Author Topic: Mazaar Baloch. مزار بلوچ ءِ شاعری  (Read 37842 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: daste wat k-ent wati waahag o armaanan koushit (Mazaar e Dastoonk)
« Reply #60 on: January 07, 2010, 10:47:13 PM »
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #61 on: January 10, 2010, 12:16:13 AM »
Mashah'ALLAH. Mazaar Jan... Baz juwan baz juwan ... Ma k tae Hayala.a.a.a.a.ni Dargaha Kaein Godha maa Dunyaha tae Daanka'ni Taha Gendhein.... Sadh salaam Johd kaar ay BALOCH. Washdil bathay... Tae daankani Rahchar "Meer Dahagh Baloch".
Mani bohyren braat waaja meer_dahagh_baloch,
 Shaala ke sakki o souri cha tai mytagaa door bogwazaat ant!
 Braat ey tai wati baaz zaantie sech ent ke tara mani gaalaani tahaa dognyaahe nedaaraga pyshdaarit. Tai delbaddi allam mana dym pa menzela tylaanky dayant. Tai wahd dayag o saadaayage hazaar mennat agaa begeraan bale angat man gwshan ke kam ant. Shaala Namiraan baate!

Tai kaster,
Mazaar
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline meer_dahagh_baloch

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 4
Re: Chat Room Request
« Reply #62 on: January 10, 2010, 02:38:16 AM »
SALAM Brath "MAZAAR JAN" Mane dua Har Wahda Wathe Raaj Ay Johd Kara Gou'n Go'n Anth N'SHAH'ALLAH. Dua Einth Keh Khuda Wandh Tara Tae Manzilha Zotha'n Sar Bikhanth.. Aameen. Salamath Baathay Go'n Johd O ßALOCH RAJA..
Tae Kasthirein Brath O Tae Dhankani Rahchaar Dahagh ßaloch....

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #63 on: January 10, 2010, 10:44:24 AM »
Mana haak maan dapaa baat choshen gap goshan shomaara
Balay chon kanan man gindan shomay aakebat syaa ent

waja Mazaar sak vashsheN dastoonk int o sak sita karzit

Mani didagen hambal, betawaar,
Modaam gal o shaadaan baate!

Tai mennatwaaran ke wati kastere delbaddie waasta cha wati graanbahaahen wahda cha wahd et kash'shetag o do (2) daank et nadr kotag. Shome delbaddi mani gaamaan allam trondter kan ant.
Mennatwaaran tai delbaddiyaani.
Tai kaster,
Mazaar
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Sorouz

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 119
 • Karma: 9
 • Shap pa estaal wash ant, o gayaabaan pa....Baloch.
Re: daste wat k-ent wati waahag o armaanan koushit (Mazaar e Dastoonk)
« Reply #64 on: February 01, 2010, 06:52:13 PM »
 ambouen_salaam!
 mashaAllah!
mazaar jan!
tai dastounk naamhoda sak juaan ent.
mudaam wati pollen nebeshtaankan anchoush pa ma nadr bekan.
 allah_e_mayaar_o_baahoote

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: daste wat k-ent wati waahag o armaanan koushit (Mazaar e Dastoonk)
« Reply #65 on: February 01, 2010, 10:44:20 PM »
BAAZ BAAZ WASH

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: "Gaar ent haakan, poraana dazmoushi(dazmoushit)"
« Reply #66 on: February 02, 2010, 04:14:31 AM »
Braat Mazaar Saaheb
Drwahbaatet...

Man choshen zaantkaary nahaan ke shome nobeshtaankani baabata chamshaank bedyaan bale Shome jende lute pada, nobeshtaanki rahbande tahaa agan kasaanen radiye agan hast paddaresh kanaan...


 goun_neiken_wahagan


Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: Saal waaben waptagaani waabynagi na rot (Dastoonk by Mazaar)
« Reply #67 on: February 02, 2010, 04:16:40 AM »
Braat Mazaar Saaheb
Drwahbaatet...

Man choshen zaantkaary nahaan ke shome nobeshtaankani baabata chamshaank bedyaan bale Shome jende lute pada, nobeshtaanki rahbande tahaa agan kasaanen radiye hast paddaresh kanaan...

