Author Topic: zendmaan e aazmaan-a maahay dargeyjag nabit ... Zahida Raji e perband  (Read 6380 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline bekas-o-bewas

 • Junior Baask
 • **
 • Posts: 25
 • Karma: 1
  • no
baaaaz wash MASHALLAH baaz Washi Hayaala man ummeed kane k humeen wad Shoma wahi johd a Dehma bare... (F)

Offline Adabi Hakim ادبی ھکیم

 • Balochi Zaantkaar
 • ***
 • Posts: 1183
 • Karma: 44

washiyaani mangiran batay gohaar ,
mashallah taei shahery baaz sharter bootag.
may tab e mardom nazanaan chincho peisar mortagant
noon wati rang o tab e hamrahey dargyjag nabit
baaz baaz jowaanent gohaar suben batay
taei braat
adabi hakim

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
baaaaz wash MASHALLAH baaz Washi Hayaala man ummeed kane k humeen wad Shoma wahi johd a Dehma bare... (F)

Cha del e johlaankiyaa shome delbaddi o neiken' wahagani mennavaaran'.

wazhnaam baatet
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline hafiz_aaskani1

 • Baask Poet
 • ***
 • Posts: 195
 • Karma: 18
salam guhar
baaz washen dastoonk e .
kullen dastoonk washent bale ai sher sakk dost boot
may tabe mardum nazaanan chencho pesar murtagant
noo watee rang o tabay hamraah e dargejag nabeet
shume ai dega dastoonkani wadareegen
يا رب‏!‏ مناهماياني ردء بكن كه ترا دوست انت

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture

washiyaani mangiran batay gohaar ,
mashallah taei shahery baaz sharter bootag.
may tab e mardom nazanaan chincho peisar mortagant
noon wati rang o tab e hamrahey dargyjag nabit
baaz baaz jowaanent gohaar suben batay
taei braat
adabi hakim

Wajaen' braat Adabi Hakim,
Salam o drout o durah baatet

shome delbaddi o perband e doust daarag e cha del e johlaankiyaa mennatvaaran'

shome neiken' duayaani mudaam raahchaar
shome kaster
Zahida Raeesi
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line

Offline Zahida Raees Raji

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 7107
 • Karma: 356
  • Baask-Home of Baluchi Language, Literature & Culture
salam guhar
baaz washen dastoonk e .
kullen dastoonk washent bale ai sher sakk dost boot
may tabe mardum nazaanan chencho pesar murtagant
noo watee rang o tabay hamraah e dargejag nabeet
shume ai dega dastoonkani wadareegen


Walaikum assalam braat

cha wati del e johlaankiyaa tai mennatvaaran' pah ey perband e doust daaaraga.
wash o salamat baatet

tai adda
Zahida
Zahida Raees :Raji:
baaskadmin@gmail.com , admin@baask.com
Learn Baluchi Composing in INPAGE
Learn Balochi Poetry Background Designing
Help Line