Author Topic: Qasum Faraz e redo band daatagen' Wajoodiyat e sara Babul Zaheer e chamshank  (Read 9447 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nood Bandag

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 7
labzank e taha man o tu e gunjaish nest.
nawashtank e sara baed ant gapp bebi. o zemadaren nadkar wati zemmawari bezana. qasum o zahida o janan 3en zemmawaren mardum ant. ghalati an kotah bekaney.

Offline yahya. याहया

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 468
 • Karma: 42
 • याहया-बास्क
  • بلوچی دگنیا BALUCHI DUNYA
 [dousten_baaskan]

man shome dorsani gapp wantaaN man Ajakka butaaN keh kassa waja Qasem Feraz wangii wa na wantag o beraga waja Babul e gappani sara maaN haRetag ant.shomara goN dazbandi ent yak barey ketaba bowanet o pada NAQD nagd bekant o bogoshet. bale waja BABOL a ey ketaab want o wati naqdii kotag shoma ham pesara wangii ya bowanet o pada nagd kaari bekanet yak o domige eyrjanag mae Baluchiey deym raveeye raaha Dangar jant.mani naatawaneyN jernda takdeym  2 beger taaN taakdeym 95 wantag o angat wangayaaN o wati REVIEW tanqeedaa randa kanaaN goRa wash beet.shoma eda yak o domge gappani sara Review daatag Ajakka buwagii gappey .
daniga man ey ketabe sara naghd goshgye mohaRaa nayaaN parchi keh ketaab man taniiga sarjamiiya na wantag bale yak gappya man sak sukeegaaN keh ey ketabe taha paakeyN URDU ast ent keh pa Baluchi Labaznke wasta yak mazneyN padtaapey beehaarey hancho keh KOWELAH , ishye wati AlmaaseyN Baluchi labz ESHKER ast ent goRa KOWELAHey seyahee eda chi kant ? dege baaz baaz URDU barbadi ast ent.ketabe sara haalini taha Urdu ast bale Aa waja Qasem Feraze nayant.mae wati zantkaar o kawsseyN wajhaaniig ant.
NameeraneyN wajah SAYAD ZAHOOR SHAH HASHMII ya goshtaa buta keh AgaaN shomara jahey Baluchiye wati zagreyN Labz dast na kapt ant goRa shoma Baluchye nazziikeyN zuban Farsi o Arbi labzaaN kaar beband et . bale naaN keh URDU o English.
bale AgaaN Baluchiye wati Labz ast ant goRa maaraa Aa dege zubaanaaN goN chi kaar ast.
umeyt ent keh shoma sarpad butey . wati jaak chamdaacheyN Aasar kan et.
menatwaar.
 

And Satan said:
I had no power over you
except that I called you
and you obeyed me.
So do not blame me
but blame your selves.
Al Qur ' an

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196

 [dousten_baaskan]

man shome dorsani gapp wantaaN man Ajakka butaaN keh kassa waja Qasem Feraz wangii wa na wantag o beraga waja Babul e gappani sara maaN haRetag ant.shomara goN dazbandi ent yak barey ketaba bowanet o pada NAQD nagd bekant o bogoshet. bale waja BABOL a ey ketaab want o wati naqdii kotag shoma ham pesara wangii ya bowanet o pada nagd kaari bekanet yak o domige eyrjanag mae Baluchiey deym raveeye raaha Dangar jant.mani naatawaneyN jernda takdeym  2 beger taaN taakdeym 95 wantag o angat wangayaaN o wati REVIEW tanqeedaa randa kanaaN goRa wash beet.shoma eda yak o domge gappani sara Review daatag Ajakka buwagii gappey .
daniga man ey ketabe sara naghd goshgye mohaRaa nayaaN parchi keh ketaab man taniiga sarjamiiya na wantag bale yak gappya man sak sukeegaaN keh ey ketabe taha paakeyN URDU ast ent keh pa Baluchi Labaznke wasta yak mazneyN padtaapey beehaarey hancho keh KOWELAH , ishye wati AlmaaseyN Baluchi labz ESHKER ast ent goRa KOWELAHey seyahee eda chi kant ? dege baaz baaz URDU barbadi ast ent.
NameeraneyN wajah SAYAD ZAHOOR SHAH HASHMII ya goshtaa buta keh AgaaN shomara jahey Baluchiye wati zagreyN Labz dast na kapt ant goRa shoma Baluchye nazziikeyN zuban Farsi o Arbi labzaaN kaar beband et . bale naaN keh URDU o English.
bale AgaaN Baluchiye wati Labz ast ant goRa maaraa Aa dege zubaanaaN goN chi kaar ast.
umeyt ent keh shoma sarpad butey . wati jaak chedacheyN Aasar kan et.
menatwaar.
 
