Author Topic: LACHA TARYAAQ SHAKAR  (Read 3314 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline گوادری Gwaduri

  • Baask's Asset
  • ***
  • Posts: 252
  • Karma: 37
LACHA TARYAAQ SHAKAR
« on: January 05, 2006, 11:14:32 PM »
LACHA SHAKAR TARYAAQ

is the title of the first collection of shairs by Amber Sameen..a promising and versitile shahir from gwadar...

try this book... u will find the uniqueness of balochi nazm which v usually get the flavor from Atta shad.....

here is a small example.....

                                        AIHOKI (LONELINESS)

               SHAP ANDEEM NAKANTH TAI SOORATEY ANGRAA'N
               DILEY HOTAGA...TAHNAHIYE AKSA KAHEY BEGINDEETH
               GANDEEM ! GUNAAHEY POL
               MASOOCH SHISHAGAH
               AIHOKI SAK.....ZAPT O ZABAGAIN
Maara Tappi Kotag Hama Teera
Anga tai dedage kamaan'a hain

Offline گوادری Gwaduri

  • Baask's Asset
  • ***
  • Posts: 252
  • Karma: 37
THAO CHO KHUDA BE WAANKAY
« Reply #1 on: January 10, 2006, 12:45:41 AM »
THAO CHO KHUDA BE WAANKAY

Man cho zahga...ombaray reek bastagain kalatay taha
thai wadaaray dar dapa..cho daramada oshtaathagaa'n
Mani armaanay chinkaa'n thao shakara cha waad....sheera cha aap....pholla cha kontag maan kotag

Man nazaanaa'n labz badal botaganth..haad..kissa ya kirdaar
Man nazaanaa'n.. mani mehr granch...

Thao mana na fahmay... wata ya mani booliya
Cha sajdaga mani pehshaani hay tap narooth...

Thao cho Khuda be waankay

Amber Sameen (Lacha taryaaq shakar)
Maara Tappi Kotag Hama Teera
Anga tai dedage kamaan'a hain