Poll

Did You Find This Post Useful?

Yes
35 (83.3%)
No
3 (7.1%)
Don't No
4 (9.5%)

Total Members Voted: 42

Author Topic: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant' Part 1  (Read 137134 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #195 on: March 08, 2010, 12:20:22 PM »
chunha mouchiya pah ranga pase keh  seyah beh beet yah espeyt aaeya pas goush ant.
aaey taha= boz,paachen,getaach,trishten,o shinnek ant(goushtanen labzani taha)
baleh aallamen labzani taha pah pasa espey pas kaarmarzag nah beet.
espey pas hama= meish,gorraand,gattur o gourag ant.bout kan ant baazen handaan chu
keh tau goush et beh goush ant. parchah.      *wazhdel baat et*
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Zarin Askani

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 58
 • Karma: 1
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #196 on: March 08, 2010, 03:56:42 PM »
Salam Banok Kwechu
i think U got d answer
both mean GOAT
BOZ use for the goat having kids and milk.

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #197 on: March 08, 2010, 04:55:28 PM »
chunha mouchiya pah ranga pase keh  seyah beh beet yah espeyt aaeya pas goush ant.
aaey taha= boz,paachen,getaach,trishten,o shinnek ant(goushtanen labzani taha)
baleh aallamen labzani taha pah pasa espey pas kaarmarzag nah beet.
espey pas hama= meish,gorraand,gattur o gourag ant.bout kan ant baazen handaan chu
keh tau goush et beh goush ant. parchah.      *wazhdel baat et*ھمبلیں برات تنگی

من چونایا تئی ھبر ءَ  شَرّی ءِ سرا سرپد نہ بُوت آں بلئے چوش کہ منی سرپدی ءُ زانت اِنت تو اے گْوشگ لوٹ ئے کہ  "پَس" تھنا پہ میش، گَٹّور، گْورَگ ءُ  گُرانڈ ءَ  کاربندگ بیت ءُ پہ سیاہ پس ءَ[بُز، پاچِن، شَنِکّ ءُ  تْرشتر] اے گال بِزاں کہ "پَس" رَد بیت۔
من تئی ھبر ءِ تچک کنگ ءِ واست ءَ اے گْوشگ لوٹ آں کہ "پس" ءِ گال پہ دوئیں دلوتاں بزاں کہ پہ سیاہ پس ءُ اِسپیت پس ءَ کارمرز بیت۔
سید گنج ءِ ۲۳۷ تاکدیم ءَ بِچار ترا باور بیت۔ البت تو اے وڑ گْوشت کن ئے کہ سیاہ پس پہ میش ءُ گُرانڈاں رد بیت ءُ اسپیت پس پہ بُز ءُ پاچن ءَ، بلئے اے وڑ گْوشگ کہ پس تھنا اسپیت پس ءَ گْوش اَنت اے ھبر رد اِنت۔ ءُ مادگیں سیاہ پسانی رَمگ ءِ  واست ءَ "بُزگل" ءِ گال کاربندگ بیت۔

اُمیت اِنت کہ سرپد بیگ ءِ جُھد ءَ کن ئے۔

((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #198 on: March 08, 2010, 08:58:28 PM »
mani dousten braat waja mazaar

espey pasa= {meish,gorraand,gattur,gourg}goush ant.goun ketaabi lbzaan.
seyah pasa= {boz,paachen,getaach,geis,sheinnek} ant .........................

baleh aamiyaaneh labzaan pase keh rangi seyah beh beet yaa espeyt bezaan
boz beh beet yaa paachen....aaya pas goush ant.eda moul o moraad seya pas
ent.waja zahoor shah hashomiya ey labzaan geishetag ant.

farsi taha seya pasa boz goush ant male beh beet yaa female,o espey pasa
gousfand goush ant bezaan hama meish o gorraand.... ant.

