Author Topic: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)  (Read 27197 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Aazat Baloch

 • Tao Satar Beband Bohtam o Bejan Tazhn.. Pa Goshag Washnaam Nabet Bannam..
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 509
 • Karma: 187
 • Saah Mana Droheet Damaana..
  • www.baask.com
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #15 on: April 08, 2009, 03:19:16 PM »
Mashallah , NAm e Huda. Chashm e Bad DOor.. Zindag Baaty Adda Zahida RAAJI

Baaz jown dilon wash bot, mana zooz ent ky man chia drosten chi sari tai dastoonk nawant..

Adda zahida kasan bota ayae Takalus RAAJI kanag bota
Waja MOHD BAKSH RAAJI man zani shari sara, man am ey gapa zani ky waja MOHD BAKSH RAAJI ech ihteraaz nakan Adda RAAJI takulase sara, chia ky man Waja RAAJI Rooha shar wakif ant...

dege Shoma salamat baati
 
Man Balochian Agan Man Bolotan Estaal Karan..

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #16 on: April 08, 2009, 06:48:13 PM »
O Adda Raaji!!!
i'm SpeeeeechLessss.....
its just sooooooooo GREAT!!! E:D3
sangata'n kas eh masamjheet kay saqib wati gowahar ay tossep aa geshi kanaga int
balochi bebeet kay darzabaani,
adab o shaari ay johlaanki ay sara mani baaz kasaanay deed o zaant ay ast,
bale mani kasan ay zaant ay hayala eh dastonk hama shera'n shumaar beet
kay mani arwaha gon traan ay kutag deewan ay kutag, ghameegay'n arsaa'n go'n kandetagay, washkanda'n go'n greventag ay..
bale go'n chang o suroz o rabab ay dilkash ay'n tawaaran....
Adda!
U've done it
tao BAANUL ay yaat taaza koth
here i wanna share those pure n beautiful gems which touched me the most

ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii..........

keep it up plzzzzzzzz
salamat

Offline گوادری Gwaduri

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 252
 • Karma: 37
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #17 on: April 09, 2009, 04:14:30 PM »
[dousten_baaskan]

 tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


Zahida Raees Raji [/b]
[/size] [/center]


Very nice sis... expecting more from u in balochi
Maara Tappi Kotag Hama Teera
Anga tai dedage kamaan'a hain

