Poll

Did You Find This Post Useful?

Yes
35 (83.3%)
No
3 (7.1%)
Don't No
4 (9.5%)

Total Members Voted: 42

Author Topic: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant' Part 1  (Read 133012 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #105 on: May 23, 2007, 11:29:16 AM »
'pirozaatk' bezaan pirok e cokk. geyshter kouh (Chaamp yaa Aahorran) e mardom
ey gaal a kaarmarz kanant. Shahr o kuccag e mardom aahi a naakou gwashant.
Shomay Naakou,
Ameeri


Izzatmand-o-wajahen' Nakou:
duraah baate,

mana watii ey jost watii mulkaa sak  yaad atk parcha keh man wat watii mulka chey atkagen' mardume dapaa ey esh kuta bitta.
nou mann ishiye babata chah hama mardumaan' chey jost kut hama keh ey labzan' baaz goshan' miacaale habaren'
pirozaatk, ballozaatk, chokzaatk

aayan' mana gosht keh:

pirozaatk e matlab eshent keh maye pirok braat ham maye pirok gushag bi hamen' sawaba piroke braat o goharanii chok o chokzaatk pah maraa pirozaatkan'
hamen' paema Ballok-e-braat o gohaaranii chok o chok zaatk pah mara ballozaatk goshag baan'

chokzaatk o numasag ham manaen' labzan' awalii labza kasaanen' shaahr (small cities), roostaah(village)-o-koohii mardum goshan' (Kasir Qand, kaarchaan, Neik shaahr e paemen' meythag-o-shaahr) o dohmii labzaa shahrestane mardum.

Best Regards
Yours daughter
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #106 on: May 23, 2007, 11:51:41 AM »
Salaam guashaan
Sak deara goun kaptagaan balay shugrean goun kaptagaan , he bandeeg sakkean washean bandeeg ent , allama heda zobaan zaant o zobaan sarpadean mahluk o mardom gwazant, man houn raahchaar o chamdaaran kasse mani radihaan mana sarpad bekant taan man houn goun lashkar o ramaga hamraahy kot bekanan, sata houmaan o apsouz kanan wahde gendaan man waty maaty zobaana houn sarpad nayaan angat derekketagaan pa daramadi zobaan o gaalaany chenag o zanaga .Wajaah o banokaan mana houn shoma komak o hamraahy darkaar ent o sarpadaan shoma waty zaanta cha man deer nadaaray shomay minnetwaran . Wash naam o washhaal baaty.
Wajah :abeathk:
Salam o wahag

shome namdiye sak baaz mintavaran'

shome paema ma ham wati zubane nazanagiya shoomanan' bale ey gappa ham bawar kanan' keh gwastagen' saaht-o-damanan' pada yaarag nabi bale annougen' wahad maye shome dastaen' pameshkaa maaraa annougen' wahade tookaa pah watii zubaane yaad girag o deym ruwi-e-Haatira johd kanagien'

gon' shoma dazbandien' keh agan' watii zubane hub-o-wahag watii varnaen' Balochanii tookaa peyda kanage waasta shome kirrah pah maraa souj e hasten' to watii dapa doust madaare'

gon' wahagan'

watii raaj-e-Heyr loutouk

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #107 on: May 28, 2007, 11:46:39 PM »
c=ch
Dousten nebissouk: Ey diwaan a shomaaraa washaatk kanen.
Shomay paad may camm. Deymter a wati naam a nebeshta bekan.
Shomay ey darshaan goun maati zobaan a shomay dousti a peysh daarit.
Ni ke shomaa ey raah a wati qadam eyr kotag gaam pa gaam deymaa
rawaan bebay. Hodaa kant ke wati moraadaani menzel a sar bay.

Shomay Naakou,
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Zartosht Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 10
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #108 on: October 26, 2007, 12:34:22 PM »
           BAZZ PAS KE BANT MAH HAYEA GOSHY "RAMAG"
   
           BAZZ OSTHER KE BANT MAH HAYEA GOSHY "BAGGE"

           BAZZ MORG KE BANT MAH HAYEA GOSHY "RAMME"

           NO MANE JOST HAMESHYE KE AGA "BAZZ HAR KE BANT HAYEA CHE GOSHANT???

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #109 on: October 27, 2007, 11:06:57 AM »
           BAZZ PAS KE BANT MAH HAYEA GOSHY "RAMAG"
  
           BAZZ OSTHER KE BANT MAH HAYEA GOSHY "BAGGE"

           BAZZ MORG KE BANT MAH HAYEA GOSHY "RAMME"

           NO MANE JOST HAMESHYE KE AGA "BAZZ HAR KE BANT HAYEA CHE GOSHANT???