"Waja 'en Yahya Baloch"

Agaan Tai Murrad o Lout Chah Seyaahgant Aaiye Jawaab Tai Wati Jenda Datag.Parcha Tao Wat Gwashet Keh Wahde Balochiye Seyaahag Astan At,Parcha Arabi Yaa Farsiya Deyma Kaaren.Ajakka Maboo? Pada Ey Wa Hairani Gappe Nahent,
Agaan Tao Pah Kassye Seyaahga Eshker Genden Aaiye eshker o Aappe Tapawata Sarpad Beh Beit,Aaiye Haamiyaan Pah Diwwan Padar Bekan Et,
Mani Hayala Awwali(Bendaati) Passah Man Pah Waja Qasum'a Eyr kotag Aaiye Taha Kassa Heich Waden Eshkar e Chama Nahet.
Mani Maaraga Waja Qasume Delbadi Datag o Aaiye Johd Sata Kotag At.
Chah Tara Geysh Keh Tao Begwashe Ey Jaara Man Wat Janan,Mardom Zaantkaar Ey Babat Cheh Gwashant,Nah Labzaanke o Zobaane Deymraouiya Kassy Dangar Jat Kot Kant,o Nah Dangran Eyr Kot kant,
Kimyaa Gerani Palawa Choush Eyr Made Keh Raaje Daptar Zaantani Sang o Touran Mano Tao Gaaren Behben,Omeit Hameshent Tao Ham Sarpad Booty.

                          [baloch o baluchi labzank zind
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline yahya. याहया

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 468
 • Karma: 42
 • याहया-बास्क
  • بلوچی دگنیا BALUCHI DUNYA

 [dousten_baaskan]

man shome dorsani gapp wantaaN man Ajakka butaaN keh kassa waja Qasem Feraz wangii wa na wantag o beraga waja Babul e gappani sara maaN haRetag ant.shomara goN dazbandi ent yak barey ketaba bowanet o pada NAQD nagd bekant o bogoshet. bale waja BABOL a ey ketaab want o wati naqdii kotag shoma ham pesara wangii ya bowanet o pada nagd kaari bekanet yak o domige eyrjanag mae Baluchiey deym raveeye raaha Dangar jant.mani naatawaneyN jernda takdeym  2 beger taaN taakdeym 95 wantag o angat wangayaaN o wati REVIEW tanqeedaa randa kanaaN goRa wash beet.shoma eda yak o domge gappani sara Review daatag Ajakka buwagii gappey .
daniga man ey ketabe sara naghd goshgye mohaRaa nayaaN parchi keh ketaab man taniiga sarjamiiya na wantag bale yak gappya man sak sukeegaaN keh ey ketabe taha paakeyN URDU ast ent keh pa Baluchi Labaznke wasta yak mazneyN padtaapey beehaarey hancho keh KOWELAH , ishye wati AlmaaseyN Baluchi labz ESHKER ast ent goRa KOWELAHey seyahee eda chi kant ? dege baaz baaz URDU barbadi ast ent.
NameeraneyN wajah SAYAD ZAHOOR SHAH HASHMII ya goshtaa buta keh AgaaN shomara jahey Baluchiye wati zagreyN Labz dast na kapt ant goRa shoma Baluchye nazziikeyN zuban Farsi o Arbi labzaaN kaar beband et . bale naaN keh URDU o English.
bale AgaaN Baluchiye wati Labz ast ant goRa maaraa Aa dege zubaanaaN goN chi kaar ast.
umeyt ent keh shoma sarpad butey . wati jaak chedacheyN Aasar kan et.
menatwaar.
 
