Author Topic: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)  (Read 428156 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #255 on: January 21, 2010, 11:59:46 PM »
DARD E CHIRAGEEN DEDAG TAHARAN ROKAN DILLA
ISTAL O MAH HAM TAE RAZDARAN ROKAN DILLA

PA SAEL O SOWADA KADANI TOLI SAR GIPTAGAN
BALKEN IDDA HAM SAHTEY BICHARAN ROKAN DILLA

TAE DOST O HAMBAL OSTANI SIAHEN GAARE TAHA
ACH TAO MUDAME UMAIT WARAN ROKAN DILLA

NODANI ARSAN AAP KURTAGAN DURST KANJAL SHAPE
BE WABEEN MAHEN DEDAG KHUMARA ROKAN DILLA

DARDANI AASA TAHNA BESUCH KASSI ZANGA MAJJAN
TAO BE GUNAH E A BE MAYARAN ROKAN DILLA

Offline Shamim

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 72
 • Karma: 2
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #256 on: January 23, 2010, 12:09:42 PM »
"DARCHITAG"

Tao ye Gappa Naaz Makan O Maleik...
Key Balke'n Tai ...
Saht O Adlasa'n Pann o Muzwaak ...
O Chamme Kanjala'n , Ya
Washrange'n Baalaada, Mana..
Tai Sheda Kutag,
Taoseep Karzanth Mani Cham o Marhaba Baat Mani Dila
Ke Esha'n ...
Tara ra Lakkaani Taha Dachitag

(ABBAS ALI ZEMI)

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #257 on: January 23, 2010, 05:30:31 PM »
Kujam gap ha dil ha bayar hain
Kujam tap ha betemar hain
Dil hey dard ha dawa nest hain
Havo wad ha wafa nest hain
Dil hey sechkan pechag bo
Hayal hani dard gechag bo
Shotant may saangat o hamra
Mata may aars rechag bo

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #258 on: January 23, 2010, 05:33:14 PM »
DARD E CHIRAGEEN DEDAG TAHARAN ROKAN DILLA
ISTAL O MAH HAM TAE RAZDARAN ROKAN DILLA

PA SAEL O SOWADA KADANI TOLI SAR GIPTAGAN
BALKEN IDDA HAM SAHTEY BICHARAN ROKAN DILLA

TAE DOST O HAMBAL OSTANI SIAHEN GAARE TAHA
ACH TAO MUDAME UMAIT WARAN ROKAAN DILLA

Offline Shohaz ShahZai

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 15
 • Karma: 1
 • BALOCHISTAN AZAT BAAT
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #259 on: January 24, 2010, 04:48:19 AM »
Mubarek Qazi
" Man wahde mortan Balochan pa man kas motk mayaret..
Nayan man yaken Mubarak choshen hum dega bazent"

Offline Shohaz ShahZai

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 15
 • Karma: 1
 • BALOCHISTAN AZAT BAAT
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #260 on: January 24, 2010, 04:58:10 AM »
bebakshet k yak kasanen rade bet
Qazi goshet
" Man wahde mortan Balochan pa man kas motk mayaret..
Nayan man yaken Mubarak choshen hum dega baaz wadi be.."

Offline Shohaz ShahZai

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 15
 • Karma: 1
 • BALOCHISTAN AZAT BAAT
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #261 on: January 24, 2010, 04:59:56 AM »
Gulam Hussain Shohaz
to k shohaz shadehani shahmolo shohazetag
mahpali nodan sacha parchia delmanage

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #262 on: January 24, 2010, 08:03:05 PM »
MEHR A KUJA TORE DIL A YA DEDAGAN
GOON MAN KUJA HOREY DIL A YA DEDAGAN

PAJJA NAYA RE ZIND E AADENK A WATA
BAREN BEGUSH KOREY DIL A YA DEDAGAN

O WAHAGABI SHAHR E SHAR RANGEEN GANOK
MARCHAN TAO KAM ZOR E DIL A DEDAGAN

QAZI JANAY CHEHAL PARCHE ROCH O SHAP
BAREN KUJAY DOORE DIL A DEDAGAN

Mubbarak Qazi

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #263 on: January 24, 2010, 08:03:26 PM »
Dost wati saya a chey nek hain nam mana
Muagosh baley mufta makain badnam mana

