Poll

Did You Find This Post Useful?

Yes
35 (83.3%)
No
3 (7.1%)
Don't No
4 (9.5%)

Total Members Voted: 42

Author Topic: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant' Part 1  (Read 157760 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #15 on: July 09, 2006, 02:35:03 PM »
Salam brothers and sisters,

man shome sak baaz minatvaar bayaan agaa shomaraa chey kase edaa baye o ey baluchi jumlahaanii ghalatiyaa shar bekaan. man kadii kadii chizze labzaanii gomaa sak baaz  aDaan' so i need your sincere guidance.


1. man kagad liketaa.
2. shoma kagadaa be likke
3. aayiyaa kagad liketaa butaa
4. wahondahaan wanag naye, likhookaan' likkag naye.  bale waanenookan ham waanenag nayeten'
5. shome liketagen kagad-e-tahaa sak baaz galatee manaan'

Salam Adda Raji .
Tahi sajen  jumla shar ant .Bas yake  ghalat int ha he wada yant.

4. wahondahaan wanag naye, likhookaan' likkag naye.  bale waanenookan ham waanenag nayeten'
4. wahenedaa wanag nazan ant , likhok ' likkag nazanan .  bale waanenook ham waanenag nazan ant .

likkag naye.  o wanag naye, balochi labz na yant hey urdu he badal ant ke "padna naheen atta , lekhna naheen atta ."


Adda Tahi labz kadii kadii ham ghalat int hey khabi khabi ke harab hen shekl int balochi ha gwash ant BARE BARE.Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #16 on: July 10, 2006, 02:23:02 PM »
Salam brothers and sisters,

man shome sak baaz minatvaar bayaan agaa shomaraa chey kase edaa baye o ey baluchi jumlahaanii ghalatiyaa shar bekaan. man kadii kadii chizze labzaanii gomaa sak baaz  aDaan' so i need your sincere guidance.


1. man kagad liketaa.
2. shoma kagadaa be likke
3. aayiyaa kagad liketaa butaa
4. wahondahaan wanag naye, likhookaan' likkag naye.  bale waanenookan ham waanenag nayeten'
5. shome liketagen kagad-e-tahaa sak baaz galatee manaan'

Salam Adda Raji .
Tahi sajen  jumla shar ant .Bas yake  ghalat int ha he wada yant.

4. wahondahaan wanag naye, likhookaan' likkag naye.  bale waanenookan ham waanenag nayeten'
4. wahenedaa wanag nazan ant , likhok ' likkag nazanan .  bale waanenook ham waanenag nazan ant .

likkag naye.  o wanag naye, balochi labz na yant hey urdu he badal ant ke "padna naheen atta , lekhna naheen atta ."


Adda Tahi labz kadii kadii ham ghalat int hey khabi khabi ke harab hen shekl int balochi ha gwash ant BARE BARE.

Banoken gowaar Mahnaaz:
Sabz baate,
man shome sak baaz minatvaaraan keh shoma watee wahad kashet-o-manaraa sar-souj kurt.

shome gap-e-waanaga rand mana ham kandaga geptaa keh hama wahaadaa chey keh manii petaa raa manaa Baluchish-e-(mixture of Baluchi /Urdu/Persian/Englsh) tokaa gap kanage barahaa Tokag o ghaltee kashag yal-daataa manee Baluchi ham sar rad dayanen'.

Bale nou mana ometain keh shome pahemen' baladen' gowaar-o-braatan chey mahe ham
man taee sak baaz minatvaraan keh shoma maye pahemen' nabaladaan' raah souj dayagae.


bale nou mana ometain' keh shome pahemen' zaantkaaren' gowaar-o-braatani sar-soujaa chey manii pahmen' nabalad ham watee zubaane galatiyaan shar kurt kanan'.

goon neiken' wahagaan'
shome gowaar

Zahida Raees Raji

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Wadareeg وداریگ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 506
 • Karma: 66
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #17 on: July 10, 2006, 11:47:10 PM »
Salam beratan dege goharan
   Mani baluchi encho shar nah e bhalay shomay baluchi a genda mana ham yek courage mili kay wati baluchi a shar bekana parcha kay baluchi baaz vashen man nee koshish kana geshter wati baluchi a shar bekana.
   Dege man shomay baaz menat wara kay shomay pa baluchi zaban e kaatira baazen jahud kanag gae.
   

