA BASTAG ZAFAR HIJ BAR PA BAHAR E PULLAN
DAN GUL E BEEK NA SHING ANT JHAN AATAR NA BEET
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 24, 2010, 08:04:54 PM
Hoon e boo jant manara k satar deer bebi
Dil Plastine bebit o kadi Kashmir bebi

Bya k er do wati azadi a pa jar janin
Chu mabi banda dil e hoon watan dast geer bebi
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on January 30, 2010, 11:26:29 AM
Maatein Watan Maatein Watan
Bastag Sara Maa`n Noo Kapan

Janga Rawei`n Bille Merie`n
Haqqa`n Tayeega`n Pachgerei`n
Maa Hammal o Maa Qambarei`n
Daayim Tayi Haak a Zirei`n

Zulm e kishaar Paad Maal Beet
May Sarzameen Wash haali Beet
Baanor Cho keh Laal Beet
Madar Gala Che Baal beet

Tayi Jeewani o Gwader a
Kallag Kulaanch o Kappar a
Haalo Halo Kassa Na Diyei`n
Tayi Pasni o Sunte Sara

Koh O Tilaarani Sara
Nendei`n Go`n Zahm o Aspar a
Guddan Kanei`n Zulme Sara
Aajoo Kanei`n Allam Tara

Pah Izzat o Nanga Tayi
Raichaan Kanei`n Hona`n Wati
Naila`n Tara Maa Pa Ghami
Pullei`n Balochistan Man
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on January 30, 2010, 11:28:43 AM
O Sarmachar O sarmachaar
sheer eN jagar Kohen Mazaar

raaje manii tao delbar e
pollen baloch e rahbar e
qurban patoh kollen dayaar

tao pa watii nanga boroo
gon dushmina janga boroo
dema boro pooshta machaar

shaal a machaar gwadar shotaag
maath makkahen madar shotag
pahreez watii deh a bedaar
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Shamim on January 30, 2010, 03:41:23 PM
                 GAZAL

Mosume Sach Kiaf Shanzan Inth
Dil Thi Tranaga Malaran Inth.

Tahar o Lonjie'n Shapani Dimpana'n
Modateh Biet Maha Dilgran Inth,

Thi Jetahi a Grewan Roch o Shap
Didaga'n Arsey Danke Mehman Inth,

Marchan Yak Shantole Na Gendan Man
Dil Mani Jangala Cho Wiran Inth,

Mana Pajjah Naiyarith Gendey MIYA,
Marcha'n Aadinka Chincho Nadan Int.


        (MIYA BALOCH)
            PISHUKAN
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on January 31, 2010, 11:19:10 AM
O'kapot sabzein beya benend jala ,

Nalag-o-priyat tao makan baala….,

Chand wati nakshein banzolaan daala,

Bewafaein dostaan tao bed-e-halan.

 

Dilbar-o-Mahrangein kasan saala,

Lal-o-mooti -o-wash zabad maala,

Shap cherag gohar kimmati maala,

Be goman tapp-e-kae jata laala.

 

Sir wati misk-o-zaperan shoshta,

Aa zabad boo-e-antar-e-mushta,

Gon telai shakka sir wati rasta,

Kaid-e-maan nugraein sira basta.

 

Kiguda baazein muddat-e-goasta,

Dilbar-a-andohaan jegar sista,

A habar pesha dushminan gowashta,

Kigudaa dilwa cha mana shoshta
Title: .
Post by: meer_dahagh_baloch on January 31, 2010, 12:30:11 PM
"Raaj Ducha'r Inth Gou'n Dussminay Teera'n.
Mani Hambalo Dousthani Kay Begeipth ßeira'n.
Pamana Zindaan Shaadihani Inth.
ßalhay Keh Dasthay ßastha'n Zhanjeera'n.
Kushtagh ßeguwah Anth Naba'n Zaahir.
Maath Ghameegh ßacha'ni Ghulhein Zaheera'n.
Sar Mani Qurban Pah Watan "KHALID".
Mann Wathi Dehay Hakima Meera'n"..

