Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

Balochi Literature بلوچی ادب => بلوچی شئیر ءُ پـِربَـنـد Balouchi Poetry => باسکانی دیوان ءِبلوچی شائر Baask's Poets => Topic started by: Shoaib Sangat on October 05, 2010, 04:53:06 PM

Title: Proshtagen waaban jooR kanag louTan
Post by: Shoaib Sangat on October 05, 2010, 04:53:06 PM
 passo_e_wadareeg
Title: Re: Peshi Yaatan Mana Mazoor Maro.......
Post by: Shoaib Sangat on October 05, 2010, 04:55:44 PM
 washshiyaani jambar tai sara s

(http://img801.imageshack.us/img801/2680/46359119583547145816956.jpg)
Title: Re: Peshi Yaatan Mana Mazoor Maro.......
Post by: Shoaib Sangat on October 05, 2010, 04:57:02 PM
 mehrani_gullen_drout

(http://img192.imageshack.us/img192/2548/61596119362861628816956.jpg)
Title: Re: Proshtagen waaban jooR kanag louTan
Post by: ضیا بلوچ Zia Baloch on November 08, 2010, 11:25:18 AM
vaajaheN braat Shoaib Sangat, salaamat baat et !

man shumay seyeN perbaNd vantaNt o manaa doost ham bittaNt !
yakk o do tahr-a abayd shumay durseN she'r vazn e took-a ant ! ey yak sharreN habar-ee ! umeet kanaaN keh harch kammii-ee keh giNdag-a kayet, zit deer baNt !
albattah , cha shumay perbaNdaaN man yak cheezii sak maaragaayaaN keh shumaa "Qafiya (Peeshred)" e bungeejii rahbaNdaaN balad na et !
Qafiya mudaam cha avvalii she'r a gishsheet ! 

shumay avvalii dastooNk e QaafiyaaN hich vaRaa ham-dap nayant ! agaaN shumaa hirt bichaar et , shumaaraa maar et kan et keh "jooR" , "chey" ,"tar" ham-dap na ant !!

shumay domi dastooNk e avvalii she'r e Qafiya " yaataaN" o "mabaataaN" ant ! ey va ham-dap ant o sharr ant ! bale ey dege she'raanii Qafiya gooN eshaaN ham-dap na ant !!
chonaaha, va, "halaasaaN, mabaataaN, sharaabaaN" Qafiya bitt kanaNt , bale, ey hamaa vahdaa bitt kanaNt keh shumay avvalii she'r e Qaafiya hamii paym gishsheenag bibaNt !
shumay dastooNk e tahaa pameshk-a bitt na kanaNt , parchaa keh shumaa vatii avvalii she'r e avvalii tahr e qaafiya "yaataaN" o domi tahr e qaafiya "mabaataaN" eyr kutag ! bzaaN , shumaa vatii qaafiya ra ey cheez e paabaNd kutag keh har qaafiyaa e guDDii chuNd "taaN" bibeet !
neeN , baayad ent keh shumay ey dege she'raanii qaafiya "miraataaN, kalaataaN, zaataaN" yaa dege hamii vaReeN labz bibaNt keh aayaani guDDii chuND "taaN" bibeet !!
haaN, agaaN shumaa vatii avvalii she'r e domii tahr e qaafiya "vaabaaN, gaaraaN, halaasaaN" yaa ey dege hamii vaReeN labz bkuteenaa' guRaa
shumaa ey dege she'raanii Qaafiyaa "sharaabaaN, halaasaaN" kurt kut !
Qaafiya e baabat-a ey dewaan e tahaa baazeN gapp o traan-ee bittag ! agaaN shumaa raa mooh raseet, allam-a, eshaaN yak nazar-ee bichaar et !
hamii paym-a shumay saymii dastooNk e Qafiya ham, ham-dap nayant !!

umeet eNt keh shumaa may gappaaN dil-a nayaar et o vatii dastooNkaanii saraa yak dege chamshaaNk-ee dayet !

mudaam vashsh o vaZ-haal baat et !

shumay kaster:

Zia Baloch

Title: Re: Proshtagen waaban jooR kanag louTan
Post by: بلوچ on November 30, 2010, 08:25:33 PM
baz jowaneN johud int seta karzit