Author Topic: :: na turset manii dil, bibaKhshaaN jahaana ::  (Read 10901 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: na turset manii dil, bibaKhshaaN jahaana ::
« Reply #16 on: December 04, 2008, 10:58:08 PM »
wa wa wa . zia barath man wath tho shir e nayan. bale shiraya wanaeen.
thai dastunk baz jowan inth. bale yak chaize k tai dastunk a man marith. a haish inth k thai 7 mi band e toka MASHOHAZ e lab kar marz kurtag. balochi a mashohaz e labz naist . shohaz e mana (patag, reserch) o ancho mashoaz e jaga a balochi e labz mapat, inth.
tho vati hame banda a pada bichar .
ometh kaneen. aga tho rad e goda wati radi a biger. aga man rad un goda mana hey nokain labz e mana a bogosh.
minat var

mani vaajaheN braat !

Allah shume sare mushkilaaN aasaan bekant Aaameen !

shume aahaga rand man e post e javaab a dayaaN ! inshaa Allah :)

shume vaasta mudaam du'aa loTook

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: na turset manii dil, bibaKhshaaN jahaana ::
« Reply #17 on: December 04, 2008, 11:01:10 PM »
SALAM
WAJA ZIA JAAN
SAK BAAZ WASHE CEECHEN SHUMA DIWAN A DEMA AART
SHUME SOUCH SHUME PIGR SATA KARZEE washshiyaani jambar tai sara s [baloch o baluchi labzank zind

vaahjaheN braat ! shume dil-baRRii mani shaai'rii e baandaat ent !

minnat vaar !

Zia Baloch