Poll

Did You Find This Post Useful?

Yes
35 (83.3%)
No
3 (7.1%)
Don't No
4 (9.5%)

Total Members Voted: 42

Author Topic: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant' Part 1  (Read 132715 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Mahnaaz

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 482
 • Karma: 50
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #90 on: December 24, 2006, 10:13:46 PM »
Mehlab jan Balochi a Ghalti a "Radi" goshant.
Man Qazi Wati Had e Daramad
Baren Mani Bareg Kujam Int.

Offline Mehhlab Baloch

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 586
 • Karma: 74
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #91 on: December 25, 2006, 11:55:07 AM »
Banuk Mahhnaaz Man Tayee sak baaz Minnat Waron baley "sahee" goraa chey beeth
Hey nezoreen baskani nokteren beday bara!!!
Gulzmeen soth e kuth azmank pa tu perbast.

Offline Deedag

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 185
 • Karma: 8
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #92 on: December 25, 2006, 06:54:13 PM »
Mehlab jan Balochi a Ghalti a "Radi" goshant.

gohaar, shuma ae labz e lahtein jumla paish kot kanein? Baaz minat waaroN shume
Pullein Balochistan

Offline Mehhlab Baloch

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 586
 • Karma: 74
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #93 on: December 25, 2006, 08:35:49 PM »

Deedag,
Mani hayaalaa eeshiye "Jumla" (man eeshiye Balochiya zanag
looteen) cho ey waraa banth o ey wara "pronounce" (eesiye Balochi chey anth?) kanag beeth...
"rey" zabar "dal" gon zairaa o kasaanen "yaa"-ey tawar (hope it is not more than expected)

*Bibakhseeth agaan man "radi" kanaan
*Bichaa tou eishaan pujjaragaa "radi" makaney
*Tou "radi" koth k mani gupp bawar koth
Hey nezoreen baskani nokteren beday bara!!!
Gulzmeen soth e kuth azmank pa tu perbast.

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #94 on: December 30, 2006, 11:50:04 PM »
Appreciation: samaa (ehsaas), sarpadi, mazangendi (qadrdaani)
opinion: gomaan, shaor kanag, sassaa (fekr), raaye, aqida
view point: noktae nezar
description: bayaan, taosip,
brief: gwand', koutaah
briefing: diwaaney (meeting) ke aahi e toukaa mardomaan sar o souj
kanag yaa haal (information) dayag bit
clue: souj, neshaan, asar, sarreshta, rahshoun, kelit
almost: taqriban
regards: drout, salaam

del e eyr merag: del e tosag, del e bokkag' sinking of heart, del doobnaa
aahi e capp (ant.) del e boud aayag

ey red (del) e gaal baaz ant ke deymter a nebeshta kanaan hancou ke:
del e taab warag, del e haraab bayag, del e sarceyr bayag,del e recag,
del e rawag, del e kapag, del e ceyr poppaan rawag, delaap bayag,
del a kapag, del e daor dayag, del e toukaa bayag, del e kerr a bayag,
del e johlaanki a bayag, del e aap warag, del a caarag, delcaari kanag,
del pa del bayag, dap o del bayag, dap a aayag del a nayaayag, del a aayag, del e porr bayag, delmaanagi ("delmaanaqgi nakoshit balay kejjeynit")

Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #95 on: January 01, 2007, 07:39:23 AM »
delmaanagi ("delmaanaqgi nakoshit balay kejjeynit")

Ameeri

agreed (y) :)
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Ghulam bin Shaban

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 283
 • Karma: 11
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #96 on: January 01, 2007, 09:57:53 PM »
Waja Ameeri baz washey kabaran/halaan.My balushi writting is poor.

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #97 on: January 01, 2007, 11:56:30 PM »
Dear Ghulam jaan: Balochi is your mother tongue. You can learn it from your loving Mom.
You can learn it from your elders, your brothers
and sisters who speak Balochi at home. Where there is a will there is a way.
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #98 on: January 19, 2007, 11:25:40 AM »
izzatmanden' Nako:
Salam-o-drout,

man chizze rouch bee, chah watee mulke mardumaan' chey yak labz-e-eshkut sarpad wa button' bale incho inna keh bayag lout'eet. aa labzen' "Peerozatk"
manii hayalaa ey peeroke chuk-numasaganii babata goshag bee, bale agan' mani hayaal raasten' to maa ishiye jagahaa nakou-zatk o turuu-zatk parchiyaa nagoshen'?