Offline Wadareeg وداریگ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 506
 • Karma: 66
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #18 on: July 11, 2006, 09:24:14 AM »
Break Fast = Araz Band
Lunch = Subarag
Dinner - Sham

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #19 on: July 11, 2006, 09:42:45 AM »
Break Fast = Araz Band
Lunch = Subarag
Dinner - Sham

Salaam braat,

shoma  "Subareg -o-Shaam"-e-barahaa shar gwashage bale man break-fast-e-barahaa shome gwashtagen' labze barahaa allam (sure) nayaan'  parchiyaa keh manii lougaa "nahaar/nahaaree " mah gwasheen' naasta/naashtahaa.

manii hayalaa ey labz nahaar bayag louTee parchiye keh ma shoma anawaar gwashen' hama Halaataa keh marduma nahaar nakotaa.

Gowaar Mahnaaz-e-gomaa dast bandiyent keh aayaanii mulkaa pah break-fastaa chey labz gwashg be edaa pa maraa share bekaan'.

goon' neiken' wahagaan'

shome gwaar

Raji

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Wadareeg وداریگ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 506
 • Karma: 66
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #20 on: July 11, 2006, 10:32:40 AM »
Being sad = Maloor
Psycology = Samma pajjari
Dictionary = Gaal ballad

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #21 on: July 11, 2006, 10:48:57 PM »
Salam Gohar Raji.
Mentat waron ke to mani paso o souj dost kutaan. Man na zaantkarenyon O na Zuban baladhen mardome , bas hama labz ya gapaan mah wati log krmarz kane hama labzaan man zanoun.

Lion -of -desert he labz ARAZ BAND = BREAKFAST .
Shar int. 
Maa he labz ha karmaz na kanen bale lahten baloch breakfast aa ARAZ BAND goshant . Tahi habar hum raast int ke zeyada baloch  BREAK FAST aa NAHAARYY goshant
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline brahemgareeb

 • Honorable Baask
 • *****
 • Posts: 1
 • Karma: 1
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #22 on: July 14, 2006, 09:18:40 PM »
salaam guashaan o droot sar kana pa drostean wanoukan, man baaz gal o shahdaan bettan wahde choshean beraat o gwaary muchy he det , many gal o shahdy hay masterean nemoun hesh ent kay man deljam bettan o nen chedo deam dela torse pasht nakapet kay makkahean maaty zobaan gaar gom o zawaal bebet. wahde kay shomay wadean wajaah o banokan he geraanean bahr waty nezourean kopagaan zortan o raajay maznean bahre ham hamraahy kanaga hean goda chedo washterean gap che bet. man he FUROM aa shar gardetan pat o poul kot wash washean TOPIC hast baly mana he TOPIC sak doust bet choun kay he mani zobanay babata gap o traan kant . heda allam zobaan zaant sar janant o pertarrant o mani wadean nezour zaantan sar souj kanant taan ha techkean raaha beyayant waty gaalan red o band kot bekanat.agan maa damaane gomaan bekanean heda hech zobaan dasar najant pada houn man he guashaan may shomay wat ma wata kagad traan o neweshtaank mara maznean nap o paaedage dayant. man waty gap jataan dastbandy kanay cha shoma wajaah o banokan man sar o souj bekanet ,waty zaantan chamman madaret ,wahagean deamtera houn hanchosh bahr zort bekanan.

Offline baloch_friend

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 91
 • Karma: 3
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #23 on: July 14, 2006, 10:06:33 PM »
Salam Braat o Goharan
 Waja Brahrem aa raast gosht ke hey topic o he section wanag o charaag rand man hum hamey soch kota ke noun may shaden zubaan gaar o begowa na beet .
 CHosh ke ma genden ke met noken nojowaan haan wati zubaan gon mazaney mehr he hast .
Mara umeet int ke may shaden zubaan allama dema rot .

