Author Topic: "bel k zahra chy bungirit dunya" dastoonk ey pah chakassaga shoma deyma  (Read 17752 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture

 [dousten_baaskan]

Salam o drout o durah baate,  

marouchi diwwan e sara man wati deergen' wahaga darshaan kanag louTan'.
mani ey wahag ent diwwan e sara nou-darbarani nebeshtank o shaahiree e sara zaantkaar o chakasskaarani techken' bale neik niyyaten' chakkaskaari deyma bya ant.
parcha keh daan' ey chizz mabit labzank e taha pah wata jahey e gishsheng wa deeren' habarent wata damaanen' ham daarag sak graanent.

shome del a allam ey gap paad kaet keh man ey kaar e bindaat kanag a incho wahad parcha zurtag ishyie masteren sawab mani jind e balochi e nizoori o pushta pash kapag ent.
man Balochi shaahiree e bindaat kadi kotag ey shome deyme kessah ent o awali hapt o hasht dastoonkani pah ey kaara nadiyag e sawab mani jind e ham turs bittag keh chush mabet kasi-ay trunden' eyr janag a mani sher bandage hubb tej-proush beh kant.

bale noo huda e hazaar shugrent man wati taha hama confidence maragayan' keh Urdu lachchakaari e taha mana hast bezan' kasey keh mani shahiree a chund chund ham bekant bale man aahiye sharren' soujaan' zurag o raden' gappan' rad gwashag e haaTeega daaran'

man wati ey dastoonk keh paeri nabeshtah kanag e bindat kotag-at o zikken' roucha sarjam kot ishiyaa pah zaantkaar o chakkaskaarani hortkaari e chakkasag a dayag a aan'.

mani wahagent keh chakkaskaar o zaantkaar ey dastoonk e taha harch sharri o nizoori ey gendant guR'a wati hayalani darshaani a pad ma kenzant.

ey dastoonk e sara shome neiken' chamshaank e wadaareeg

zaante peR'a cha shoma kaster

Zahida Raees Raji
Dastoonk:

bel keh zahraa chey bunn-girit dunyaa
tao ma-heshkon, satar gushit dunyaa

kejjaga tai agan' rudit dunyaa
taee reyshaan' chitor kudit dunyaa?

nay kasa dant o nay kasa maarit
nay kasi haatera, mirit dunyaa

wata denaa maday tao dunya e
routagaan' chey tara gwajit dunyaa

daan' kadi-naaN wataraa d'ubaare
mah o estaalan' Tek chinit dunyaa


rouchay dantaan' kapant dunyaa e
wahday hadda chey sar gawzit dunyaa


del satar ull kant, makan piskag
bel keh zangaan' chey sar-richit dunyaa

prushtagen' waab o aagahen' chamman'
baaren' chincho habar goushit dunyaa


kas mazaanten' ey jaawaraan' zend e
bazzag  o beywasaan' gwajit dunya

tao nah junzay, nah sar bae jaah-ey
nah pah tai haatera, surit dunyaa


dar bekap tao keh ey tai juhud int
tai pushtaa noo dar-kapit dunyaa

chounen' eyley mani ey raaj-a goun
neshtag chaarit, kujaa rasit dunyaa


zaant e dunya e louTen' deyme rawag
pushta kenzay to sargwazit dunyaa


maahramem' wahagaan' bedaar del-a
saahega-a mehr-e sanbhahit dunyaa


tak o pahnaataan' bur-burit :Raaji:
yak barey keh del a srapit dunyaa
 


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Aazat Baloch

 • Tao Satar Beband Bohtam o Bejan Tazhn.. Pa Goshag Washnaam Nabet Bannam..
 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 509
 • Karma: 187
 • Saah Mana Droheet Damaana..
  • www.baask.com
 Dunia Dap Dard Naka Pa Goshag , Pahken Damuna Daag Daag Kant, Drogan Rast Kant o Rastan Drogh...