. . . . ."KHALID USMAN". . . . .
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on January 31, 2010, 02:33:45 PM
SAMBAHET SOBHA KAYET BAZARA
BAREN CHAKASEE CHUNT E UFARA

CHAAR ROCHAN AY ZINDAGANI AY
GAISH NA ENT JINDE MAA GIR O DARA

CHARE RAHE PA MINZAL A HAR KASS
MA GICHEN KUT TAE PULLEN GEWARA

KUTTAY DEEDARA AA KHUMAR CHAMAY
KAYE BEKANT BARJAH MAYE SARR E SAAR A

MA BASHEER BALKEN WAT DILLA MEER EEN
AA NAKANT HICH PAYEM A HISAB MARA

BASHEER BEDAR
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:52:26 PM
man dorahen dilay ahaan zindg kana
man  balocha  balochia  zindag kana
chincho paho dae chinchokara koshay
roche kait allama doraha zindag kana
may wati hambalo seyado wares koja
doraha sar dataga deha zindag kana
to wata chincho kawaso zantkar belek
man marochi  pada raja zindag kana
e wade bambo topay to bema maday
ma pa gorki paletag nam zindag kana
e padi man saeed hoona recha wati
matay e tangoe baga  zindag kana
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:53:19 PM
Tahaari-e-maitagey
behhr bootey
oodaa balken roochey
dar baith
baley yek “chiragey”
yek chammi ars-e-roshzn
kojaam tahaariaa bibaarth
k oodaa dil-o-saahh sotkanth
baley roshnayee nabooth
tou kayee dastaa kaptey
noo tara chaa kujaa
bikanaan shohaaz
k tou maye toukaa
baley maa garanth
o chaa wataa behall
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:53:36 PM
Tao kolleyn a'alam a zaanay bezaanay
Balochaan' tao balay angat nazaanay