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #18 on: April 09, 2009, 07:37:20 PM »
Baanok o Sanginen Gohaar Zaahida Raees Raaji
  Drout O Drwahbaataani shaagen gwaanzaga shikk waraatet
  Gwash ant ke "keshaar do taakouhia pydaawar ent." Tai gaalaani waanaga rand hamy zaanan ke tai baatena shaaherie yakk zery goun choul o oumaalan lahd waraga ent, bale shogr ent Hodaae ke to ey lahdaana danna kashetag o cha tai jowaan o zybaahen pegra chy maara sarpad o zaantkaar kotag. Man ey hejbar nagwashan ke tai sher sad dar sad tachk o palgaar ent chiya ke chou wa hechbar goun kassa nabootag o hechbar nabit ke kasy harwahd sad dar sar tachk o palgaar bebit. O agaan man chosh begwashan ke tai shere taha hech dolen radi maan nyst goda ey goun mani jenda o goun tai pegra yakk balaahen naahakkie bit ke man hechbar eshi hakkaan peelah kot nakanan. Tai sher sakk wash o doldaar ent bale gwash ant ke "There is always room for movement" o hamy pema sharri o gyg o gwar kanage waasta harwahd jaah hast. O agaan hech jaagah mabit goda hanchosh bezaan ke ey jehaan sarjam ent o nun bani aadama gyshter zendag boohagi na ent. Daan ke ey jehaan hast ent, harwahda sharrie waasta raah o dar pach ant. Chosh mabit ke mani "sad dar sad palgaarie" delbaddi tai gaamaan bedaarit o tara dyma rawage sekyna madant.
    Postaan waanaan waanan mani sar tai o Henjeere garmen bahs o traania kapt o dela jydetoun ke shome traane taha ham dor bekanan o tai yaa ke Henjeere dasta wati sara boproushaahynan. :hehe: Henjeer Gelagdaar ent o gwashit ke tai golnaam zortagyny o ey Balouchi zobaane yak naamdaaren lach'cha kaar bezaan waaja Raaji eg ent ke aaie johd o nyken waahag pa Balouchi zobaan, labzaank o balouch dyha hejbar shamoushag nabant. O Henjeera tara ey ham sekyn daatag at ke baayad ent ke to wati golnaama badal bekane par wata yak dega golnaamy beshouhaaze daan ke dega kassy tara waaja Raaji o yaa ke waaja Raajia to malykit, bale Henjeer jan ey habare nebeshta kanaga pahk shamoshtag o byhaal bootag ke pegr yak hanchen chizzy ke goun mardome jenda hamgranch o bandouk ent na ke goun shahnaam o golnaama. O agaan Henjeer Jan sharrie sara pegr bekant goda ey pa Waaja Raajie jenda yakk mazanen gappy bit ke yakky aaie naama bozoorit o wata ber bekant chiya ke mardom hamaa wahda degaraani naaman zoor ant o degaraani gygaanan kan ant wahdy cha aayaan asar bozoor ant o aa doust esh bebant. Pa ey habara to goush ponz kanagi nahe ke to waaja Raajie golnaam zortag. Ey awali rand na ent ke yakk shaaher o labzaantia dega shaaher o labzaantie golnaam par wat gechyn kotag, choshen baazen shaaher maara maan wati jende Balouchi labzaank o dognaahe eydega labzaankaani taha gendaga kaayant. Haan, agan tai sher o lach'cha aa goun waajaa Raajie sher o perbandia goun nazziki bokoten goda Henjeere "objection" pa hakk at bale tahna pa golnaame zooraga man hechbar eda Henjeere hakka nayaan o Henjeera gwashan ke "latta pa braata bowar bale gappa pa Hodaa bekan" bale Henjeer jan to rade eda mani jagar. E|
  Omyt ent ke Zahida O Henjeer manan pahell kan ant ke man byd aayaani josta aayaani bahse taha kaptoun o wati janage raahy pachoun kort.
          Baloch O Baloch Aajouhie jonz, Sabz O Zaamoraan Baat!
          Shaalaa Hanchosh baat!
           Shome kaster Mazaar
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #19 on: April 10, 2009, 11:33:25 AM »
mani banokeen guhaar adda zahida   100 Aapareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
       man tai he dastonk e Amenchoo sata a bekan angan kam ent tai shier man shier man want mana baz washi bot man ancho gala che baal botan tai juhleen hayal o labzani kamhag man tara marchi mazaneen shirehe naam dayan,,,,tao dastonk e mazaneen shirah ey anchoo ki tao pesara gushtag at tai balochi sap o salah na int baly mani guhaar tai balochi anchoo sap o palgaar  tao wati AEY shaira taha zagreen balochi kaar marz kortha tai balochi shier sakk baz wash o wazandaar ant ...tai AEY shier hamuk lazb ph wati kaleb e taha pa Ancheen wadeya trashag o geg o gawr heer kanag botag ant ......hame tai shaierey mastreen sepat both kant Ae tai Awli gaam int mana anchoo bawar int kj tao deemtera washtireen sheir nebishta kany mazaneen shaeirani srapa naam darkary
  o man tara marchi ham yak mazane shairah e naam a dayag lotaan
           man anu jaldi jaldi he chandeen habar kortan agan moh raset pada chezy gushang lotaan ........tai wati kastereen bratok ,,,manzil

mani wajaen braat Manzil:

Salam o dorut goun durah baate,

pahel kane keh peysha shome namdi e passav daat kot nakot parcha keh mani jind e net kamey rouch en' bey-waRent damana online bayant o damana ey maraa danna chagal dant. :) bale heyrent.

