Author Topic: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)  (Read 25772 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #30 on: April 15, 2009, 03:43:04 PM »

Mashallah , NAm e Huda. Chashm e Bad DOor.. Zindag Baaty Adda Zahida RAAJI

Baaz jown dilon wash bot, mana zooz ent ky man chia drosten chi sari tai dastoonk nawant..

Adda zahida kasan bota ayae Takalus RAAJI kanag bota
Waja MOHD BAKSH RAAJI man zani shari sara, man am ey gapa zani ky waja MOHD BAKSH RAAJI ech ihteraaz nakan Adda RAAJI takulase sara, chia ky man Waja RAAJI Rooha shar wakif ant...

dege Shoma salamat baati
 

mani doustigen braat Aazaat Baloch: Durah baate,
Shome hunm namdi o sita e sak baaz minnavaran'
Wajah huda shomara daahima wash o washnaam kanat (Aameen)

goun neiken wahagan'

taee adda
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #31 on: April 15, 2009, 04:15:16 PM »

O Adda Raaji!!!
i'm SpeeeeechLessss.....
its just sooooooooo GREAT!!! E:D3
sangata'n kas eh masamjheet kay saqib wati gowahar ay tossep aa geshi kanaga int
balochi bebeet kay darzabaani,
adab o shaari ay johlaanki ay sara mani baaz kasaanay deed o zaant ay ast,
bale mani kasan ay zaant ay hayala eh dastonk hama shera'n shumaar beet
kay mani arwaha gon traan ay kutag deewan ay kutag, ghameegay'n arsaa'n go'n kandetagay, washkanda'n go'n greventag ay..
bale go'n chang o suroz o rabab ay dilkash ay'n tawaaran....
Adda!
U've done it
tao BAANUL ay yaat taaza koth
here i wanna share those pure n beautiful gems which touched me the most

ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii..........

keep it up plzzzzzzzz
salamat

mani wajaen braat Imran Saaqib:
salam o drouth,

braat shoma wa wati gohaar e ey dastoonk zimmena chey aazmaan a burt rasent. chonahiya ey incho tauSeef nakarziit bale ey braat e sita o dilbadii mani sar o chammanent.
shomara quoted sher geyshter doust buttan pah ishiye gii ma wati del e johlaankiyan chey minnavaran'
omaiten shoma deymtera ham wati gohaara anchush delbadii dae.

shome neiken wahaganii daahima chamdaar

shome adda
Zahida

[dousten_baaskan]

 tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


Zahida Raees Raji [/b]
[/size] [/center]


Very nice sis... expecting more from u in balochi

Thank u so much brother for your feedback and encouragement.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #32 on: April 20, 2009, 05:08:55 PM »
Baanok o Sanginen Gohaar Zaahida Raees Raaji
  Drout O Drwahbaataani shaagen gwaanzaga shikk waraatet
  Gwash ant ke "keshaar do taakouhia pydaawar ent." Tai gaalaani waanaga rand hamy zaanan ke tai baatena shaaherie yakk zery goun choul o oumaalan lahd waraga ent, bale shogr ent Hodaae ke to ey lahdaana danna kashetag o cha tai jowaan o zybaahen pegra chy maara sarpad o zaantkaar kotag. Man ey hejbar nagwashan ke tai sher sad dar sad tachk o palgaar ent chiya ke chou wa hechbar goun kassa nabootag o hechbar nabit ke kasy harwahd sad dar sar tachk o palgaar bebit. O agaan man chosh begwashan ke tai shere taha hech dolen radi maan nyst goda ey goun mani jenda o goun tai pegra yakk balaahen naahakkie bit ke man hechbar eshi hakkaan peelah kot nakanan. Tai sher sakk wash o doldaar ent bale gwash ant ke "There is always room for movement" o hamy pema sharri o gyg o gwar kanage waasta harwahd jaah hast. O agaan hech jaagah mabit goda hanchosh bezaan ke ey jehaan sarjam ent o nun bani aadama gyshter zendag boohagi na ent. Daan ke ey jehaan hast ent, harwahda sharrie waasta raah o dar pach ant. Chosh mabit ke mani "sad dar sad palgaarie" delbaddi tai gaamaan bedaarit o tara dyma rawage sekyna madant.