tao may haqq e dayag pahkaa nazaanay
taee paadaan kapag maa ham nazaaneyn

choun del maaneyn tai may golzamin a
tao genday waab aagaahi nazaanay

wati camjahli a camdaaray daaem
padaa ham eyrdasti tao nazaanay

geraan 'tai mennataan' tao waab genday
maa ey shahaarag wati dast e nazaaneyn

marouci tao wati faoj a goun makkay
balay baandaa wati haal a nazaanay

hamey molk a taraa nendag nasaaci
ke beyr e yal dayag maa ham nazaaneyn
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:54:07 PM
beya  mani o  pari  dar kan  asay taha
dere ma kaptage gerane almasay taha
chon bet baren may zindagiay sapar
pad may gat thaga tai jigay lasay taha
to tan zia mana che shamoshkar etay
marchi chonea kaptay waswasay taha
donya cha kaipo kaddaha gesh naenth
eda hoona tai hasta gelassay  taha
to kadi kae baren may zindagiay murad
tai tama zindage may wabo pasay taha
eh  jehanay wati dodo rasma SAEED
to bekan pas wata geranay chakasay taha
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:54:41 PM
Gicheno char o guzar inth pada mani deha
zuban o qaul o qarar inth pada mani deha
daramadaan ida bastag tilae kot o qalat
baloch bazzag o waaren pada mani deha
pada mani watana duroga raaste nama dayanth
haram a kaar hilaren pada mani deha
hamok daura mani halka pada shape raaj enth
gurab a dem tahar inth pada mani deha
maan jazma kaet pada houne sistagen haare
tupang o teer a tawar inth pada mani deha
maan saddakaan diga yak qiamate gwazit Qazi
k zulme qadda chikar inth pada mani deha
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:55:23 PM
gon jazba o josha taran kana            ma haid kasam paiman kana
        onan a wati raichan kana                 janan a wati korban kana
        borz nam o baloch e shan kana         ma haid kana paiman kana
                                    azat Balochistan kana
        cho mard a bandan serenan a           ach mayan a kasha zaaman a
        cho shair a zooran gaman a              gon pada proshan kohan a
        cho daryab a toofan kana                 ma haid kana paiman kana
                                     azat Balochistan kana
        o showang o bagjat azara!              o bazag o pawal nadaraa!
        o bazger o mazdor lachara!              o goznag o baysham bemara!
        ma nokain zinde jowan kana             ma haid kana paima kana
                                       azat Balochistan kana
        ach raj a kasha sardara                   a gork o nawab o khonkhowara
        a dang janokain sayamara                a koom baloch e ghadara
        kad chair zameen aisahn kana           ma haid kana paiman kana
                                        azat Balochistan kana
        cho Iran a lambok kana....,               cho Miser a achey rok kana
        a zinda sochan pok kana                   cho cheen a zinde nok kana
        biya ith watan a shadan kana            ma haid kana paima kana
                                         azat Balochistan kana
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:56:55 PM
Pah Zubaana Wati
pah Dagaara Wati
Zindagei`n Mardume Haak O Sar Kaptagei`n
Saah O Surmtagei`n
Sing O Sar Buttagei`n
Do Pah Do Neshtagei`n
Noo`n!!
Bale Jang O Dil
Dard O Ranj Kaptagei`n
Kuhsara Raptagei`n
Pah Zubaana Wati
Pah Dagaara Wati
Zind O Marge Zira
Daaraga ant Tagird e Pachei`n Nobate
Nend O Niyaade Dar a
Gend Peer Mardake
Go`n Wati Balochi Lashkare..
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:57:36 PM
Pada mani meerin balouch wahd ahta maay azadiea. Jah jana baay cho shrin mazara kay maay shikar jaaha jaga kuta rastaran.
Teer o tupangan katar kanay mulka wati Azad kanay. Jaahy pa teer o tupang jaahy pa elmo o zanth. Balouchistan Zidag Baat
Komee ajoee-e-juhd Zindag Baat.
BLA BRA aour durahen Balaouch sarmachrana surhay salam.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 04, 2010, 03:58:14 PM
Soren salam Hama Shaheedana ke wati janesh pa BAlochistan o Baloch qome wasta nadresh kotag. o Salam pa Hama Sarmacharan ke marchi Balochistane kohaani o dano bazaro kochagani taha Balochistane johoda dema barga yant.
Marchi Baloch qome sara hama zolm beigayant ke Bayan kanag ham nabant. marchi Balochistane taha maye nango namos ham mhepoz nahent. marchi may napaken doshmen loten ke ha Baloch qoma cha Balochistana daro gar bekant, 60 sal ent ke haa hame koshesha kan gent bale marchi haye he ee napaken azmhe toka geshter teezi atka, Gowadeere trakie name sara ha lote ke Baloch hakliyate toka tabdeel bekant o mohajeera o panjabeyan beyaret hamuda abad bekant, zeka ta karachiya seref Baloch abad ta bale marchi karachi hall maye dement o banda gowadeer e hall ham hamesh beet, wade ke tao gowadeerah sar be tara yak panjabe ya ke yak mohajere jost kanag lote ke bhai yahan kohi Baloch rheta hai. mara marchi tefak o yak dast bege gent ee kasanen ektelap pat behal kange gant o pa wati gull zamen o wati sardagare wasta yak raaa begi gent. haa rocha ke Baloch yak dast o tefak beet goda dunya he ech waden takat Balocha shekest dat nakant goda eee napaken o nakame reyasat che he.
Baloch qoma marchi hama raaha rawag gi gent ke BABA E BALOCH Sardar Khair Baksh Marri ya mara pesh dashtag.
(Lak salam Tae johoda BABE E BALOCH)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: ar_baloch on February 09, 2010, 11:50:39 PM
neh tranagi pa dosti neh wahag o wafa e
agan be wate hmeshen qoligan ma huda e
                       (F)  شوهاز  (F)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MaHiR Baloch on February 09, 2010, 11:52:58 PM
e arif balochi gane na
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Jahan Baloch on February 10, 2010, 02:50:25 PM
               