Adda...Tae Dastonk Dila Laget    :''(  .., He Dastoonk Dunia ey Kerdarani Pachen Ketaabe o Aye Kerdaran Paddar Kant..


Baaz Zeebaen Dastonk e o Modaam Wati Waahagan Barjah Dar o Modaam Wati Waahagani Pada Bosht.., Waahag Pa Dil e Daraga Gemorant , Tao Modan He Jouhda Bekan Wati  Waahagan Darshan Kanagi,..

Waja Huda Tara Shaala Sabz o Zamuraan Kanaat...

 goun_neiken_wahagan
Tae Jende Braat Aazat Baloch..
Man Balochian Agan Man Bolotan Estaal Karan..

Offline hafiz_aaskani1

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 195
 • Karma: 18
banuken guhaar raji
assalam o alaikum
kullan che pesh mun taraa ai noklen kaar e bindaat kanag e saraa mubaark baee dayaan, parcha k ai hamaa karent ke eshiya abed hich nokbahanden shaer wati maqaama sak baaz kam sar bant o bare bare moajizaat hum dema kaayant aa dega habare. tanqeed baraae taameer ai pemen site aani tahaa sakk allamiiyent.baedent ke braat o guhaar pa eshii na wash mabant,har kasee zihnaa ilmi habare ya tanqeed e hast aae farzint ke aaiya darshan bikant.maa agar che a kishkaa wat yakdam kamzoraan bale baaz jagahaaa mun ai cheez maritag k laht e braas o guhaar tahnaa waah waah e saraa ooshteet,o a cheez e mana sakk kammi mahsoos bootag ke parcha maaraa balochaan chushen site nest k oada hame cheez bebeet ke mardum e ilmi kamzooriyaan aahiya pesh bidareet ble alhamdulillah noo shuma ai bindaat kutag,allah shumaara kamyaab bikant.
o shume ai ghazal manaa baaz dost boot.
salaamat baate
يا رب‏!‏ مناهماياني ردء بكن كه ترا دوست انت

Offline SHAHNAZ

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 108
 • Karma: 3
Banoken-gohaar

Zahida jan,

Man wa labzani zantkare naya, bale mana tai nebeshta kotagen e dastoon baz dost bot, o omet kana ke to demtera hum wati nograhen galan gon giwana doldar kane.  o|||

 [baloch o baluchi labzank zind
Zemestan

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196

 [dousten_baaskan]

Salam o drout o durah baate,  

marouchi diwwan e sara man wati deergen' wahaga darshaan kanag louTan'.
mani ey wahag ent diwwan e sara nou-darbarani nebeshtank o shaahiree e sara zaantkaar o chakasskaarani techken' bale neik niyyaten' chakkaskaari deyma bya ant.
parcha keh daan' ey chizz mabit labzank e taha pah wata jahey e gishsheng wa deeren' habarent wata damaanen' ham daarag sak graanent.

shome del a allam ey gap paad kaet keh man ey kaar e bindaat kanag a incho wahad parcha zurtag ishyie masteren sawab mani jind e balochi e nizoori o pushta pash kapag ent.
man Balochi shaahiree e bindaat kadi kotag ey shome deyme kessah ent o awali hapt o hasht dastoonkani pah ey kaara nadiyag e sawab mani jind e ham turs bittag keh chush mabet kasi-ay trunden' eyr janag a mani sher bandage hubb tej-proush beh kant.

bale noo huda e hazaar shugrent man wati taha hama confidence maragayan' keh Urdu lachchakaari e taha mana hast bezan' kasey keh mani shahiree a chund chund ham bekant bale man aahiye sharren' soujaan' zurag o raden' gappan' rad gwashag e haaTeega daaran'

man wati ey dastoonk keh paeri nabeshtah kanag e bindat kotag-at o zikken' roucha sarjam kot ishiyaa pah zaantkaar o chakkaskaarani hortkaari e chakkasag a dayag a aan'.