braat ey shome pah wati gohaar a mehr ent keh wati nazaantkaaren gohaar a chushen sharf dayagae o incho dilbaddi deyagae keh aahiye gaam tattaragayant bale pushta nakenzagayan'. shome ey mehraanii ma daank zindagan waamdaaran'
braat man marouchii gwashag louTan keh ey shoma hama gohaar ent keh ishiye wati 12 saale e umr a wati shaahiree e bindaat chah Balochi lachchaha kotaga bale Balochi zaantkaar a yak gwandoe anchush dilproush kot keh aahiya wati maati peti zoban yakpaarigaa yala kot o daramadan goun adab e syadii kot. kol peerenanii gaa "hoshter wati baara wat bart bale jii jaan ey loutit. "

bale ey shome o ey degaa braatanii dilbaddi-ent marouchii shome gohaar a kohanen gapp wael kotag o pada himmat kotag parcha keh nou Alhumdulilah ey gwando ey  naent o pah sar o souja naqd kanouk o pah diproushiya a laT janouk e parka pah sharri gishshent kot kant. :)

braat ma wadaarigan agan dastoonk e tooka har kujaam technical o logical radii maanent mana haal bedae o eshaan shar kanag e sar o souj ham bekane, ma wati dil e johlaankiyan chey shome minnavaraa bayan'.


shome neiken wahaganii o sar o soujaanii daahimaa chamdaar

shome nazaantkaaren' gohaar

Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #20 on: April 10, 2009, 11:40:00 AM »
Guhaar Zahida mana tai Dastoonk baz wash bot:)
wati zuban ye aber deger yeN .....
very nice  :)
keep it upgohaar zahida;
shomay baaz washen o jwanen pagro hayaal anth.
ey dastoonk sataa karzeth.

Mani Banouken gohaar o doustigen dazgohaar Naheed Jaan o wajaen Braat MGM .
 [pullen_salaam]

Shome sita e sak baaz minnavaran'

Wajah Huda shomara washnaam kanat.
 goun_neiken_wahagan

Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #21 on: April 10, 2009, 12:31:33 PM »
chonya wa bayad Ash int kh naam e sara o naamani zoraga kass kassi sara objection majant cheya ki naam wa naam e harkasa hama naam dost beet o ha naam che mutasir beet pa wata zoreet ya pa wati choke a o kasea pir ish kant agan ma bechaar guda chosheen naam baz int ya hama ya pad naam (takalus) yak bant baly Ada zaida raees raji  ya pilan raji  ya bogoshan  zamin murad ,sadiq murad, mubarik qazi ,saeed qazi digah bazeen qazi asta ant baly ha mubrik qazi int o he saeed qazi ,gul mohd wafa ,sadiq wafa , wahid wafa fazal wafa o digah bazeen ast ant non mani gushag e matlab Amesh at ki naamani sara bayad mardom kas e kaseara he habara makant ki pelani mani naam zurtag ..............omeet int kh shoma mani habara dila nayar it wati juhdan pa balochi o baloch o balochistan e wasta deema baret  ...
    shome kastir manzil

Braat ey harkasey wati pegrent.
lahaten mardoman' ey chizz wash nabii pameshkaa tai ey gohaar nou zidd nakant bale pah Balochi nebeshtaank ey Gulnama hejbar nazourii. :) bale Urdu e tooka mani pajjar hameshent o ma ishiya hejbar yala nakanan'

agan shoma pada ham jagaey Balochi nebeshtaank e tooka mani ey naam goun mani nebeshtaank an' deyst goRaa bezane keh aahiye tooka mani jind e dast hour naent o dega kasa bey josta kotag.

braat shoma diljam bebae daank mardom tai ey gohaar a bardaasht kanant aahiye Balochi o Balochiyat e johud pushta nakinzii.

shome neiken wahaganii daahima chamdaar

Shome nabezaanten gohaar

Nice Controversy................. Names are not so important we should focus on the work that she did................................................... Nice Keep it up Sis Rajje (ff)
Thank  u so much my younger brother Shoaib. :)
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #22 on: April 11, 2009, 11:44:09 AM »
mashalla man want tai dastonk mani banoke gowar baaz wash laget eshie nibisag e war  gon harzane labzan mana sak baaz dost buta o ey muche kaar sata karzit omeed kaneen k dema am shome dastonk pa wanaga mellit
 Shome berat
Sabir

Wajaen' braat Sabir:
Salam o drout,

braat dil baaz wash but keh shomara mani ey chap o raasten sher doust butan'.
Omaiten shoma deymtera ham ey gohara hamen wa’raa dilbaddi daet.

