Author Topic: Zia Baloch e Perband.  (Read 27829 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Hameed Maoj حميد موج

 • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
 • ***
 • Posts: 360
 • Karma: 12
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #45 on: February 06, 2010, 04:18:58 PM »
salamo druot waja zia jan tai perband man cha dele johlankya dost bit allah pak tara sabz bekant Ameen

Offline Imraan saaqib

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 166
 • Karma: 22
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #46 on: February 08, 2010, 06:05:19 PM »
ضیا آکہ آجوئی  ءِ واب ءَ گنداَنت
گڈا آوتی ساہءُ جاہ ءَ نہ چاراَنت
wah wah zia jan
baaz jowaan
salamat baatay.....

Offline meer_dahagh_baloch

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 4
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #47 on: February 08, 2010, 07:22:13 PM »
. . . . . . SALAM . . . . . .
Tae Teer Ma Ra Che Paima ßidhar Anth?
Mai Arman Koh Anth Mai Seenag Tallhar Anth!
Tae Toop Goola Tae Taink ßakhtar.
Mai Paadani Haak Anth Mai Raah Gubaar Anth.
MA'SHAH'ALLAH ßaaz Wash Zia ßaloch. Salamath ßaathay Har Wahda Gou'n Johd O ßaloch Raaja. Tae ßrath O Tae Dhaankani Rahchar Dahagh ßaloch....

Offline Jahan Baloch

 • Content Contributor
 • ****
 • Posts: 107
 • Karma: 1
 • Zandagen Balochistan
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #48 on: February 09, 2010, 01:52:47 AM »
  Baz Wash hen cheze shoma lakithag marchi Baloch man halath he jang hen o he jang dan hama wahda roath dan k Balochistan Azaad Nabith,,,
 
             Struggle till GREATER BALOCHISTAN

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #49 on: February 14, 2010, 11:05:55 PM »
maRaadaareN braat vaajah mauj o laalah saqib jaan o ee digeh kulleN braataaN , salaam o droot

man cha shumaa sak baaz pahillii looTaaN keh shumey namdiyaanii passv a incho vahd a raNd dayagaahaaN !
marochaaN cha vati sak baaz dazz gaTTiyaanii savab a shumaa raa yak yakk a pssav daat na kanaaN , baaz pahillii looTaaN !

shumey dursaanii sak baaz minna vaaraaN keh shumaa mana mudaam baRRii baRRii dil-baRRii dayet ! ee shumey vatii vash-giNdii ent !

mudaam sabz o gulzaar baatay !

shumey kastir

Zia Baloch

Offline Sorouz

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 119
 • Karma: 9
 • Shap pa estaal wash ant, o gayaabaan pa....Baloch.
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #50 on: February 23, 2010, 06:34:53 PM »
 salam-o-drout
       maradaaren_waajah zia baloch!
  washnaam_baate!
       Shome sher o perband laheq e tauseep ant!
   shome dastounkaani taha wati maati watan e dousti o aiye mehr e droushom saap o sallahiya maarag bit o hame pema shome hayaal e taha eshiye aks ham gendaga ket..
     modaam anchosh wati sheran darshaan kanat et!
     Shome-kaster
  Sorouz baloch

Offline machkadag

 • New Baask
 • *
 • Posts: 9
 • Karma: 0
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #51 on: March 03, 2010, 07:24:08 PM »
 maradaaren_waajah o||| washshiyaani jambar tai sara s

Offline machkadag

 • New Baask
 • *
 • Posts: 9
 • Karma: 0
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #52 on: March 03, 2010, 07:25:38 PM »
baaz wash

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #53 on: March 27, 2010, 08:02:56 PM »
daaN keh naa-paak ma kant duZmin-e-cham laash a manii
maadareeN-haak ! vatii paakeN-gushaan a shingeen!lala zia jan

unlimited taazeem pa eh she.r aa o limitless toseep pa eh dastoonk aa................... baaz wash!!!!!