mani wahagent keh chakkaskaar o zaantkaar ey dastoonk e taha harch sharri o nizoori ey gendant guR'a wati hayalani darshaani a pad ma kenzant.

ey dastoonk e sara shome neiken' chamshaank e wadaareeg

zaante peR'a cha shoma kaster

Zahida Raees Raji
Dastoonk:

bel keh zahraa chey bunn-girit dunyaa
tao ma-heshkon, satar gushit dunyaa

kejjaga tai agan' rudit dunyaa
taee reyshaan' chitor kudit dunyaa?

nay kasa dant o nay kasa maarit
nay kasi haatera, mirit dunyaa

wata denaa maday tao dunya e
routagaan' chey tara gwajit dunyaa

daan' kadi-naaN wataraa d'ubaare
mah o estaalan' Tek chinit dunyaa


rouchay dantaan' kapant dunyaa e
wahday hadda chey sar gawzit dunyaa


del satar ull kant, makan piskag
bel keh zangaan' chey sar-richit dunyaa

prushtagen' waab o aagahen' chamman'
baaren' chincho habar goushit dunyaa


kas mazaanten' ey jaawaraan' zend e
bazzag  o beywasaan' gwajit dunya

tao nah junzay, nah sar bae jaah-ey
nah pah tai haatera, surit dunyaa


dar bekap tao keh ey tai juhud int
tai pushtaa noo dar-kapit dunyaa

chounen' eyley mani ey raaj-a goun
neshtag chaarit, kujaa rasit dunyaa


zaant e dunya e louTen' deyme rawag
pushta kenzay to sargwazit dunyaa


maahramem' wahagaan' bedaar del-a
saahega-a mehr-e sanbhahit dunyaa


tak o pahnaataan' bur-burit :Raaji:
yak barey keh del a srapit dunyaa
 


Salaam o Drout Pah Raaj Dousten Zahida Raaji Baloch
Baaz Shar o Alkaapen Dastunke.

Pah Drosten Kaarani Bongej Kanaga, Taa Ensaane Del o Pegra Wahag Mah Beet Ent Godda Hech Cheez Pah Moheema Sar Nah Beet.
Dorhen Kaarani Sambhenuk Mehraani Dawaar Jaah Ent,Tai Gap Raastan Mehraani Saahega Dounyaa sambheet.

Maah Mala Maal ChahToohen Dud o Rabedagaan Hamgranchen,baayd Ent Wati Ganjen Dud o Zobaana Zendag Bedaaren.......

Zendag Baat Balochani Labzaank.

"Shomy Mennatwaar Thangi Baloch"
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Dunia Dap Dard Naka Pa Goshag , Pahken Damuna Daag Daag Kant, Drogan Rast Kant o Rastan Drogh...

Adda...Tae Dastonk Dila Laget    :''(  .., He Dastoonk Dunia ey Kerdarani Pachen Ketaabe o Aye Kerdaran Paddar Kant..


Baaz Zeebaen Dastonk e o Modaam Wati Waahagan Barjah Dar o Modaam Wati Waahagani Pada Bosht.., Waahag Pa Dil e Daraga Gemorant , Tao Modan He Jouhda Bekan Wati  Waahagan Darshan Kanagi,..

Waja Huda Tara Shaala Sabz o Zamuraan Kanaat...

 goun_neiken_wahagan
Tae Jende Braat Aazat Baloch..

mani Waajaen' braat Aazaat:

Drout o durah baatet!

braat aa shaahir wash-bahaten' keh aahiye labzaani sarpad bayuken' waanok bebant. shome tauseep o seta e cha del e johlaankiyaaN mennatvaaran'.
wajah huda shomaraa mudaam wash o wazhnaam kanaat (Shala anchush baat)


 goun_neiken_wahagan

tai addaZahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline yahya. याहया

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 468
 • Karma: 42
 • याहया-बास्क
  • بلوچی دگنیا BALUCHI DUNYA
bel keh zahraa chey bunn-girit dunyaa
tao ma-heshkon, satar gushit dunyaa

Salam Banok Zahida Raees Raji
chotore ?
marchi pa khoda mana goshag kapt keh Aafareen tai khayala.
taw mani ustade , tai ey gaala marchi darmani kaar kot.

zantkaaraaN sharr kowashtag keh shayar Hama BozergeyN darachk ent keh Aaeeye shaah cha dorsaaN borzter ent o Aaeeye Hondaal cha cheyr zameena jahal ter ant,.

