Author Topic: Zia Baloch e Perband.  (Read 28145 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jabarasKANI

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 393
 • Karma: 15
Re: :: kay vataa dar pa dar kanag looTeet ? ( by Zia Baloch ) ::
« Reply #75 on: May 11, 2011, 09:16:36 PM »
WAJA EN BERAAT ZIA BALOCH WASHNAAM BAATET..

Mann shumE hayaal doost daashtag , eshiye taha hech shakk neest int , chiyya ke shume hayaal KARZITT , hayaal hama int ke waanag e hamraaiya gun dil aa HABAR bekant. pekr aa pa jeeRag aa majboor bekant. shume hayaal baaz juaan int. wati kalam aa kaar bandet.

mann shume hayaal aa lutan wati taakband aa eer bakana,, bale mann yakk dazbandiye kanaan agan shuma dil aa mayaaret.? 

mann lutan shuma mana yakk NEBESHTAANK e bediyet, harch waReen NEBESHTAANK E BEBITT  mana hech ahtraaz naa int mann baaz waahag daraan ke shume maaresht aan eer bakana..

mann shum aa ra ZAHMAT daya gaahan mann PEHLI lutaan..... ZUBAAN TAAKBAND MANI NAH INT ,TAI GENT KULL BALOCH RAAJ E GENT.MAE DOOSTEN BAASKAN II GENT. mann shume  raah chaar aan MANA EE juhd aa tahna makanaet.? mani o mnai baaskani hamrah baet, zubaan yakk manzill iya raseenet .. ??

                BALOCHI  MAE  WATI  SHAHDEEN  ZUBAAN  INT.                           TAI KASETR ,JABAR ASKANI
(ff)

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: kay vataa dar pa dar kanag looTeet ? ( by Zia Baloch ) ::
« Reply #76 on: May 12, 2011, 11:35:42 AM »
WAJA EN BERAAT ZIA BALOCH WASHNAAM BAATET..

Mann shumE hayaal doost daashtag , eshiye taha hech shakk neest int , chiyya ke shume hayaal KARZITT , hayaal hama int ke waanag e hamraaiya gun dil aa HABAR bekant. pekr aa pa jeeRag aa majboor bekant. shume hayaal baaz juaan int. wati kalam aa kaar bandet.

mann shume hayaal aa lutan wati taakband aa eer bakana,, bale mann yakk dazbandiye kanaan agan shuma dil aa mayaaret.? 

mann lutan shuma mana yakk NEBESHTAANK e bediyet, harch waReen NEBESHTAANK E BEBITT  mana hech ahtraaz naa int mann baaz waahag daraan ke shume maaresht aan eer bakana..

mann shum aa ra ZAHMAT daya gaahan mann PEHLI lutaan..... ZUBAAN TAAKBAND MANI NAH INT ,TAI GENT KULL BALOCH RAAJ E GENT.MAE DOOSTEN BAASKAN II GENT. mann shume  raah chaar aan MANA EE juhd aa tahna makanaet.? mani o mnai baaskani hamrah baet, zubaan yakk manzill iya raseenet .. ??

                BALOCHI  MAE  WATI  SHAHDEEN  ZUBAAN  INT.                           TAI KASETR ,JABAR ASKANI
(ff)
vaajaheN braat Jabir Askani, salaamat baat-et !

man pada gwashaaN keh ey shumay sharrii ent keh shumaa manaa eNcho sharap bakshagaa-et !
man daneega chusheN nibishtaaNk nibishta na kutag keh aa sheNg kanag bikarzant !
raasteN habar hamesh ent keh daneega manii Balochi eNcho saap o palgaar na ent keh man nibishtaaNk nibishta bikanaaN keh aa'ii vaasta baayad mani kerra Balochi e jwaaneN Vocabulary bi beet . man cha Baask a vati Balochi zaaNt-a geysh kanaga-yaaN ! . bale, padaa ham, man pa vatii maateN zubaan e vaastaa koshish kanaaN keh cheezii nibishta kut bikanaaN. agaaN kaamyaad bittaaN, allam-a pa shumaa raah dayaaN :-)

cha dil e juhlaaNkiyaaN minnat vaaraaN !!

shumay kaster

Zia Baloch

Offline Asghar Zaheer Baloch

 • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
 • ***
 • Posts: 203
 • Karma: 26
Re: :: kay vataa dar pa dar kanag looTeet ? ( by Zia Baloch ) ::
« Reply #77 on: May 12, 2011, 09:37:37 PM »
salam o drot!
wajaein beraat shumey e dastoonk mn goon hoorti a wnt baaz joan ent, sata karzeet.umeet kanaan deemtera oon wti juhdaani gamaan barjah darey.balochi e meskein damuna goon mesk o zabadaan brah dar kaney.
rooch-o-shap lahmeN saut jaNt gooshaaN !!
ey kay-ent maa ra kar kanag looTeet ??
e band e taha yak cheez e k mn maretag a esh ent k tu gushey k ''lahmen saut''o cher e banda gushey k ''karr kanag looteet''mni hayal a ''lahmein saut''hejbar gooshaan karr na kant.parcha k saut whdey lahm lahm a k ush kanag beet guda aa taheer dant.balken burzein ya dega shoor o jakein saut gooshaan karr kant.baley aa tai wti hayaal ent o e mni wti maresht ent .boot kant k mn rad bebaan.
umeet kanan k dil a nayarey
shumey kasterAASHOOBI