mani maRadaaren o waajaen braat Mazaar:
 salam-o-drout


mani del e wahag at  keh braat Henjeer e namdi e passav dayag a rand zout tai namdi e passav bedayan' bale mana ey dega braat o gohaaranii del graan buwag e tursat pameshkaa tai namdi e hama passav keh aa wahad a mani dela at nou chah aahiya chey man beyhaal buttan'.  :(
pada johud kotoun keh aa gap mani zehnaa waatir bebant bale hech pah hecha narast  :$

Bale hairent nou wa hech but nakant :'(

braat shome e namdi e chah wati del e johlaankiayan chey minnavaran' o shoma deljam bebae man hech paem del proush nayan keh mani braat a yak techken gappey mani deymaa kort.  :)

man allama yak gwandoey nayan o pah sharri sarpadan keh wahad e kujaam ham kaarey tooka mardom nouk dasta maan dant aahiye tooka baazen radi ham pash kapant
bale bahed hameshent keh aahiye heyr loutuk pa sar o souj a wati dapa hech paem doust madarant. :)


    Postaan waanaan waanan mani sar tai o Henjeere garmen bahs o traania kapt o dela jydetoun ke shome traane taha ham dor bekanan o tai yaa ke Henjeere dasta wati sara boproushaahynan. :hehe: Henjeer Gelagdaar ent o gwashit ke tai golnaam zortagyny o ey Balouchi zobaane yak naamdaaren lach'cha kaar bezaan waaja Raaji eg ent ke aaie johd o nyken waahag pa Balouchi zobaan, labzaank o balouch dyha hejbar shamoushag nabant. O Henjeera tara ey ham sekyn daatag at ke baayad ent ke to wati golnaama badal bekane par wata yak dega golnaamy beshouhaaze daan ke dega kassy tara waaja Raaji o yaa ke waaja Raajia to malykit, bale Henjeer jan ey habare nebeshta kanaga pahk shamoshtag o byhaal bootag ke pegr yak hanchen chizzy ke goun mardome jenda hamgranch o bandouk ent na ke goun shahnaam o golnaama. O agaan Henjeer Jan sharrie sara pegr bekant goda ey pa Waaja Raajie jenda yakk mazanen gappy bit ke yakky aaie naama bozoorit o wata ber bekant chiya ke mardom hamaa wahda degaraani naaman zoor ant o degaraani gygaanan kan ant wahdy cha aayaan asar bozoor ant o aa doust esh bebant. Pa ey habara to goush ponz kanagi nahe ke to waaja Raajie golnaam zortag. Ey awali rand na ent ke yakk shaaher o labzaantia dega shaaher o labzaantie golnaam par wat gechyn kotag, choshen baazen shaaher maara maan wati jende Balouchi labzaank o dognaahe eydega labzaankaani taha gendaga kaayant. Haan, agan tai sher o lach'cha aa goun waajaa Raajie sher o perbandia goun nazziki bokoten goda Henjeere "objection" pa hakk at bale tahna pa golnaame zooraga man hechbar eda Henjeere hakka nayaan o Henjeera gwashan ke "latta pa braata bowar bale gappa pa Hodaa bekan" bale Henjeer jan to rade eda mani jagar. E|
  Omyt ent ke Zahida O Henjeer manan pahell kan ant ke man byd aayaani josta aayaani bahse taha kaptoun o wati janage raahy pachoun kort.
          Baloch O Baloch Aajouhie jonz, Sabz O Zaamoraan Baat!
          Shaalaa Hanchosh baat!
           Shome kaster Mazaar


Baaz baaz mehrbani :)

Shome neiken wahaganii daahima chamdaar

Shome kaster

Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline BiRousK

 • Enigmatic Meditative Spirit
 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 241
 • Karma: 20
 • I am being followed by a Dog called Ego !
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #33 on: April 20, 2009, 09:18:57 PM »
 (y) I missed it or i got blind in some way.Thank you ,I got it now.Means we can use these aforementioned words in many languages.But i guess it would have been more alluring if you had reciprocated it with some good balochi words.No matter it is good anyhow. Manni nemaga che raddi att ,pahel kaa E|
Blind are your eyes , your heart unfeeling . Your mind devoid of understanding , for lust , anger and burning desires, you are drowning without water .

