Author Topic: Imraan Saaqib e Baluchi sher o perband  (Read 29837 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: DaStOOnK.......
« Reply #45 on: October 10, 2009, 12:50:28 AM »


Karwaa..n baygwaah mabeet saaqib
Saarbaan e prushtagaa.n deedag


Imran jan
Salmat baat,e

Shom,e dastoonk baaz jawan inth, o godsari band zabar dast inth,
omith kanan k hamy wada mara cha wati nok nok,en sachestaan be bahr na kan,e.

Tae braat
 G.G Baluch

baaz baaz minnat braat ghalib

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: DaStOOnK.......
« Reply #46 on: October 10, 2009, 01:14:34 AM »
Wash en Shaearii  (ff)

baaz minnat mahi jan

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: DaStOOnK.......
« Reply #47 on: October 10, 2009, 01:18:12 AM »
Laala Imran jaan, droot o salaam,

shumey dastooNk manaa cha dil-e-juhlaankiyaaN dost bit, ishii guRRii she'r (maqta') man haNcho dost bit keh just a makaN ! shumaa roch pa roch vashtir nibisagaaye !

mudaam sabz o gulzaar baayet !

Balochi labzaaNk zindag baat !

Zia Baloch
lala zia
tai toseep pamma sharf o izzat o sar o chamman anth,,,,,,,,,, minnat

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Mehr-Maar
« Reply #48 on: November 15, 2009, 02:22:50 PM »
""Meher-Maar""

Duzhmina.n Baaz Bar.aa
Teer Dil-band e sar.aa
Waar wash kurth.aa jath.aa
Man na-murtha.n angat
Bale Doshi saqib
Dilbar e Tazhn.aa kusht.....

Offline گوادری Gwaduri

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 252
 • Karma: 37
Re: Mehr-Maar
« Reply #49 on: November 15, 2009, 03:05:46 PM »
Baz wash mate :)
Maara Tappi Kotag Hama Teera
Anga tai dedage kamaan'a hain

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: Mehr-Maar
« Reply #50 on: November 15, 2009, 03:29:34 PM »
baaz wash

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: Mehr-Maar
« Reply #51 on: November 16, 2009, 12:54:39 PM »
baz jowaneN

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Mehr-Maar
« Reply #52 on: November 16, 2009, 01:29:29 PM »
Lala Imraan saaqib:
 salam-o-drout

tai pegr seta karzit. braat nou tao dastoonk e neymaga aayag e ham johud bekan.

 goun_neiken_wahagan

tai gohaar

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Estaal

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 63
 • Karma: 0
Re: Mehr-Maar
« Reply #53 on: November 16, 2009, 03:34:26 PM »
baaz wash salamat batey
education i a blessing

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: Mehr-Maar
« Reply #54 on: November 17, 2009, 12:54:51 PM »
Baz wash mate :)
baaz wash
baz jowaneN
baaz wash salamat batey
Sharafdaaren
Gwadari,tahna,betwar O istaal...............
shomay baaz baaz minnat waar pa dilbaddi o sata.................
salmat baatay

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: Mehr-Maar
« Reply #55 on: November 17, 2009, 01:06:05 PM »
Lala Imraan saaqib:
 salam-o-drout

tai pegr seta karzit. braat nou tao dastoonk e neymaga aayag e ham johud bekan.

 goun_neiken_wahagan

tai gohaar


Gowaar Raji
fikr ay dost daarag ay lakh minnat........
Dastoonk lahtay man share kotag O lahtay ast aahan hum share kana..........baaqi mani hayala shaairi o koshish nabi,,,,,,, shaairi ya wa bee ya nabi......
Shomay sar o sojani wahagdaar...

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
**DaStOoNk**
« Reply #56 on: November 20, 2009, 01:24:43 AM »
****DASTOONK****

Bakth kaptag kaarwaanay
Cham koraa.n saarbaanay

Seenaga thal day jahaanay
sankalaa.n pach kan zubaanay

Waahish e qaid aa dar-atkay
noo bezaa.n tao shaahgaanay

Tao mani chammaani rok ay
waahgaani maahkaanay

Zind marg ay aagai int
marg waaben zindmaanay

Kufr chakkaasen yaqeenay
sithk barwarden gumaanay

Waahgaani thun sohta
may zameen o aasmaanay

Zinday minzil bay-nishaanen
polaga chiay rawaanay

Sangat ay kopag nabootay
duzhminay teer ay kamaanay!?

Tao cheto zaanay hudaha
saah e bechkand aa nazaanay

Roch o shap waanay kitaba.n
bas wati jinda nawaanay

Meer o masthar duz o dungaa.n
raaj e bistaar chund e naanay

Chaarii chaagird aa kay saaqib
greth pada kandiith damaanay

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: **DaStOoNk**
« Reply #57 on: November 21, 2009, 01:47:41 PM »
Lala Imraan saaqib:
Salam o drout,

braat tai dastoonk e sara ma wati chamshaank a dayagayan' bale bechaar dela hech mayaar o mani chamshaank e matlab hech paem ey naent keh man zaantkaariyaN balken tao ey gwasht kane keh yak waanook e Heciyat a mani zehna hama gap atkag ma edaa darshaan kotag o omaiten tao del a nayaar e.Bakth kaptag kaarwaanay
Cham koraa.n saarbaanay
mat^la washen'

