Author Topic: Share your thoughts in your words باسکانی جند ءِ پگر ءُ مارشت ۔۔۔  (Read 556540 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #150 on: April 01, 2011, 12:26:25 PM »
aa kasi keh dapp (yani gap/habar) sellant aahiye del ham hamen rangen' zaanag bibit chiyaa keh insaan e zoban hama maareshta darshan kant keh aahiye pegr e taha hast o pegr insaan e baaten'. (ZR)


Kasy satar wash gap bibit aahiye del e sharri o badi rouchey nah rouchey aahiye kerd a chey zaher bitten' (ZR)
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #151 on: April 01, 2011, 12:29:05 PM »
   Agan man bezaanten ke ajoei cheye taney wahda man pach geptagat.

                 Adabi hakim


Braat raast goshet shoma, mae zaant angat wati jah a beger pegr e gulaamiyaa maan gishshetag. hama roucha keh ma sarpad baen' wata cha ishiya dar kanag e raah a patten'.

Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #152 on: April 01, 2011, 12:58:20 PM »
Agan may raaj wati  zeekken  rouch e  tehari e sawaba  maan  marouchigen rouch e rouznaeiya shouhaaz  bekant ,  gora aei e bandatigen rouch tehaar nabootagat.

Adabi hakim

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #153 on: April 01, 2011, 01:10:09 PM »
dunya e kujaam ham  rishta e tooka 2 mardomani miyana agan' yak gaamey e ham haalikken' jahey pash kapt bezaan' sehmi e putraga o rishta e prusht prosha kas daasht nakant.


Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #154 on: April 02, 2011, 12:13:16 AM »
Hayraanen gap eshnt ke agan balouch pa sharren wahagey rehaadag bebeet , marg wata aeiy e deima  zaaher kant o sharren waahag wata cheir dant , balay agan pa haraaben waahagey rehaadag bebeet , marg wata cheir dant o haraaben waahag wata pa sharren shekley peish dareet.

Adabi hakim

Offline Mir Alihan

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 347
 • Karma: 202
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #155 on: April 03, 2011, 12:55:45 AM »
aa insaan keh mazhab nammanit o insaaniyat a baala goshit aa nazaant keh mazhab goshant chiyya.(ZR)
Mazhab o insaaniyat do degey degey chiz ant.Tao pa wati jahhad e naam e sara dege insaniyata koshey parcha? o tao goshey bas mani mazhab shar ent parcha?
mazabaan insaniyat e tachken raha ra gaar kanaen ta o jahaane toka behemini hahortag!...
????

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #156 on: April 03, 2011, 12:58:15 AM »
Agan man bezaanten ke cha hech  kaar e nakanag  yakk kaareye kanag gehterent taney wahd’a man baaz deyma shotageton.

Adabi hakim

Offline Mir Alihan

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 347
 • Karma: 202
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #157 on: April 03, 2011, 01:02:19 AM »
Oshtatagen aap satar saaf bebeet bale ahlam rouche na rouche gaeet..
????

Offline Mir Alihan

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 347
 • Karma: 202
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #158 on: April 03, 2011, 01:04:21 AM »
Ah kas ke wati kodeka saaf o palgaret nakant, ah baheden pa wat mel o madi'e waaba magendeet.
????

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #159 on: April 03, 2011, 01:11:37 AM »
Agan man bezaanten ke many saoulen bach rouchey rodeet o raajpahaaz o watandoustey beet  man  ara  geishter  maan  zaant e peda taacheyntagat .

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #160 on: April 04, 2011, 12:57:35 AM »
May raaja deirent ke deimrawiya  shouhaaz kanagent balay deimrawi  e darnakapag e sawab eshent  ke  warna e  joush  gaarent  o peeren  e  housh . 

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #161 on: April 05, 2011, 12:15:40 AM »
Dognyaei adedge raaj wati raajdaptar nobeshtagant o pa wati ayoken chokkan  eir kotagant balay may raaja wati raajdaptar maan wati del  naksh kotag o goun wat  maan wati gourr bortag.

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #162 on: April 05, 2011, 02:28:50 AM »
May raaj e taha do paimen naasarpad (jaahel) hastant yakkeya agan sarpad bekanay a  sarpad beet ,  balay doumiya agan  sarpad bekanay sarpad  nabeet o wati  nasarpadiya  yakk zaantkaariey zaant.

Adabi hakim


Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #163 on: April 06, 2011, 12:15:04 AM »
May molk cha dasta shot balay may raaj e  doein  naslan wata mayareeg nakot, kasaanenan gwasht may housh naraset ke maa bezaanten  , mazanenan gwasht may dast  naraset  ke maa kaarey bekoten.

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #164 on: April 07, 2011, 01:27:45 AM »
Watwaajahi agan pa waajahi pach gerag bebooten 200 sala  peish teebagen dognyaa balouch raaj e golaamat .

Adabi hakim