Author Topic: Zia Baloch e Perband.  (Read 29656 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: daaN kadeenaa vataa beshohaazaaN? ::
« Reply #30 on: October 08, 2009, 11:12:03 PM »
baaz jwaney dastonkey,zia jan: tai shairy sata karzeet, yakk o 2 shair nezor ent bass...braat Noor Jamaal, salaamat baatey!

shume vaReeN zaantkaarii e dil-baRii ham pa man mazaneN gaNjii ! juhd kanaaN keh deg paraa zinooreN she'r magushaaN :)

minnat vaaraaN !

mudaam sabz o gulzaar baatey !

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: daaN kadeenaa vataa beshohaazaaN? ::
« Reply #31 on: October 08, 2009, 11:21:30 PM »
baz jwaney dastoonkey. wajah zia shoma sita karzet

vaajah betawar , salaam o droot!

shumey cha dil e juhlaaNkiyaaN minnat vaaraaN !

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: daaN kadeenaa vataa beshohaazaaN? ::
« Reply #32 on: October 08, 2009, 11:24:10 PM »
Braas Zia Jan

Shom,e dastoonka mani cham wati sehr,e bandeeg kotant o arwah wamdaar.

Mani nemaga daaaaaaaaaaaaaaaaaaad.

braas Gulab jaan, salaamat baatey!

chido shattireN daad manaa dege che dayag be bit?
shumey ach dil e juhlaaNkiyaaN minnat vaaraaN !

mudaam sabz o gulzaar baatey!

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: daaN kadeenaa vataa beshohaazaaN? ::
« Reply #33 on: October 08, 2009, 11:27:24 PM »
juwan e perbande waja..

braat Fahad jaan, salaamat baatey!

shumey sak baaz minnat vaaraaN!

mudaam sabz o gulzaar baatey!

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
:: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #34 on: October 08, 2009, 11:38:20 PM »
pulleN dewaan, droot o salaam !

yak dige nooktireN dastooNkii goma shumey hizmat a yak barii padaa haaziraaN ! ummet vaaraaN keh ee dastooNk ham shumaa raa naa doost na bit !

:: Balochi Version ::

:: Roman Version ::

1.

deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen!
duZmun e chamm e tahaa kuNTageN jaan a shingeen!

2.

choo taraa dast na dant shahpareN aajooi-e-said
hon-e-teeraaN cha vatii saah e kamaan a shingeen!

3.

daaN keh dunyaa guleN-Bolan e boh a bood bekant
malkamut ! byaa mani jaan a maaN jahaan a shingeen!

4.

man hamoodaa keh jagar-burreN sagaaraaN chukkaaN
tau hamoodaa vati zulpaani nivaan a shingeen!

5.

vaahagaanii dil-e-haNkeeN pa chushii gaar na bit
tau satar byaa mani arvaah e gidaan a shingeen!

6.

dard-e-ruZnaa'i ishii teevageN dahr a bass ent
chusheN drapshookeN dil e naam-o-nishaan a shingeen!

7.

man pa tau maujeN-dil a choo keh sameen shikkeenaaN!
tau pa man baatin a choo aab-e-ravaan a shingeen!

8.

kut shapii maadareN-kohiNg a agaaN lailo taraa
choo keh tipl a tau vatii vaab a damaan a shingeen!

9.

agaN looTey keh ta'ii daam a baiyet taalh-e-murg
maaN DaleeN-juhd-e-zameen a dil-e-daan a shingeen!

10.

daaN keh naa-paak ma kant duZmin-e-cham laash a manii
maadareeN-haak ! vatii paakeN-gushaan a shingeen!

11.

shap e baalaad a ta'ii gaal cho maah a drapshant
tau vati gaalaN :Zia: kulleN jahaan a shingeen!

.....................................................