Shome neiken wahaganii mudamii chamdaar
Zahida

Baaz jowan .. keep writting in Baluchi
baaz baaz mehrbaani braat LOD.
Wajah huda shomaraa washnaam kanaat.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #23 on: April 11, 2009, 12:09:10 PM »
Baaz Juwaan Manii adda manii  dordanagen gohaar Zahida Tae Avalii Balochi dastoonk mana hon baaz doust bot Baz wash .. o dege Raast Goosht biraat manzila pa namaani zoragaa ma baheden  kase sara objection majane harka wate pajjaar watteN     (y)
manee wajaen braat Sabit:
durah baate,
shomara ey dastoonk doust bit del baaz wash but. Shome sita o dilbaddi e baaz mehrbaani

 goun_neiken_wahagan

taee adda

Zahida


Maney banuken gohar taie dastoonk baaz baaz wash a..o man hamey umeed kana shoma watii juhuda jarii kaney o demtera hum balochi dastoonk sara kar kaney...

just keep it up E:D3

Mahgul Jaan  durah_baate,
ma tai ham namdi, sita, o dilbaddi e chah wati del e johlaankiyaan chey minnavaran’

 allah_e_mayaar_o_baahoote
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Abdullah

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 105
 • Karma: 6
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #24 on: April 11, 2009, 06:56:21 PM »
Quote
mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?

MashaAllah!

Sister Raji, you have translated the situation of Baloch nation into Balochi words in a very pertinent manner. I am already your fan for your Urdu poems, but now am all for your Balochi poems too. This inspires me to try writing poems in Balochi but Im too weak in that. Nevertheless, you are always here to guide me, as you have been doing in urdu :)

Waiting for more such writings from you,

Abdullah Baloch
(sorry to express my expressions in English in a Balochi section)

Offline Henjeer

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 74
 • Karma: 53
 • There is No Life Without Baluchistan!....
  • ™®ღ Hénjéér ღ®™'s YouTube Channel!
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #25 on: April 12, 2009, 05:52:38 AM »
      Waajahen Braat o Haatoonen Gohaaran ke mani Commente sara chamshaankesh daatag Drostaan o Saari drout o Drwahbaat gwashaan o Rand cha drouta Shomara Sarpad kanag Loutaan ke mani Moul o Moraad esh Saarigen Commente eyr kanaga eshat ke Bass Haatoonen Gohaar Zahida Raees Raji aa ke balken Saig nahent Begwashan ke Raaji Golnaam Zortagyny o ey Naame sara Shaaeri kanag bootag, Noon Aango ke mani Gohaar ey Golnaama parwat Zoorit yaan na aaee jende marzi ent o Mani Waahag ey nabootag ke baanok Hatman Wati Golnaama Badal bekant... bass Loutet oun ke Gohaara saig bekanaan o agan Shoma mani Gap Degy dol samjetag ant Goda man cha shoma drostaan pada yak randy pahelli Loutaan!


      Degy yak Gapy mani Shahzaalen Gohaara gwashag loutaan Google baaraya, ke Google hamaa chizza search kant ke aa chizz donyaae Touka mannetagyn ant O yak Raaj o dyhiye Hodaabond ant, yaan Hamaa chiz ke Nobisok yaan sheng kanokesh Google touka dant Searchani Touka kaayant o eshi Matlab ey nahent ke GOOGLE ey searchaani Touke  Gap 100% Raast ant... o Raaji e labz pamsha Eywaka Indian waalayani naama Google aa dar keyt ke India yak Country e o Indian yak balaahen Nationy, o Apsuzy Gap hamsh ent ke ma Baluch Raaj As a Nation o Baluchistan as a Country angat donyaae dyma mannag nabootagen... Agan Baluch dyh Aajou bebooten balken Maroochi Baluchi Tawaamen drachk o daar o kouh o Shahr o Sarjamen naam o chizzani baabata ma ham esh GOOGLE Sawaba Sarpad o zaantkaar bebootenen :)... bale Aazaati e Rouch Nazzik ant O inshallah ke maa wat waajah ben o Hanchosh eydegy Raaji dolaa Donyaae dymaa zaanag o Mannag ben! (Hanchosh Baat (()))