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #34 on: April 23, 2009, 10:01:07 AM »
Quote
mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?

MashaAllah!

Sister Raji, you have translated the situation of Baloch nation into Balochi words in a very pertinent manner. I am already your fan for your Urdu poems, but now am all for your Balochi poems too. This inspires me to try writing poems in Balochi but Im too weak in that. Nevertheless, you are always here to guide me, as you have been doing in urdu :)

Waiting for more such writings from you,

Abdullah Baloch
(sorry to express my expressions in English in a Balochi section)

Respected dear brother Abdullah Baloch:
Salam o drout,

Thank u so much for liking of quoted verses and your beautiful words of encouragment.
Brother your sis is nothing but this is you who always consider her.
Although my Balochi is poor but it’s my will to improve it so that I can easily express my thoughts & feelings.

Looking forward for your prayers

With best regards,

Zahida Raeesi

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #35 on: April 23, 2009, 10:11:29 AM »Dastoonk:

kujaa gaarent mani manzel marouchii
bede Halaan' mabu mahtal marouchii


mana chaar-neymaga gaptag azabaan'
mani hambrah mabu, hambal marouchii


azaab e tranag-a hoppaarag-e kurt
jegar buttag pada, tal tal marouchii


ma nouken kissah ey, byaaran kujaa chey
hama paem ent, ghamaan chey, del marouchii


ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?

tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


azaab e saaheg a rustag mazan but
mani raaj a kutag, ey jal marouchi


sar-e-saudaa kutag, ey sar-macharaan'
buro dushmen, eshaan noo, jal marouchii


del e,  ey pattaraa, gwaata bede nou
bekaan' tush tush ghamaan', gachchal marouchii


tara :Raaji: kasey sarpad chito bi?
del e gappan' tai kuchchal marouchii

Zahida Raees Raji


Mani Gawhar Kimmatien Gohaar Zahida Raaji mashallah taw baaz wash goshi |||o , baaz washen hayalan tae, man zana tao baaz leketa aya am baaska bede ky man tae zerd mol o muraadan sarpad beben.. wati dil e muraadan soobeen baate
  goun_neiken_wahagan
tai wati gohar Sultana

mani naazaaken’ gohaar: Sultana:

pur-mehren salaam,

Gohaar tai namdi o sita e chah wati del e johlaankiyan chey minnavaran’.
Lekkag a wa man baaz lekketag bale balochi nayant. Balochi e tooka sher bandag pah mana incho arzaan naent. inshaAllah har wahad keh man chizzey nouken nibissan edaa allama dayan’
Tao mani zerd mol o muraadan sarpad buwag loute goraa gohaar man cheyren mardom nayan’ nae keh mana wati baaten e wahaaganii zaahir kanag a turs hast, mani hamok chapp o raasten labz keh Diwwan a shengent pah mana sarpad buwag a aa baazent. :)

Wajah hudaa tara salaamat bekant.

tai neiken wahaganii daahima chamdaar

tai wati gohaar

Zahida


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #36 on: April 23, 2009, 10:21:10 AM »
Sis Zahida... agar ee tai pehla balouchi poeme guda man gosha to pedaishi shairye... baaz zabardast likketa.. kaash man bhi tai pema wati khayalat goshth bokote... brat abdullahaya phir bhi wati naam zabardasti urdu shairi toka oor kuta.. man na urdu na engrezi na balouchi shairi likket kana halanke mana baaz shoqe... tai shairi baaz wash lagget. baren domi balouchi poem kadi pedake ;)

braat Meher Baloch:
 durah_baate,

Braat dastoonk e doust daarag e minnavaran’