"Waja 'en Yahya Baloch"

Agaan Tai Murrad o Lout Chah Seyaahgant Aaiye Jawaab Tai Wati Jenda Datag.Parcha Tao Wat Gwashet Keh Wahde Balochiye Seyaahag Astan At,Parcha Arabi Yaa Farsiya Deyma Kaaren.Ajakka Maboo? Pada Ey Wa Hairani Gappe Nahent,
Agaan Tao Pah Kassye Seyaahga Eshker Genden Aaiye eshker o Aappe Tapawata Sarpad Beh Beit,Aaiye Haamiyaan Pah Diwwan Padar Bekan Et,
Mani Hayala Awwali(Bendaati) Passah Man Pah Waja Qasum'a Eyr kotag Aaiye Taha Kassa Heich Waden Eshkar e Chama Nahet.
Mani Maaraga Waja Qasume Delbadi Datag o Aaiye Johd Sata Kotag At.
Chah Tara Geysh Keh Tao Begwashe Ey Jaara Man Wat Janan,Mardom Zaantkaar Ey Babat Cheh Gwashant,Nah Labzaanke o Zobaane Deymraouiya Kassy Dangar Jat Kot Kant,o Nah Dangran Eyr Kot kant,
Kimyaa Gerani Palawa Choush Eyr Made Keh Raaje Daptar Zaantani Sang o Touran Mano Tao Gaaren Behben,Omeit Hameshent Tao Ham Sarpad Booty.

                          [baloch o baluchi labzank zind


wajah taw mani gappa sarpad nabutagey , man ey eshkere barwa goshtag keh ketaabe taha Urdu labaz " kowelah " ast ent .man kassi seyahag eyr na jatag.
eda bechaar ast ent. http://baask.com/literature/qasumfaraz/wajoodiyat/0098.gif
tai baaz mennat waar aaN

And Satan said:
I had no power over you
except that I called you
and you obeyed me.
So do not blame me
but blame your selves.
Al Qur ' an

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

 • Global Moderator
 • ******
 • Posts: 1234
 • Karma: 196

 [dousten_baaskan]

man shome dorsani gapp wantaaN man Ajakka butaaN keh kassa waja Qasem Feraz wangii wa na wantag o beraga waja Babul e gappani sara maaN haRetag ant.shomara goN dazbandi ent yak barey ketaba bowanet o pada NAQD nagd bekant o bogoshet. bale waja BABOL a ey ketaab want o wati naqdii kotag shoma ham pesara wangii ya bowanet o pada nagd kaari bekanet yak o domige eyrjanag mae Baluchiey deym raveeye raaha Dangar jant.mani naatawaneyN jernda takdeym  2 beger taaN taakdeym 95 wantag o angat wangayaaN o wati REVIEW tanqeedaa randa kanaaN goRa wash beet.shoma eda yak o domge gappani sara Review daatag Ajakka buwagii gappey .
daniga man ey ketabe sara naghd goshgye mohaRaa nayaaN parchi keh ketaab man taniiga sarjamiiya na wantag bale yak gappya man sak sukeegaaN keh ey ketabe taha paakeyN URDU ast ent keh pa Baluchi Labaznke wasta yak mazneyN padtaapey beehaarey hancho keh KOWELAH , ishye wati AlmaaseyN Baluchi labz ESHKER ast ent goRa KOWELAHey seyahee eda chi kant ? dege baaz baaz URDU barbadi ast ent.
NameeraneyN wajah SAYAD ZAHOOR SHAH HASHMII ya goshtaa buta keh AgaaN shomara jahey Baluchiye wati zagreyN Labz dast na kapt ant goRa shoma Baluchye nazziikeyN zuban Farsi o Arbi labzaaN kaar beband et . bale naaN keh URDU o English.
bale AgaaN Baluchiye wati Labz ast ant goRa maaraa Aa dege zubaanaaN goN chi kaar ast.
umeyt ent keh shoma sarpad butey . wati jaak chedacheyN Aasar kan et.
menatwaar.
 