Murg sab boltey heyN bol ke chop retey heyN
HaaN, Aseel , ek  nawaa sanj  rahe gaa teraa


And Satan said:
I had no power over you
except that I called you
and you obeyed me.
So do not blame me
but blame your selves.
Al Qur ' an

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
banuken guhaar raji
assalam o alaikum
kullan che pesh mun taraa ai noklen kaar e bindaat kanag e saraa mubaark baee dayaan, parcha k ai hamaa karent ke eshiya abed hich nokbahanden shaer wati maqaama sak baaz kam sar bant o bare bare moajizaat hum dema kaayant aa dega habare. tanqeed baraae taameer ai pemen site aani tahaa sakk allamiiyent.baedent ke braat o guhaar pa eshii na wash mabant,har kasee zihnaa ilmi habare ya tanqeed e hast aae farzint ke aaiya darshan bikant.maa agar che a kishkaa wat yakdam kamzoraan bale baaz jagahaaa mun ai cheez maritag k laht e braas o guhaar tahnaa waah waah e saraa ooshteet,o a cheez e mana sakk kammi mahsoos bootag ke parcha maaraa balochaan chushen site nest k oada hame cheez bebeet ke mardum e ilmi kamzooriyaan aahiya pesh bidareet ble alhamdulillah noo shuma ai bindaat kutag,allah shumaara kamyaab bikant.
o shume ai ghazal manaa baaz dost boot.
salaamat baate


mani wajaen braat Hafiz:
Salamat baatet:

braat pahel bekan keh dazgaTTiye sawaba incho wahad pad tai namdi e passav dayagayan'

braat mani wa wahag shome deyma en' bale mana sak afoozen' keh aa mardom e gap raast but keh aahiya mana ey sarhaal e bindaat e wahada gwasht keh Zahida tao bey paheda ey sarhaal bungeyj kotag kas ishiye taha nebeshta nakant.

baazen' zaantkaaran' keh as a guest ey sarhaal chaaretag aahan ey wa gwasht keh ey sharren' chizzen' bale kasa deyam aahag e bindaat nakot.
baazen' chizzey rahshooni ham kotag bale diwwan e sara nayayag e sawab a man sarpad nabayagayan'

zanan' may Balochi shaahir o nebeshtakaaran' wati sara wati zaant e sara incho confidence neyst keh aa chizza ma dar balochi site ani sara gendagaen'?


Braat tai namdi o dastoonk e doust daarag e mennatvaaran'

Allah e mayaar o bahooTet.Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Banoken-gohaar

Zahida jan,

Man wa labzani zantkare naya, bale mana tai nebeshta kotagen e dastoon baz dost bot, o omet kana ke to demtera hum wati nograhen galan gon giwana doldar kane.  o|||

 [baloch o baluchi labzank zind

mani baanoken' gohaar Shahnaaz:

durah baate,

jaan tai namdi eda dist del sak wash but.
mani bey saren' labzaani doust daarag e cha del e jhoulaankiyaaN mennatvaaran'
Omaiten deymtera ham wati ey gohara del badi dae.

