Author Topic: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)  (Read 428269 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline meer_dahagh_baloch

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 4
.
« Reply #270 on: January 31, 2010, 12:30:11 PM »
"Raaj Ducha'r Inth Gou'n Dussminay Teera'n.
Mani Hambalo Dousthani Kay Begeipth ßeira'n.
Pamana Zindaan Shaadihani Inth.
ßalhay Keh Dasthay ßastha'n Zhanjeera'n.
Kushtagh ßeguwah Anth Naba'n Zaahir.
Maath Ghameegh ßacha'ni Ghulhein Zaheera'n.
Sar Mani Qurban Pah Watan "KHALID".
Mann Wathi Dehay Hakima Meera'n"..

. . . . ."KHALID USMAN". . . . .

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #271 on: January 31, 2010, 02:33:45 PM »
SAMBAHET SOBHA KAYET BAZARA
BAREN CHAKASEE CHUNT E UFARA

CHAAR ROCHAN AY ZINDAGANI AY
GAISH NA ENT JINDE MAA GIR O DARA

CHARE RAHE PA MINZAL A HAR KASS
MA GICHEN KUT TAE PULLEN GEWARA

KUTTAY DEEDARA AA KHUMAR CHAMAY
KAYE BEKANT BARJAH MAYE SARR E SAAR A

MA BASHEER BALKEN WAT DILLA MEER EEN
AA NAKANT HICH PAYEM A HISAB MARA

BASHEER BEDAR

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #272 on: February 04, 2010, 03:52:26 PM »
man dorahen dilay ahaan zindg kana
man  balocha  balochia  zindag kana
chincho paho dae chinchokara koshay
roche kait allama doraha zindag kana
may wati hambalo seyado wares koja
doraha sar dataga deha zindag kana
to wata chincho kawaso zantkar belek
man marochi  pada raja zindag kana
e wade bambo topay to bema maday
ma pa gorki paletag nam zindag kana
e padi man saeed hoona recha wati
matay e tangoe baga  zindag kana

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #273 on: February 04, 2010, 03:53:19 PM »
Tahaari-e-maitagey
behhr bootey
oodaa balken roochey
dar baith
baley yek “chiragey”
yek chammi ars-e-roshzn
kojaam tahaariaa bibaarth
k oodaa dil-o-saahh sotkanth
baley roshnayee nabooth
tou kayee dastaa kaptey
noo tara chaa kujaa
bikanaan shohaaz
k tou maye toukaa
baley maa garanth
o chaa wataa behall

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #274 on: February 04, 2010, 03:53:36 PM »
Tao kolleyn a'alam a zaanay bezaanay
Balochaan' tao balay angat nazaanay

tao may haqq e dayag pahkaa nazaanay
taee paadaan kapag maa ham nazaaneyn

choun del maaneyn tai may golzamin a
tao genday waab aagaahi nazaanay

wati camjahli a camdaaray daaem
padaa ham eyrdasti tao nazaanay

geraan 'tai mennataan' tao waab genday
maa ey shahaarag wati dast e nazaaneyn

marouci tao wati faoj a goun makkay
balay baandaa wati haal a nazaanay

hamey molk a taraa nendag nasaaci
ke beyr e yal dayag maa ham nazaaneyn

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #275 on: February 04, 2010, 03:54:07 PM »
beya  mani o  pari  dar kan  asay taha
dere ma kaptage gerane almasay taha
chon bet baren may zindagiay sapar
pad may gat thaga tai jigay lasay taha
to tan zia mana che shamoshkar etay
marchi chonea kaptay waswasay taha
donya cha kaipo kaddaha gesh naenth
eda hoona tai hasta gelassay  taha
to kadi kae baren may zindagiay murad
tai tama zindage may wabo pasay taha
eh  jehanay wati dodo rasma SAEED
to bekan pas wata geranay chakasay taha

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #276 on: February 04, 2010, 03:54:41 PM »
Gicheno char o guzar inth pada mani deha
zuban o qaul o qarar inth pada mani deha
daramadaan ida bastag tilae kot o qalat
baloch bazzag o waaren pada mani deha
pada mani watana duroga raaste nama dayanth
haram a kaar hilaren pada mani deha
hamok daura mani halka pada shape raaj enth
gurab a dem tahar inth pada mani deha
maan jazma kaet pada houne sistagen haare
tupang o teer a tawar inth pada mani deha
maan saddakaan diga yak qiamate gwazit Qazi
k zulme qadda chikar inth pada mani deha

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #277 on: February 04, 2010, 03:55:23 PM »
gon jazba o josha taran kana            ma haid kasam paiman kana
        onan a wati raichan kana                 janan a wati korban kana
        borz nam o baloch e shan kana         ma haid kana paiman kana
                                    azat Balochistan kana
        cho mard a bandan serenan a           ach mayan a kasha zaaman a
        cho shair a zooran gaman a              gon pada proshan kohan a
        cho daryab a toofan kana                 ma haid kana paiman kana
                                     azat Balochistan kana
        o showang o bagjat azara!              o bazag o pawal nadaraa!
        o bazger o mazdor lachara!              o goznag o baysham bemara!
        ma nokain zinde jowan kana             ma haid kana paima kana
                                       azat Balochistan kana
        ach raj a kasha sardara                   a gork o nawab o khonkhowara
        a dang janokain sayamara                a koom baloch e ghadara
        kad chair zameen aisahn kana           ma haid kana paiman kana
                                        azat Balochistan kana
        cho Iran a lambok kana....,               cho Miser a achey rok kana
        a zinda sochan pok kana                   cho cheen a zinde nok kana
        biya ith watan a shadan kana            ma haid kana paima kana
                                         azat Balochistan kana

