Author Topic: education in northwest balochestan  (Read 4002 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mansoor mirbaloch

 • New Baask
 • *
 • Posts: 8
 • Karma: 1
education in northwest balochestan
« on: April 02, 2011, 06:59:24 PM »
 bismillah
bras o goharan man salama goshan be shoma wa ye abarana pa dard dely lekkin(nebisin)
sarhadde molkey balocheyn mardom baaz sha sawata pada ant wa tanga lahteyn shawan swatey arzesha nazanant wa zabreyn daneshgah cho zahedane daneshga ha baloch bazz kamm o beydarant ammey shahrey jwaneyn collge baloch kam daranto sha darsi o sabakkyen emkanatan yedge estefada kanant
wa baloch be sarhadde molkey ta population esh bazzen baleyn edarat o daneshgahaneta baaz kammant
balochi labz ham eda zyan bi preysha ke hech balochieyn tak o tv naent o gerd parsian
 eda mardom daran showt labz o farhanga doora bayan parsien kalameh waty habaraneta baza shant hamarg ke gendet ni habaraneta baz parsi kalamah hast
man shashma sangatan wati lotin ke sha amoozesh wa farhangey waziata bowty molkeyta gowshet ke agar zabr beet galey pa ammaent
wassalam

Offline fairybaloch

 • DIE 4 UR RIGHTS AND REPUTATION IF U R WILLING TO DIE!
 • Seniour Baask
 • ****
 • Posts: 526
 • Karma: 7
 • i hate love
Re: education in northwest balochestan
« Reply #1 on: April 02, 2011, 11:31:02 PM »
bismillah
bras o goharan man salama goshan be shoma wa ye abarana pa dard dely lekkin(nebisin)
sarhadde molkey balocheyn mardom baaz sha sawata pada ant wa tanga lahteyn shawan swatey arzesha nazanant wa zabreyn daneshgah cho zahedane daneshga ha baloch bazz kamm o beydarant ammey shahrey jwaneyn collge baloch kam daranto sha darsi o sabakkyen emkanatan yedge estefada kanant
wa baloch be sarhadde molkey ta population esh bazzen baleyn edarat o daneshgahaneta baaz kammant
balochi labz ham eda zyan bi preysha ke hech balochieyn tak o tv naent o gerd parsian
 eda mardom daran showt labz o farhanga doora bayan parsien kalameh waty habaraneta baza shant hamarg ke gendet ni habaraneta baz parsi kalamah hast
man shashma sangatan wati lotin ke sha amoozesh wa farhangey waziata bowty molkeyta gowshet ke agar zabr beet galey pa ammaent
wassalam
THANK U BROTHER FOR UR POST ..TAO YE KUJAM ZUBANA LEKEYTA? CAN ANYONE TRANSLATE IT ..
MIRROR IS MY  BEST FRIEND BECOZ WHEN I CRY IT NEVER LAUGHS

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44
Re: education in northwest balochestan
« Reply #2 on: April 02, 2011, 11:53:14 PM »
Wajahen braat mansoor mirbaloch
Salaam o pollen droot o drahbaat.
Braat baaz wash booton ke daneega sarhad e taha shomay paimen warna hastant ke pa wati balouchi zobaan o adaba tokshagant , wata maaragant ke daren zobaan ayaani maaten zobaana gaar kotag.
Braat zamaanag e mardomaan gwashtag ke watkerdaga elaaj neystent.
Shomay damage e mahlooka paarsi zbaan e geishter waahag o dousti hastent , man eshkotag ke shomay mahlook wati chokkan goshagant ke ey shoomen balouchi zobaana gap majanet ke shomay paarsi zobaana haraab makant , shoma wati chokkan hojjat kanaget ke maan wati loug e taha goun wati pet o matan paarsi gap bejanant.
Balouchistan e taha hech jaha balouchi wanag o nobissag e wanagjaah o daneshgaah neystent hamok jaha zourakaani johd hameshant ke balouchi zobaan gaar o taar bebeet balay zobaan dousten balouchana wati maati shahden zobaan chou kraan e wara maan wati delaan naksh kotag .
Taan marouchi hech baloucheya balouchi zobaan cha wanagjaah o daneshgaahan balad nabootag harch kas wat johd kanagent ke balouchi zobaana shamoushkaar mabeet.
Braat shoma ham hanchosh johd bekanet o wati mahlooka sarpad bekanet ke balouchi zobaana shamoushkaar mabant balouchi zobaan may maati zobaanent bey balouchi zobaan e zanaga maa balouchi raajey zaanag naben.
Shomay mennatwaron
Adabi hakim 

Offline daniel

 • Active Baask
 • ****
 • Posts: 42
 • Karma: 6
Re: education in northwest balochestan
« Reply #3 on: April 03, 2011, 03:00:09 PM »
 bismillah [durdanagen-braat] Mansoor mirbaloch

baaz jowaanien nebeshtankiye .o baaz washien gapp iysh int ke shoma pa wati jaamea o chaagerd e sar a delsowzi kan et .man ham chow tai war a Irani balochi haston .iye habar raast int ke may jaamea o chaagerd waanag o zaantkaari e lehaaz a posht a ent .ishi e sabab ham ma wat hast en o hanchow may government o hokoomat zemmadaar o moqasser ant.agaan may government pa may mahlooq o mardom an  jowaanien madressa o school o jowaanien moallem o teacher tayaar o aamada be kant ,balkien may chokk sharter bewaan ant.may hokoomat na lowt ant ma zaant kar o waanenda o talim yafta be baen .omay mahlooq e ham sar per nabitt o na fahm ant o darkesh niest .may MOLLA O MOWLAWI ham iye baabat a baaz zemmadaar o moqaseer ant .man hech bar na hoshkot ke yak mollaye bogoshit ke school an waanag sharr int .aa har wahd a gosh ant schoolan i waanag a mardom gomraah bayant .agaan may mollahan mardom sekien bedaatien ant o bogoshtien ant ke school e waanag sharr int gora may mahlooq e tahaa waanag e showq giester bootag at .ma shoma johd o kowshish be kanin ke may chokk o zahgaan a waanag o zaantkaari e showq o alaaqa aahani delaan a beday en wa aahan a tashweeq be kanen kewelm o waanag e niemag a diem bekan ant ke ma ham chow iye dege qaomani war a taraqqi bekn en o kaamyaab bebaen.
 Shome-kaster Daniel