Author Topic: مارا کدین کُش اَنت ،حفیظ حسن آبادی  (Read 2891 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Thangi Baloch تنگی بلوچ

  • Global Moderator
  • ******
  • Posts: 1234
  • Karma: 196
مارا کدین کُش اَنت

Our moderator Aslam Hoath (Thangi Baloch) is no more ... اناللہ وانا الیہ راجعون
Do remember him in your prayers.

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

  • Balochi Zaantkaar
  • ***
  • Posts: 1183
  • Karma: 44
Re: مارا کدین کُش اَنت ،حفیظ حسن آبادی
« Reply #1 on: May 01, 2011, 01:36:45 AM »
mani johdkaaren braat wajah thangi balouch, salaam o pollein droot.
cha wajah hoda'a modaam dowa loutan ke shomay omra deraaj bekant o modaam shomara wash o salamat bekant , man jazmon ke shomay marouchigein johdan bandaata shahdein zobaan e yakk sarsabzein bohaarey kaarant.
wajah hafiz hasan abaadi e azmaanka man chmshaank daat baaz jwaanat , ei kasanein azmaanka baaz bezaant maanat agan kasey ara sarpad bebit.
balay agan wajah zahr magerit azmaank e taha jagah jagaha graamar e sosti maanent parcha ke damagi labzaank kaar bandag bootag chosh ke :
1- maa har rouch yakjaah pasaani chaareinaga rawan = wahdey ke maa hourent goraa rawein nobissag bebootein.
 2- wahdei ke man dam baraan wati sara aei e zaanan eir kanein = wahdei ke man hourent goraa kanaan yaa kanon nobissag bebootein.
dege ham bazz jaaha hanchosh graamar e kammok radi bootag.
balay mashaallaah ei braat e azmaank baaz jwaanant , agan nobissag e taha graamar e hayaala bedaarit zoot wata naamdaar kant.
shomay kaster
adabi hakim