Mudaam wazhnaam baate


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline hafiz_aaskani1

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 195
 • Karma: 18
Baanuken guhaar raji
Salamatee baat tee sara.
Harkas wataara zant o hame paemaa mun hum wataara cha kullan gesh zaanan.
Mana a gaap e janagaa hich lajj nakant k mun kullen bahr o zameenan che naa waqifan. .bus lathe hisabiyen bahrant k mun aayani tahaa watee hayaalan pazor darshan kanage juhdaa kanaan. O mani balochi hum sakk nizorint o mun pa sad afsos aahiya wahd dat kanagaa nayaan,
Mani hayaala agan shuma o aidega zaantkaaran agan hame kaar( bizaan bahr o awzan) bungej bukuten guda maara sakk baaz faaeda rast. Yaa ai shart air kanag betten k har ghazal e sara aaee bahr hum gushag bebeet.take maa o dega baazen bask e cha oda faeda buzooren.
O mun cha baaskan a pahelliya lotaan k mani gaalwaar e tahaa aayan dega pendetagaen labz gindagaa kaet. A mani jind e nezooriyent. mani na baaligen hayaala baaz randa lathe sherani tahaa pecho tab waartag. Bale mun kashmakashe tahaa kaptagaan k a mun wat radaan yaa shaer? Pameshka mun khamoshi gichen kutag.
Baaz randaa mun habare pa washgappi nibishta kutag bale waanoka watee trunden lehjahaa wantag o dega paem lekitag. Wallah k mana sakk takleef bettag. Bale aa hum mayaari nayant parcha k harf e waanaga nibishtah kanok e lehjah zaanag na beet.
Eda mani dil gusheet k hum duwalikht e rahe waala sheraa nibishtah bikanaan bale a cho K2 aa mashhoorint pamishka bille.gapp sakk draaj boot.
Bale mani dilee armaan o waahag hameshent k baaedent bask e taha maa hame cheezan biginden.
Shuma jwaantir hayaal kanit o zaanit.

Hafiz atta ur rehman aaskani

يا رب‏!‏ مناهماياني ردء بكن كه ترا دوست انت

Offline meer_dahagh_baloch

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 4
SALAM O DOROUTH ßAANUKHEIN GUWAR WASHDILL O WASHNAAM BAATHAY..
Thao Nah Junzay, Nah Sar ßae Jaah-ey,
Nah Pah Thai Haatera, Surith Dunyaa,
Chounein Eyley Mani Ey Raaj-a Goun,
Neshtah Chaarith Kujaa Raasith Dunyaa,
Ma'shah'ALLAH ßaazz Washsh Guwar, Dillhay Taha Eir Kapth Tae Dasthoonk...Salamath ßaathay Har Wahda Goun Johd O ßaloch Raaja...
Shomay Hayalani Chammdaar O Qaum A Kasthir Meer Dahagh ßaloch.....

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Baanuken guhaar raji
Salamatee baat tee sara.
Harkas wataara zant o hame paemaa mun hum wataara cha kullan gesh zaanan.
Mana a gaap e janagaa hich lajj nakant k mun kullen bahr o zameenan che naa waqifan. .bus lathe hisabiyen bahrant k mun aayani tahaa watee hayaalan pazor darshan kanage juhdaa kanaan. O mani balochi hum sakk nizorint o mun pa sad afsos aahiya wahd dat kanagaa nayaan,
Mani hayaala agan shuma o aidega zaantkaaran agan hame kaar( bizaan bahr o awzan) bungej bukuten guda maara sakk baaz faaeda rast. Yaa ai shart air kanag betten k har ghazal e sara aaee bahr hum gushag bebeet.take maa o dega baazen bask e cha oda faeda buzooren.
O mun cha baaskan a pahelliya lotaan k mani gaalwaar e tahaa aayan dega pendetagaen labz gindagaa kaet. A mani jind e nezooriyent. mani na baaligen hayaala baaz randa lathe sherani tahaa pecho tab waartag. Bale mun kashmakashe tahaa kaptagaan k a mun wat radaan yaa shaer? Pameshka mun khamoshi gichen kutag.
Baaz randaa mun habare pa washgappi nibishta kutag bale waanoka watee trunden lehjahaa wantag o dega paem lekitag. Wallah k mana sakk takleef bettag. Bale aa hum mayaari nayant parcha k harf e waanaga nibishtah kanok e lehjah zaanag na beet.
Eda mani dil gusheet k hum duwalikht e rahe waala sheraa nibishtah bikanaan bale a cho K2 aa mashhoorint pamishka bille.gapp sakk draaj boot.
Bale mani dilee armaan o waahag hameshent k baaedent bask e taha maa hame cheezan biginden.
Shuma jwaantir hayaal kanit o zaanit.