anchoush tau goush et, sheep yaa goat.                        * mennatwar*

                                                                                 
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #199 on: March 09, 2010, 12:12:27 AM »
Mani Hambalen Braat, thangi
Shaalaa ke hejbar tang mabaat et!
Braat thangi, man chounaahiga tai ey POSTE passa sohbi do(2) rand daatag at bale hanchosh ke to wat zaane ke Baaske gyg o gwar kanage kaar ham bayaga ent pameshka mani post sarjamiyaa nayaatk ant. Padaa bygaaha ham man ey habare passa dayag lout et o passa oun POST kort bale angat baht hamraahi kanagaa na at pameshka mani daatagen passa shomaaraa o sarjamen Baaskaana kappi o kalandia sar bootag. Man Admin ham sarpad kotaan ke mani ey kappien POST aa buludyn et bale aayaani mayaar ham na ent ke annu aa goun hamy gyg o gwar kanage kaaraan sakk dazgatt o maangishetag ant.
Heyr, noon man kaayaan wati habare nymagaa o wati sarjamen POSTA padaa parto nebeshta kanan o dym dayaan.
Man chounaahigaa tai habaraa sharrie saraa sarpad nabootaan bale chosh ke man bezaanan to ey gwashag loute ke "pas" tahnaa pa mysh, gattour, guraand o gwaraga kaarbandag bit, o pa syahpasa (boz, paachen, shanekko trooshter) ey gaal bezaan ke "pas" rad ent.
   Man tai ey habaraa tachk kanage waasta taraa ey gwashag loutaan ke "pas"e gaal pa doen dalwataan bezaan ke pa syahpas o espypasa kaarmarz kanag bit. Pa wati saddak kanag o wati baaware outaagaani mohkam kanage haateraa "SayadGanje" taakdym 237 aa negaahy shaank bede.
   
    Albat to ey gwasht kane ke "syahpas" pa mysh o guraande kotoma o "espypas" pa boz, shanekk o paachenaan rad bit, bale chosh gwashag ke "pas" tahnaa syahpasa gwash ant godaa ey habaraa sakk rad ent.
     Ey habar wa chou rouchaa paddar ent ke "pas" pa doen dalwataan kaarbandag bit pameshka to wat mannagaae ke "syahpas" o espypas". Agaan pas tahnaa pa syahpasaa kaarmarz booten godaa maa hejbar chosh nagwashtag at ke syahpas o espypas.
Espypas cha do(2) gaal bezaan ke "espyt" o "pas" aa cha joud bootag. O syahpas ham cha do(2) gaalaan bezaan ke cha "syaah" o "pas" aa joud bootag. Edaa ey habar wa tachk ent o "Pas"e do(2) zaat ant, yakky "espyten" o dumi "syaahen" o ey doen zaat "pas" gwashag bant pameshka maa gwashen ke "syahpas" o espypas".

   Albat maadagen syahpasaani ramaga "Bozgal" gwash ant. Agaan to ey habar bukoten ke "Bozgal" pa espypasaa kaarbandag nabit godaa maa tai hamrahdaari kotag bale ey habar tai sakk rad ent ke "pas" tahnaa pa "espypas" aa kaarmarz bit.

    Ey gishetagen gaal ant o eshaani zouraansari adynag o nouken mardomaan bamberrynag goun zobaan o labzaanka naahakkiye lykag bit.
   Omyt ent ke ey daank et bass ant pa sarpad bayagaa!

                                                                            Mazaar Baloch/b]
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #200 on: March 09, 2010, 01:01:47 AM »
waja borza bechaar et man cheh nebisatgoun.
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Mahapari

 • New Baask
 • *
 • Posts: 3
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #201 on: March 14, 2010, 08:47:03 AM »
Quote
deyge geyshter mana zaahir nayatkaagan'

Mani Gohar hey jumla hum kamo ghalat int .To bayad int cho bel :) :)ek ke
Quote
" dege geyshter man na deestag "

braat taee jumla ham durusten bale yak dege abar-e-ham man gon shoma just kanag loutant keh balochi-e-tahaa zaahir yahag -o zaahir nayahag-e- labz ham maujoodant agaa ey abar raasten tao baheden taee quoted galat jumla ham durust goshag bibi.


