Author Topic: Baluchi gaal o zoban e zanag o yaad gerag.  (Read 2404 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MirAskaniBaluch

 • بلوچی باز جوانیں بتل
 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 278
 • Karma: 15
 • Love Is My Life Style
  • آسکانی وبتاک بلوچستان
Baluchi gaal o zoban e zanag o yaad gerag.
« on: October 21, 2011, 03:26:57 AM »
Man wati laag che banjaah a botkag,
Zen o paalaam man kortag o lagaam ma saraa daatag,
Pa aapa kaura bortag o haak o polkaan aaleet o polpeet daatag,
Hataam ma saraa daatag o teki sestag o paardom man bastag,
jaw ma topraha maan kortag o ma saraa daatag,
baari per beetag ma kandag e deema gowar bani sestag.

1. tek che ent, ?
2. gowar band che ent, ?
3. paardom che ent, ?
4. hataam che ent, ?
5. lagaamon che ent, ?
6. topraha che ent, ?
7. polk che ent, ?
8. polpeet che ent, ?
9. aaleet che ent, ?
10. zen che ent, ? (F)
مرد کہ بے براتٰ شان کنت میری
جن کہ بے جودا سنبہ ایت سیری
عاقبت  یک روچۓ  ردۓ زیر ایت

Offline Majid Rahshoon

 • Baask's Asset
 • ***
 • Posts: 253
 • Karma: 12
 • KOH RAJAN ANT BALADA,N
Re: Baluchi gaal o zoban e zanag o yaad gerag.
« Reply #1 on: October 21, 2011, 11:20:12 PM »
jowane,n chizze tu aawartag braat askani, man go,n wati nabezantia ar chiz k zana tai sar haal e sara shaksaya,n.

Awali gap esh ent LAAG narin hara gowash ant o har ZEN kanag na bet balke,n palaam kanag bet , Asp ZEN kanag Bet. nu,n Aspe barawa hey Goshag na bet K PALAAM O ZEN kanag bet
Hey bot awali gap.

Ni pada gap jahla datage,n labzani maana , man ar chenkas k zana shume daem ear esh kana,n.

1.Tek= nazana,n

2. Gowar band= hama sad k sarey ma,n palaama bastag o cha gotte cheyra beza,n cha gowara awartag o pada palaame hey sara bastag .

3. Pardom= hama saad k cha lettake cheyra awartag o go,n palaama bastag.

4.Hataam= cha lagaama abed k yak saad ma,n saramsaad e cheyra bandag bet hamara gowash ant.

5.Lagaam= aasan e jod kortagene k har e dapa dayag bet o saad e ma,n goshani taha kanag bant o mahar saad ma,n wahonde dasta bet, sawari e wahda hai ast nest hame lagaame sara bet.

6.Topraha= nazanane
7.Polk= keshk e sarey hama haak rawage wahda,n chest bant hama haaka gowash ant. Melk e haaka ham gowash ant.

8.Polpeet= awas kanag, hakani taha let warag,

9.Aaleet= nazanane

1.Tek.
2.Topraha.
3.Aaleet.
Hey sahenani maanaha,n man nazana aga,n kas e zant esh goda eda hawar bebet.

MENNAT WAAR


Offline MirAskaniBaluch

 • بلوچی باز جوانیں بتل
 • Balochi Group
 • *
 • Posts: 278
 • Karma: 15
 • Love Is My Life Style
  • آسکانی وبتاک بلوچستان
Re: Baluchi gaal o zoban e zanag o yaad gerag.
« Reply #2 on: October 23, 2011, 11:13:17 AM »
 (F)  [pullen_salaam]

Rahshon jan tai jawab pa dorahen sarpad beyaga baaz wash at.

1. Tek. Ma tek a hama mooda gowashen ke paalaam a har posht e dayant o mooda gon har e laapa man taren ant o paalaam e bandant ke palam ma kapeet.

O ye tek pa hare paalam bandaga kar o marz kanag beet.

6. Toprah. Yak kisag o kapaate paimen mood gawape hast ent ke pa har e jaw dayaga kar o marz beet.

Jawan saap kan ant o hame mooden kapat tokaish kan ant o hare dayant bandi ham kapaat paima per ent ke har sare oshteet darag na loteet. Ke har wati paima aa jawan wart.

9. Aleet. Ham pa hara gowashag e beet ke har a pa hak o polkan barant har wata gon hak o polkan polpet kant.
مرد کہ بے براتٰ شان کنت میری
جن کہ بے جودا سنبہ ایت سیری
عاقبت  یک روچۓ  ردۓ زیر ایت