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #278 on: February 04, 2010, 03:56:55 PM »
Pah Zubaana Wati
pah Dagaara Wati
Zindagei`n Mardume Haak O Sar Kaptagei`n
Saah O Surmtagei`n
Sing O Sar Buttagei`n
Do Pah Do Neshtagei`n
Noo`n!!
Bale Jang O Dil
Dard O Ranj Kaptagei`n
Kuhsara Raptagei`n
Pah Zubaana Wati
Pah Dagaara Wati
Zind O Marge Zira
Daaraga ant Tagird e Pachei`n Nobate
Nend O Niyaade Dar a
Gend Peer Mardake
Go`n Wati Balochi Lashkare..

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #279 on: February 04, 2010, 03:57:36 PM »
Pada mani meerin balouch wahd ahta maay azadiea. Jah jana baay cho shrin mazara kay maay shikar jaaha jaga kuta rastaran.
Teer o tupangan katar kanay mulka wati Azad kanay. Jaahy pa teer o tupang jaahy pa elmo o zanth. Balouchistan Zidag Baat
Komee ajoee-e-juhd Zindag Baat.
BLA BRA aour durahen Balaouch sarmachrana surhay salam.

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #280 on: February 04, 2010, 03:58:14 PM »
Soren salam Hama Shaheedana ke wati janesh pa BAlochistan o Baloch qome wasta nadresh kotag. o Salam pa Hama Sarmacharan ke marchi Balochistane kohaani o dano bazaro kochagani taha Balochistane johoda dema barga yant.
Marchi Baloch qome sara hama zolm beigayant ke Bayan kanag ham nabant. marchi Balochistane taha maye nango namos ham mhepoz nahent. marchi may napaken doshmen loten ke ha Baloch qoma cha Balochistana daro gar bekant, 60 sal ent ke haa hame koshesha kan gent bale marchi haye he ee napaken azmhe toka geshter teezi atka, Gowadeere trakie name sara ha lote ke Baloch hakliyate toka tabdeel bekant o mohajeera o panjabeyan beyaret hamuda abad bekant, zeka ta karachiya seref Baloch abad ta bale marchi karachi hall maye dement o banda gowadeer e hall ham hamesh beet, wade ke tao gowadeerah sar be tara yak panjabe ya ke yak mohajere jost kanag lote ke bhai yahan kohi Baloch rheta hai. mara marchi tefak o yak dast bege gent ee kasanen ektelap pat behal kange gant o pa wati gull zamen o wati sardagare wasta yak raaa begi gent. haa rocha ke Baloch yak dast o tefak beet goda dunya he ech waden takat Balocha shekest dat nakant goda eee napaken o nakame reyasat che he.
Baloch qoma marchi hama raaha rawag gi gent ke BABA E BALOCH Sardar Khair Baksh Marri ya mara pesh dashtag.
(Lak salam Tae johoda BABE E BALOCH)

Offline ar_baloch

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 181
 • Karma: 2
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #281 on: February 09, 2010, 11:50:39 PM »
neh tranagi pa dosti neh wahag o wafa e
agan be wate hmeshen qoligan ma huda e
                       (F)  شوهاز  (F)
چست کن جھدءِ بیرکءَ برزءَ
 چھ تلارءَ داں کوہ ءِ البرزءَ

Offline MaHiR Baloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 46
 • Karma: 0
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #282 on: February 09, 2010, 11:52:58 PM »
e arif balochi gane na

Offline Jahan Baloch

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 107
 • Karma: 1
 • Zandagen Balochistan
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #283 on: February 10, 2010, 02:50:25 PM »
               
            Meh   DIl ha kosh Nasachi  Ne  k  Zerbar  he   Hawa
                Ji  tai  Shahar  he  Hawa  Surmageen Bazar he Hawa

                Man k Rokan mana Dil buren  Zaheer   han    Zurthag
                Tho k Kam kam ha Soche Kai tho Gaman gar he Hawa

                Mehlab hen  KOsh  mana   DOst   he   hayalan   geeji
                Washboh han tho cha Kujam Meethage Sarbare Hawa

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Share your favourate Baluchi/Balochi/Balouchi poetry (She'r, verse or poem)
« Reply #284 on: February 10, 2010, 07:37:54 PM »
GAISH KAN TAHALNI GONDALEN TERAN
DILL MABATEN AGAN MAN DILL GERAN

TRANAG ISH DATAAN MANA A ZABAD BO AY
CHIST KANET ZAPTEN POPAL O HERAN

AY SHAKAR GALAN SHIRKENE TAHALEEN
RAICHET MISRE O SHAKAL O SHEERAN

          
           goun_neiken_wahagan

             baloch-raaj-e-heyr-loutuk