Gohar tahi habar rast int ke zaahir ayag o zahir na yayag balochi he labz ant bale hey jumla
"deyge geyshter mana zaahir nayatkaagan'
hey urdu he jumla " muje our to nazar naheen aya "
ye labz ba labz badal int .
Balochi e taha he wada jumla ghalat beet , Chosh ke lahten mardom ke wahde WARAGAN (lunch or dinner ) heyr kant goda goash heet "NAAN ya WARAG jatag ant .He hama urdu jumla e labz ba labz badal int ke " Khana laga deeya hai "
Bale balochi he taha he jumala ke" Naan jatag ant" ghalat int .
Allah_e_mayaar_baate

Offline Mahapari

 • New Baask
 • *
 • Posts: 3
 • Karma: 0
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #202 on: March 14, 2010, 08:48:54 AM »
Dear s Balush  :)
Im from Muscat   i want to shar with you .
My balushi zUbAN is totliy wrong   ,,,want help and be with me my sis and bro   arjookum   

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #203 on: March 14, 2010, 06:11:10 PM »
    دوستیں باسک ءُ ھمبلاں
     دْروت ءُ دْرھبات اِت۔
     یک روچے منی چم یک جُستے ءَ کپت اَنت بلئے آ وھد ءَ من ایشی پسّو نہ زانت۔ اے جُست سک دیر اِنت کہ گردگ ءَ اِنت بلئے دلجمیں پسّہ انگت دز نہ کپتگ۔ من یک روچے سیدگنجءَ دگہ گالے پَٹّ ءُ لوٹ کنگ ءَ اِتاں کہ ھمے گال منی دیما گوْست۔
     پہ شُما ھمے گال ندر اِنت۔ {سید گنج ءِ منّتواریءَ}
    باھو= پِشّی ءِ چُکّ یا کہ نُنّکیں پِشّی۔
    پہ وتی دلجمی ءَ سید گنج ءِ تاکدیم ۹۳ ءَ بہ چار اِت۔
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Almaas_Ali

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 22
 • Karma: 2
 • Almaasa'n Bechakkas e.
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #204 on: March 15, 2010, 12:10:09 PM »
Wajein Braat Mazaar
Slamat o Drawbate (ff)

Mann tara che geshter nazana belay mani braat "Pisshi e chuk" (kitten) aa "Bahoo" nagoshant. Gwandein chuk Pisshi aa "Bahoo" goshant. Aa pisshi, mazannain ey bii shar ya kussanain ey bii shar  :hehe:. Toh Syed Gunj aa yak randey pada bechaar.

Quoting from Syed Gunj
"Bahoo = Nunnok pisshi aa gowshant". (Small kids or babies call a cat "Bahoo")

Ey gaal maey nema'n (bezan Teyaab dapa'n) sak baaz karmarz beeth.

Pisshi e chuk aa man hum taninga wat nazana key chii gowshant.  :?

Yak randey pada gwasha'n key man tara che geshtar nazana.  :)

Shume Kaster
Almaas.  


  

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #205 on: March 15, 2010, 01:19:21 PM »
Wajein Braat Mazaar
Slamat o Drawbate (ff)

Mann tara che geshter nazana belay mani braat "Pisshi e chuk" (kitten) aa "Bahoo" nagoshant. Gwandein chuk Pisshi aa "Bahoo" goshant. Aa pisshi, mazannain ey bii shar ya kussanain ey bii shar  :hehe:. Toh Syed Gunj aa yak randey pada bechaar.

Quoting from Syed Gunj
"Bahoo = Nunnok pisshi aa gowshant". (Small kids or babies call a cat "Bahoo")

Ey gaal maey nema'n (bezan Teyaab dapa'n) sak baaz karmarz beeth.

Pisshi e chuk aa man hum taninga wat nazana key chii gowshant.  :?

Yak randey pada gwasha'n key man tara che geshtar nazana.  :)

Shume Kaster
Almaas.  