Laala Saqib jaan, salaamat baatey !

chone shumaa ?

bebaksh keh baazeN daz gaTTiyaani savab a ee neemag a mani aayag na bit !
shumey sak baaz minnat vaaraaN keh shumaa mani be dast o paadeN she'raani incho tauseep kaney ! allam a shumey vati jendi mazanii ent !

mudaam sabz o gulzaar baatey

gooN neekeN vaahagaaN

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #54 on: March 27, 2010, 08:08:07 PM »
[pullen_salaam]
waja zia baloch har wahd washyan bathay.waja thai dasthonk mani hyala satha a cham perdar na inth. saak baz wash gushta. omeeth kanan k deemthera nebesh tha kan ith.thai dasthon a 2  3  copy maan wathi sangathani sara b rah dathag.       

                            (F)man pa tau maujeN-dil a choo keh sameen shikkeenaaN! (F)
                            (F) tau pa man baatin a   choo aab-e-ravaan  a shingeen! (F)

                                                                                                                Shome-kaster


maDadaareN braat, Gohar Baloch, salaamat baatey

shumey tauseep o sataa e arzish che ee chaar labzaaN geeshtir ent
baaz minna vaaraaN


mudaam sabz o gulzaar baatey !

gooN neekeN vaahagaaN

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #55 on: March 27, 2010, 08:16:01 PM »
wah vaja Zia Baloch tai dastoonk sak jowaneN o sak baaz seta karzit.
minnatvaaraN


vaajah betawaar , salaamat baatey !

shumey be-tawaarii e tawaar va sak vashsh ent ! :)
sak baaz minna vaaraaN

mudaam sabz o gulzaar baatey !

shumey kastir

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #56 on: March 27, 2010, 11:04:44 PM »
choo taraa dast na dant shahpareN aajooi-e-said
hon-e-teeraaN cha vatii saah e kamaan a shingeen!


        Shome Dasthonk sak baz wash ath o sak baz jowan ath.. Brath Zia Shome sak baz Minath.. SHome mana hame band sak baz wash both o mana umith hen k shoma hame wada wathi johd han barjam darith..

       Manithwar

             Shome Heer Lotok
                   Azad Baloch

waajaheN braat Azad Baloch, salaamat baatey !

shumey cha dil e juhlaaNkiyaaN minna vaaraaN keh shumaa raa mani bii sar o paadeN she'r incho dost bit !

mudaam sabz o gulzaar baatey !

gooN neekeeN vaahagaaN

Zia Baloch

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #57 on: March 27, 2010, 11:17:52 PM »
Borzpegren Hambal, Zia Baloch,

     Zende Sarjamen washiyaani waahond baatet!! (Shaala ke Hanchosh Baat)

     Hanchosh gwash ant ke zybaai laas, morwaared, saht o zywaraani waastig o waazmandag na ent o na ke hakk o raastia mardomaani pallamarzi pakaar ent. Rouch ke dar ket godaa sajjahen jehaany gendit. Man agaa wati shapaan rouch bekanan o rouchan shap pa tai nebeshta kotagen dastounke waanaga godaa man gwashan ke ey shap o rouchani kessa dymaa jonzaan bit o man tai doorbonen hayaale johlaankiyaani taha wataa ouzhnaag kanaga maaran.
 
      Gwash ant ke shaaheriye Sey (3) dor (ahd) bant. Yakky wa awali dor ent ke shaaher pa naam shaaheri kant. Aai masteren waahag hamysh ent ke aai sher goun aai naama taakband o ey dega ketaabani tahaa jaagah bekant o 3 mardom aaia pajjaa biyaarit.  Doumi (second) dor hamysh ent ke shaaher wati shere labz, wazn, chahr o shobyn o pyshred o eydega sheri gazar o loutaani sara wati delgousha gwar kant. O semi dor hamaa ent ke shaaher wati chaagerde sharri o haraabiyaan wati ezme shaahyma sang kant o pa raaje rahshouniya wati sheraan darshaanit.

     Wahdy ke man tai dastounka negaahy shaank dayaan godaa shaaheriye hamy semi dore sakk baaz rang o droushom mana tai pegre tahaa gendaga ket o ey pa Balochi Zobaan, Raaj, Labzaank, o Baloch wazhdeliye jonza yakk balaahen mestaagy ke me rahshounaani lad kammy draajter bit.