Zia Baloch

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: :: daaN kadeenaa vataa beshohaazaaN? ::
« Reply #35 on: October 09, 2009, 12:28:01 AM »
tao mana raa che paym aa kusht kanay?
man kay Bolan e suhb o begaahaa,N !!!\
................................... (eh nameeraan en she'r e)

zia jaan

tao mani waden bay-tofeeq aa.n hum majboor kanay kay allam pa sata ha sitr ay belikki.n....................... bale choshen shairi kanag zaalim :)..........wah wah maza atk

zindabaad!!!
salamati

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #36 on: October 09, 2009, 12:58:27 AM »
daaN keh naa-paak ma kant duZmin-e-cham laash a manii
maadareeN-haak ! vatii paakeN-gushaan a shingeen!lala zia jan

unlimited taazeem pa eh she.r aa o limitless toseep pa eh dastoonk aa................... baaz wash!!!!!

Offline goherbaloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 27
 • Karma: 0
Re: :: daaN kadeenaa vataa beshohaazaaN? ::
« Reply #37 on: October 09, 2009, 06:31:37 PM »
 [pullen_salaam]
                       waja zia baloch tahi dasthonk  satha karzeeth. baz wash gushtha.                       عُمرے گوستگ یک اَرسے ءِ پد نیست
                                چنچو تُنّیگ اِنت دیدگ ءِ گیاباں!   
                                                                             
                          زندگی ! باریں تو چہ رنگائے؟
                                 کمُّکے بیا تئی صورت ءَ چاراں!   
 shome_baaz_minnatvaran
                                                                                                                Shome-kaster


                                   
                             

Offline goherbaloch

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 27
 • Karma: 0
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #38 on: October 10, 2009, 09:34:31 AM »
 [pullen_salaam]
waja zia baloch har wahd washyan bathay.waja thai dasthonk mani hyala satha a cham perdar na inth. saak baz wash gushta. omeeth kanan k deemthera nebesh tha kan ith.thai dasthon a 2  3  copy maan wathi sangathani sara b rah dathag.       

                            (F)man pa tau maujeN-dil a choo keh sameen shikkeenaaN! (F)
                            (F) tau pa man baatin a   choo aab-e-ravaan  a shingeen! (F)

                                                                                                                Shome-kaster

Offline بلوچ

 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 493
 • Karma: 91
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #39 on: November 13, 2009, 05:41:49 PM »
wah vaja Zia Baloch tai dastoonk sak jowaneN o sak baaz seta karzit.
minnatvaaraN

Offline Jahan Baloch

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 107
 • Karma: 1
 • Zandagen Balochistan
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #40 on: November 14, 2009, 12:46:21 AM »
choo taraa dast na dant shahpareN aajooi-e-said
hon-e-teeraaN cha vatii saah e kamaan a shingeen!


        Shome Dasthonk sak baz wash ath o sak baz jowan ath.. Brath Zia Shome sak baz Minath.. SHome mana hame band sak baz wash both o mana umith hen k shoma hame wada wathi johd han barjam darith..

       Manithwar

             Shome Heer Lotok
                   Azad Baloch

Offline Mazaar

 • Baloch Doust
 • ***
 • Posts: 141
 • Karma: 48
 • Rouche Braanzan Man Dazgerag Loutaan
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #41 on: December 27, 2009, 02:47:40 PM »
Borzpegren Hambal, Zia Baloch,

     Zende Sarjamen washiyaani waahond baatet!! (Shaala ke Hanchosh Baat)

     Hanchosh gwash ant ke zybaai laas, morwaared, saht o zywaraani waastig o waazmandag na ent o na ke hakk o raastia mardomaani pallamarzi pakaar ent. Rouch ke dar ket godaa sajjahen jehaany gendit. Man agaa wati shapaan rouch bekanan o rouchan shap pa tai nebeshta kotagen dastounke waanaga godaa man gwashan ke ey shap o rouchani kessa dymaa jonzaan bit o man tai doorbonen hayaale johlaankiyaani taha wataa ouzhnaag kanaga maaran.
  
