Author Topic: be adabeen duhod  (Read 3114 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Majid Rahshoon

  • Baask's Asset
  • ***
  • Posts: 253
  • Karma: 12
  • KOH RAJAN ANT BALADA,N
be adabeen duhod
« on: February 09, 2008, 09:53:15 PM »
salam baskani dewan

beraat o guharan man wati nezurya go yak sar hale heer kurta ha sar haly naam ent be adabeen duhod.hagan shar o hurt bechary goda may chagerday tuka ach may duhod o rubedag gandag nabeet.ha durst degarani duhodant cha hahani tuka may duhod o rubedag gendag nabant.hay duhod kay hanoo may chagerday tuka ant hay may watishahdee balochiey duhodant?ena mani beraat o guhran ma wati duhod 20 sala che saree gaar o begawa kurtagan.parcha awali gap eshent kay may chagerd kay pesha nawhanda butha pameshka may duhod kam kama gar buhaan butta.ha wahdan hay marag nabutha kay ma wati duhod o rubedagana barjam daragee wasta wanageeya nebeshta bukoteen parcha kay yakee tu ha nawhanda butagant domee har yakee wati dehkaan wat butha .hay dura ma bechareen goda mara saadee tuka yakee ya doo dehkaan gendag kat baas.hagaan may peshay mardum wanedag butena goda may wanageyani tuka allama ha dehkaani o duhod o rubeedag may behaal nabutagetan.  shohaaz gusheet
                                                (F)
                          goshan booli washe hagaan jandy badee
                          wati  raha  yal  dant  ha  mardum  radee
                                                 (F)
ma becharee hanoo ma ach wati duhody tuka nahee parchaky may hayal nokeen duray tuka shuta. ma drstee rubedag degarani zurtagant cha haa puchy gura kanag bebeet ya dega duhod bebant.ma wati shadeen zubaan ooh daramadani zubana gu awaar kurtag.par cha ma wati shahdeen zubana chaa door ryanee?parcha ma wati duhod o rubedaga che door reyanee?haga charag bebeet goda halamay tuka baaz koomaan wati rebedag dashtagant. baly hangat ma wati duhood o rubedagee shuhaaza dar nakepgatee.
man gu hamy gapan wati sar haly gapan gawand geran.baaskay tukay beraato guhaar mana omeed ent hay sar haly barwa wati hayalan darshaan kanat.
                                                       (F)
                                     zubaan  door beyan ent balochi  mani
                                     mani bandaat hamy sho marochi mani
                                                         (F)
                                                shomay padani chery haak
                                                        majid sahil


Offline Majid Rahshoon

  • Baask's Asset
  • ***
  • Posts: 253
  • Karma: 12
  • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: be adabeen duhod
« Reply #1 on: February 10, 2008, 11:16:44 AM »
mani beraat o guhaaran agaan mani hay sarly tuka radey hast goda mani radeya bekashet