     Chou tara dast nadant shahparen aajoiye seyd
                     Houne tiraan cha wati saahe kamaana shengyn


      Ey hamaa gapp ant ke eshaan sargrastagen o hoortchaaren shaaher o kawwaasa abyd dega kass kot nakant. Agaa kasy ke chou mani dola angat naame shohaaza gaar ent godaa aai konten negah aajoie shahparen (bark raptaaren) seyda nagend ant. O na ke zouraaken kamaane shengyntagen sohren houn aai pann o laaliyaani naazynke tawaara kamter kan ant.

      Habar edaa nakottit.......

     Man hamoudaa ke jagarborren sagaaran chokkan
                     To hamodaa wati zolpaani newaana shengyn!!!!!!!


     Raast gwashe mani washgoptaaren hambale. Hanchosh ke chaap yakken dastaa tawaar nakant o hamy hesaaba agaa kaar yakdasta bebit godaa aai sarjam bayage omyt sakk kam bant. Hamy hesaaba agaa raaje mardyn o janyn, kasaan o mazan, peer o warnaa o hamok tak o pahnaata goun hamgranchen mardom wati dobba o zemmawaariyaan peela bekan ant godaa aa rouch door na ent ke Raaj cha karnaani waari o bazzagi o lagattmaaliya cha berakkit o wazhdelen zendiye bendaata wati tab o maele redaa bekant.

    Tai dastounke sara mani del wa sakk baaz loutit ke sakk baaz nebeshta bekanan bale ey hayaal mani dastaan kammy daarit ke marchigen zamaanaga mardomaani gwara enkas wahd nyst ke mani bysaren pootaariyan goun wati wahdaa zawaal bekant ant, pameshka man wati habaraan gwand geraan o gwashan ke tai dastounke hakk goun man adaa kanag naboot o eshi pahelliya man allam cha tara loutaan. Agaa zendaa moh daat godaa allam dymtera ham ey baabata wati hayaalan cha shomaa o dousten Baaskaan doster nadaaran.

     Shaala ke tai pegr o hayaal pa Raaja washiyaani wazhdelen baandaatye Sekyn bebaat!

     Baloch Aajoie Jonz, Sabz O Zaamoraan Baat!

     Shome Kollaani kaster,
     Mazaar
       

     

mani maDaadaareN vaajah o braat, Mazaar , salaamat baatey !
cha dursaaN peesar va man ach shumaa sak baaz pahillii looTaaN keh man shumey ee bee maTTeen o sarjameeN nugrahaanii chinag a incho deer kut !
man hich paima payem na baaN keh che bu goshaaN !
manii vaReeN nau darbareeN she'r doostiye( na keh shaai'r ) vaast a ee gaap cha hazaanag a hich kamtir na ant !
mani o durseeN Baaskaanii vaasta ee cheez mazaneeN pahr-bandii ee keh may rah-shoonii o dil-baRRii ee vaast a shumey vaReeN zaantkaar o dil-pa-dard o pigr-mandeeN rash-shoonii ast !
man mudaam hamii cheez e looTook buttagaaN keh kadii yakkii may dast a bigipt o maaraa may manzil a nishaan bidant !

shumey cha dil e juhlaankiyaaN minnat vaaraaN !

cha shumaa ummeet vaaraaN keh shumaa dem tir a ham may rahshoonii a kanye keh maa raa sak laazim ent !

mudaam sabz o gulzaar baatey !

shumey kastir

Zia Baloch

Offline Sorouz

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 119
 • Karma: 9
 • Shap pa estaal wash ant, o gayaabaan pa....Baloch.
Re: :: deedagaaN zahm bekan, kaarcheN zubaan a shingeen! ::
« Reply #58 on: March 30, 2010, 03:35:28 PM »

      salam-o-drout!
    mashaAllah!
 Waja!
         Shome labzaani gechenkaari o hayaal e maaresht, shome andar e ezmkaar o shome zaant e paraahiya paddar kant!
      Hamokk gaal o hamokk band wati matt wat ent, SaRjamen Dastounk satah karzit....
 
          Modaam HanChoush nebeshtaa kanaat e.....(SHAALA HANCHOUSH BAAT)
  [baloch o baluchi labzank zind     

Offline SHAHNAZ

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 3
Re: :: تئی تیرا مارا چہ پیما بداراَنت؟ ::
« Reply #59 on: April 10, 2010, 10:46:23 PM »
 o||| brother

 [baloch o baluchi labzank zind
Zemestan