Hafiz atta ur rehman aaskanimani wajaaen' braat :Hafiz atta ur rehman aaskani:

Salamat baatet:
braat man delproush nayan keh parcha ey sarhaal e sara zaantkaaran' wati chamshank nadaat.
marouchi hama kas keh deyma aahag a lajj kanagaen' baandaa aa wat wati gaama deyma yaarit.

Braat man johud kanagayan' keh shaahiree e bunnukii gappani babata chizzey mavaad yak jah bekanan' bale allama pah eshan wahad louTit.

anchush keh tao zaane. Baask e sar e pah delsyaahii hadd kotagen' stuff an' nouken raaj doust duzzag o edit kanag o wati sites e sara lechchenagayan' keh ma raaji johud kanagaen' bale braat Baask a wati jah hadd kotag chushen duzziyaan chey kas baaja burt nakant.

mana aa drustani komak pah ey kaara louTit keh aahan goun naam o nap kaar neyst aa pah zoban o raaj e deym rawi kaar kant.

(Aa kas nazzikka mayayant keh jaar wa raaj doustiye janant bale ba pushta teer a maan dayant o gwashant keh agan tara raaj dousti hast goun maara hambradaari bekan )


Shome del proush mabae daan mani taha himmat hast Baask wati johuda nadaarit.

Allah e mayaar o bahooTet

 
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Salaam o Drout Pah Raaj Dousten Zahida Raaji Baloch
Baaz Shar o Alkaapen Dastunke.

Pah Drosten Kaarani Bongej Kanaga, Taa Ensaane Del o Pegra Wahag Mah Beet Ent Godda Hech Cheez Pah Moheema Sar Nah Beet.
Dorhen Kaarani Sambhenuk Mehraani Dawaar Jaah Ent,Tai Gap Raastan Mehraani Saahega Dounyaa sambheet.

Maah Mala Maal ChahToohen Dud o Rabedagaan Hamgranchen,baayd Ent Wati Ganjen Dud o Zobaana Zendag Bedaaren.......

Zendag Baat Balochani Labzaank.

"Shomy Mennatwaar Thangi Baloch"


maRadaaren' wajah Thangi Baloch:
Salam o drout,

beywahada namdi e passav dayag e cha shoma pahelli louTan' omaiten' mani dazgattiyaan maaret o mana pahel kanet.

mani ey bey saren' dastoonk e doust daarag o delbaddi dayag e mennatvaaran'.

Omaiten shome deymtera ham wati delbadiyaan' goun maara hoor kane o Baluchi e deym rawi a goun maara hamen' waRa hambradaari kane.

shome neiken wahagani mudaam rahchaar

zaant e peRa cha drustan kaster

Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
SALAM O DOROUTH ßAANUKHEIN GUWAR WASHDILL O WASHNAAM BAATHAY..
Thao Nah Junzay, Nah Sar ßae Jaah-ey,
Nah Pah Thai Haatera, Surith Dunyaa,
Chounein Eyley Mani Ey Raaj-a Goun,
Neshtah Chaarith Kujaa Raasith Dunyaa,
Ma'shah'ALLAH ßaazz Washsh Guwar, Dillhay Taha Eir Kapth Tae Dasthoonk...Salamath ßaathay Har Wahda Goun Johd O ßaloch Raaja...
Shomay Hayalani Chammdaar O Qaum A Kasthir Meer Dahagh ßaloch.....

cha del e johulaankiyaaN tai mennatvaaran' mani wajaen braat: wajaah huda tara ham mudaam wash o washnaam kanaat (Shala anchush baat)
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line