Poll

Did You Find This Post Useful?

Yes
35 (83.3%)
No
3 (7.1%)
Don't No
4 (9.5%)

Total Members Voted: 42

Author Topic: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant' Part 1  (Read 198513 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline abbas baloch nusharwani

 • New Baask
 • *
 • Posts: 6
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #165 on: February 04, 2010, 08:21:01 PM »
kachwa (tortoise) e weasta balochi a kujam lafz ent

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #166 on: February 05, 2010, 01:59:36 AM »
kachwa (tortoise) e weasta balochi a kujam lafz ent

Braat abbas baloch nusharwani
Drwahbaatet...

          (Tortoise) e bezaant baluchiya Kaasalunk ent. Kaasalunk yaan seng poshta "Tortoise" gwashant... O agan (Tortoise) e labz pa mardomiya kaarbandag bebit, goda aaee bezaant (Shalymag) ent.goun_neiken_wahagan
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #167 on: February 05, 2010, 06:10:47 AM »
kachwa (tortoise) e weasta balochi a kujam lafz ent
Balochaani sardagaar hanchosh mazan o shaahegaan ent ke ey sardagaare sare nendoukaani gaalwaar o labzaani tahaa ham kasaanen park o pyr allami ent.
  Hanchosh ke Waaja Henjeera "Tortoise"yaa ke kachwae bezaant gwashtag at maa ham "Kaasalounk" gwashaany. Bale agaa kasy "Kaansalounk", "kaasalok", "kaansalouk"  begwashit ham rad na ent. O Balochistane baazen hand o damagaani mardom eshiyaa "Kasipp" gwash ant. Hanchosh ke Gwadara Baatyle Kouhe roubarkati pahnaata yak jaahy hast ke "Kasippi"gwashag bit. Eshiyaa Kasippi pameshka gwash ant ke edaa "kasipp"yaa ke kaasalounk kaayant o heyk dayant.
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #168 on: February 05, 2010, 06:51:23 AM »

doustegen' braat-o-gohaaraan'
Salamat baate,

Byaa mana souj-e-bede...! ('Gaalaani Bezaant')

ey sarhaal-e-tookaa (in this thread) man khaa'ish kanan keh mah shoma chah yak degera chey jost purs bekanen' o ey gapp o traan e goomaa chah yak degera chey souj beyzeren' o aahaan' ham souj bedaen'

eda gapp gapp e tooka agan' goun kasa chey radi e but goraa baheden' ey dega baask deyma bayayant o aahiya sar souj bekanan'

mana ometen' ey souj dayag- o-souj gerag-e(teaching & learning)  kaar shomara doust bi

shome neiken' sar o souj e daahimaa chamdaar

wati raaj e heyr loutuk


Bnuk raji ey baz jwanen sarhale.o allam daren galani tappas o hahani rasten balochiay shohazag yak shren sekene.chese gal k mani neza rad nebeshta kanag botag ant man wati zantay kacha aeshani rasaten galan ada nebishta kanaga hon.

10-jumla                            gapp.

Agan mani galani taha radi ast gudan tapasag allami ant.
minnat war.
Waaja/Baanok n-baloch
Tai mennat o mehrabaani ke cha wati zaanta me zaante tahaa ham gyshi et aaort goun jowaan o goharen labz o gaalan. Bale edaa man goun tai yakk labzya tepaak na kanan. To gwashe ke "jumlae"bezaant Balochia "gapp"ent, bale chosh ke mani zaant ent "gapp" dega chizzy o "jumla" yaa ke "sentence" dega. Gapp wa habara gwash ant o "jumlae"balochi bezaant "Band" ent. Bande bezaant Sayad Ganje tahaa baaz wadaa kaarmarz kanag bootag o cha hamy maanaayaan yakky esh ent:
"Band: kamaatagen chizzaani yak lady."
 Hanchosh ke "jumla" labzaani kamaatagen lady godaa "Band"  mani nezza pa jumla aa raast o tachken labz ent.
   Agaa man radaan godaa Baaskaani saraa ey allami bit ke mana tachken raaha shoun bediyant daan ke degary mani ran padaan makapit o wataa bygwaah makant.
Shome Kaster,
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #169 on: February 05, 2010, 05:03:28 PM »
Lahten Balochi gaalbandaani(idioms)  maanaa o bezaant o kaarbandag:

1. Chamm o delaa gardag:  Naa doust booag(bayag)
    Man zaana hanchosh cha tai chamm o delaa gashtag oun(hanchosh naa doust bootag oun) ke to goun man habar kanaga tayaar nahe?
    "cholle sare zahg chamm o delaa gardit" Ey balochie yak bataly ke eshi maanaa o bezaant esh ent ke agaa mardomy yaa ke chizzy modaam tai chammaani dymaa bebit godaa aa tara naa doust bit.
2. Haddaani sorynag: Mordagye baabata gapp kanag (yaani mordagye bad gwashi kanag)
    "Bazzagen Gazaabyka 10 saal ent ke sad(100) man haake chyraa ent o shomaa angat cha aa bychaarage saraa na kap et o haddaany soryn et"
3. Kasye pochchokaani shoudag: Kasye baaposhtaa bad gwashi kanag o haraab gwasghag
    Tara zaana dega kaar nyst byd cha mardomaani pochchokaani shodaga? Modaam neshtag o degaraani badda kaptage.
4.  Sar maan goorichaana booag(bayag): Merag o byraan bayag.
     Mani zendaa to sharr nabe. Hamaa rouchaa  ke mani sar  goorichaana bit godaa to balken housh bekane.(Bezaan hamaa rouchaa ke man meraan balken to housh bekane)
5. Kasye boze kour booag(bayag): bahte kapag ( ey gaalband hamaa wahdaa kaarmarz kanag bit ke agaa yak mardomy haraaben kaary bekant o pa aai hakkal dayag o makan kanaga chosh gwash ant)
 Bachaa Shamboo, tai boz kour ent goun shanekkaani mopte hodaa taachynaga! Ey kahwaaren daabayaan taraa chy kotag ke to cha eshaani saraa na kape?
     


((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Sorouz

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 119
 • Karma: 9
 • Shap pa estaal wash ant, o gayaabaan pa....Baloch.
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #170 on: February 06, 2010, 03:56:36 PM »
 [pullen_salaam]
   [durdanagen-gohaar]/ wajaen-braatan!
       shomara cha jost e hast ke "Phrasal verb" a man balochi a kujam labz kaarmarz bit?
   passo e wadaareeg
     sorouz baloch

Offline abbas baloch nusharwani

 • New Baask
 • *
 • Posts: 6
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #171 on: February 11, 2010, 07:01:45 PM »
salam shomara che joste kanagia k balochi mahani nam che ant o balochi mah islami mahani goma shuru ban aga dege hisabe asten shomara che dastbandi ent k aga kasse zant goda mana hum shari a sara sarpad bekan shome baz minnatwar

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #172 on: February 13, 2010, 10:10:33 AM »
salam shomara che joste kanagia k balochi mahani nam che ant o balochi mah islami mahani goma shuru ban aga dege hisabe asten shomara che dastbandi ent k aga kasse zant goda mana hum shari a sara sarpad bekan shome baz minnatwar

Braat Nusharwani,
Drwahbaatet!
    Marchigen bist o yakkomi karn(21st century)aa ey yakk balaahen delpadard o bazhni gappy ke Baloch Raaj cha wati baazen raaji maddiyaan zebahr ent. "Begende Baloch aa ey goshten ke "Mard pa naam merit o naamard pa naan" raden wadyaa maanaa daatag o hamy naame kattage haateraa rongraahi sar janaan ant o baaren sar esh chounen loot o hoshken gayaabaanya kapit!
    Balochaani hamy sheng bayag o kaar kanage tab aa (nafsiyaata) aayaana cha yakk tachken nebeshta rahband, yakk tachk o palgaaren Saaldar (calendar), o cha yakk raaji gall (National Single party) aa zebahr kotag ke marchigen dore masteren lout ant.
    Balochaan wataa saaldare peda ham poshtaa nadaashtag o har kasa parwat yakky joud kotag o tahnaa wati koddoka lounjaan kotag waddelaa wataa cha estaaran ham borzaater lykit ke man balaahen tappy shaantag.
     Balochi zobaan o raaje waddelen rahshounan ( Bale mani nezza masteren badwaah ke Baloch Raaj o mani dolen nazaantkaar esh berr kotag ant) baazen saaldar joud kotag ant pa raaje gyshter sheng o taalaan kanaga. Cha hamyshaani tahaa baazeny goun GREGORIAN CALENDAR aa hamgranch o degaa baaz goun ISLAMIC CALENDARA bandouk ant o daraamadaani paadoonan kapage masteren darwar o nimoun ant.
     Ey baabata Balochi Zobaane naamdaaren zaantkaar Waaja Dr. Meem Yaa Dorra (ke Hodaa jaahe Jannate Golbaag bekant) aaiya baazen johd o hydrychia rand maara yakk tachken saaldary daatag. Nun eshie kaarbandag o wati raaji maddiyaani tahaa jah dayag mani o tai o hamok baloche kaar ent. Agaan na maa angat sheng bayag o wati chaar bechillen koddokaan yalah makanen godaa maa hejbar aajoie jaara majanen ke aajou bayaga pysar raajya wati zobaan, o ey dega raaji maddi cha golaamiyaa aazaat kanagi ant.
     Balochi maah o saal o rouchaani baabata Baaske balochi zobaan o sakaafate category  aa Waaja Henjeera maara sarpad kanage johd sharren wadiyaa kotag. Ey linkaa bechaar omyt ent ke tara sakk baaz nap rasit.  http://baask.com/diwwan/index.php?topic=4241.0
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline fairybaloch