Baluch Raaj Sabz o Baluch Dyh Aajou bebaat! (Shaala Hanchosh Baat  (()))

goun_neiken_wahagan
Henjeer 
Kadi Aazmaana Pa Wat Distag Choshyn Eyraht Pa Eyraht?!
کدى آزمـان ءَ پَه وَت ديستـَگ ، چُشين ايـرَهت پـَه ايـرَهت!؟؟

Offline سلطانه Sultana

 • ..~*~..
 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 33
 • Karma: 7
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #26 on: April 12, 2009, 11:18:00 AM »Dastoonk:

kujaa gaarent mani manzel marouchii
bede Halaan' mabu mahtal marouchii


mana chaar-neymaga gaptag azabaan'
mani hambrah mabu, hambal marouchii


azaab e tranag-a hoppaarag-e kurt
jegar buttag pada, tal tal marouchii


ma nouken kissah ey, byaaran kujaa chey
hama paem ent, ghamaan chey, del marouchii


ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?

tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


azaab e saaheg a rustag mazan but
mani raaj a kutag, ey jal marouchi


sar-e-saudaa kutag, ey sar-macharaan'
buro dushmen, eshaan noo, jal marouchii


del e,  ey pattaraa, gwaata bede nou
bekaan' tush tush ghamaan', gachchal marouchii


tara :Raaji: kasey sarpad chito bi?
del e gappan' tai kuchchal marouchii

Zahida Raees Raji


Mani Gawhar Kimmatien Gohaar Zahida Raaji mashallah taw baaz wash goshi |||o , baaz washen hayalan tae, man zana tao baaz leketa aya am baaska bede ky man tae zerd mol o muraadan sarpad beben.. wati dil e muraadan soobeen baate
  goun_neiken_wahagan
tai wati gohar Sultana
..~*~..
Sultana
ســلطانـــــــه

Offline MEHER BALOCH

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 27
 • Karma: 3
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #27 on: April 12, 2009, 09:24:20 PM »
Sis Zahida... agar ee tai pehla balouchi poeme guda man gosha to pedaishi shairye... baaz zabardast likketa.. kaash man bhi tai pema wati khayalat goshth bokote... brat abdullahaya phir bhi wati naam zabardasti urdu shairi toka oor kuta.. man na urdu na engrezi na balouchi shairi likket kana halanke mana baaz shoqe... tai shairi baaz wash lagget. baren domi balouchi poem kadi pedake ;)

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #28 on: April 14, 2009, 10:20:06 AM »
[dousten_baaskan]
 salam-o-drout

shaairee chounahiya goun mana wat sara kanag hejbar nabi bale nazaanan' doushii chey paem mani Baaskani Diwwan e braatanii seken o dilbadiyaa wati kaar kurt o man chizzey sher bandag e himmat kort.
nazanan ey chap o raasten' band sher gwashag  e qaabil ent agan naaN bale omaiten mana sar o souj kanag a mani radiyaanii kashag a ey diwwan e zaantkaar hech paem pushta nakenzant.