            Meh   DIl ha kosh Nasachi  Ne  k  Zerbar  he   Hawa
                Ji  tai  Shahar  he  Hawa  Surmageen Bazar he Hawa

                Man k Rokan mana Dil buren  Zaheer   han    Zurthag
                Tho k Kam kam ha Soche Kai tho Gaman gar he Hawa

                Mehlab hen  KOsh  mana   DOst   he   hayalan   geeji
                Washboh han tho cha Kujam Meethage Sarbare Hawa
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on February 10, 2010, 07:37:54 PM
GAISH KAN TAHALNI GONDALEN TERAN
DILL MABATEN AGAN MAN DILL GERAN

TRANAG ISH DATAAN MANA A ZABAD BO AY
CHIST KANET ZAPTEN POPAL O HERAN

AY SHAKAR GALAN SHIRKENE TAHALEEN
RAICHET MISRE O SHAKAL O SHEERAN

          
           goun_neiken_wahagan

             baloch-raaj-e-heyr-loutuk
Title: Mubarek Qazi
Post by: meer_dahagh_baloch on February 10, 2010, 11:53:49 PM
Ma Kadi Gushtag K Shamoosh Mara,

Sheshage Paima ßia ßuprosh Mara,

Nokhein Sanjaab O Adlasan Dargheij,

Kohanein Poshaken Darlagosh Mara,

Dushmin O Dosta Shar ßipajjaren,

Kait Kadi ßarein Sar O Hosh Mara,

Ma Agan Gaame Demtira Kinzen,

Aazman ßakshi Jazm O Josh Mara,

Wat Wati Chamman Ma Mayarigen,

Dushmina Kurtag Ponz O Gosh mara,

ßiya Tipakihe ßeraka Zoren,

Yak O Tahna Kant Kusht O Kosh Mara,

ßesama ßein Cha Har Ghama ßille,

ßiya ßide Qazi Kaif O Nosh Mara..


. . .""MUßARIK QAZI"". . .

Raaj Aay Kasthir Dahagh ßaloch.
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Mazar Rind on February 12, 2010, 05:31:56 PM
maahkaana beshanzaa nood
man par tao do barr beyeya
e roch kadi kootee
man sahega jostaya

tai mehr salamat baa
mana dard naranjena
tao daanke manige
man emroz e baheshtaya

Nesar Yousof
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: MIR JIHAND BALOCH on February 12, 2010, 11:20:41 PM
Pa thao diloo,n cho patharain kai cha thao be hayal beeth
Kahe thao yaate dargaha zirda mani damal beeth

kay goshta wahagaa,n bokosh kay goshta wat wata bejosh
Kahra kadi kamal beeth,, mehra kadi zawal beeth

Thao mani ishqe sangate thao na shote thao angate
Ach thai jitahiya nazant man ke mani ye haal beeth alochi


 goun_neiken_wahagan
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Mazar Rind on February 13, 2010, 09:24:05 PM
نیادآ په سری سودایی هم نیاد نکنت مارا