 • DIE 4 UR RIGHTS AND REPUTATION IF U R WILLING TO DIE!
 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 526
 • Karma: 7
 • i hate love
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #173 on: February 13, 2010, 03:32:35 PM »
 [assalam]
SALAM MAN SHUMARA CHE JOUSTEY KANAGIA K BALOCHI YE TAHA SAIYARA(PLANET) NAME CHIYA,ANCHO K MERCURY,VENUS,EARTH,MARS,JUPITAR,SATURN,PLUTO ETC ISHA NI BALOCHIYE TAHA CHITU NAMA GIRANTH...
   AGAN KASEY ZANTH GUDA MARA SARPAD BIKANTH SHUMEY BAAZ BAAZ MINNAT WAR BANTH..
MIRROR IS MY  BEST FRIEND BECOZ WHEN I CRY IT NEVER LAUGHS

Offline kwechu

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 10
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #174 on: February 20, 2010, 02:09:50 PM »
A.A
Mashallah gr8 work. i hv a question how would i say "in search of our roots" in baluchi iran?

jzkh kheir

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #175 on: February 20, 2010, 08:16:07 PM »
mani banoken' gohaar (My dear sister)

I warmly welcome you on board. You want to say "in search of our roots" in Iranian Baluchi then you will have to say this:

in search of = shohaaza
our = may /wati
roots = bunn beh (If I am not wrong)

in this regard "In search of our roots " would be "wati bun beh e shohaaza"

 
Looking forward for your active participation in Baaskani Diwwan

With Best Regards

Zahida


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline kwechu

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 10
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #176 on: February 23, 2010, 12:35:58 AM »
Thanks for the reply dear. jzkh kheir

Offline Almaas_Ali

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 22
 • Karma: 2
 • Almaasa'n Bechakkas e.
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #177 on: February 25, 2010, 04:27:44 PM »
Mazar gwashith "Ey linkaa bechaar"

Salam o drouth

Link a Balochi a chee goshag bibi? Agan man link a BUND ya GRUNCH bogwasha'n goRa ? shuma chee gwashe?     :)
Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #178 on: February 25, 2010, 04:56:03 PM »
Mazar gwashith "Ey linkaa bechaar"

Salam o drouth

Link a Balochi a chee goshag bibi? Agan man link a BUND ya GRUNCH bogwasha'n goRa ? shuma chee gwashe?     :)


angrezi e taha Link e matlab en' Connection to the destination. ishiya URL e jagay ham kaarmarz kanant o URL (Universal Resource Location ) ham goshant hama jagaya keh oudaa ey degaa web e taak eyr ant.
mani hayala wa LINK e Baluchi edaa "Dess o Neshaan" bayag louTit bale chaaran' zaantkaar ey babata chey gwashant.

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zarin Askani

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 58
 • Karma: 1
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #179 on: February 26, 2010, 05:12:21 PM »
Dear Sis.... (i say sister bcoz Banok Zahida said like that & as per my knowledge she doesn't say anything without confirmed information)
a question for you if U don't mind???

what do you mean by BALOCHI IRAN????
can U explain ????
thanks
 raahchaar
zarin askani