  
منی ھمبلیں برات الماس

دْروگ ءِ نہ منّگ سکّیں جْوانیں کارے بلئے راست ءِ دْروگ گوْشگ یک ھنچیں زنڈیں گُناہ ءُ ردی یے کہ ایشی ءِ پھِلّ ءُ درگوْز کنگ ھم گناھانی تہ ءَ شُمار بیت۔
   اے ھبر من ءُ تو زیکّیں روچ ءَ کُتگ اَت کہ مردم ھروھد باید اِنت کہ ھر ھبر ءِ سرا تپاک مہ کنت بلئے چوش کہ من گندگءَ آں تو اے ھبر سکّ رد زُرتگ ءُ راست ءَ پہ ھمے ھاترا نہ منّ ئے کہ مردم ھروھد تپاک مہ کنت۔
   پہ تیاب دپ ءِ مردماں اے ھبر پھری ھبرے مہ بیت کہ سید تیاب دپ ءَ ودی بُوتگ، بلکیں پھر ھما وھد ءَ بہ کن اَنت کہ وھدے آیانی پِگر چو سید ءَ پْراہ ءُ شاھگان بہ بیت ءُ آئی ھبرانی پھمگ ءِ سِنچ ءُ سَسّا اِش بہ بیت۔
    چوش کہ تئی ھبر اَنت، من اے زان آں کہ انگت تو چہ "نُنّک" ءِ گال ءَ سرپد نہ ئے۔ سید گنج ءِ تہ ءَ "باھو" ءِ مانا ءُ بِزانت نُنّکیں پِشّی اِنت پَٹکّ ءُ لاگریں پِشّی نہ اِنت۔ نُنّک ھمائی ءَ گوْش اَنت کہ سکّ کسان ءُ شِیرمِچ بہ بیت نہ کہ آئی ءَ گوْش اَنت کہ بالادیے کسان بہ بیت۔ منی ھیال ءَ شیرمِچ ءُ شِیروار آئی ءَ نہ گوْش اَنت کہ بالاد ءَ کَسان بہ بیت، بلکیں ھمائی ءَ گوْش اَنت کہ سِند ءُ سال ءَ کسان بہ بیت۔
   تئی مِنّتواراں کہ من ءَ سید گنج ءِ پَٹّگ ءِ سوج اِت دات ءُ تئی سَر ءُ سوج ءِ پَدا من یکرندے سیدگنج پدا چار اِت بلئے منی ھیال ءِ تہ ءَ چہ سید گنج ءِ پٹّگ ءَ رَند ھِچ وڑیں بدلی یے نیاتک چی ءَ کہ اے گال ءِ نبشتہ کنگ ءِ وھد ءَ من وت ءَ شَرّی ءَ دلجم کُتگ اَت۔ نوں من ترا اے سوج ءَ دیاں کہ تو سید گنج ءِ تہ ءَ "نُنّک" ءِ مانا ءُ بزانت ءَ بہ چار کہ تو انگت چہ نُنّک ءِ گال ءَ سرپد نہ ئے۔
باھو= نُنّکیں پِشّی
نُنّک= سکّیں کسانیں چُکّ۔ شِیرواریں چُکّ۔ سکّ کسان
وھدے کہ نُنُّک شِیروار ءَ گوْش اَنت گُڑا پِشّی ءِ چُکّ وَ شیروارت ءُ کسان اِنت۔ وھدے کہ مزن بیت گُڑا آئی ءَ کسّ شیروار ءُ نُنّک نہ گوْش اِیت۔
    البت نُنّک ءِ گال پہ ھما مزنیں مردماں کاربندگ بیت کہ ھوش ءُ اَگل اِش کسان بہ بنت بلئے پہ مزنیں دابہ ءُ دلوتاں تو "نُنّک" ءِ گال ءَ کاربست نہ کن ئے چی ءَ کہ دابہ ءُ دلوتان ءَ ھوش ءُ اگل چہ بُندر ءَ مان نیست۔
   اُمیت اِنت کہ تو نُوں روچ ءَ شَپ نہ گوْش ئے۔
                     تئی کستر،
                     مزار بلوچ
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Almaas_Ali

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 22
 • Karma: 2
 • Almaasa'n Bechakkas e.
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #206 on: March 15, 2010, 03:45:31 PM »
Wajein Braat Mazaar
Pada salamat o ambari (inshallah) sarpad bebathey.

Toh tori herchii bogwosh , ey gaal e sara mann gon tara tepaak nakana. Ey gaal (bahoo) ancho key tara mann sari aa gwosht key maey gowra sak baaz karmarz beeth. “Bahoo” Pisshi e chuck aa nagwasha’n, baley kasanein zaag pisshi aa gwash anth ancho key engrizi e word (pussy:(also pussy cat) a child's word for a cat”) karmarz beeth.