Best regards
Yours daughter
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #99 on: January 20, 2007, 01:08:24 PM »
'pirozaatk' bezaan pirok e cokk. geyshter kouh (Chaamp yaa Aahorran) e mardom
ey gaal a kaarmarz kanant. Shahr o kuccag e mardom aahi a naakou gwashant.
Shomay Naakou,
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #100 on: January 24, 2007, 02:41:48 PM »

 
man baazen' randa yak labzey baazen' peyrenanii dapa chey eshkutaa bale angataa allam nayan' keh ey labz bun aSlaa anchushen'  yaa ey wat saraa mardumaa kashetaa: :)

bey-neysti o chamdaarii graanen'

 "bey neyst " yaanii hama mardum keh aahiye kirra hech neyst.

bale :neyst:  wa wat hech nabayagaa gwashan' goRaa "bey neyst " chonakaa ey mana daarii


shome sar-souj-e-muntazran'


with best regards

yours daughter

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #101 on: January 26, 2007, 01:57:12 PM »
camdaari bezaan mohtaaji
neysti bezaan neyzgaari (ghorbat/poverty)
bey neysti bezaan neysti geyshter jatt' Balochi a gwashant hancou ke
Urdu e tahaa lahtey jatt' fozool a bey fozool gwashant ke rad ent
Shomay Naakou,
Ameeri
ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7093
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #102 on: April 16, 2007, 03:35:59 PM »
Izzatmanden' Nako Ameeri:
Salam o durout:

deyren' ey sarhaal-e-tookaa marduman' jost purs kanag yal daata. mani hayalaa ede mardum Baluchi-aa chey baaz baladan' bale manii war'en' nazaantkaar wa jost yal daat nakanan' pameshkaa man zaanag loutan' keh ey labzanii meaning hameshen' yaa enna:

1.
chonahiyaa= Halaankeh (although)
anagata = achanak (suddenly)

2. Are "pameshka" , "pamekaa" "hamen'  haatirah"  same?

3. I want to know Baluchi of following words:

while (Jabkeh = urdu)
anyways (Khair = Urdu )
correct (SaHeH /durust = urdu)


Best Regards
Yours daughter
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline عبدالصمد امیری

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 40
 • Karma: 40
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #103 on: April 20, 2007, 02:03:07 PM »
agarche: although

in any case: harpaym/ harpaymaa

chounaahiyaa: wayse (Urdu)

pameyshkaa: ey haateraa,

pameykaa, haamagen chokki habar eyt

while: haalaanke, wahdeyke

always: daaemaa

wrong: rad

correct: baraabar

right: raast

anaagataa: suddenly

pameyshkaa (pahameyshkaa): for this pupose, Urdu: esliay

parchiyaa: what for

tao parchiyaa aatkagay
man pameyshkaa aatkagaan ke taraa begendaan

Ameeri

ھُدا مُرزی ناکو عبدالصمد امیری نوں گوں ما ھمراہ نہ اِنت ۔ اللہ پاک جاہ ءَ وش بہ کنات ۔

Offline abeathk

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 36
 • Karma: 5
Re: بیا منا سوج بدے 'Gaalaani Bezaant'
« Reply #104 on: May 08, 2007, 12:37:00 PM »
Salaam guashaan
Sak deara goun kaptagaan balay shugrean goun kaptagaan , he bandeeg sakkean washean bandeeg ent , allama heda zobaan zaant o zobaan sarpadean mahluk o mardom gwazant, man houn raahchaar o chamdaaran kasse mani radihaan mana sarpad bekant taan man houn goun lashkar o ramaga hamraahy kot bekanan, sata houmaan o apsouz kanan wahde gendaan man waty maaty zobaana houn sarpad nayaan angat derekketagaan pa daramadi zobaan o gaalaany chenag o zanaga .Wajaah o banokaan mana houn shoma komak o hamraahy darkaar ent o sarpadaan shoma waty zaanta cha man deer nadaaray shomay minnetwaran . Wash naam o washhaal baaty.