man minnavaran' wati waajen braatani( Manzil, Noor Jamal, Qasum Faraz o Imran Saaqib) keh eshaani  dil badi a Balochi dastoonk e medaan a ma wati awalii gaam deyma burtag nou bey shome sar o souj a man deyma rapt kot nakanan'

shome neiken sar o soujaani o wahaganii daahima chamdaar

shome gohaar
Zahida


Salaam o vaahag,

shume ee avvalii perband hamincho sharr ent k hich pema gumaan na bit k shume avvali perband ent ! Maashaa Allah ! ee perband a che zaahir bit keh shumaa agaaN hamii pema juhd bekanet goRaa allami a Balochi e tahaa mazaneN shaai'rii ham kut kaney ! manaa ummet ent k yak ruZnaaeN baandaatey e bindaat ent ! :). cha dil -e- juhaaNkiyaaN Mubaarakbaad o daad !!!!!Dastoonk:

kujaa gaarent mani manzel marouchii
bede Halaan' mabu mahtal marouchii


mana chaar-neymaga gaptag azabaan'
mani hambrah mabu, hambal marouchii


ee she'r e avvalii miSra' e tahaa "chaar" e "alif" adaa buvag a na ent ! o padaa ham mani hayaala eshi a shuma ee peem bekanet ?

"manaa HAR neymaga....................
.................................................


azaab e tranag-a hoppaarag-e kurt
jegar buttag pada, tal tal marouchii


ma nouken kissah ey, byaaran kujaa chey
hama paem ent, ghamaan chey, del marouchii


ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


baaz juvaan !! agaaN haur reychag a "haur gvaarag" bekaney goRaa ? :)


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


baaz juvaan ent !!! chookeh "hambal" e qaafiya pesara ham use karmarz bottag , agaaN "hambal" e jaah a"man gal" bebit goRaa ?  bigsmile

mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

sak baaz juvaan ! "bahe" = bit or beet?

kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?


baaz juaan ent ! mani hayala idaa "chey" zaroorat na ent ! pmaeshka agaaN shuma "chey" jaah a "man" bekany ham sharr ent ?

tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


baaz vash ! mani hayaala idaa do'eN miSra' aani tahaa "mani" jaah a "tao" e munaasibat a "vatii" shar tir ent? she'r geshter "Emphatic" bit !!


azaab e saaheg a rustag mazan but
mani raaj a kutag, ey jal marouchi


baaz juvaan ! idaa ham avvali miSra' a "rustag mazan but" a agaaN shuma "rust o mazan but" bekanet goRaa ? ya'nii "rustag" a "rust o" bekanet !! mani hayaala miSra' ziyaada "chust" bit !sar-e-saudaa kutag, ey sar-macharaan'
buro dushmen, eshaan noo, jal marouchii


del e,  ey pattaraa, gwaata bede nou
bekaan' tush tush ghamaan', gachchal marouchii


tara :Raaji: kasey sarpad chito bi?
del e gappan' tai kuchchal marouchii

Zahida Raees Raji [/b]
[/size]


shume ee perband manaa sak baazm dost bit , o man hamii ummet a daaraaN keh shume do'mi perband ham zot may deema bit !
lahti she'r aani sara man cheezi "tajveez" daatag , parcha keh man zanaaN shumaa dil a nayaarey ! man Balochi tahaa sak kamzooraaN , but kant k man "Ghalat" bibaaN !
yak bari padaa mani Mubaarakbaad o daad a qabool bekan !

Balochi Labzank zindag baat !!

Zia Baloch


Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #29 on: April 15, 2009, 03:20:45 PM »
Tho baaz wash o zebdaar e dastoonk e nibashta kotag , bale man tara che chezze sikkag lotaan e babaata ke tho wathi dastoonk e taha chezz e laoz karmarz kotha ,O man balke tangaae sarpad naya ke e laoz balochi e taha karmarz banth ya enna .Ancho ke tho liketta Qatil ,jangal ,O pada tho likketh a jigar ,E Jagar likagg be .Pada yak jaah e ya tho sar e 'sauda' karmarz kotha .Choo ke tho yak Urdu e shaair e hame waastha thai gooma raddi bothaa ya man sarpad naya ke e laoz hum balochi e labzaank o dastoonk e taha durshad banth.Mani wajaen braat Tauqeer Kurd:
Pur mehren salaam o Durah baate,

Shome namdi e minnavaran’

Braat man parcha keh ey dastonk bey review kanag a edaa post kotag pameshkaa roman e nibissag a baazen lawz rad niwissag buttant tao gwasht kane o unintentionally Urdu e pronunciation man edaa maan daatag bale kaarey zaane ey durah lawz hamen Urdu/Farsi e waRaa man baazen naamdaaren' Balochi Shahiraanii daptaran ham wantag bate har kas mani waRaa rad geptag :)

Shome dohmii gapp yanii jost mana sak doust but parcha keh ey waRen jost purs o gapp o trana chey mardom chah yak degera chizzey nah chizzey allaman’ dar burt kant.