Mana yal dey toh dega 5 ya 6 mardomaa’n jost bekan. Mann hon pa chakkas lahtey mardomana josth koth. Ahyan mana tichka thick gwosht key “Nunnuk ya kasenein zaag pisshi aa goshant”. Mann ey mardomana hech wadein hawala (reference) nadath. Hayan cha wata gwosht.. 

Eda mann tara yak darwarey dya’n. Toh Syed Gunj e taakdem 836 aa bechaar heshii e sara gaal “Wahoo” aa bechar.

Syed Gunj e gegaan gera’n
“Wahoo = Nunnokani zoban aa kochick (dog) aa gwosh anth.”

Ey hardoein gaal (Bahoo o Wahoo) nunkani zuban aa pisshi o kocheck aa gwashant. Maey gowra ey hardoein gaal baaz karmarz banth o haryakkey zaantey. Syed Gunj e taha ey wadein (nunkani gaal) baaz asth inth.
 
Umeth kana key toh noo sarpad beethey. :'[

pada gwasha'n key mann Balochi aa hich nazana baley eda toh sad dar sad radey.

Shomey Kaster
Almaas

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #207 on: March 15, 2010, 04:09:01 PM »
ھمبلیں برات الماس
تئی منّتواراں کہ اے ھبر ءِ تچک کنگ ءَ وھد اِت کشّ اِت۔
تئی ھبر سد در سد راست اِنت۔ من ھمے سرپد بوتگوں کہ نُنّکیں پِشّی ءَ باھو گوْش اَنت۔ ھبر بزاں چوش اِنت کہ نُنّکیں چُکّ پِشّی ءَ باھو گوش اَنت۔ ھو، اے ھبر راست اِنت ءُ اِدا من پھک رَد پھم اِتگ۔
   یکرندے پدا تئی منّت کہ اے ھبر اِت تچک کُرت داں کہ دگہ مردمے اے گال ءَ رَد کارمہ بند اِیت۔
                            تئی کستر
            مزار بلوچ
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Almaas_Ali

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 22
 • Karma: 2
 • Almaasa'n Bechakkas e.
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #208 on: March 15, 2010, 05:10:26 PM »
Braat Mazaar, Tai minnawar key tao sarpad boothey.

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #209 on: March 16, 2010, 10:03:41 PM »
mennatvaaraaN braat, daan mardom del e gappa darshaan nakant kas aahiye gapp e shar o bad bayag e babata gwasht nakant.
braat man sayadganj paTTo pol kot mana ey labz "Goumbandy" dast nakapt. zaanan' ey nouk saachetagenen'?

Shome lak mennnatvaar
shome gohaar

 

Doostigen gohaar Zahida,
Shaala ke wash o washdel baatet!

           Tai joste passow aa man goun jostiya tara diyaan... TO dela jamze o deljame ke SayadGANJ e touka sarjamen Baluchi kwahnen o zagren o tachken gaal aarag bootag ant?  Inna... Sayad ganje touka sarjamen Baluchi zagren o kwahnen Gaal aaraag nabootag ant o choun ke Sayad ke naame pa adab geraan Sayad ganje saraa kaarayat o Hamy darmayaana waaja byraan boot, Sayad e kaar nymtawaam boot o shomaara ey ham gwashag loutaan aa waajahan ke rand cha sayad , SayadGanje sarjamynaga kaara boot ant, aayan hanchen gaal aaortag ke aa tibaga rad ant... Goda gap pada hamda keyt o rasit ke maara hanchen gaal hast ke aa hech waden waanagiyani touka aarag nabootag ant O kasa aayani baabata sarpadi nyst, "Goumband" mani yaan ke degy kasiye Watsaachen gaaly nahy o shome deljam boowaga haatera agan Pirynaan ey baabata jost bekanet goda balken aa ey gaale baabata shomaara sharren wadiya sarpad bekanant. chiya ke Baluchiye Kwahnen o zagren gaaly... :)

 
goun_neiken_wahagan
Henjeer
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