Tai ey gapp raastent keh man peydaahishii likhkhaariyan’ bale ey gapp ham raastent keh ey mani awalii balochi dastoonk en’  o har wahad dohmii aamada( ready) bi man allama edaa dayanii.  :)

Braat pah hamok kaar a, hubb (shauq), johud (mehnat), mustqil mizaaji loutit tao bismellah bekan rouchey nah rouchey tao ham shaairaanii ridaa goun bae. inshaAllah

 minnahwaar

Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Hafeez Baloch

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 35
 • Karma: 1
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #37 on: April 23, 2009, 11:27:06 PM »
Gwahar raji tai dastonke mant nest. tai juhd pa balochi zuban o pa balocha be misalant. o baloch raj tai waden gwaharani sara pahr bandeet. agan ma wati juhda hame wada barja bidarant inshallah a wahd door naen k baloch raj, balochi zuban o balochistan yak jutaen namiya pajjarag beet

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #38 on: April 28, 2009, 01:09:34 PM »
Salaam o vaahag,

shume ee avvalii perband hamincho sharr ent k hich pema gumaan na bit k shume avvali perband ent ! Maashaa Allah ! ee perband a che zaahir bit keh shumaa agaaN hamii pema juhd bekanet goRaa allami a Balochi e tahaa mazaneN shaai'rii ham kut kaney ! manaa ummet ent k yak ruZnaaeN baandaatey e bindaat ent ! :). cha dil -e- juhaaNkiyaaN Mubaarakbaad o daad !!!!!


Walaikum Assalam o durah baate,

Shome namdi o sita e chah wati del e johulaankiyaan chey minnavaaran’.Dastoonk:

kujaa gaarent mani manzel marouchii
bede Halaan' mabu mahtal marouchii


mana chaar-neymaga gaptag azabaan'
mani hambrah mabu, hambal marouchii


ee she'r e avvalii miSra' e tahaa "chaar" e "alif" adaa buvag a na ent ! o padaa ham mani hayaala eshi a shuma ee peem bekanet ?

"manaa HAR neymaga....................
.................................................

ji bale shome gap raastent mana ey souj doust but.


azaab e tranag-a hoppaarag-e kurt
jegar buttag pada, tal tal marouchii


ma nouken kissah ey, byaaran kujaa chey
hama paem ent, ghamaan chey, del marouchii


ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


baaz juvaan !! agaaN haur reychag a "haur gvaarag" bekaney goRaa ? :)


ey ham souj pah mana qaabel e quool ent.


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


baaz juvaan ent !!! chookeh "hambal" e qaafiya pesara ham use karmarz bottag , agaaN "hambal" e jaah a"man gal" bebit goRaa ?  bigsmile

asla mani zaant e hesaaba yakken dastoonk e tooka yakken qaafiya yak bara chey geysh banda a hech moshkil naent. Shome souj wa sharrent bale mani hayalaa “gal kanag” a chey “hambal” kanag” geyteren’ parcha keh “dushmin gal mani nizouri a chey but kant mani ghamani geyshii aa chey but kant bale khataa insaan e hamen bi keh aa wati dushmin a wati doust kant.
Tao ey babataa chey gwashe???


mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

sak baaz juvaan ! "bahe" = bit or beet?

ey wa shegaanent, statement naent.
Anchush man tara gwahan’

“tara kaarey kanag a kasa nadeyst goraa tao choun mayaareeg bae/ but kane”
“tara koshag a kasa nadeyst goraa tao chey paem kaatel goshag bae”

agan ma radan’ mana correct bekane.


kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?


baaz juaan ent ! mani hayala idaa "chey" zaroorat na ent ! pmaeshka agaaN shuma "chey" jaah a "man" bekany ham sharr ent ?

shome souj sar o chamman’.


tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


baaz vash ! mani hayaala idaa do'eN miSra' aani tahaa "mani" jaah a "tao" e munaasibat a "vatii" shar tir ent? she'r geshter "Emphatic" bit !!
man sarpad nabuttoun shoma kojaam jagayaa “watii “ a adjust kanag loute? Agan harchey shome zehnaent edaa belekke gehter bi.


