Author Topic: Manzoor Bismil e sheraani nouken' daptar "Deedbaamen' bramsh" zut sheng baygaent  (Read 3166 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 7107
  • Karma: 356
    • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Balochi e naamdaaren' shaair Manzoor Bismil e sheraani nouken' daptar "Deedbaamen' bramsh" zut sheng baygaent cha Balochistan Academy Kech[smg id=4864 type=full align=center]

[smg id=4863 type=full align=center]


goun Mahtaak Sechkaan e mennatvaariya
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline jabarasKANI

  • Baask's Asset
  • ***
  • Posts: 393
  • Karma: 15
shaad o gall baath bebe shuma,,,,
manzoor jan e dapther e deem drahiya mann dil juhlaankiya gun shume minnathwara.mann sakk baaz wadaarega pa {deed baame bramsha}mann wathi chamm shushthaganth o dil rupthagg pa wanaga.
chiyya ke manzoor gushith......
chillo  leegaar  chamm  zaanag    banth
Dil makanth  dard Aars awaadag  banth
maa   kalam   per   jathag   dile   haano
mae nebeshtha  begende wanag  banth
zaaher   anth  baathene ketaabe poosh
dard  gendagg  nabanth  maarag  banth
suthkage   dil   kujaa    karaar   geranth
gaare  deedag  kujaa  shoohazag  banth
doosthiya   dard  e  per  bibith   besmill,
deedago   dil    mani   neshanag   banth.....nadraa
 
Encho dard yakk ensaaniye dil jahh bibith.aa yakk mamooli mardume nahinth bebe.manzoor e zind daim yakk chakkaasiya gusthag.mann zaathi hawalaha manzoor aa zaana,zinde cheshen geraanen gerr o chilla, sahthi soorya cha baawajood manzoor a watha naeke zindag daashdag balke yakk pehchaane daathag.manzoor e juhd pa baloch raaja o balochi lauzaanka satha karzith.mann manzoore serf yakk khobiye bayan kangaha .mana Ejaazath neesth inth ke mann aahiye kull juhda bayan bekana.bass hamincho gushaan ke manzoor yakk balahen o azeeme shakhsiyathe.MANZOOR E JUHDA MAE SARR BAHAINT,,wathi  waso waak,bewasa mann
             habar makan ke eda naha mann
             mani  jahan  cho kabassiya  inth
             wathi jahana chiyya beba  mann.
manzoor e harr shaer yakk chihaal e janth bale gush bebith pa eshkonag dil bebith pa maaraga.
dile  hawariya  marcha  gushe  zubaan  proshthag
hame habar mann thahnaha ma jahan proshthag
mann ancho eshkuthag besmill ba gupth peerena
dile thawar  ke  goshaa  naeth bezan  proshthag...wahhh
 
proshthaga proshthaga, mann proshthaga ke mann thara napahma ....thau hasth baathe manzoor ,,,,mani omr thara belaggaath........minnathwara bebe shume washnaam baathe shuma gun wathi juhda mae neeken wahag o mae drusth baaskani kommak shume guna inth.mann omid dara cha wathi baaske beraatho guhaara pa balochi zubaane deema baraga hamkaari kananth.
                                shume  kasther  jabar ASkani... baloch-raaj-e-heyr-loutuk