Seenaga thal day jahaanay
sankalaa.n pach kan zubaanay
hayaal washshen'

Waahish e qaid aa dar-atkay
noo bezaa.n tao shaahgaanay
sarpad nabittoun' shaahgaanay matlab chey

Tao mani chammaani rok ay
waahgaani maahkaanay
typing mistake maah-kaan labz naen' "maahekaan" en' :)
 
Zind marg ay aagai int
marg waaben zindmaanay

Kufr chakkaasen yaqeenay
sithk barwarden gumaanay
braat tai philosophy a digest kanage e johda yan' :)

Waahgaani thun sohta
may zameen o aasmaanay

braat tunn sohta yaa tunn shota???
agan ey labz shota en goRa thunna paad per neyst ka aa jagayaa rapt bekant :) thun proosht kant bale shot nakant. agan ey labz "tunn sohta"yanii sutkag ent goRa mani hayalaa tarkeeb raden'


Zinday minzil bay-nishaanen
polaga chiay rawaanay

braat agan' labz "polag ent" goRa wazan a prooshagaen' agan "pollag ent" goRa wazan wa barobar ent bale matlab a man sarpad nabitton' :(


Sangat ay kopag nabootay
duzhminay teer ay kamaanay!?

Tao cheto zaanay hudaha
saah e bechkand aa nazaanay
"saah e bechankd"  matlab chey? saahe rawag aayag a tao bechkand gwasht nakanane

Roch o shap waanay kitaba.n
bas wati jinda nawaanay
hayal sharren'

Meer o masthar duz o dungaa.n
raaj e bistaar chund e naanay
dohmii miSrah e tooka "naanay " e jaagaya "naane.n' " waanag bayagaen' ey miSrah a pada bechaar


Chaarii chaagird aa kay saaqib
greth pada kandiith damaanay
awalii miSrah nizour en'


goun neiken wahagan'

tai adda
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: **DaStOoNk**
« Reply #58 on: November 21, 2009, 02:04:31 PM »
Lala Imraan saaqib:
Salam o drout,

braat tai dastoonk e sara ma wati chamshaank a dayagayan' bale bechaar dela hech mayaar o mani chamshaank e matlab hech paem ey naent keh man zaantkaariyaN balken tao ey gwasht kane keh yak waanook e Heciyat a mani zehna hama gap atkag ma edaa darshaan kotag o omaiten tao del a nayaar e.Bakth kaptag kaarwaanay
Cham koraa.n saarbaanay
mat^la washen'

Seenaga thal day jahaanay
sankalaa.n pach kan zubaanay
hayaal washshen'

Waahish e qaid aa dar-atkay
noo bezaa.n tao shaahgaanay
sarpad nabittoun' shaahgaanay matlab chey

Tao mani chammaani rok ay
waahgaani maahkaanay
typing mistake maah-kaan labz naen' "maahekaan" en' :)
 
Zind marg ay aagai int
marg waaben zindmaanay

Kufr chakkaasen yaqeenay
sithk barwarden gumaanay
braat tai philosophy a digest kanage e johda yan' :)

Waahgaani thun sohta
may zameen o aasmaanay

braat tunn sohta yaa tunn shota???
agan ey labz shota en goRa thunna paad per neyst ka aa jagayaa rapt bekant :) thun proosht kant bale shot nakant. agan ey labz "tunn sohta"yanii sutkag ent goRa mani hayalaa tarkeeb raden'


Zinday minzil bay-nishaanen
polaga chiay rawaanay

braat agan' labz "polag ent" goRa wazan a prooshagaen' agan "pollag ent" goRa wazan wa barobar ent bale matlab a man sarpad nabitton' :(


Sangat ay kopag nabootay
duzhminay teer ay kamaanay!?

Tao cheto zaanay hudaha
saah e bechkand aa nazaanay
"saah e bechankd"  matlab chey? saahe rawag aayag a tao bechkand gwasht nakanane

Roch o shap waanay kitaba.n
bas wati jinda nawaanay
hayal sharren'

Meer o masthar duz o dungaa.n
raaj e bistaar chund e naanay
dohmii miSrah e tooka "naanay " e jaagaya "naane.n' " waanag bayagaen' ey miSrah a pada bechaar


Chaarii chaagird aa kay saaqib
greth pada kandiith damaanay
awalii miSrah nizour en'


goun neiken wahagan'

tai adda

Dada mani
tai comment wanth , kandag ahth bale nakandith............. :)
yak she'r ay baabata man tai kumak aa kana k tao sak ishtaapia comment daatag she'r ast int
""Waahgaani thun sohta
may zameen o aasmaanay""
eh shota na int sohta int its a balochi dialect for sotka mean burnt.............(pada bowaane) :)():(

baaqi duraaen sheraani sarpad boowag e waasta tao ya wa wati dimaagh a kammo dera band bekan(na-mumkin) ya wa go.n braat zia baloch aa raabta bekan....
i m requestim him through this reply to help u to understand///////// :(:)

Offline گوادری Gwaduri

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 252
 • Karma: 37
Re: **DaStOoNk**
« Reply #59 on: November 23, 2009, 02:47:45 PM »
Imraan excellent mate

Zind marg ay aagai int
marg waaben zindmaanay

I m speechless... :)Maara Tappi Kotag Hama Teera
Anga tai dedage kamaan'a hain