زانان که گلین شیرین فرهاد نکنت ما را

بید چه تیی نیادانی نودانی تماها دوست

هچ پیمین گم و اندوه برباد نکنت ما را

نودان په منا گریتگ ماه مهگرا هم گپتگ

هانل بلے گران نازین هچ یاد نکنت ما را

من زند وتی بکشات په داد و دهش انگت

ڈکّالا تیی شهرے کس راد نکنت ما را

تیی کهرے قضایا چه مے سر مان مسیتا کپت

په سهبے نمازا هم کس پاد نکنت ما را

ای بی وسی انت زندے گڈی دم و پاسانی

وهدی مان وتی لوگا کس سیاد نکنت ما را

کپتان چه دلان هنچوش بد نامان مان تیی شهرا

دلدار کسی سودا په واد نکنت ما را

جبار دلدار
 
Title: چوں وش ات
Post by: lover baloch on February 16, 2010, 05:18:45 PM
 [dousten_baaskan]
 washnaam_baate
(http://i50.tinypic.com/2qa8jzp.jpg)
Title: Re: چوں وش ات
Post by: MIR JIHAND BALOCH on February 16, 2010, 07:09:11 PM
GREAT ONE
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BiRousK on June 17, 2010, 04:41:42 PM
o sameen o aasumi boo kadi mae gwara bia tao
tao bide shiparen beekaan mae dil a pech o taaba

kadi mahparanth k shengaan kadi deedaganth khumaraan
mana ~shaad~ gaar kurtag hamen sammiyani daaba
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: beenag on June 17, 2010, 05:28:12 PM
baaz wash
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: YaaGii on July 01, 2010, 03:55:21 PM
Nice great
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Aleena Lashari Baluch on July 13, 2010, 01:07:42 AM
For Shaheed Dr Khalid & Dil Jan Baloch

Johdani Ajoe e Hamok Shan Zindage

Khalid Namorta Drooge Dil Jan Zindage
...
Tu Cho Mana Pa Ajoe Raha Gesar Kane

Da Yak Baloch e Jazba o Emaan Zindage

Johdani Sar Kamash e Khair Baksh e Barkat a

Gon Johde Sarmachara Kahan Zindage

Sor Aap Tap Wartag e Har Darachik Kessa e

Mand e Taninga Sotkage Gayaban Zindag e

Khalid Namorta Drooge Dil Jan Zindage

Johdani Ajoe e Hamok Shan Zindage
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Liaqat Qazi on July 26, 2010, 07:34:33 PM
ASALAM ALEKUM BRAT O GUHARAN

MANI PASUND'E SHAIR ENTTAI GAMEN ZANE MANA DURAHEN GAMAN DEMATEREN
K MANA CHA ZINDAGI E HAR GAMA AZAD KAN
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on September 27, 2010, 01:06:11 PM
(http://img543.imageshack.us/img543/1838/40942111151772276915100.jpg) (http://img543.imageshack.us/i/40942111151772276915100.jpg/)
Title: ko ko
Post by: AsghaRAlBaloshi on October 28, 2010, 09:10:16 AM

کوکو تـــوار و بلبل ماں باگ انت، یھتہ بھار
کوہ و چمـن سبــز انت گیابان، یھتہ بھار

رپت انت تھــاری وسردی، گرم انت پــدا
پل وگلاب انت، شھـد و شراب، مسکئیں دگـار

بھار انت و نوروز دشت وگیابان، ھر نئیـمگا
شیر انت و شیلانچ، مال انت و دلوت، تیتوک ھنار

ملک سـوھت وتبہ بوت، دوت مئی سما
چرس انت وبنگ انت، تریاک، ھروئیـن ودار

واب ائیـں بلۓ ما روچ وشپ، گنگ وگدام
گپـاں کنئیـں ما دیگرے، بیــگواہ وتی نـام وتوار

شرمئیـں کتہ ناما وتی، لبزو نشان، ملکا وتی
ائـیش انت مئی اے حال ۓ زار، اؤ مـژدہ وار

چــم بستگ و گـــوش لؤکہ، بلے پریات و زار انت
لاپ گژنہ ودپ تژنہ، زھرا ورئیں چہ زوم و مــــار

چم کؤر انت اچ ھاک و آس، ماں پوجگلا پاد بڈتـگ
دؤزواہ بیا چم کنجلئیں، مہ پیــکر و درئین گوھـار