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: kay vataa dar pa dar kanag looTeet ? ( by Zia Baloch ) ::
« Reply #78 on: May 12, 2011, 11:57:51 PM »
salam o drot!
wajaein beraat shumey e dastoonk mn goon hoorti a wnt baaz joan ent, sata karzeet.umeet kanaan deemtera oon wti juhdaani gamaan barjah darey.balochi e meskein damuna goon mesk o zabadaan brah dar kaney.
rooch-o-shap lahmeN saut jaNt gooshaaN !!
ey kay-ent maa ra kar kanag looTeet ??
e band e taha yak cheez e k mn maretag a esh ent k tu gushey k ''lahmen saut''o cher e banda gushey k ''karr kanag looteet''mni hayal a ''lahmein saut''hejbar gooshaan karr na kant.parcha k saut whdey lahm lahm a k ush kanag beet guda aa taheer dant.balken burzein ya dega shoor o jakein saut gooshaan karr kant.baley aa tai wti hayaal ent o e mni wti maresht ent .boot kant k mn rad bebaan.
umeet kanan k dil a nayarey
shumey kasterAASHOOBI

vaajaheN braat Aashoobii , salaam o drot !!

vaajah shumay vatii sharri  o laaiki ent keh shumaa gooN hirt chaari-a ey dastooNk chaar et o padaa maar et !
man sak baaz gal o shaat bittaaN keh may Balochaani tokaa ham haNcheN sarpadiyeN o dilsutkageN rahshoon hast keh aa looT ant nook baahaNdeN Baloch shaai'ranii rahshoonii bi beet !! shumaa pa ey kaar o shaor o salaah-a lak lak sitaa karz et !
ummeet kanaaN keh shumaa deym-tira ham may rahshooni-a kan et !!
raasteN habar hamish ent keh man pa rahshooni-a tunnagaaN !!

shaai'r e she'raani hamaa pahmag bay ent keh vaanooki maareet ! naa keh shaai'r e jiNd e hayaal keh aa'ii kas ma-raseet

choonaaha manii maol o muraad chosh ent

edaa "lahmeN saut" a cha mani muraad "kalaag o lailaa" ent
bzaaN , man gwashag looTaaaN keh " ey kay ent keh maaraa gwasheet keh har cheez sharr ent o zindagii pur sukoon o shaat ent choo lahmeN saut-a " ?? ey gappa rooch o shap goom-a jaNt , o, looTeet keh maa vatii bey-aimaneN chaagird e kookaar o jaak-a goosh ma-daar-eeN !!
bzaaN harche bwagaa ent vataa kar bikan-eeN o fakat aa'ii kalaag o lailaayaaN goosh bidaar-eeN !!

marchigeN chaagird e pas manzar a agaaN deyma bidaar et o ey she'r-a bwaan et , guRaa matlab saap beet

bale vaajah, ey mani hayaal o maarisht at , ey bay na ent, bay shumayg- ent keh shumaa vaanook o zaaNtkaar et !
man allam-a eshii baabat-a pegr kanaaN keh eshii-a chitor shar-ter bikanaaN !!

shumay lak lak minnat vaaraaN !

mudaam shumay soojaani rah-chaar

shumay kaster

Zia Baloch

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: :: kay vataa dar pa dar kanag looTeet ? ( by Zia Baloch ) ::
« Reply #79 on: May 14, 2011, 05:05:59 PM »
maRadaaren' Zia Baloch,

Salam o drout o durah baatet,

shome peyshgen' sheraani ranga ey perband ham wati maT watent. haas ishiye zarkhaez zameen keh waR waRen' pegr saachag bitten' lak seta karzit.
shome ey zameen e sara ma ham chizzey tukbandi kotag agan moh raset goRa diwwan a allama dayan'

chounahiyaa shar wa shome dastoonk e durah sher an' bale Shome ey sher haas seta karzit.

aasar-e-turs hichchii-a nayleet !
aasar-e-turs dar kanag looTeet !


shome perbandani deymtera ham raahachaaren'

 Shome-kaster
Zahida Raees Raji
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline ضیا بلوچ Zia Baloch

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 304
 • Karma: 19
Re: :: kay vataa dar pa dar kanag looTeet ? ( by Zia Baloch ) ::
« Reply #80 on: May 31, 2011, 11:23:49 AM »
maRadaaren' Zia Baloch,

Salam o drout o durah baatet,

shome peyshgen' sheraani ranga ey perband ham wati maT watent. haas ishiye zarkhaez zameen keh waR waRen' pegr saachag bitten' lak seta karzit.
shome ey zameen e sara ma ham chizzey tukbandi kotag agan moh raset goRa diwwan a allama dayan'

chounahiyaa shar wa shome dastoonk e durah sher an' bale Shome ey sher haas seta karzit.

aasar-e-turs hichchii-a nayleet !
aasar-e-turs dar kanag looTeet !


shome perbandani deymtera ham raahachaaren'

 Shome-kaster
Zahida Raees Raji

Baanuk Zahidah Raji, salaam o droot !

shumay lak lak minnat vaaraaN keh shumaa raa manii ey perbaNd doost bitt !

allam-a shumay dastooNk e ham vadaareeg ent ! umeet ent keh zoot pa BaaskaaN nadr -ey kan-ay !

minnat vaar

shumay kaster

Zia Baloch