azaab e saaheg a rustag mazan but
mani raaj a kutag, ey jal marouchi


baaz juvaan ! idaa ham avvali miSra' a "rustag mazan but" a agaaN shuma "rust o mazan but" bekanet goRaa ? ya'nii "rustag" a "rust o" bekanet !! mani hayaala miSra' ziyaada "chust" bit !


mana hech e’itraaz neyst.sar-e-saudaa kutag, ey sar-macharaan'
buro dushmen, eshaan noo, jal marouchii


del e,  ey pattaraa, gwaata bede nou
bekaan' tush tush ghamaan', gachchal marouchii


tara :Raaji: kasey sarpad chito bi?
del e gappan' tai kuchchal marouchii

Zahida Raees Raji [/b]
[/size] [/center]

shume ee perband manaa sak baazm dost bit , o man hamii ummet a daaraaN keh shume do'mi perband ham zot may deema bit !
lahti she'r aani sara man cheezi "tajveez" daatag , parcha keh man zanaaN shumaa dil a nayaarey ! man Balochi tahaa sak kamzooraaN , but kant k man "Ghalat" bibaaN !
yak bari padaa mani Mubaarakbaad o daad a qabool bekan !

Balochi Labzank zindag baat !!

Zia Baloch


Ey perbandaanii doust daarag e houn man sak baaz minnavaran.

Omaiten shoma deymtera ham hamen waRaa maraa sar o souj kane.

Shome neiken wahaganii daahimaa chamdaar

Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #39 on: May 26, 2009, 12:24:26 PM »
Gwahar raji tai dastonke mant nest. tai juhd pa balochi zuban o pa balocha be misalant. o baloch raj tai waden gwaharani sara pahr bandeet. agan ma wati juhda hame wada barja bidarant inshallah a wahd door naen k baloch raj, balochi zuban o balochistan yak jutaen namiya pajjarag beet

Salam braat Hafeez shome namdi e minnavaran'. ji rasat gwashe nou aa wahad deer naent keh ey dunya a mae yak jitaaen pajjar e bi.

 goun_neiken_wahagan
 wati raaj e heyr loutouk
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Hardaach

 • New Baask
 • *
 • Posts: 4
 • Karma: 1
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #40 on: May 26, 2009, 03:55:22 PM »
Dastoonk:

kujaa gaarent mani manzel marouchii
bede Halaan' mabu mahtal marouchii


mana chaar-neymaga gaptag azabaan'
mani hambrah mabu, hambal marouchii


azaab e tranag-a hoppaarag-e kurt
jegar buttag pada, tal tal marouchii


ma nouken kissah ey, byaaran kujaa chey
hama paem ent, ghamaan chey, del marouchii


ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?

tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


azaab e saaheg a rustag mazan but
mani raaj a kutag, ey jal marouchi


sar-e-saudaa kutag, ey sar-macharaan'
buro dushmen, eshaan noo, jal marouchii


del e,  ey pattaraa, gwaata bede nou
bekaan' tush tush ghamaan', gachchal marouchii


tara :Raaji: kasey sarpad chito bi?
del e gappan' tai kuchchal marouchii

Zahida Raees RajiSubhanAllah Allah tahe Pigra Zindag Kanat BiBi , baaz washen pigran shomay minnata baz graan...
Man Wafa Kort Neshton Kayan Tahe Pardaach
Taw Dagaah Kort Raah Dataan Mani Hardaach

Offline Zarin Askani

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 58
 • Karma: 1
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #41 on: May 29, 2009, 02:12:27 AM »
Ma noken kissahe biyaran kuja che
Hama peimen ghaman che dil marochi