چست بؤ چہ وابا، دنیا شتگ مـاہ ۓ سرا
ما وتا مانپؤشتگ ماں برقعـا لؤگ و دوار

بس کں دگہ جان سستگئیں، دل پرشتــہ و گیں مرتگئیں
ناچاں بزورشستـــــون منی، یھتہ بھار، یھتہ بھــــــــار
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: qismate lakeer on April 01, 2011, 06:27:19 PM
E NABNT SEMMO ZAREEN BADAL PA TARA
MAN KE PERBASTA CHANDI GAZAL PA TARA

GON KHUDA HA HAMIEN WAHGEEN BAS MANI
DARDO GUM PAMANA SHADO GAL PATARA

TAO SATAR GON MANA BE WAFAIE BIKAN
MEHRE ZANGA NAYARAN ASAL PATARA

MALKAMOTA CHE QAZI DAN CHENCHO TACHE
KAITIEN YAK ROCHE KOREEN CHAGAL PATAR

MUBARIK QAZI
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: fairybaloch on April 04, 2011, 11:12:16 PM
Mubarek Qazi
" Man wahde mortan Balochan pa man kas motk mayaret..
Nayan man yaken Mubarak choshen hum dega bazent"
:hehe: ITS OK BROTHER  U HAD CORRECTED IT  (F)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: be_zubaan on April 06, 2011, 09:23:33 AM
       Sad Teer Warta Sehnaga ma sad jaha proshtagan
       Goshay jant nooK ant Mana Arooch Zargere
       choun kwane haara  Man Tai Jeega Lakoshtaga
       shoDey KafoN kane Mana man aNi koshtagaN 
   
          Gulaam HuSaiN ShoHaZ
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Adabi Hakim ادبی ھکیم on April 06, 2011, 10:17:33 AM
KAY WAAB O KAY AGAAHENT CHA MAY RAAJA
JAH BEJANT MARCHEEG O BEBAART BAAJA
BEYA BECHAAR DOGNYAA E GEHEN RAJAAN
PROUSHAGANT ZOURAAKI SAR E TAAJA


ADABI HAKIM
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: zubair_askani on May 08, 2011, 02:30:42 AM
Ha Raaza Dosti Dar kana Ney.
Manara Chu Dar Pa Dar kana Ney.
Bare TaHi NImoo Ne Door O Wali Ga.
Bare Tu leeke Mana Mawali.
E Peeme Marcha Honar kana Ney.
Manara Chu Dar Pa Dar kana Ney.
Man Shapa Ne Pasa Sharab Nosha.
E Raaz Kapta Che Peem TaHi Gosha.
Ke Haala Pato Sar kana Ney.
Manara Chu Dar Pa Dar kana Ney.
TaHi ZUBAIR TaHi Man Bata.
Tara Gon Zind, Chato Sar Merata.
Tara Gon Ishiq een kana Ney.
Manara CHu Dar Pa Dar kana Ney...
                 (Zubair Askani)
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Adabi Hakim ادبی ھکیم on May 10, 2011, 02:48:20 AM
Rouk bekan aasey bon bedant zahr o keinaga
May delesh pillosht cha taha maanant seinaga
To mani chokkay ey mani hakkent taei sara
Mail badein naamey pa peta eir beet asara
Man hamey rouchaani wadaar neshtag sabr kotag
Sheiri poust kashetag toulag e poustei gwar kotag
Taan bebay tooh o taei saray maazag joush bekant
Jaan chou poulata sakk bebeet douka moush bekant
Rouk bekan aasey doot cha mah e sar sargwazit
Neist dege raahey rishaga zolm e dargwajit


adabi hakim
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: BASHAAM BALOCH on June 19, 2012, 02:30:13 PM
THAHARI ROK BEETH CHAREETH CHIRAGAN
SAROON A QABR E KAY DAREETH CHIRAGAN
Title: PIRBAND
Post by: BASHAAM BALOCH on June 19, 2012, 02:34:36 PM
 [pullen_salaam]