 goun_neiken_wahagan


Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: Saal waaben waptagaani waabynagi na rot (Dastoonk by Mazaar)
« Reply #68 on: February 02, 2010, 01:36:51 PM »
Mani waaja Henjeer,
     Tai hazaar na lakk mennat o mehrabaani ke pa me rahshouniyaa wataa saadi et kot... Raasten haar wa eysh nt ke man cha kassa Balochi nebeshta rahband dar nabortag. Harchi ke man waanagiyaani tahaa wantag godaa chizzoky IDEA cha hamyshaan zortag o wati jende wassaachen(khudsaakhta) rahbandy geptag o chou kouraani wada dazmoush kanaanan. Bale tai mennat o mehrabaani ke mani dast et gept o raasten rahbandeshoun et daat.
      Me Raaje cha drostaan masteren nezouriyaan wa yakky hamysh ent ke harkasa wati nekaan jetaa kotag o wati wadaa kan o war kant. Agaa maa tawaamen Baloch yak yakk rahbandy bozorten o hamyshi saraa kaar bokoten godaa marouchi hech pedaa sheng o shaang nabootyn.
   Goun hamy waahagaan ke Balochaani tahaa "syr o do(2) syr" bayage pegr dar biyaayaat o raasta raast o drouga droug gashage hayaal rodoum geraat! Hanchosh baat!
    Yakbary padaa tai wahd dayage mennatwaar!
     shome kaster
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: "Gaar ent haakan, poraana dazmoushi(dazmoushit)"
« Reply #69 on: February 03, 2010, 06:08:17 PM »
Mani madahdaaren waaja Henjeer,
  Drwahbaatet!
   Tai hazaar mennat ke cha wati graan bahaahen wahdaa wahd et par mene nazaantkaara kashetag o mani nebeshta rahbande gysh o giwaar kanagaa wataa saadi et kotag.. Tai mennataani baaz waamdaaran. Omyt ent ke to cha wati mazania mana dargwaze!
   Henjeer Jaan, hanchosh ke shaahery shery nebeshta kant godaa shere lahten lout o gazar bant ke shaahera pilah kanagi bant, o cha hamy loutaan yakky sher o dastounke rawaani ent... Sher ke rawaaniyaa waanag bebit godaa waanoukaa wati nymagaa kashit o aara majboor kant ke taansar bowaanity. O baaz hanchen labz hast ant ke agaa aayaani asli ranga agaa kaarmarz bekane godaa sher o dastounk cha rawaaniyaa dar ket o sher hawaadag hawaadag gendag bit. O pa ey kande porr kanaga shaahera ey mokal o ejaazat hast ke agaa labzy rawaaniyaa aayaga na ent godaa aa ey labzaa yak hanchen rangy daat kant ke rawaaniyaa biyet o labze maanaa o bezaant ham ham matagalit. Edaa ke man "taan kada bytawaar o haamoushi"nebeshta kotag godaa mani moul o moraad taan kaden bootag bale agaa taan kaden begwashan ke godaa ey band cha rawaaniyaa darket o waanaga wash nabit. Pameshka agaa yakk shaaherya ey ejaazat hast ke aa labzaan hanchen rangaa kaarmarz kort kant ke rawaaniya biyaa ant o maanaae sara ham asar miyet godaa mana ham ey hakk baayaden dayag bebit ke man "taankadyna"  "taan kad"begwashan.
   Chounaaya agaa maa labze "taan kada"bechaaren godaa ey labz yak balochi labzy o ey baazen hand o damagaan gapp o habaraani tahaa kaarmarz bit. O agaa labzaanki zobaana eshiyaa kasy kaarmarz bekant godaa mani hayaala "Rad" gwashag bahiliye bit.
    Shaala ke zendag o namiraan baatet!
    Shome kaster,
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: "Gaar ent haakan, poraana dazmoushi(dazmoushit)"
« Reply #70 on: February 03, 2010, 06:38:14 PM »
Braat Mazaar
Drwahbaatet...

Jee mennat shome rahshooniye, Hanchosh ke man saariga gwasht, angat ham gwashaan ke man zaantkaary nah oun o agan radiye bit goda cha wati mazaniya dargwaz kanet...

        Man shome gappaan sharriye sara samjagaa oun, mani o shome shaaeriye park esh ent ke Shoma choshen shair gwashet ke Washtawaar aayan jat bekanant o rawaan waanag bant o sakk wazmdaar ant, bale apsuze gapp ent ke man baaz baraan koshest kortag ke yak hanchen shairy begwashaan ke bandi kasaan bebant o sakk wazmdaar bebit o bale mani sheriye yak bandy kad shome o aadegy shaaerani sheraani 4 banda bit lol chiya ke mana Baluchi gaal pa kapp o chond kanaga del nabant, bale kol shomega Shaaera ey hakk hast ent ke pa shaire rawaaniya Gaalan degy rang o drushom dedant... "Taan kad" o "Taan kaden" aa baaz park nyst, O "Taankad" rad nahent, bale eda ey shaire tuka mani hayaala gun "Taan kadyne" gwashaga shaire rawaani gaar nabit pameshka man "Taankaden" lekket... bale gap pada hamaa gaalwaarani sara keyt o sar bit, chiya ke balken lahtyn hand o damagaan ey gape gwashag rawaan mabit, bale pa mani dela chu aapega waanag bit :)...

        Agan shome dela ey dolaa ke man lekketag rad ent goda pahell kanet, "Cha kuraan, chamme pendag" kadi bootag?!

goun_neiken_wahagan
Henjeer
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: daste wat k-ent wati waahag o armaanan koushit (Mazaar e Dastoonk)
« Reply #71 on: February 03, 2010, 06:40:17 PM »
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #72 on: February 03, 2010, 06:41:47 PM »
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Ey Yazeede Jang Jaah ent ey shaheeden Karbalaa ent !
« Reply #73 on: February 03, 2010, 07:22:46 PM »
 |||o |||o wajaen-braat

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Aakebat Zolme, Jazmaan, Gaari Ent!
« Reply #74 on: February 20, 2010, 03:47:54 AM »
((A clock that does not work is right twice a day))