Pa mani barbadi ha bewab hai to
Ne tai beywabai ha aram mana

nay mana yousuf nayart kar hai kto
meray naya zai hai kaney neelam mana

taeer jan mun baley dil jam bebay
geft na kain chey geftagain andam mana

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #264 on: January 24, 2010, 08:04:11 PM »
WASH NAYTKANI SHIGANA MANI BALAD SHINGENTAG
NE CHID O DEM GON MAN ZIDAHEN OPAR NA BEET

BIA BE BAR SAR E KADAHEN CHAMAN GON WATI
NOSHAG A KAIP O SHARAB E KASE BE SAR NA BEET

DIL NA BASTAG ZAFAR HIJ BAR PA BAHAR E PULLAN
DAN GUL E BEEK NA SHING ANT JHAN AATAR NA BEET

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #265 on: January 24, 2010, 08:04:54 PM »
Hoon e boo jant manara k satar deer bebi
Dil Plastine bebit o kadi Kashmir bebi

Bya k er do wati azadi a pa jar janin
Chu mabi banda dil e hoon watan dast geer bebi

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #266 on: January 30, 2010, 11:26:29 AM »
Maatein Watan Maatein Watan
Bastag Sara Maa`n Noo Kapan

Janga Rawei`n Bille Merie`n
Haqqa`n Tayeega`n Pachgerei`n
Maa Hammal o Maa Qambarei`n
Daayim Tayi Haak a Zirei`n

Zulm e kishaar Paad Maal Beet
May Sarzameen Wash haali Beet
Baanor Cho keh Laal Beet
Madar Gala Che Baal beet

Tayi Jeewani o Gwader a
Kallag Kulaanch o Kappar a
Haalo Halo Kassa Na Diyei`n
Tayi Pasni o Sunte Sara

Koh O Tilaarani Sara
Nendei`n Go`n Zahm o Aspar a
Guddan Kanei`n Zulme Sara
Aajoo Kanei`n Allam Tara

Pah Izzat o Nanga Tayi
Raichaan Kanei`n Hona`n Wati
Naila`n Tara Maa Pa Ghami
Pullei`n Balochistan Man

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #267 on: January 30, 2010, 11:28:43 AM »
O Sarmachar O sarmachaar
sheer eN jagar Kohen Mazaar

raaje manii tao delbar e
pollen baloch e rahbar e
qurban patoh kollen dayaar

tao pa watii nanga boroo
gon dushmina janga boroo
dema boro pooshta machaar

shaal a machaar gwadar shotaag
maath makkahen madar shotag
pahreez watii deh a bedaar

Offline Shamim

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 72
 • Karma: 2
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #268 on: January 30, 2010, 03:41:23 PM »
                 GAZAL

Mosume Sach Kiaf Shanzan Inth
Dil Thi Tranaga Malaran Inth.

Tahar o Lonjie'n Shapani Dimpana'n
Modateh Biet Maha Dilgran Inth,

Thi Jetahi a Grewan Roch o Shap
Didaga'n Arsey Danke Mehman Inth,

Marchan Yak Shantole Na Gendan Man
Dil Mani Jangala Cho Wiran Inth,

Mana Pajjah Naiyarith Gendey MIYA,
Marcha'n Aadinka Chincho Nadan Int.


        (MIYA BALOCH)
            PISHUKAN

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #269 on: January 31, 2010, 11:19:10 AM »
O'kapot sabzein beya benend jala ,

Nalag-o-priyat tao makan baala….,

Chand wati nakshein banzolaan daala,

Bewafaein dostaan tao bed-e-halan.

 

Dilbar-o-Mahrangein kasan saala,

Lal-o-mooti -o-wash zabad maala,

Shap cherag gohar kimmati maala,

Be goman tapp-e-kae jata laala.

 

Sir wati misk-o-zaperan shoshta,

Aa zabad boo-e-antar-e-mushta,

Gon telai shakka sir wati rasta,

Kaid-e-maan nugraein sira basta.

 

Kiguda baazein muddat-e-goasta,

Dilbar-a-andohaan jegar sista,

A habar pesha dushminan gowashta,

Kigudaa dilwa cha mana shoshta