WAFA E GANJ AIN DAYAR AA
 ZIRD HORI O CHOLAAN AA
SAMEEN E MEHR E KAOSH AA GON
THAI YATH MANA GON AAN,

 wati raaj e heyr loutouk
BASHAAM BALOCH [baloch o baluchi labzank zind
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Sajjad baloch on November 30, 2012, 10:00:23 AM
پلگدیں دوست ءُ محرمءَ مارا
چہ دل ءَ برت کم کم ءَ مارا
عمرے گوستگ کہ چم پہ راہ ءَ انت
!کس ندنت حالے سرجم ءَ مارا
مابہ بئیں یکبرے پدا تیجار
دنت کئے آپ زم زم ءَ مارا
کئے سر ءَ ھیسی ایں بہ گوازینیت
در بکنت زند ءِ جہندم ءَ مارا
اے کئے ءَ درد ءِ ریدگیں تئیلاں
!بستگ چو مُہر ءُ محکم ءَ مارا
چونیں ھوپے‘‘ ءِ بے امانیں تپے’’
بے وڑ ءَ گیپت روچ شم ءَ مارا
واھگ ءَ شیر کنیں گل ءِ ساحر
کرت رسواماں الم ءَ مارا

مراد ساحر
[/pre][/sup]
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Sajjad baloch on November 30, 2012, 10:05:52 AM
پلگدیں دوست ءُ محرمءَ مارا
چہ دل ءَ برت کم کم ءَ مارا
عمرے گوستگ کہ چم پہ راہ ءَ انت
!کس ندنت حالے سرجم ءَ مارا
مابہ بئیں یکبرے پدا تیجار
دنت کئے آپ زم زم ءَ مارا
کئے سر ءَ ھیسی ایں بہ گوازینیت
در بکنت زند ءِ جہندم ءَ مارا
اے کئے ءَ درد ءِ ریدگیں تئیلاں
!بستگ چو مُہر ءُ محکم ءَ مارا
چونیں ھوپے‘‘ ءِ بے امانیں تپے’’
بے وڑ ءَ گیپت روچ شم ءَ مارا
واھگ ءَ شیر کنیں گل ءِ ساحر
کرت رسواماں الم ءَ مارا
مراد ساحر


Noki Shar Post bithag mani ayaala , First time post knag a yaan pmshka kmo radd post bithag pesara pehl kanith 
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Sajjad baloch on November 30, 2012, 10:27:31 AM
سمین ءُ رھگوزی نوداں وتی نپر نکناں
جبین ءِ ساٹگیں آہ ءَ بے اثر نکناں
اے شت ءُ کانیگاں سنگر تگیں تئی داد ءِ
من نُکّ ءَ حشک کلنڈیں وتیگ ءَ تر نکناں
وفاءِ تہہ کش ءُ دلپروشیں منزل ءِ راہ ءَ
!وتی من ساھگ ءَ جندیگ ءَ ھمسفر نکناں
پہ من حلال نہ انت زند ءِ وردن ءُ ھرتام
وت ءَ داں گورگیں ھلک ءَ تئیگ ءَ سر نہ کناں
مراد ساحر
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Sajjad baloch on November 30, 2012, 10:40:13 AM
گوستگ انت قرن کہ واھگانی ھلک اِش جتگ
من بلے پرس ءِ پتّر ءَ ھنگت نشتگاں

کریم دشتی
[/sup][/b]
Title: Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
Post by: Sajjad baloch on January 28, 2013, 01:16:22 PM
نِشتگاں من، کہ منی وار کئیت انت
من نزانتہ کہ وار ،پہ وار انت
[/b][/color]
کریم دشتی
Title: شعر
Post by: spb91 on February 08, 2015, 03:42:40 PM
ھا کہ سرمچاراں شہادت ءَ پہ بے قرار انت
ھا وانوکاں واھد و حالات ءَ نچار انت