"Waja 'en Yahya Baloch"

Agaan Tai Murrad o Lout Chah Seyaahgant Aaiye Jawaab Tai Wati Jenda Datag.Parcha Tao Wat Gwashet Keh Wahde Balochiye Seyaahag Astan At,Parcha Arabi Yaa Farsiya Deyma Kaaren.Ajakka Maboo? Pada Ey Wa Hairani Gappe Nahent,
Agaan Tao Pah Kassye Seyaahga Eshker Genden Aaiye eshker o Aappe Tapawata Sarpad Beh Beit,Aaiye Haamiyaan Pah Diwwan Padar Bekan Et,
Mani Hayala Awwali(Bendaati) Passah Man Pah Waja Qasum'a Eyr kotag Aaiye Taha Kassa Heich Waden Eshkar e Chama Nahet.
Mani Maaraga Waja Qasume Delbadi Datag o Aaiye Johd Sata Kotag At.
Chah Tara Geysh Keh Tao Begwashe Ey Jaara Man Wat Janan,Mardom Zaantkaar Ey Babat Cheh Gwashant,Nah Labzaanke o Zobaane Deymraouiya Kassy Dangar Jat Kot Kant,o Nah Dangran Eyr Kot kant,
Kimyaa Gerani Palawa Choush Eyr Made Keh Raaje Daptar Zaantani Sang o Touran Mano Tao Gaaren Behben,Omeit Hameshent Tao Ham Sarpad Booty.

                          [baloch o baluchi labzank zind


wajah taw mani gappa sarpad nabutagey , man ey eshkere barwa goshtag keh ketaabe taha Urdu labaz " kowelah " ast ent .man kassi seyahag eyr na jatag.
eda bechaar ast ent. http://baask.com/literature/qasumfaraz/wajoodiyat/0098.gif
tai baaz mennat waar aaN
Agaan Wati Gapp Wat zeiret,Mana Ham Goun Kassa Dozhmani Neyst.
Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Nood Bandag

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 7
YAHA TU MUDAM LABZANI BADDA KAPTAGEY.....:d
MARA BAKSH WAJA

Offline yahya. याहया

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 468
 • Karma: 42
 • याहया-बास्क
  • بلوچی دگنیا BALUCHI DUNYA
ما اِدا وتی لبزانی شر کنگے وستہ روزگار بُرتگ اگاں اِدا مئے لبز شر مہ بنت گُڑا مئے نپ چی بوت ؟
پِرکن ءُ سرکنءُھپ کن ءُ ھچ

And Satan said:
I had no power over you
except that I called you
and you obeyed me.
So do not blame me
but blame your selves.
Al Qur ' an

Offline Nood Bandag

 • Semi Seniour Baask
 • ***
 • Posts: 123
 • Karma: 7
sarkan pirkan opkan h

Offline QasuM,FaraZ

 • Creative Baask
 • ***
 • Posts: 182
 • Karma: 20
 • Tunian tewageen darya teng et.......
  • www.baask.com
Balochia baz mardom ant bale kar kas nakan agan kase kant goda mani wada zaa o bad warth bale ae kemar kanagi nean o na ae chmshank mana dasht kant anu ya banda ......mana afsoz bas ae gapeeg ent k Balochi Department e teacher e waja Hasan ek austad ey, k man ham astan kalmi nama zathi keenagan darshan bekant.mana 2 sal beth bask a k 6 randa ae site a mana dilprosh kotag.........ae ham masla ey na en .......
"I do not believe in God and I am not an
atheist."(Albert Camus).

