Baask- Home of Balochi Language, Literature & Culture

Baaskani Majlis باسکانی مجلس => Musical Entertainments بلوچی ساز ءُ زیمل => Topic started by: Thangi Baloch تنگی بلوچ on February 15, 2011, 08:18:31 AM

Title: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Thangi Baloch تنگی بلوچ on February 15, 2011, 08:18:31 AM
VSH NEWS e maragesh "CENTER POINT" e sarahaal
"Pah Balochi Doud o Rabaidage Deymrawiya Baloch Zaalboulani Kerd" e sara wajah Zar khan Baloch e jost purs goun Baaskani Diwwan e kaarmaster Zahida Raeesi a.

http://www.youtube.com/watch?v=lI_lJj0CLCk (http://www.youtube.com/watch?v=lI_lJj0CLCk)

Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Zahida Raees Raji on February 15, 2011, 10:27:16 AM
ezzatmanden' wajah Thangi Baloch:

Salam o drout o durah baatet,

Cha wati del e johlaankiyaan' shome mennatvaaran' keh shoma pah Baaskani Diwwan a ey clip eda eyr kot. Mudaam pah baaska shome johud seta karzant.
 
 shome_baaz_minnatvaran

 washnaam_baate

Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: be_zubaan on February 15, 2011, 06:55:22 PM
Waja Thangi Tai Lak Minat ye wadde mawada gaari ya naile O Banuk Zahida raisi gap Teran Man EshKota Baz Wash Man Humeed Kana Dem tara mae matho Ogwarani Dema  arage johda Kant Baloch Zalbol Gulbage each Raje Zalbula cha poshta naha aga Dema Darbiya yan Guda Arkasa cha Dema Tera Pada Yak Bari shoume Minata Giraan ...
Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Adabi Hakim ادبی ھکیم on February 15, 2011, 08:43:39 PM
dordanagen gohar zahida raji
johdkaren brat wajah thangi
washiyani mangiran batet,
gohar zahida shomay gapp raast o washetant , agan chagerd sharr ma beet mat o pet zantkaar nabant , agan mat o pet zantkaar mabant chokk gaar bant.
shomay gapp o johd tareepa karzant .
balouchi demrawiya souben bebatet.
shomay brat
adabi hakim
Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Zarthost Baloch on February 16, 2011, 09:58:11 AM
Banoke Gohar Zahida ,

Tae jowane interview baz share,

 washshiyaani jambar tai sara s
Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Rind Baba on February 19, 2011, 09:41:52 PM


Zindag Batay Adaa Zahida Baaz Juwaan
Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: MIR JIHAND BALOCH on February 21, 2011, 01:49:46 AM
BAAZ JUWAN.  [durdanagen-gohaar] ZAHIDA


 washnaam_baate


Tanha Baloch
Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Mahnaaz on February 21, 2011, 02:09:49 PM
Baaz juwan . (F)
Title: Baask e Admin Adda Zahida Raeesi e VSH TV a INTERVIEW
Post by: Aazat Baloch on June 23, 2011, 11:11:53 PM
Droth o Drah Baatay Doosten Baaskan ..

Baanok Adda Zahida Raeesi Baaskani Diwwane Kaarmaster (Vsh News)

Zalbol ( VSH NEWS ) With Zar Khan (Baanok Adda Zahida Raeesi -Raaji- )  (http://www.youtube.com/watch?v=lI_lJj0CLCk#)

Adda  o|||

 goun_neiken_wahagan
 wati raaj e heyr loutouk
Shomay Braat
Baask Aazat Baloch
Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Mahgul on June 30, 2011, 12:11:10 AM
baaz juwaan sis zahida :)
Title: Re: بانُک زاھدہ رئیسیءِ گپءُ تران ماں وش نیوز
Post by: Thangi Baloch تنگی بلوچ on July 03, 2011, 05:47:15 PM
ezzatmanden' wajah Thangi Baloch:

Salam o drout o durah baatet,

Cha wati del e johlaankiyaan' shome mennatvaaran' keh shoma pah Baaskani Diwwan a ey clip eda eyr kot. Mudaam pah baaska shome johud seta karzant.
 
 shome_baaz_minnatvaran

 washnaam_baate


Salaam o Drouth Baanok Zahida Raees Raji
Shomy Dlbadiye o Sata e Baaz Mennthwaran Mani Dastha Agan Pah Baaskani Diwwana
Kaary Shar Bouth Kanth Man Watha Baaz Washhaal Esaab Kanan,Ey shomy Wathi Johd
 Enth, Shomy Mennathwaran

thangi baloch