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #24 on: July 17, 2006, 10:54:45 AM »
salaam guashaan o droot sar kana pa drostean wanoukan, man baaz gal o shahdaan bettan wahde choshean beraat o gwaary muchy he det , many gal o shahdy hay masterean nemoun hesh ent kay man deljam bettan o nen chedo deam dela torse pasht nakapet kay makkahean maaty zobaan gaar gom o zawaal bebet. wahde kay shomay wadean wajaah o banokan he geraanean bahr waty nezourean kopagaan zortan o raajay maznean bahre ham hamraahy kanaga hean goda chedo washterean gap che bet. man he FUROM aa shar gardetan pat o poul kot wash washean TOPIC hast baly mana he TOPIC sak doust bet choun kay he mani zobanay babata gap o traan kant . heda allam zobaan zaant sar janant o pertarrant o mani wadean nezour zaantan sar souj kanant taan ha techkean raaha beyayant waty gaalan red o band kot bekanat.agan maa damaane gomaan bekanean heda hech zobaan dasar najant pada houn man he guashaan may shomay wat ma wata kagad traan o neweshtaank mara maznean nap o paaedage dayant. man waty gap jataan dastbandy kanay cha shoma wajaah o banokan man sar o souj bekanet ,waty zaantan chamman madaret ,wahagean deamtera houn hanchosh bahr zort bekanan.

Salaam, Wajah Brahem Gareeb:

chah dege gappan' chey pesarter maa shomara ey diwane tahaa wash-aatk kanaan' gon' ey  ometa keh shoma deyma tera ham pa ey diwanaa watee wahad kashe o maYe waRen' nabaladaan' sar-souj kane.

man chah ey diwan-e-sarkanookanii neymagaa chey shome minatvaraan' keh shoma watee ey dege gerchilaanii tokaa chey pa maraa  watee wahad kashete o maraa washnaam kurte.

shome kagade wanag rand dil sak baaz wash but keh hama fikr-o-souch ey diwane tooka maa keh yarag louTetagen shoma aa doust daasht o maraa dilbadee daate.

mana shome ey gap sak doust but keh  yak degere goomaa kagad traan o neweshtaanka chey ma sak baaz souj gipt kanen o hameN waRaa yak rouche maa techkean raha ham raseen. 

ma deymaa ham shome bahr zorage muntazen'

goon neiken' wahagaan'

Zahida Raees :Raji
:
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #25 on: July 18, 2006, 10:47:31 PM »
Salam Braat o Goharan
 Waja Brahrem aa raast gosht ke hey topic o he section wanag o charaag rand man hum hamey soch kota ke noun may shaden zubaan gaar o begowa na beet .
 CHosh ke ma genden ke met noken nojowaan haan wati zubaan gon mazaney mehr he hast .
Mara umeet int ke may shaden zubaan allama dema rot .


braat Baloch_Friend man shome neiken' wahaganii minatvaraan'  ometen shoma ham ey bandeega bahr zoore o maye gowaar-o-braatan sar-souj kane.

minatvaar

Shome gowaar
RajiZahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #26 on: July 18, 2006, 10:58:13 PM »
man just kanag loutaan keh baluci-e-tahaa "Laps" chiyaa gwashaan ey waahde manii zehn kaar kanaga nahent :(
so i need help

Offline baloch_friend

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 91
 • Karma: 3
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #27 on: July 19, 2006, 01:24:23 PM »
man just kanag loutaan keh baluci-e-tahaa "Laps" chiyaa gwashaan ey waahde manii zehn kaar kanaga nahent :(
so i need help


Balochi he taha "LAPS" hama mardom aa goshant ke pa har cheez aa dil yala int o harchi loti.Ha pa cheeze pachgerag aa heab na kant.
  Man nazana ke urdu ya english e taha hesheeya che goshant . Bale balochi he taha heshiya "CHALAPS " hum goshant.

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #28 on: July 19, 2006, 10:03:42 PM »
man just kanag loutaan keh baluci-e-tahaa "Laps" chiyaa gwashaan ey waahde manii zehn kaar kanaga nahent :(
so i need help


Balochi he taha "LAPS" hama mardom aa goshant ke pa har cheez aa dil yala int o harchi loti.Ha pa cheeze pachgerag aa heab na kant.
  Man nazana ke urdu ya english e taha hesheeya che goshant . Bale balochi he taha heshiya "CHALAPS " hum goshant.

Braat Baloch_Friend man shome minatvaraan keh shoma ey labz-e-barahaa incho sharriye saraa sar souj kurt.

Offline Rind Baba

 • '''--Top Gun--'''
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 2060
 • Karma: 212
 • Zendag Baat baloch Raaj ♡
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #29 on: July 20, 2006, 12:45:11 AM »

Minat war poleiN Diwan
MaNa Ham Yak Kasane Joste Goh Shuma Braato Gohaara Che KaNage Ent
sawal issh ent Ma Baloch Baaz MardoM  Pohot (Hair) Baaz Meyd Baaz Moyod Gushan ?
 
What Is The Correct Word To Use ?

You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

Long Live Baloch & Balochistan