Offline Hameed Maoj حميد موج

 • Baluchi Nadkaar بلوچی ندکار
 • ***
 • Posts: 360
 • Karma: 12
SALAM O DRUOT WAJA QASUM
OMITENT KE DORAH SALAMTET O DEM TERA HAM ANCHO DORAH O SALAMAT BATET (AMEEN) MAN CHA HAMA AWALI ROCHA KE AE CHAMSHANK AIR BITAG SHOMY AE SAR HALA  GON HAMRAHAN MAN CHA CHAMSHANKA BEGER DAN ZAHIDA RAJI E GAP O ZAHID ABDULLAH O QAZI QAZI DAN AKHERA WANTAN O MAN TANIGA TAI RED OBAND DATAGEN KETAB NAWANTAG KE PA DROGH BOGOSHAN SHARR BITAG YA HARAB AESHYE BABATA HICH NAGOSHAN BALY MAN 1 CHIZY A MANGISHETGAN KE  AE HAD O JANJAL PA KOJAM SAWABA BAYAGAYANT AYA AE JANG KE BE QAOL SHOMA BABUL ZAHIR KE HODA WAT GEHTER ZANT KE KAYENT ALLAMA  QALAMI NAME PARCHA DAN MAN ROCH E MARCHI  AE NAME  WAHOND MATAK O BAASKA HATA NADISTAG CHA CHAMSHANKE WANGA SARPAD BITAN KE  MOHKAMEN QALAMIE KARAENT  BE HAR HAL MAN AE GOSHAG LOUTAN KE  BAASK BEBIT YA DEGY  JAGAH AGAN KASSY KE  PA BALOCH O BALOCHI KAR KANAG LOUTIT  AYA KAMOK SABR O OUPAR BEBIT  TAI  ZANT NOK WARNAHYA O JOHD  SATA KARZIT  MAN AE GAPA  HEJBAR NAMANAN KE RAJANK  PA LABZANK E DEM RAWIA KAAR NADANT CHOSH NAENT RAJANK 1  BAASK E PA LABZANKA ANCHOSH GOSHANT KE  HONAR  MAHDOOD NAENT  RAJANK 1 BEHTREN  PERRY ADABY KE HAMOK KASSY VASA NAENT BALY SHARREN RAJANK. AGAN WOJOODIATE TAHA RAJANK RAD BEBANT IESHYE MAYAR TAI BADDA NAENT AGAN   TAO PA 1 O 2 MARDOME GAPA WATI SELAHAN Daor  DAY KE JANG NAKANAN GORA ESHYA MAN ZANT NAGOSHAN  BE HAR HAL TAI JOHD WATI JAGAHA SATA KARZIT O AGAN  MANI GAP DELA AWORTGANT CHA WATI MAZAN MARDYA PAHEL BEKAN O AE JANG Y KE MAN GENDAGAN  ISHYA HECH FAYEDA NARASIT  O MARDOM SARPADAN KE QESSA CHYENT   O TAO WATA  GISHTER PARESHAN MAKAN  WATI KARA BEKAN DEMA BORO  AGAN TAO GOSHY KE MAN PA BALOCHI KAR KANAN ADABE TAHA BAAZ MARDOM E KE DAST NARASIT GORA WARY NA WARY  GAMAN I GODDAKY VASTA KARY KANT  CHAMSHANK DAUOOK HARCH KAS BITAG AYA ALLAH KHAYER BEDANT O TAO HAM  WATI KARA BEKAN DEMA BORO ALLAH TAI MANZELA ASAN BEKANT AMEEN PADA 1 RANDY GOSHAN KE AGAN CHA MANI GAPAN DELGRAN BITY GORA ADABE NAMA MANA PAHEL BEKAN BALY OMITENT KE CHOSH NABIT
WATI RAJ E HAYER LOTUOK