Author Topic: Mazaar Baloch. مزار بلوچ ءِ شاعری  (Read 38249 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: Saal waaben waptagaani waabynagi na rot (Dastoonk by Mazaar)
« Reply #15 on: September 21, 2008, 09:08:55 PM »

sak baz washen dastonkent. shoma sak baaz sita karzet.

Offline Almiraan

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 120
 • Karma: 11
 • MR, BALOCHISTAN
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #16 on: September 22, 2008, 12:28:21 PM »
baaz jowan mazar jaan dil goashi tai dastaan bochok. washnaam baate
BALOCHISTAN SABZ...BAAT

Offline ملک malik

 • BALOCH
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 37
 • Karma: 5
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #17 on: September 22, 2008, 12:45:11 PM »
 [assalam]
wah wah  (F) (F) (F) (F) (y) (y)

bazz washen saera     washnaam baate

 goun_neiken_wahagan 
 [baask] Group

Offline Almiraan

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 120
 • Karma: 11
 • MR, BALOCHISTAN
Re: Mazaar e Dastoonk
« Reply #18 on: September 22, 2008, 02:55:07 PM »
baaz jowan mazar jaan mani dile tabe datoonk kurbanna tao leketag. (F) (F) 
 tai shaeri baaz gehrahee. o||| alaha go dua kanaa k to angat sharter belekate....aamin  goun_neiken_wahagan washnaam baate
BALOCHISTAN SABZ...BAAT

Offline Almiraan

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 120
 • Karma: 11
 • MR, BALOCHISTAN
Re: Saal waaben waptagaani waabynagi na rot (Dastoonk by Mazaar)
« Reply #19 on: September 22, 2008, 03:00:57 PM »
wa wah sak baaz baaz washeen dastoone .. E| E|
kabil e  qadree tai dastoonk mazar jaan  E| washnaam baate
 

chencho dil kotag tapeeg.
chincho dil malam loteet.

washiyaan cha sarbar  ent.
zindagi   no   gum    loteet E| E
BALOCHISTAN SABZ...BAAT

Offline Aazar Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 26
 • Karma: 0
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #20 on: November 07, 2008, 01:30:01 PM »
baaz wash WAJAH MAZAAR  baaz jowan
suno aa sakinane khak e pasty
nada kiya arahi ha aasaman se
k azadi ka aik lamha ha behter
ghulami ki hayat e jawidaan se

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #21 on: December 03, 2008, 02:27:42 PM »
mani vaajh Mazaar ! shume dastooNk manaa baaz juvaaN lagget ! shme hayaal shme zaant shume peband baaz juwaan ant ! dll galaa che shaad bet ! salaamat bebaate !

shume hair vaah

Zia Baloch

Offline mgm

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 62
 • Karma: 2
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #22 on: December 03, 2008, 05:27:19 PM »
wah mazaar wah,

bale degey yak shaeray cho be gwashet;

mani wahagani lotook mani jenda ham jodaent
eyda mehar hancheen namey eda mehar pa bhaent

ay jhana harkas boster ay hamahaey a tabaaeyn
eda nest degaa khud e eda har kas wat khudaent

cha khudaeyaa mazanter eda boztereen khud hast
eda zend zar zara eda zend grewagaaeent

choshen gap makan to thahleen k khuda dila beyareet
k bebeteen hancheen rochey maa hamaey a andaraheent
give the devil his due.Aristotle

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #23 on: December 06, 2008, 05:09:29 PM »
Man Goun wati kollen braahondag o Haatoonan dazbandi kanan k mana pahell o bedargwaz ant k man dyren wahdia eda nayatkagan o shome pollen waahagani passaoun nadaatag. Omyt kanan k shoma mani naachaaria sarpad be o mana cha wati mazani o braatdoustia pahell kanet. Shome sajjahen braat o gohaarani waahag par man nyken paal o mestaagy ant. Shaala sabz o zaamoraan baatet! Hanchosh baat!
     Baloch Aajouhie Jonz, Bezaamoraat!
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: daste wat k-ent wati waahag o armaanan koushit (Mazaar e Dastoonk)
« Reply #24 on: December 06, 2008, 05:17:43 PM »
Tai mehr o waahag mana hama borzian barant o sar kanat k mani gomaana ham nayatkag. Tai mennawaar k par man wati wahdet daatag o chizzy nebeshtaet kotag. Shaala Chou chaardahi maaha bedrapshaatet!
         
                            Tai wati Hamkoupagen Braat
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline mgm

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 62
 • Karma: 2
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #25 on: December 06, 2008, 09:46:18 PM »
mazaar jan,
dil baaz wash boot gon tai tokaan to har wahda salamit baatey saki hichbar magentatey.
may cham cha deraa maa tai rahhey sara cher geptagaant k bareen to kadey kahey.marochi maa tara gendagaheent.bale chedo pad man umed kanan k to har wahda ey balochi dewaney to ka sadey baey o wati baaskani gomaa gapo tran kanen.wati kalama karbandey. tai manat waraan
tai kastereen braat,mgm baloch-raaj-e-heyr-loutuk
give the devil his due.Aristotle

Offline Noora baloch

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 106
 • Karma: 6
 • MahRang E Mahen Darweer Beya Katrahe Dil a Dae....
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #26 on: January 05, 2009, 03:13:09 PM »
bazz bazz washen..
mana yaad beth siraj hakeem ae sheer balochi diwaniya wanth sak bazz wash ate. lakk sata karzi
Hoo Pada Hore Gowreth Mah Wathi Zamenan Keshen MAsh O Parmash Beth Dunya o Jehan e Murrg Kayanth Ksse Balle Nadanth Kase Hech Hum Nagosheth Par Cha K Ae MAni Zamen Anth Aeshe MAlik Man wathan........................................

Offline SAEED ALI BALOCH

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 50
 • Karma: 0
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #27 on: January 05, 2009, 03:18:11 PM »
 shome_baaz_minnatvaran ;

mazar jan thai baz baz menatwar k tho SERAJ HAKEEM a  shair shengo talan kota ma ometh kana shoma wathi shaira zindag kane

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #28 on: January 26, 2009, 01:38:30 PM »
Hambalen Saheed
        Shaala tara hodaya hanchen baateny bedaaten k harch kasaan o mazanet jaaga bedaaten!!!
  Tao Raast gwashe k man Siraj Hakeeme sher sheng o taalaan kotag ant bale tai sarpadie waasta man tara ey gwashag lotan k Siraj saahdaary at o aaera Kerdegaara wati maal kot o see man haake chyra gaar o bygwaah ent bale wati marga chy pysar Hodamorzia wati zende harchikka potynk hast at mani baahoty kot ant o gesar boot!! O mana ey kolohy ham daat k Saheeda bogosh k wati daddara mazan o shaahegaan bekan o bezaan bale hancho gomaan bekan k tao hech nazaane. Omyt kanan k hodamorzie pant o nasiat tara sarpad o mohr kanant.
                                               SIRAJe poshpad, Mazaar
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Noora baloch

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 106
 • Karma: 6
 • MahRang E Mahen Darweer Beya Katrahe Dil a Dae....
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #29 on: January 26, 2009, 04:41:34 PM »
allah seraj a khudamorze makana meh dila botag k rawan seraj ae kera gawder cheze sekan tho chosh goshe mazar jan................
Hoo Pada Hore Gowreth Mah Wathi Zamenan Keshen MAsh O Parmash Beth Dunya o Jehan e Murrg Kayanth Ksse Balle Nadanth Kase Hech Hum Nagosheth Par Cha K Ae MAni Zamen Anth Aeshe MAlik Man wathan........................................