Ma goun dewwan e Balochi zaantkaaran ham dazbandi kanan keh agan mani ey namdi a mani pegr o gapp e tooka radiey hast mana allamaa haal bedae.
parcha keh ey gappa shoma pah sharri zaane keh Eyukaa dilbadi dayag (wah wah kanag) nouk bahend e gaaman deyma wa baart kant bale aahiya yak sarjamen minzel a hejbar sar nakant. :)

Nou braat Tauqeer ma shome passav e neymag a kayan’. hamencho lawz ke shoma gechen kotagan keh ey Urdu e lawzant braat ey Balochi adab e tooka ham kaar marz bayanten' o man hech paem edaa rad nageptagan'

Chizzey wahad bi ma Balochi e kohanen o nouken shaahir an wanagayan’ o ey wanagiya ma hamen gendagayan keh hamok dohmii shaahir e sheraanii daptar e tooka dari zoban e lawz anchush kaarmarzant gwashegan aa lawz (labz) Balochi e wati shekam a chey wadi buttagan’.
Noo huda bezant keh ey balochi e lawz buttagan keh daramad an’ zortagant agan naan’ Balochan’ wati hamsaheg e asar zortag.

ma edaa chizzey misaal dayag loutan:


اصغر درآمد:

تئی چمانی سرمستیں شرابی
شراب ئِ کدھاں دردے دے اَنت اِنت
گمے چونیں کہ ارساں شور زُرتگ
چہ اسرارے کہ مُھرگ چورچ اَنت اِنت


edaa "israar" mani zaant e hesaab a URDU lawzent hamen waRaa "sar mast" ham Urdu e shaahiree e tooka purrent.


سید ظہور شاہ ہاشمی
زیمراں سوتکگ سر جمیں جنگل
ترہ دمانے اونگرہ بندیں نَل


tai mehr e kaif surreenit jangal e drachkaan'
keh anchu maktabi waanant Quraan a Luddana
(Muneer Momin)

"Jangal " e lawz edaa hama waRaa kaarmarz buwagaen keh Urdu e tooka but kant. pameshkaa man bey tursa wati dastoonk a ey qaafiyah kaarmarz kot


سید ظہور شاہ ہاشمی
تئی نیاز مندیوں کُش ایت ھانَل
پہ گُلیں ھالے ءَ نیاز منداں"Nyaaz mand " ham Urdu e tooka sak baaz kaarmarz bayagaen'

braat hamen waRaa "Qaatil/kaatil " e ham lawz Balochi e tooka sak baaz kaar marz buttag.
sar e sauda spoken Balochi e tooka sak baaz ma eshkotag o ey sahata mana yaad naent ke ey shaahiran wati sheraanii tooka bastag agan naaN.
bale Ata Shaad a yak tajrubah e kotag Balochi e lawz Urdu a maan daatagan' mani hayalaa ishiye tooka aeb naent keh yak zoban e lawz dohmii zoban e tooka maan dayag bibi bale hao aahiye ingo mana badal mabi,  sher e wazan a burz jahal mabi o zoban e taam haraab mabi o agan aa lawz e Balochi e tooka alternate hast o aa alternate e hoor kanag a chey aa sher e sah doguT mabi goRaa mani hayalaa dari zoban a chey wati zoban e lawz (word) o tarkeeb (composition of words) geytheren'


Shome namdi o dastoonk e sit e minnavaran'


 goun_neiken_wahagan

 wati raaj e heyr loutouk

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line