      Gwash ant ke shaaheriye Sey (3) dor (ahd) bant. Yakky wa awali dor ent ke shaaher pa naam shaaheri kant. Aai masteren waahag hamysh ent ke aai sher goun aai naama taakband o ey dega ketaabani tahaa jaagah bekant o 3 mardom aaia pajjaa biyaarit.  Doumi (second) dor hamysh ent ke shaaher wati shere labz, wazn, chahr o shobyn o pyshred o eydega sheri gazar o loutaani sara wati delgousha gwar kant. O semi dor hamaa ent ke shaaher wati chaagerde sharri o haraabiyaan wati ezme shaahyma sang kant o pa raaje rahshouniya wati sheraan darshaanit.

     Wahdy ke man tai dastounka negaahy shaank dayaan godaa shaaheriye hamy semi dore sakk baaz rang o droushom mana tai pegre tahaa gendaga ket o ey pa Balochi Zobaan, Raaj, Labzaank, o Baloch wazhdeliye jonza yakk balaahen mestaagy ke me rahshounaani lad kammy draajter bit.

     Chou tara dast nadant shahparen aajoiye seyd
                     Houne tiraan cha wati saahe kamaana shengyn


      Ey hamaa gapp ant ke eshaan sargrastagen o hoortchaaren shaaher o kawwaasa abyd dega kass kot nakant. Agaa kasy ke chou mani dola angat naame shohaaza gaar ent godaa aai konten negah aajoie shahparen (bark raptaaren) seyda nagend ant. O na ke zouraaken kamaane shengyntagen sohren houn aai pann o laaliyaani naazynke tawaara kamter kan ant.

      Habar edaa nakottit.......

     Man hamoudaa ke jagarborren sagaaran chokkan
                     To hamodaa wati zolpaani newaana shengyn!!!!!!!


     Raast gwashe mani washgoptaaren hambale. Hanchosh ke chaap yakken dastaa tawaar nakant o hamy hesaaba agaa kaar yakdasta bebit godaa aai sarjam bayage omyt sakk kam bant. Hamy hesaaba agaa raaje mardyn o janyn, kasaan o mazan, peer o warnaa o hamok tak o pahnaata goun hamgranchen mardom wati dobba o zemmawaariyaan peela bekan ant godaa aa rouch door na ent ke Raaj cha karnaani waari o bazzagi o lagattmaaliya cha berakkit o wazhdelen zendiye bendaata wati tab o maele redaa bekant.

    Tai dastounke sara mani del wa sakk baaz loutit ke sakk baaz nebeshta bekanan bale ey hayaal mani dastaan kammy daarit ke marchigen zamaanaga mardomaani gwara enkas wahd nyst ke mani bysaren pootaariyan goun wati wahdaa zawaal bekant ant, pameshka man wati habaraan gwand geraan o gwashan ke tai dastounke hakk goun man adaa kanag naboot o eshi pahelliya man allam cha tara loutaan. Agaa zendaa moh daat godaa allam dymtera ham ey baabata wati hayaalan cha shomaa o dousten Baaskaan doster nadaaran.

     Shaala ke tai pegr o hayaal pa Raaja washiyaani wazhdelen baandaatye Sekyn bebaat!

     Baloch Aajoie Jonz, Sabz O Zaamoraan Baat!

     Shome Kollaani kaster,
     Mazaar
        

    
((A clock that does not work is right twice a day))

Offline ali albalushi

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 13
 • Karma: 0
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #42 on: January 22, 2010, 01:13:51 AM »
waja zia
shome e shair baaz sata karzit man ti ae shair want mani dil baaz wash but baaz washen shariyatallah tai zante  toka gaishi biyarat

shome kastir ali zamurani

Offline MIR JIHAND BALOCH

 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 758
 • Karma: 8
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #43 on: January 22, 2010, 01:26:42 PM »
 o|||

Offline shokat.qazi shad

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 23
 • Karma: 2
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #44 on: January 23, 2010, 01:17:44 AM »
 wajaen-braat

 Allah_e_mayaar_baate
 washshiyaani jambar tai sara s