Author Topic: Balouchi shahdein zobaan e doust o douzwahaan  (Read 1362 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

  • Balochi Zaantkaar
  • ***
  • Posts: 1183
  • Karma: 44
Balouchi shahdein zobaan e doust o douzwahaan
« on: April 23, 2011, 12:44:30 AM »
Balouchi shahdein zobaan e douts o douzwahaan.
Man cha shomaa dazbandi kanan ke:agan shoma loutet  ke balouchi shahden zobaan raast o palgaar bebeet o shomaa aei e shahdaana bechashet gora saariya shoma balouchi shahden zobaan e wati aaba’an(alef baa) kaar marz bekanet .
Choshen aab ke shomay balouchi labzaank e bezaanta betarreinant o ara dege zobaanaani bezaant bedeyant shomaa a aaban kaarmarz makanet , chosh ke : (khaan) haan (ghairat) gairat (eshq) mehr (aasheq) mehraawar (kaaghaz) kaagad.
Delgoush : balouchi zobaan e nezwaar kanouk chont arabi aabant , pamesha balouchi zobaan daneega wati balouchi droushoma nagendagent.
Agan may zobaan e nobissaga arabi aab kaarmar kanag mabant man jazmon ke zoot may zobaan sallah o palgaar beet.
Beyaet  maa o shomaa Johd kanen ke wajah sayad zahoor shah haashomi e moraad wati menzela sar bebit.
Shomay kaster
Adabi hakim