Author Topic: Share your thoughts in your words باسکانی جند ءِ پگر ءُ مارشت ۔۔۔  (Read 340850 times)

0 Members and 16 Guests are viewing this topic.

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #165 on: April 08, 2011, 01:05:47 AM »
Agan man bezaanten ke bey gehar’a (zameer) mani tibagen joun beykaar beet , man wati gehaar’a peisar nawaartagat .

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #166 on: April 09, 2011, 12:23:15 AM »
Agan man bezaanten ke mani molk e rastagen keshkaan  rouchey  rodant o borzen diwaal  bant man zouraakaan pa keshkaani  randag’a naeshtagetant.

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #167 on: April 09, 2011, 08:43:31 PM »
 Agan may raaj e zeekken nasl balouchistana wati maat bezaanten  marouchgen sasl chourah  nabootagat o  bandatigen nasl  gaar nabootagat.

 Adabi hakim


Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #168 on: April 10, 2011, 01:06:48 AM »
Agan may raaja zeekken rouch pa deimrawi e raha laank bebasten marouchi  rehadag  geptagat  o  baandtaat deimrawi  e menzela shotag o sar bootagat .

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #169 on: April 11, 2011, 02:17:03 AM »
Agan zeekken roucha may  rahdarbar  wati seyaasat e boura  maan taggi o touri e pedaan  mataacheinten  marouchi  may  raaj cha a rahdarbar deljamat o baandaatigen rouch  tibagen raaja rahdarbar e gap  mannetagat.

Adabi hakim


Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #170 on: April 12, 2011, 10:03:35 AM »
Agan man bezaanten ke zouraak e bechkandag rouchey manaa grewaeneet man goun wati mazaari panjagaan hamaa rouch aeye dap proshtagat .

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #171 on: April 13, 2011, 01:03:26 AM »
Agan zeekken rouch  may  raaj e  neikmardana (mollayana)  may raasten adeeb o nadkaarani dast  madashteynant taney wahda may shahden balouchi zobaan jehaani bootagat.

Adabi hakim

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #172 on: April 13, 2011, 01:55:01 PM »
sharri e asar hama wahada shar bit-ent  keh aahiye taha pah jind a ham sharri maan bibit.

mardom taan' tai sharri a nap chest kanant tao aahani delani baashah e bel keh tai jind pah ishiya tawaan baar bibit.
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #173 on: April 14, 2011, 12:36:28 AM »
Agan zeekken rouch  may raaj e harch kas  wata eiwak  madeesten  marouchi aei  wata tibagen  raajey deestagat o baandaatigen rouch wati wajah wat bootagat.
Adabi hakim


Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #174 on: April 15, 2011, 02:52:02 AM »
 Agan may raaj e zeekken nasla ajoei e nehaal bekeshten marouchigen nasla meintag  o roudeintagat o bandaatigen nasla bar waartagetant.

 Adabi hakim


Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #175 on: April 16, 2011, 01:04:51 AM »
Agan man bezaanten ke rouchey kait o many maaten zobaan jehaani beet gora man wataa peisar maan naaraastyan naperreintagat.
i
Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #176 on: April 17, 2011, 12:57:47 AM »
Agan taei hambalen doust shot o  goun taei dozmen e lashkar hour boot gora to dozmen e teebagen lashkara wati doust mazaan.

Adabi hakim


Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #177 on: April 18, 2011, 01:47:40 AM »
Agan zeekken neikmard (molla) mana souj bedaten ke zend e nehaad baazent man wati marouchigen zenda sharr kotagat o bandatigen zend e kadra zaantagat.

Adabi hakim

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #178 on: April 19, 2011, 01:30:02 AM »
Agan man bezaanten ke zouraak e taggein bechkandag rouchey manaa grewaeneet man goun wati mazaari panjagaan hamaa wahda aeye dap proshtagat .

Adabi hakim

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Re: Share yours thoughts in your Baluchi words...
« Reply #179 on: April 19, 2011, 09:10:04 PM »
dunya hejbar zoorak e deyma na daarit bale nizoor e sar e chest kanag a naelet.

(ZR)
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line