Bravo Raji,,, congratulations a lot ,,, ni man geshter Paken Khuda ey minnata gran k aiya mani RAJ e taha yak RAJI e pedak kort o mara wati baaz minnatwar kort,,, Rasti hameshen k ni WAJA ALLAH pa mai sar soja dege nabi o peghambarey rah nadant,, o na k daramad mara Balochiye dema barag e sikena dayant,,, harch wara ey KAAR mara wat dema baragi ent ,,(inshallah) che gohaar Naheed e Balochi shaeiry e nemaga ayaga rand tao pa ma yak Khudai dadiye,, chonaha Baask e khidmata abeid zalbolani fikr o ehsas shaeyri e taha cha marden adaman baz geshter o mohkam ter bestarey dareet (mani yahala),,, kher dera aatkey bale washen wahdiya aatkey,,, ancho k tao mana goshtag man ham dasbandi kana k tao o Naheed ey pira wati dasta madaret o wati dorren khyalan modam pa Balochiye bood nakiya darshaan bkaneth,,, Waja Khuda shomai posht o panah baat
minnatwaar
Zarinaskani

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #42 on: July 15, 2009, 09:51:16 AM »
Dastoonk:

kujaa gaarent mani manzel marouchii
bede Halaan' mabu mahtal marouchii


mana chaar-neymaga gaptag azabaan'
mani hambrah mabu, hambal marouchii


azaab e tranag-a hoppaarag-e kurt
jegar buttag pada, tal tal marouchii


ma nouken kissah ey, byaaran kujaa chey
hama paem ent, ghamaan chey, del marouchii


ey chamman haur reychag, yal nadatag
daan' arsaan' shal nakut, kanjal marouchii


khata buttag manaa chey, bas hamincho
kutag dushmen, wati hambal marouchii


mayam chamman' nakut, maara kayaa jat
mayaareeg choun bahe, kaatel marouchii

kanan' jostey Baloch e wajahaan' chey
mani shaahr-ant chiyaa, jangal marouchii ?

tao daatag chey mani qauma pah waanag?
magosh raaja mani, jaahel marouchii


azaab e saaheg a rustag mazan but
mani raaj a kutag, ey jal marouchi


sar-e-saudaa kutag, ey sar-macharaan'
buro dushmen, eshaan noo, jal marouchii


del e,  ey pattaraa, gwaata bede nou
bekaan' tush tush ghamaan', gachchal marouchii


tara :Raaji: kasey sarpad chito bi?
del e gappan' tai kuchchal marouchii

Zahida Raees RajiSubhanAllah Allah tahe Pigra Zindag Kanat BiBi , baaz washen pigran shomay minnata baz graan...
Baaz mehrbaani shome sita e.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #43 on: July 15, 2009, 09:53:37 AM »
Ma noken kissahe biyaran kuja che
Hama peimen ghaman che dil marochi

Bravo Raji,,, congratulations a lot ,,, ni man geshter Paken Khuda ey minnata gran k aiya mani RAJ e taha yak RAJI e pedak kort o mara wati baaz minnatwar kort,,, Rasti hameshen k ni WAJA ALLAH pa mai sar soja dege nabi o peghambarey rah nadant,, o na k daramad mara Balochiye dema barag e sikena dayant,,, harch wara ey KAAR mara wat dema baragi ent ,,(inshallah) che gohaar Naheed e Balochi shaeiry e nemaga ayaga rand tao pa ma yak Khudai dadiye,, chonaha Baask e khidmata abeid zalbolani fikr o ehsas shaeyri e taha cha marden adaman baz geshter o mohkam ter bestarey dareet (mani yahala),,, kher dera aatkey bale washen wahdiya aatkey,,, ancho k tao mana goshtag man ham dasbandi kana k tao o Naheed ey pira wati dasta madaret o wati dorren khyalan modam pa Balochiye bood nakiya darshaan bkaneth,,, Waja Khuda shomai posht o panah baat
minnatwaar
Zarinaskani


Waja Zarin Askani:
Salam o drout,
shome waRen' Baask o raaj e heyrlouTukaani sita o neiken wahag pah mana energy e kaar dayant.
cha wati del e johlaankiyaan chey shome minnavaran'.
shome neiken wahagaanii daahima chamdaar
Zahida Raees Raji

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline lucky

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 23
 • Karma: 1
Re: Raji e awalii Balochi dastoonk (kujaa gaarent mani manzil marouchii)
« Reply #44 on: August 01, 2009, 02:22:23 PM »
sIS rAaji KeEP it Up ..!

We BALOCH nATIoN pROuD oV u ..!