BAZZ HARR bant goda ayaan goshaan    "BAHER"
BAZZ Gok bant goda ayaan goshan         "GOROM"
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Ali Derakhshan

 • Iranian
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 59
 • Karma: 1
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #110 on: December 05, 2007, 08:57:46 PM »
Hi I don't know full baluchi I'm experiencing difficulty finding the meaning of some English words in Baluchi
Like Phone, internet, community, Posts, Members, users and much more words related to internet I want to translate myupb forum to Baluchi www.myupb.com I need meanings of the most words can u guyz help me?.


Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #111 on: December 07, 2007, 10:45:16 PM »
Braat kulen' Baluchi (full Balochi ) e babata wa ma ham hech nazaanen' bale hao harchey keh man zaanan' tara goshan'.

Phone = Goushii

internet = Baluchi labz naen' pameshkaa ishiyaa internet  bogosh sharteren'

Community = Diwwan / Majles

Post = ey labza wati jende meaning neyst bale chah ishiyaa chey do kaar gerag bayagaen' topics + replies pameshkaa tao TOPICS o replies e Baluchi bede.
Post = Namdi / Kaagad
Topics = Sarhaal
Reply = Passav / Juwab

Member = napar
Members = mardum


dega terminology e haatira tao ey diwan e tooka Galaani Bezaant sarhaal bechaar. omtein' taee kaar chah hamouda chey shar bii.

Salamat baate

gon' wahagan'

Shome masteren' gohar
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Ali Derakhshan

 • Iranian
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 59
 • Karma: 1
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #112 on: December 20, 2007, 11:46:26 AM »
Oops! Doesn't Topic mean Mouzoo?. Ee topic mani wasta baaz zarooriyen man myupb e baluchi tarjuma kanag lootan :d


Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #113 on: December 23, 2007, 04:30:25 PM »
Oops! Doesn't Topic mean Mouzoo?. Ee topic mani wasta baaz zarooriyen man myupb e baluchi tarjuma kanag lootan :d
Mouzoo is the urdu meaning of topic. In Balochi We use "Sarhaal".
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Ali Derakhshan

 • Iranian
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 59
 • Karma: 1
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #114 on: December 23, 2007, 10:57:20 PM »
well mouzoo is clear but sarhaal is also well how ever in urdu many balochi and persian words are used if you try u can find out.


Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #115 on: February 09, 2008, 06:09:55 PM »
mani gran bahee gohaar mudaam washehani mangeera bathy
      salam
salam o duha pad man shomay hay sarhaal dest baaz wash buta shoma pa nook banda washe sarhale heer kurta .mana omeed ent kay shoma hay sarhaala dema bareet
                                       taheee nabezanteen beraat
                                              majid sahil


Offline Shabib

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 4
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #116 on: February 19, 2008, 02:43:55 PM »
Dostigen braato banoken gohaaran,
Salaam alykum:

I would like to know the translation of the follwng words as I am a new comer and want to learn and write in Baluche in future.

She camel for exapmle; dachee / kawaant, is this two words are correct or wrong?
Break, broken
Salty water
a sip
a drop
put on fire

Thank you in advance.


 

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #117 on: February 19, 2008, 03:23:21 PM »
Walaikum Assalam Shabib and welcome in diwan.
Dachee is not the Baluchi word, about Kawaant I really dont know.

Here is the translation of your given words or phrases:

Oshter  = Camel
Break = proush
break down = prousht proush
broken = proushtagen'
salt = waad
salty = waadok = souren'
salty taste = sour taam
water = aap
salty water = souren' aap
a = yak
sip = gutt
a sip = yak guttey
a sip of tea  = chahe yak guttey 
a drop = yak tranp
a drop of water = aap e tranp
fire = aas
put on fire = aas e sara dor de (word to word meaning)
put on fire = aas a dayag 
put on fire = aas a kapag


Regards
Raji
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #118 on: February 19, 2008, 10:27:22 PM »
Walaikum Assalam Shabib and welcome in diwan.
Dachee is not the Baluchi word, about Kawaant I really dont know.

Salam Gohar Raji.   
    Dachee O Kawant dohen Balochi labz ant.

Dachee = Female camel.
Kawant = young male camel.
Ledah = Adult male camel.
Herr   =  Child camel.
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Shabib

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 4
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #119 on: February 20, 2008, 09:21:28 AM »
Gohar Raji and Mahnaaz,

As-salaam alykum.

My personal thanks both of you for your prompt action and reply – much appreciated. An additional request – if possible, could you please both of you let me know the names of various animals in the Baluchi language? Appreciate your busy schedules but would be grateful if you find some time in the near future.
 
Once again, thank you in advance for your assistance.

Best regards,
Shabib