Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

مئے کتاب جاھ / Baask's Library => بلوچی کتاب جاہ / Baask's Balochi Library => Topic started by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:17:34 PM

Title: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:17:34 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/title.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:30:22 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/1.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:32:07 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/2.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:35:15 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/3.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090530/4.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:37:33 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/5.gif) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090530/6.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:39:05 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/7.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:40:21 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/8.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:41:40 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/9.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:43:23 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/10.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090530/11.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:45:08 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/12.gif) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090530/13.png) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:46:30 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/14.png) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on May 30, 2009, 08:48:33 PM
(http://www.filehive.com/files/090530/15.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090530/16.png) (http://filehive.com)
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:40:44 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/17.png) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:42:58 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/16.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/18.png) (http://filehive.com)
      
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:47:56 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/19.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/20.png) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:52:59 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/121.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/222.png) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:54:42 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/23.png) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:56:08 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/24.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/25.png) (http://filehive.com)
      

      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:57:18 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/25.png) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 07:58:24 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/35.gif) (http://filehive.com)
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: °ღ•ℳℐℛ ÁŚℋŦÁQ●•٠ on June 01, 2009, 08:03:48 PM
(http://www.filehive.com/files/090601/126.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/27.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/28.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/129.png) (http://filehive.com)
(http://www.filehive.com/files/090601/30.png) (http://filehive.com)
      
      
      
      
Title: Re: Zafar Akbar e sheerani daptar " Almaas "
Post by: Zahida Raees Raji on June 09, 2009, 01:25:39 PM
Braat Ashfaq Salamat bate,

braat ey section e tooka publish kanag e rule eshent keh stuff directly baask e server e sara eyr bebant.
font size 20 bibi, background a Baask.com e logo maan bibi o background transparent bibi.

ma ey section e tooka standard designed stuff eyr kanagayan' omaiten shoma goun mana komak kane.

agan goun shoma ey waR but nakant ketab a inpage format e tooka mani sara baaskadmin@gmail.com a deym bedae ma wat shar kanan' o edaa publish kanan' otherwise shoma Poetry section e tooka ishiya sheng kot kane.

goun neiken wahagan'

tai adda
Zahida